Vytvoření přehledu (seskupení) dat na listu

Pokud máte seznam dat, která chcete seskupit a sumarizovat, můžete vytvořit přehled až osmi úrovní. Každá vnitřní úroveň představovaná vyšším číslem v Symboly přehledu zobrazuje Podrobná data pro předchozí vnější úroveň, kterou v symbolech přehledu představuje nižší číslo. Přehled je možné použít k rychlému zobrazení souhrnných řádků či sloupců nebo k zobrazení podrobností u jednotlivých skupin. Můžete vytvořit přehled řádků (jak je ukázáno v příkladu níže), přehled sloupců nebo přehled řádků i sloupců.

1.  Pokud chcete zobrazit řádky určité úrovně, klikněte na příslušný symbol přehledu jedna, dvě, tři .

2.  Úroveň jedna obsahuje celkový prodej pro všechny řádky s podrobnostmi.

3.  Úroveň dvě obsahuje celkový prodej za jednotlivé měsíce v každé oblasti.

4. úroveň 3 obsahuje řádky podrobností – v tomto případě řádky 17 až 20.

5. Pokud chcete rozbalit nebo sbalit data v osnově, klikněte na symboly plus a mínus přehledu nebo stiskněte ALT + SHIFT + = pro rozbalení a ALT + SHIFT +- ke sbalení.

 1. Ujistěte se, že každý sloupec dat, který chcete osnovou, má popisek v prvním řádku (například oblast), obsahuje podobné údaje v každém sloupci a že oblast, kterou chcete použít, neobsahuje žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. V případě potřeby mohou být v seskupených podrobných řádcích odpovídající souhrnný řádek – Mezisoučet. Chcete-li je vytvořit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vložení souhrnných řádků pomocí příkazu Souhrn    

   Příkaz Souhrn vloží funkci SUBTOTAL bezprostředně pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností a automaticky vytvoří přehled. Další informace o používání funkce SUBTOTAL naleznete v tématu SUBTOTAL (funkce).

  • Vložení vlastních souhrnných řádků    

   Vložte vlastní souhrnné řádky se vzorci přímo pod nebo nad každou skupinu řádků podrobností. Například pod (nebo nad) řádky s údaji o prodeji v březnu a dubnu pomocí funkce SUMA získáte mezisoučet údajů o prodeji za tyto měsíce. V tabulce dále v tomto článku je uveden příklad tohoto postupu.

 3. Ve výchozím nastavení Excel hledá souhrnné řádky pod sumarizovanými podrobnostmi, ale je možné je vytvořit nad řádky podrobností. Pokud jste vytvořili souhrnné řádky pod podrobnostmi, přejděte k dalšímu kroku (krok 4). Pokud jste vytvořili souhrnné řádky nad řádky podrobností, klikněte na kartě data ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

  Otevře se dialogové okno nastavení.

  Dialogové okno nastavení pro přehledy

  Potom v dialogovém okně Nastavení zrušte zaškrtnutí políčka souhrnné řádky pod úrovní podrobností a klikněte na OK.

 4. Vytvořte přehled svých dat. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. Vyberte buňku v oblasti buněk, ve které chcete vytvořit přehled.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na šipku pod tlačítkem Seskupit a potom na tlačítko Automatický přehled.

   Kliknutí na šipku pod Seskupit a potom na Automatický přehled

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité informace: Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení řádků.

  1. Pokud chcete vytvořit přehled o vnější skupině (úrovni 1), vyberte všechny řádky, které bude vnější skupina obsahovat (tj. řádky podrobností a pokud jste je přidali, jejich souhrnné řádky).

   Výběr dat připravený k vytvoření vnější skupiny

   1. první řádek obsahuje popisky a není vybraný.

   2. vzhledem k tomu, že se jedná o vnější skupinu, vyberte všechny řádky se souhrny a podrobnostmi.

   3. nevybírejte celkový součet.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit. Potom v dialogovém okně Seskupit klikněte na řádkya potom klikněte na OK.

   Tip: Pokud místo jenom buněk vyberete celé řádky, Excel automaticky seskupí podle řádků a dialogové okno skupiny se neotevře.

   Kliknutí na Řádky a potom na OK

   Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

  3. Můžete také vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny – podrobných řádků pro daný oddíl dat.

   Poznámka: Pokud nepotřebujete vytvářet žádné vnitřní skupiny, přejděte níže ke kroku f.

   Pro každou vnitřní vnořenou skupinu vyberte řádky podrobností sousedící s řádkem, který obsahuje souhrnný řádek.

   Data vybraná pro skupinu na úrovni 2 v hierarchii.

