Vytvoření obrázku SmartArt

Vytvořte Obrázek SmartArt, abyste mohli rychle a snadno vizuálně znázornit vaše informace. Můžete si vybrat z mnoha různých rozložení a účinně tak sdělit své myšlenky nebo nápady. Obrázky SmartArt lze vytvořit v Excel, Outlook, PowerPoint a Word a lze ho používat v rámci Office.

Pokud chcete zobrazit přehled Obrázky SmartArt, včetně aspektů výběru nejlepšího typu grafiky a rozložení k zobrazení dat nebo vyjádření konceptu, přečtěte si článek Výběr obrázku SmartArt.

Vložení obrázku SmartArt a jeho doplnění o text

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na SmartArt.

  Tlačítko SmartArt na kartě Vložení

 2. V dialogu Zvolit obrázek SmartArt klikněte na požadovaný typ a rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na [Text] v podokně Text a potom napište text.

  • Zkopírujte text z jiného místa nebo programu, klikněte v podokně Text na [Text] a vložte zkopírovaný text.

   Poznámky: 

   • Pokud podokno Text nevidíte, klikněte na šipku na levé straně obrázku SmartArt.

   • Pokud chcete přidat text (třeba nadpis) někam do blízkosti horního okraje nebo přímo na horní okraj obrázku SmartArt, vložte Textové pole kliknutím na Textové pole ve skupině Text na kartě Vložení. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

  • Klikněte do pole v obrázku SmartArt a pak napište text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další obrazec.

 2. Klikněte na stávající obrazec, který je nejblíž místu, kam chcete umístit nový obrazec.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Návrh na šipku vedle tlačítka Přidat obrazec.

  Tlačítko Přidat obrazec ve skupině Vytvořit obrázek

  Pokud kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh nevidíte, zkontrolujte, že je vybraný obrázek SmartArt. Je možné, že k tomu, aby se otevřela karta Návrh, bude nutné na obrázek SmartArt poklikat.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vložit obrazec za vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete obrazec vložit před vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec před.

Poznámky: 

 • Pokud chcete obrazec přidat z podokna Text, klikněte na stávající obrazec, umístěte kurzor před nebo za text, kam chcete obrazec přidat, a pak stiskněte klávesu ENTER.

 • Pokud chcete z obrázku SmartArt odstranit nějaký obrazec, klikněte na něho a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý obrázek SmartArt, klikněte na jeho ohraničení a stiskněte klávesu DELETE.

 • V článku Přidání obrazců zjistíte, jak můžete přidat nějaký obrazec, třeba popisek nebo čáru.

Změna barev celého obrázku SmartArt

Na obrazce v obrázku SmartArt můžete aplikovat barevné varianty odvozené od barev motivu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na tlačítko Změnit barvy.

  Tlačítko Změnit barvy na kartě Nástroje obrázku SmartArt – Návrh

  Pokud kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh nevidíte, zkontrolujte, že je vybraný obrázek SmartArt. Možná budete muset na obrázek SmartArt poklikat, aby se karta Návrh otevřela.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou variantu.

Aplikování stylu SmartArt na obrázek SmartArt

Styl SmartArt je kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosení hran nebo prostorový efekt. Když tento styl aplikujete na obrazce v obrázku SmartArt, můžete dosáhnout jedinečného a profesionálního výsledku.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na styl obrázku SmartArt, který chcete použít.

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na Více Tlačítko Více .

Vložení Obrázek SmartArt a přidání textu do něj

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku SmartArt.

  Vložení obrázku SmartArt z pásu karet

 2. V nabídce typů, které se zobrazí, přejděte na požadovaný typ a pak vyberte rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na [Text] v podokně Text a potom napište text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámky: 

   • Pokud není podokno textu viditelné, klikněte na šipku na levé straně Obrázek SmartArt.

   • Pokud chcete přidat text, třeba název, na kartě vložení ve skupině text klikněte na tlačítko textové Textové pole pole , aby se v místě, kde se nacházíte, v blízkosti Obrázek SmartArt. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

  • Klikněte do pole v Obrázek SmartArt a zadejte text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt, ke které chcete přidat další obrazec.

