Vždycky můžete vytvořit nový projekt ze šablony nebo z jiného projektu. Pokud ale potřebujete začít na zelené louce, můžete vytvořit soubor prázdného projektu:

Klikněte na Soubor > Nový > Prázdný projekt.

Obrázek tlačítka pro vytvoření nového projektu

Získáte tak čistý list, na kterém můžete pracovat. Pokud nevíte jak dál, pokračujte ve čtení.

Poznámka: Rychlý úvod k základním úkolům v Projectu najdete v tématu Úvodní informace k Projectu.

Co dělat s novým projektem

Nastavení data zahájení nebo dokončení projektu

 1. Klikněte na Projekt > Informace o projektu.

  Obrázek tlačítka Informace o projektu

 2. Přejděte na pole Plánovat od a vyberte Datum zahájení projektu nebo Datum dokončení projektu.

 3. Doplňte datum do pole Datum zahájení nebo Datum dokončení.

Tip pro řízení projektu:    Pokud potřebujete zjistit, jak pozdě můžete projekt zahájit, abyste dodrželi termín, plánujte projekt od data dokončení. Po zahájení prací ale přepněte na plánování od data zahájení, abyste viděli, jak tento termín ohrožují různé změny.

Po nastavení těchto základních dat vám Project pomůže vyřešit podrobnosti plánu:

Začátek stránky

Nastavení názvu a jiných vlastností souboru

Uložte projekt a dejte mu vhodný název. Název a jiné vlastnosti souboru se dají kdykoli změnit.

 1. Klikněte na Soubor > Informace.

 2. Na pravé straně klikněte na Informace o projektu a potom na Upřesnit vlastnosti.

 3. Na kartě Souhrnné informace zadejte název do pole Název.

 4. Doplňte jakékoli další informace, které mají být součástí projektu.

  Nabídka Informace o projektu se zvýrazněnou položkou Upřesnit vlastnosti

Poznámka: Do zobrazení projektu se vrátíte kliknutím na tlačítko Zpět Tlačítko Zpět v zobrazení Backstage.

Začátek stránky

Přidání úkolů

Většina projektů má na začátku podobu seznamu úkolů zadaných do Excelu, Wordu nebo napsaných na kus papíru. Než ale můžete tyto úkoly plánovat a řídit, musíte je dostat do souboru projektu.

 • Ruční přidání úkolů:    Jednoduše úkoly zadejte do Projectu.

 • Vyjmutí a vložení:    Project si pamatuje strukturu osnovy, kterou jste vytvořili pro úkoly ve Wordu, Outlooku nebo PowerPointu, a to z nich dělá souhrnné úkoly a dílčí úkoly, když je vložíte do Projectu (jenom v Projectu 2013 a novějších verzích).

 • Import dat z Excelu:    Pokud váš seznam úkolů v Excelu obsahoval doby trvání, odhady nákladů, termíny a jiné projektové údaje, můžete je také přenést.

 • Synchronizace s SharePointem:    S Projectem můžete pracovat v SharePointu. Po naplánování těchto úkolů uvidí členové týmu plán a aktualizují svou práci v SharePointu a změny se zobrazí v Projectu. Samozřejmě to funguje i naopak.

Po přidání úkolů s nimi můžete začít pracovat:

Začátek stránky

Zobrazení souhrnného úkolu projektu

Souhrnný úkol projektu obsahuje všechny úkoly a zobrazuje se na začátku seznamu úkolů. Souhrnný úkol projektu je normálně skrytý. Pokud ho chcete zapnout, přejděte na Ganttův diagram, klikněte na Formát a zaškrtněte Souhrnný úkol projektu.

Zobrazení souhrnného úkolu projektu

Začátek stránky

Jak postupovat dál?

Když vytvoříte nový projekt v Project Web App, máte následující možnosti:

 • Projekt organizace.    Tato možnost vytvoří projekt tak, aby se v aplikaci Project Web App.

 • SharePoint Tasks List (Seznam úkolů SharePointu).    Tato možnost vytvoří projekt jako web projektu. Seznam úkolů na webu projektu slouží k zobrazení seznamu úkolů projektu. Při vytváření seznamu úkolů na tomto webu projektu budou tyto úkoly možné zobrazit z Centra projektů v rámci Project Web App.

Vaše organizace může mít několik různých šablon pro vytváření nových projektů, takže byste měli zvolit šablonu, která nejvíce dává smysl pro projekt, který vytváříte.

Vytvoření nového podnikového projektu

Vytvoření nového podnikového projektu:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na Projekty.

 2. Na kartě Projekty klikněte na Novýa pak zvolte Projekt organizacenebo zvolte šablonu projektu organizace, která je specifická pro vaši organizaci.

 3. Na stránce, která se zobrazí, zadejte příslušné informace do polí Název, Popisa Počáteční datum a pak zvolte Dokončit.

 4. Vyplňte co nejvíce informací na stránkách vytvořených pro váš projekt. Po zadání informací klikněte na kartě Úkol nebo Projekt ve skupině Projekt na Uložit. Každá stránka projektu je uvedená na panelu Snadné spuštění pod názvem projektu, zatímco máte projekt otevřený. Mezi stránkami můžete procházet kliknutím na odkazy Snadné spuštění nebo kliknutím na Předchozí a Další na kartě Projekt ve skupině Stránka.

Pokud je projekt nebo návrh přidružený k pracovnímu postupu s více fázemi, můžete po přidání co nejvíce informací na stránkách podrobností projektu kliknout na Odeslat.

Když poprvé vytvoříte projekt nebo návrh, bude viditelný jenom pro vlastníka projektu. Pokud chcete, aby byla viditelná členům týmu přiřazeným k úkolům v projektu, musíte projekt publikovat. Další informace o publikování projektu najdete v tématu Publikování projektu.

Vytvoření nového projektu sharepointového seznamu úkolů

Vytvoření nového projektu sharepointového seznamu úkolů:

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na Projekty.

 2. Na kartě Projekty klikněte na Novýa pak zvolte Seznam úkolů SharePointunebo zvolte šablonu projektu Seznam úkolů SharePointu, která je specifická pro vaši organizaci.

 3. Na stránce Vytvořit nový projekt zadejte název nového projektu a klikněte na Dokončit.

  Poznámka: Pokud jste plán projektu už začali používat v seznamu úkolů v aplikaci Microsoft SharePoint Foundation 2013, můžete kliknutím na Importovat ze sharepointových webů přidat tento seznam jako projekt v Centru projektů. Další informace najdete v tématu Přidání existujícího sharepointového seznamu úkolů do Project Web Appu.

 4. Po vytvoření webu projektu klikněte na upravit v šedém poli na levé straně webové části Souhrn projektu.

 5. Na stránce Úkoly můžete přidat úkoly projektu, včetně informací Termín termínu a Přiřazeno.

  Tip: Další informace o vytváření úkolů na webu projektu najdete v tématu Přidání úkolů do projektu.

Po vytvoření tohoto seznamu úkolů se vraťte do Project Web App se zobrazí jako projekt v Centru projektů. Aktualizace provedené v seznamu úkolů na webu projektu se projeví v Centru projektů v Project Web App.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×