   1. na každé vnitřní úrovni můžete vytvořit více skupin. Tady jsou dva oddíly, které jsou seskupené na úrovni 2.

   2. Tento oddíl je vybraný a je připravený do skupiny.

   3. nevybírejte souhrnný řádek pro data, která chcete seskupit.

  4. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit.

   Kliknutí na Seskupit na kartě Data

   Potom v dialogovém okně Seskupit klikněte na řádkya potom klikněte na OK. Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

   Tip: Pokud místo jenom buněk vyberete celé řádky, Excel automaticky seskupí podle řádků a dialogové okno skupiny se neotevře.

  5. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních řádků, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

  6. Pokud chcete řádky oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

   Můžete také oddělit části přehledu, aniž byste odebrali celou úroveň. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na Značka Plus nebo Značka mínus pro skupinu a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit.

   Důležité informace: Pokud přehled oddělíte, když jsou podrobná data skrytá, může řádek podrobností zůstat skrytý. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků sousedících se skrytými řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině buňky na tlačítko Formát, přejděte na příkaz Skrýt & zobrazita potom klikněte na příkaz Zobrazit skryté řádky.

 1. Každý řádek dat, ze kterých chcete vytvořit přehled, musí mít v prvním sloupci popisek, musí obsahovat v jednotlivých sloupcích podobné údaje a v dané oblasti se nesmí vyskytovat žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vložte vlastní souhrnné sloupce se vzorci bezprostředně napravo nebo nalevo od každé skupiny sloupců podrobností. V tabulce uvedené v kroku 4 je znázorněn příklad.

  Poznámka:  Pokud chcete vytvořit přehled dat podle sloupců, je nutné mít souhrnné sloupce, které obsahují vzorce odkazující na buňky v jednotlivých sloupcích podrobností v dané skupině.

 3. Pokud je souhrnný sloupec nalevo od sloupců podrobností, klikněte na kartě data ve skupině Přehled na ikonu pro otevření dialogového okna.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

  Otevře se dialogové okno nastavení.

  Dialogové okno nastavení pro přehledy

  Potom v dialogovém okně Nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Souhrnné sloupce v pravé části podrobností a klikněte na OK.

 4. Chcete-li vytvořit přehled dat, proveďte jednu z následujících akcí:

  Automatické vytvoření přehledu dat

  1. Vyberte buňku v oblasti.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na šipku pod tlačítkem Seskupit a potom na tlačítko Automatický přehled.

  Ruční vytvoření přehledu dat

  Důležité informace: Při ručním seskupování úrovní přehledu je nejlepší mít zobrazená všechna data, abyste tak předešli nesprávnému seskupení sloupců.

  1. Pokud chcete vytvořit přehled o vnější skupině (úrovni 1), vyberte všechny podřízené souhrnné sloupce a jejich související podrobná data.

   Data uspořádaná do skupinových sloupců

   1. sloupec A obsahující popisky.

   2. Vyberte všechny sloupce podrobností a souhrnů. Pokud nevyberete celé sloupce, otevře se po kliknutí na Seskupit (na kartě data ve skupině Osnova ) dialogové okno Seskupit a požádejte o výběr řádků nebo sloupců.

   3. nevybírejte sloupec celkový součet.

  2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit.

   Kliknutí na Seskupit na kartě Data

   Nad skupinou se zobrazí symbol osnovy.

  3. Chcete-li vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny podrobných sloupců (úrovně 2 nebo vyšší), vyberte sloupce podrobností sousedící se sloupcem, který obsahuje sloupec souhrn.

   Data seskupená ve sloupcích

   1. na každé vnitřní úrovni můžete vytvořit více skupin. Tady jsou dva oddíly, které jsou seskupené na úrovni 2.

   2. Tyto sloupce jsou vybrané a připravené pro skupinu. Pokud nevyberete celé sloupce, otevře se po kliknutí na Seskupit (na kartě data ve skupině Osnova ) dialogové okno Seskupit a požádejte o výběr řádků nebo sloupců.

   3. nevybírejte sloupec souhrn pro data, která seskupujete.

  4. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Seskupit.

   Kliknutí na Seskupit na kartě Data

   Na obrazovce se vedle skupiny zobrazí symboly přehledu.

 5. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních sloupců, dokud nevytvoříte všechny úrovně, které chcete v přehledu uvést.

 6. Chcete-li sloupce oddělit, vyberte je a potom na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na Oddělit.

Kliknutí na Oddělit na kartě Data

Můžete také oddělit části přehledu, aniž byste odebrali celou úroveň. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na Značka Plus nebo Značka mínus pro skupinu a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit.

