Vytvoření organizačního diagramu v Office pro Mac

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud chcete znázornit vztahy podřízenosti ve vaší společnosti nebo organizaci, můžete pomocí obrázku SmartArt vytvořit organizační diagram.

Obrázek SmartArt využívá rozložení organizačního diagramu a zahrnuje asistenta a tři podřízené.

Organizační diagram

Vytvoření základního organizačního diagramu

 1. Na kartě SmartArt klikněte v části Insert SmartArt Graphic (Vložit obrázek SmartArt), klikněte na Hierarchy (Hierarchie) a potom na Organization Chart (Organizační diagram), což je první obrázek SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložit obrázek SmartArt

  Poznámka: I když můžete k vytvoření organizačního diagramu použít i jiné rozložení ze skupiny Hierarchy (Hierarchie), uspořádání obrazce Asistent a podřízených jsou dostupná jenom v rozložení Organization Chart (Organizační diagram), Name and Title Organization Chart (Organizační diagram se jménem a titulem), Half Circle Organization Chart (Organizační diagram s půlkruhy) a Horizontal Organization Chart (Vodorovný organizační diagram).

 2. V Text Pane (Podokno nástrojů) udělejte některou z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Zadat jméno osoby

Klikněte na [Text] (Text) a zadejte jméno.

Tip: K pohybu v seznamu jmen v Text Pane (Podokno s textem) můžete používat šipky nahoru a dolů.

Přidat osobu

Klikněte na jméno osoby na úrovni hierarchie, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Tlačítko Přidat obrazec SmartArt .

Odstranit osobu

Klikněte na jméno osoby v hierarchii a potom na Tlačítko Odebrat z podokna s textem .

Změnit úroveň osoby v hierarchii

Klikněte na jméno osoby a potom klikněte na Tlačítko Zvýšit úroveň , Tlačítko Snížit úroveň , Vzhled tlačítka nebo Přesunout dolů .

Přidání asistenta

 1. Klikněte na jméno osoby, ke které chcete přidat asistenta.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit obrázky SmartArt), klikněte na Org Chart (Organizační diagram) a potom na Add Assistant (Přidat asistenta).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Svislé nebo vodorovné uspořádání podřízených

 1. Klikněte na obrazec správce v organizačním diagramu, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit SmartArt) na Org Chart (Organizační diagram).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Uspořádání podřízených

Klikněte na

Do svislého sloupce

Left Hanging (Předsazení zleva) nebo Right Hanging (Předsazení zprava)

Do dvou svislých sloupců

Vertical (Svisle)

Do vodorovného řádku

Horizontal (Vodorovně)

Změna stylu

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si styl organizačního diagramu vybrat ze stylů dostupných v závislosti na motivu a barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na požadovaný styl.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

  Pokud chcete zobrazit více stylů, najeďte myší na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Změna barvy

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si barvy organizačního diagramu vybrat z barev dostupných v závislosti na barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na Colors (Barvy) a pak klikněte na požadovaný barevný motiv.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

Odebrání formátování

Organizační diagram můžete obnovit na výchozí vzhled. Odeberete tak provedené změny barev, stylů, obrazců a stylů textu v organizačním diagramu.

 1. Klikněte v dokumentu na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Reset (Obnovit) na Reset Graphic (Obnovit obrázek).

  Wordová karta SmartArt, skupina Obnovit

PowerPoint

Pokud chcete znázornit vztahy podřízenosti ve vaší společnosti nebo organizaci, můžete pomocí obrázku SmartArt vytvořit organizační diagram.

Obrázek SmartArt využívá rozložení organizačního diagramu a zahrnuje asistenta a tři podřízené.

Organizační diagram

Vytvoření základního organizačního diagramu

 1. Na kartě SmartArt klikněte v části Insert SmartArt Graphic (Vložit obrázek SmartArt), klikněte na Hierarchy (Hierarchie) a potom na Organization Chart (Organizační diagram), což je první obrázek SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložit obrázek SmartArt

  Poznámka: I když můžete k vytvoření organizačního diagramu použít i jiné rozložení ze skupiny Hierarchy (Hierarchie), uspořádání obrazce Asistent a podřízených jsou dostupná jenom v rozložení Organization Chart (Organizační diagram), Name and Title Organization Chart (Organizační diagram se jménem a titulem), Half Circle Organization Chart (Organizační diagram s půlkruhy) a Horizontal Organization Chart (Vodorovný organizační diagram).

 2. V Text Pane (Podokno nástrojů) udělejte některou z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Zadat jméno osoby

Klikněte na [Text] (Text) a zadejte jméno.

Tip: K pohybu v seznamu jmen v Text Pane (Podokno s textem) můžete používat šipky nahoru a dolů.

Přidat osobu

Klikněte na jméno osoby na úrovni hierarchie, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Tlačítko Přidat obrazec SmartArt .

Odstranit osobu

Klikněte na jméno osoby v hierarchii a potom na Tlačítko Odebrat z podokna s textem .

Změnit úroveň osoby v hierarchii

Klikněte na jméno osoby a potom klikněte na Tlačítko Zvýšit úroveň , Tlačítko Snížit úroveň , Vzhled tlačítka nebo Přesunout dolů .