 2. Klikněte na stávající obrazec, který je nejblíž místu, kam chcete umístit nový obrazec.

 3. Na kartě Návrh obrázku SmartArt klikněte ve skupině vytvořit obrázek na šipku vedle tlačítka Přidat obrazec.

  Přidání tvaru k obrázku SmartArt

  Pokud kartu Návrh obrázku SmartArt nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali Obrázek SmartArt. Je možné, že Poklikáním na Obrázek SmartArt otevřete kartu Návrh obrázku SmartArt .

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vložit obrazec za vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete obrazec vložit před vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec před.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přidat obrazec v podokně text, klikněte na existující obrazec, přesuňte kurzor před nebo za text, kam chcete obrazec přidat, a pak stiskněte ENTER.

 • Pokud chcete odstranit obrazec z Obrázek SmartArt, klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý Obrázek SmartArt, klikněte na ohraničení Obrázek SmartArt a stiskněte DELETE.

 • V článku Přidání obrazců zjistíte, jak můžete přidat nějaký obrazec, třeba popisek nebo čáru.

Změna barev celého obrázku SmartArt

Můžete použít barevné variace odvozené od Barvy motivu k obrazcům v Obrázek SmartArt.

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Návrh obrázku SmartArt klikněte ve skupině styly obrázků SmartArt na tlačítko změnit barvy.

  Změna barev obrázku SmartArt

  Pokud kartu Návrh obrázku SmartArt nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali Obrázek SmartArt. Je možné, že Poklikáním na Obrázek SmartArt otevřete kartu Návrh obrázku SmartArt .

 3. Klikněte na požadovanou barevnou variantu.

Použití stylu SmartArt na Obrázek SmartArt

Styl obrázku SmartArt je kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosení nebo prostorový efekt, které můžete použít u obrazců v Obrázek SmartArt k vytvoření jedinečného a profesionálně navrženého vzhledu.

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Návrh obrázku SmartArt klikněte ve skupině styly obrázků SmartArt na požadovaný styl obrázku SmartArt.

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na tlačítko více .

  Kliknutím na šipku směřující dolů zobrazíte další možnosti stylu obrázku SmartArt.

Vložení Obrázek SmartArt a přidání textu do něj

 1. V nabídce Vložit vyberte obrázek SmartArt.

 2. Na pásu karet SmartArt klikněte ve skupině Vložit obrázek SmartArt na požadovaný typ obrázku (seznam, procesatd.) a pak vyberte rozložení.

 3. Zadejte text jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte na [Text] v podokně Text a potom napište text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámky: 

   • Pokud není podokno textu viditelné, klikněte na ovládací prvek editoru na levé straně Obrázek SmartArt.

   • Pokud chcete přidat text, třeba název, na kartě vložení ve skupině text klikněte na tlačítko textové Textové pole pole , aby se v místě, kde se nacházíte, v blízkosti Obrázek SmartArt. Pokud chcete, aby se zobrazil jenom text v textovém poli, klikněte na textové pole pravým tlačítkem, klikněte na Formát obrazce nebo Formát textového pole a nastavte textové pole tak, aby nemělo žádnou barvu pozadí a žádné ohraničení.

  • Klikněte do pole v Obrázek SmartArt a zadejte text. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt, ke které chcete přidat další obrazec.

 2. Se stisknutou klávesou Ctrl klikněte na existující obrazec, který je umístěn nejblíže k místu, kam chcete přidat nový obrazec.

 3. V místní nabídce přejděte na Přidat obrazeca pak vyberte požadovanou možnost:

  • Pokud chcete vložit obrazec za vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete obrazec vložit před vybraný obrazec, klikněte na Přidat obrazec před.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete přidat obrazec v podokně text, klikněte na existující obrazec, přesuňte kurzor před nebo za text, kam chcete obrazec přidat, a pak stiskněte ENTER.

  • Pokud chcete odstranit obrazec z Obrázek SmartArt, klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit celý Obrázek SmartArt, klikněte na ohraničení Obrázek SmartArt a stiskněte DELETE.

  • V článku Přidání obrazců zjistíte, jak můžete přidat nějaký obrazec, třeba popisek nebo čáru.