Pokud přehled oddělíte ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, sloupce podrobností zůstanou skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a klikněte na Zobrazit skryté sloupce.

 1. Pokud se symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a mínus , přejděte na možnosti>>Upřesnita v části Zobrazit možnosti pro tento list zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu, pokud je použit obrys , a potom klikněte na OK.

 2. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Zobrazení nebo skrytí podrobných dat pro skupinu    

   Pokud chcete zobrazit podrobná data ve skupině, klikněte na plus pro tuto skupinu nebo stiskněte ALT + SHIFT + =.

  • Pokud chcete podrobná data pro skupinu skrýt, klikněte na tlačítko mínus pro skupinu nebo stiskněte klávesy ALT + SHIFT +-.

  • Rozbalení nebo sbalení celého přehledu na určitou úroveň    

   V symbolech přehledu jedna, dvě, tři klikněte na číslo požadované úrovně. Podrobnosti na nižších úrovních zůstanou skryty.

   Pokud má přehled například čtyři úrovně, můžete při zobrazování ostatních úrovní skrýt čtvrtou úroveň kliknutím na symbol tři .

  • Zobrazení nebo skrytí všech podrobných dat přehledu    

   Všechny podrobnosti zobrazíte kliknutím na nejnižší úroveň v symbolech přehledu jedna, dvě, tři . Pokud má přehled například tři úrovně, klikněte na symbol úrovně tři .

  • Pokud chcete všechny podrobnosti skrýt, klikněte na jedna .

Pro přehled vytvořený z řádků používá Microsoft Excel styly, jako třeba úroveň_řádku_1 a úroveň_řádku_2. Pro přehled vytvořený ze sloupců používá Excel styly, jako třeba úroveň_sloupce_1 a úroveň_sloupce_2. K odlišení souhrnných řádků nebo sloupců v datech se ve stylech používá tučný formát, kurzíva a další formáty textu. Změnou způsobu, jakým jsou jednotlivé styly definované, můžete u přehledu použít různé formáty textu a buněk a přizpůsobit si tak vzhled přehledu. Styl můžete u přehledu použít, když přehled vytváříte, ale i potom.

Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

Automatické použití stylu u nových souhrnných řádků nebo sloupců    

 1. Na kartě data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

  Otevře se dialogové okno nastavení.

  Dialogové okno nastavení pro přehledy

 2. Zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit styl.

Použití stylu u existujícího souhrnného řádku nebo sloupce    

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete použít styl.

 2. Na kartě data klikněte ve skupině Osnova na ikonu pro otevření dialogového okna.

  Kliknutí na ikonu pro otevření dialogového okna ve skupině Přehled

  Otevře se dialogové okno nastavení.

  Dialogové okno nastavení pro přehledy

 3. Zaškrtněte políčko Automatické styly a potom klikněte na tlačítko použít styly.

  Dialogové okno nastavení s vybranou položkou Automatické styly

Přehled dat se dá naformátovat taky použitím automatických formátů.

 1. Pokud se vám symboly přehledu jedna, dvě, tři , plus a mínus , přejděte na možnosti>>Upřesnita potom v části Zobrazit možnosti pro tento list zaškrtněte políčko Zobrazit symboly přehledu v případě použití obrysu .

 2. Pomocí symbolů přehledu jedna, dvě, tři , mínus a plus skryjte podrobná data, která nechcete kopírovat.

  Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 3. Vyberte oblast souhrnných řádků.

 4. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na položku Najít a vybrat a poté klikněte na příkaz Přejít na.

  Kliknutí na Najít a vybrat a potom na Přejít na

 5. Klikněte na tlačítko Přejít na – jinak.

 6. Klikněte na přepínač Pouze viditelné buňky.

 7. Klikněte na tlačítko OK a zkopírujte data.

Poznámka: Skrytím nebo odebráním přehledu nedojde k odstranění žádných dat.

Skrytí přehledu

 • Přejděte na možnosti > souborů> Upřesnita v části Zobrazit možnosti pro tento list zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit symboly přehledu, pokud je použit obrys .

Odebrání přehledu

 1. Klikněte na požadovaný list.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Přehled na tlačítko Oddělit a klikněte na příkaz Vymazat přehled.

  Kliknutí na Oddělit a potom na Vymazat přehled

  Důležité informace: Odstraníte-li přehled ve chvíli, kdy jsou podrobná data skrytá, mohou zůstat řádky nebo sloupce podrobností skryté. Data můžete zobrazit přetažením ukazatele myši přes čísla viditelných řádků nebo písmena viditelných sloupců sousedících se skrytými řádky a sloupci. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na položku Formát, přejděte na položku Skrýt a zobrazit a poté klikněte na příkaz Zobrazit skryté řádky nebo příkaz Zobrazit skryté sloupce.