Přidání asistenta

 1. Klikněte na jméno osoby, ke které chcete přidat asistenta.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit obrázky SmartArt), klikněte na Org Chart (Organizační diagram) a potom na Add Assistant (Přidat asistenta).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Svislé nebo vodorovné uspořádání podřízených

 1. Klikněte na obrazec správce v organizačním diagramu, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit SmartArt) na Org Chart (Organizační diagram).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Uspořádání podřízených

Klikněte na

Do svislého sloupce

Left Hanging (Předsazení zleva) nebo Right Hanging (Předsazení zprava)

Do dvou svislých sloupců

Vertical (Svisle)

Do vodorovného řádku

Horizontal (Vodorovně)

Změna stylu

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si styl organizačního diagramu vybrat ze stylů dostupných v závislosti na motivu a barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na požadovaný styl.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

  Pokud chcete zobrazit více stylů, najeďte myší na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Změna barvy

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si barvy organizačního diagramu vybrat z barev dostupných v závislosti na barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na Colors (Barvy) a pak klikněte na požadovaný barevný motiv.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

Odebrání formátování

Organizační diagram můžete obnovit na výchozí vzhled. Odeberete tak provedené změny barev, stylů, obrazců a stylů textu v organizačním diagramu.

 1. Klikněte v dokumentu na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Reset (Obnovit) na Reset Graphic (Obnovit obrázek).

  Powerpointová karta SmartArt, skupina Obnovit

Viz taky

Formátování obrázku SmartArt

Převedení obrázku SmartArt na obrazce

Excel

Pokud chcete znázornit vztahy podřízenosti ve vaší společnosti nebo organizaci, můžete pomocí obrázku SmartArt vytvořit organizační diagram.

Obrázek SmartArt využívá rozložení organizačního diagramu a zahrnuje asistenta a tři podřízené.

Organizační diagram

Vytvoření základního organizačního diagramu

 1. Na kartě SmartArt klikněte v části Insert SmartArt Graphic (Vložit obrázek SmartArt), klikněte na Hierarchy (Hierarchie) a potom na Organization Chart (Organizační diagram), což je první obrázek SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložit obrázek SmartArt

  Poznámka: I když můžete k vytvoření organizačního diagramu použít i jiné rozložení ze skupiny Hierarchy (Hierarchie), uspořádání obrazce Asistent a podřízených jsou dostupná jenom v rozložení Organization Chart (Organizační diagram), Name and Title Organization Chart (Organizační diagram se jménem a titulem), Half Circle Organization Chart (Organizační diagram s půlkruhy) a Horizontal Organization Chart (Vodorovný organizační diagram).

 2. V Text Pane (Podokno nástrojů) udělejte některou z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Zadat jméno osoby

Klikněte na [Text] (Text) a zadejte jméno.

Tip: K pohybu v seznamu jmen v Text Pane (Podokno s textem) můžete používat šipky nahoru a dolů.

Přidat osobu

Klikněte na jméno osoby na úrovni hierarchie, kterou chcete přidat, a potom klikněte na Tlačítko Přidat obrazec SmartArt .

Odstranit osobu

Klikněte na jméno osoby v hierarchii a potom na Tlačítko Odebrat z podokna s textem .

Změnit úroveň osoby v hierarchii

Klikněte na jméno osoby a potom klikněte na Tlačítko Zvýšit úroveň , Tlačítko Snížit úroveň , Vzhled tlačítka nebo Přesunout dolů .

Přidání asistenta

 1. Klikněte na jméno osoby, ke které chcete přidat asistenta.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit obrázky SmartArt), klikněte na Org Chart (Organizační diagram) a potom na Add Assistant (Přidat asistenta).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

Svislé nebo vodorovné uspořádání podřízených

 1. Klikněte na obrazec správce v organizačním diagramu, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Edit SmartArt (Upravit SmartArt) na Org Chart (Organizační diagram).

  Karta SmartArt, skupina Upravit SmartArt

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Uspořádání podřízených

Klikněte na

Do svislého sloupce

Left Hanging (Předsazení zleva) nebo Right Hanging (Předsazení zprava)

Do dvou svislých sloupců

Vertical (Svisle)

Do vodorovného řádku

Horizontal (Vodorovně)

Změna stylu

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si styl organizačního diagramu vybrat ze stylů dostupných v závislosti na motivu a barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na požadovaný styl.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

  Pokud chcete zobrazit více stylů, najeďte myší na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Změna barvy

Pokud jste v prezentaci použili motiv, můžete si barvy organizačního diagramu vybrat z barev dostupných v závislosti na barvách motivu.

 1. Klikněte na organizační diagram, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části SmartArt Graphic Styles (Styly obrázku SmartArt) na Colors (Barvy) a pak klikněte na požadovaný barevný motiv.

  Karta SmartArt, skupina Styly obrázku SmartArt

Odebrání formátování

Organizační diagram můžete obnovit na výchozí vzhled. Odeberete tak provedené změny barev, stylů, obrazců a stylů textu v organizačním diagramu.

 1. Klikněte v dokumentu na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. Na kartě SmartArt klikněte v části Reset (Obnovit) na Reset Graphic (Obnovit obrázek).

  Excelová karta SmartArt, skupina Obnovit

Viz taky

Formátování obrázku SmartArt

Převedení obrázku SmartArt na obrazce

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×