Vytvoření nového úkolu v Projectu Online

Vytvoření nového úkolu v Projectu Online

Pokud máte potřebná oprávnění v aplikaci Project Web App, můžete jednoduše vytvořit nový úkol v projektu organizace pomocí Centra projektů.

Poznámka:  Informace o vytvoření nového úkolu v projektu se sharepointovým seznamem úkolů najdete v tématu Přidání úkolů do projektu.

Postup pro vytvoření nového úkolu v projektu organizace:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na Projekty.

 2. Klikněte v seznamu na název existujícího projektu.

 3. Na kartě Úkol klikněte na Upravit.

  Poznámka:  Pokud chcete vytvořit nové úkoly pomocí aplikace Microsoft Project Professional, klikněte na tlačítku Upravit na šipku dolů a potom klikněte na V Microsoft Projectu.

 4. Zadejte nový úkol jedním z těchto způsobů:

  • Zadejte informace o úkolu do prázdného řádku v dolní části seznamu.

  • Zkopírujte a vložte úkoly z jiné aplikace, jako je třeba Microsoft Excel.

  • Vložte nový úkol mezi dva existující úkoly. Klikněte na řádek, který se má zobrazit pod novým úkolem, a potom na klávesnici stisknete klávesu Insert nebo klikněte na Vložit ve skupině Úkoly na kartě Úkol.

   Tip:  Zvažte přidání názvu úkolu, doby trvání, data zahájení nebo dokončení. Další informace o vkládání těchto podrobností najdete v tématu Volba mezi automatickým a ručním plánováním úkolu.

   Přiřazujete k úkolu hodně lidí?    Pokud potřebujete k úkolu přiřadit hodně lidí nebo jiných zdrojů, je lepší, když použijete Project Professional. Uděláte to tak, že dokončíte přidávání úkolu tady a potom projekt otevřete v Projectu Professional, kde přiřadíte zdroje.

 5. Po dokončení přidávání úkolů vraťte projekt se změnami zpět kliknutím na Zavřít.

Po vytvoření úkolů v projektu organizace máte několik možností, pomocí kterých můžete taky vysvětlit plán projektu, sdílet nové úkoly s ostatními nebo sledovat průběh úkolů.

Můžete taky chtít:

Volba mezi automatickým nebo ručním plánováním úkolů

Úkoly v projektu můžou být automaticky naplánované modulem plánování aplikace Project Web App nebo můžou být naplánované ručně při zachování zadané doby trvání, počátečního data a data ukončení.

Režimy plánování můžete změnit zvolením některé z těchto možností:

 • Vyberte Automaticky naplánováno nebo Ručně naplánováno z rozevíracího seznamu ve sloupci Režim řádku úkolu.

 • Jedním kliknutím vyberte řádek úkolu a na kartě Úkol ve skupině Úpravy klikněte na Ručně naplánovat nebo Automaticky naplánovat.

Pokud se rozhodnete automaticky naplánovat úkol v projektu, bude doba trvání, počáteční datum a datum dokončení určovat Project Web App, který bere v úvahu celou řadu různých faktorů. Pokud úkol závisí na jiných úkolech nebo dodávkách a je automaticky naplánovaný, zohlední se data pro tyto položky. Project Web App taky bere v úvahu dostupnost zdrojů, pracovní dobu a kalendář. Pokud je Project Web App integrovaný se serverem Microsoft Exchange Server, může automatické plánování vzít do úvahy i mimopracovní dobu, kterou zdroje zadaly ve svých kalendářích aplikace Outlook.

Ruční plánování úkolu může být užitečné, pokud chcete mít větší kontrolu nad daty a dobami trvání v plánu projektu nebo pokud nemáte dost podrobností o úkolech projektu, aby se mohl automaticky vytvořit přesný plán. Pokud zvolíte ruční plánování úkolu v projektu, modul plánování aplikace Project Web App nezmění pro tento úkol dobu trvání, počáteční datum a datum dokončení. Tyto hodnoty zůstanou tak, jak jste je zadali, i když je nebude podporovat každý detail v projektu. V polích Doba trvání, Začátek a Dokončení můžete namísto číselných hodnot dokonce použít i popisné výrazy. Můžete třeba vědět, že doba trvání úkolu je „Asi týden“ nebo že úkol by měl začít „Uprostřed října“.

Použití souhrnných úkolů pro vysokou úroveň plánování metodou shora dolů

Někdy můžete mít při plánování projektu jenom některé údaje z nejvyšší úrovně a hlavní milníky. V aplikaci Project Web App se dá projekt přesto naplánovat, i když nejsou dostupné odhady množství práce ani žádné podrobnosti o tom, jaké úkoly můžou být potřebné. Namísto zadávání podrobností na úrovni úkolů projektu můžete zvolit plánování shora dolů a vytvořit souhrnné úkoly na nejvyšší úrovni na základě celkové časové osy projektu.

 1. Vytvořte úkoly    Vytvořte úkoly odrážející znalosti, které o projektu máte. Použijte postup uvedený o kousek výš v tomhle článku.

 2. Zvětšete odsazení dílčích úkolů    Odsaďte dílčí úkoly pod souhrnnými úkoly tak, aby představovaly různé fáze a dílčí fáze projektu.

 3. Zadáním dat nebo dob trvání    Zadáním dat nebo dob trvání na úrovni souhrnného úkolu ručně naplánujte souhrnný úkol tak, aby data a doby trvání dílčích úkolů nebyly v souhrnném úkolu zahrnuté.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×