Změna barev celého obrázku SmartArt

Můžete použít barevné variace odvozené od Barvy motivu k obrazcům v Obrázek SmartArt.

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na kartě SmartArt klikněte ve skupině obrázky obrázku SmartArt na barvy.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou variantu.

Použití stylu SmartArt na Obrázek SmartArt

Styl obrázku SmartArt je kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosení nebo prostorový efekt, které můžete použít u obrazců v Obrázek SmartArt k vytvoření jedinečného a profesionálně navrženého vzhledu.

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na kartě SmartArt klikněte ve skupině obrázky obrázku SmartArt na požadovaný styl obrázku SmartArt.

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na tlačítko více .

  Kliknutím na šipku směřující dolů zobrazíte další možnosti stylu obrázku SmartArt.

V PowerPoint pro web můžete přidat a upravit Obrázky SmartArt.

Vložení obrázku SmartArt a jeho doplnění o text

 1. Na kartě vložení vyberte SmartArt.

  Na kartě Vložení vyberte SmartArt.

 2. V rozevírací nabídce vyberte požadované rozložení.

  Obrázek se vloží na snímek. Na levé straně grafiky se zobrazí textový editor. Jednotlivé odrážky v editoru odpovídají jedné položce v obrázku.

  Přidání textu do obrázku SmartArt v jeho textovém editoru na levé straně
 3. Pokud chcete zadat text, klikněte v textovém editoru na odrážku a pak napište text nebo vložte text, který jste zkopírovali z jiného umístění.

Přidání nebo odstranění obrazců v obrázku SmartArt

Přidáním obrazců do textového editoru přidáte další odrážku stisknutím klávesy ENTER.

Obrazce v textovém editoru odstraníte tak, že pronastavíte proložením pomocí položky odrážky, kterou chcete odebrat.

Změna barev celého obrázku SmartArt

K obrazcům v Obrázek SmartArt můžete použít barevné varianty (které jsou odvozené od Barvy motivu prezentace).

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na pásu karet v části Nástroje obrázku SmartArtvyberte změnit barvy.

  V části Nástroje obrázku SmartArt vyberte změnit barvy a otevřete tak galerii barev.

 3. V zobrazené nabídce vyberte požadovanou barevnou variaci.

Použití stylu SmartArt na grafiku

Styl obrázku SmartArt je kombinací efektů, jako je třeba styl čáry, zkosení nebo prostorový efekt, které můžete použít u obrazců v Obrázek SmartArt k vytvoření profesionálního vzhledu.

 1. Klikněte na Obrázek SmartArt.

 2. Na pásu karet v části Nástroje obrázku SmartArtvyberte styly.

  V části Nástroje obrázku SmartArt vyberte šipku Další styly a otevřete galerii styly obrázků SmartArt.

 3. V nabídce, která se zobrazí, vyberte požadovaný styl.

  Pokud chcete zobrazit popisný název možnosti, najeďte myší na libovolnou možnost.

Obrácení pořadí obrazců v obrázku

Ve výchozím nastavení jsou obrazce v obrázku seřazené zleva doprava (nebo po směru hodinových ručiček). 

Obrácení pořadí obrazců:

 1. Vyberte grafiku.

 2. Na pásu karet v části Nástroje obrázku SmartArtvyberte zprava doleva.

Změna úrovně seznamu položky

Podokno textu funguje jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do Obrázek SmartArt. Každá Obrázek SmartArt definuje vlastní mapování mezi odrážkami v textovém editoru a sadou obrazců v Obrázek SmartArt.

Chcete-li odsadit řádek v podokně s textem, vyberte řádek, který chcete odsadit, a potom v části Nástroje obrázku SmartArtklikněte na kartě Návrh na snížit úroveň.

Pokud chcete úroveň seznamu snížit, vyberte čáru, kterou chcete odsadit, a klikněte na zvýšit úroveň (nebo stiskněte SHIFT + TAB).

Tipy

 • Chcete-li změnit velikost celého Obrázek SmartArt, klikněte na okraj Obrázek SmartArt a přetáhněte úchyty pro změnu velikosti na požadovanou velikost Obrázek SmartArt.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×