Představte si, že chcete vytvořit souhrnnou sestavu dat, ve které se zobrazí pouze souhrny a jejich graf. Obecně můžete postupovat takto:

 1. Vytvoření souhrnné sestavy

  1. Vytvořte přehled dat.

   Další informace naleznete v částech Vytvoření přehledu z řádků nebo Vytvoření přehledu ze sloupců.

  2. Kliknutím na symboly přehledu jedna, dvě, tři plus a mínus zobrazíte pouze souhrny, jak vidíte v následujícím příkladu přehledu řádků:

   Seznam s přehledem zobrazující pouze řádky součtů

  3. Další informace najdete v části Zobrazení nebo skrytí dat přehledu.

 2. Graf souhrnné sestavy

  1. Vyberte data, která chcete zakreslit do grafu.

   Chcete-li například nagrafovat pouze součty Novák a Novotná, ale ne celkové součty, vyberte buňky a1 až C19, jak je znázorněno v předchozím příkladu.

  2. Klikněte na vložit > grafy > Doporučené grafy, klikněte na kartu všechny grafy a vyberte typ grafu.

   Dialog Vložit graf

   Pokud jste zvolili možnost skupinový sloupcový, bude mít graf vypadat takto:

   Graf vytvořený na základě souhrnných dat

   Když v seznamu dat s přehledem zobrazíte nebo skryjete podrobnosti, graf se taky aktualizuje tak, aby se v něm data zobrazila nebo skryla.

V Excel pro web můžete seskupovat řádky a sloupce.

Poznámka: I když do dat můžete přidat souhrnné řádky nebo sloupce (pomocí funkcí, jako je suma nebo Mezisoučet), nemůžete použít styly ani nastavit umístění pro souhrnné řádky a sloupce v Excel pro web.

Vytvoření osnovy řádků nebo sloupců

Přehled řádků v Excelu online

Přehled sloupců v Excelu online

Přehled řádků v Excelu online

 1. První sloupec obsahuje popisky.

 2. Řádky podrobností a souhrnné řádky jsou seskupené.

 3. Celkový součet není v přehledu seskupený.

Přehled sloupců v Excelu online

 1. První řádek obsahuje popisky.

 2. Sloupce podrobností a souhrnné sloupce jsou seskupené do osnovy.

 3. Celkový součet není v přehledu seskupený.

 1. Ujistěte se, že každý sloupec (nebo řádek) dat, která mají být součástí osnovy, má popisek v prvním řádku (nebo sloupci), obsahuje podobné údaje v každém sloupci (nebo řádku) a že oblast neobsahuje žádné prázdné řádky ani sloupce.

 2. Vyberte data (včetně všech souhrnných řádků nebo sloupců).

 3. Na kartě data klikněte ve skupině Osnova na Seskupit > Řádky skupiny nebo Seskupit sloupce.

 4. Pokud chcete vytvořit přehled vnitřní vnořené skupiny, vyberte řádky nebo sloupce v oblasti dat přehledu a opakujte krok 3.

 5. Pokračujte ve výběru a seskupování vnitřních řádků nebo sloupců, dokud nevytvoříte všechny požadované úrovně v osnově.

Oddělení řádků nebo sloupců

 • Pokud chcete skupinu oddělit, vyberte řádky nebo sloupce a potom na kartě data klikněte ve skupině Přehled na oddělit a vyberte oddělit řádky nebo zrušit seskupení sloupců.

Zobrazení nebo skrytí dat přehledu

Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

Zobrazení nebo skrytí podrobných dat pro skupinu    

 • Pokud chcete zobrazit podrobná data ve skupině, klikněte na plus pro skupinu nebo stiskněte ALT + SHIFT + =.

 • Pokud chcete podrobná data pro skupinu skrýt, klikněte na mínus pro skupinu nebo stiskněte ALT + SHIFT +-.

Rozbalení nebo sbalení celého přehledu na určitou úroveň    

 • V symbolech přehledu jedna, dvě, tři klikněte na číslo požadované úrovně. Podrobnosti na nižších úrovních zůstanou skryty.

 • Pokud má přehled například čtyři úrovně, můžete při zobrazování ostatních úrovní skrýt čtvrtou úroveň kliknutím na symbol tři .

Zobrazení nebo skrytí všech podrobných dat přehledu    

 • Všechny podrobnosti zobrazíte kliknutím na nejnižší úroveň v symbolech přehledu jedna, dvě, tři . Pokud má přehled například tři úrovně, klikněte na symbol úrovně tři .

 • Pokud chcete všechny podrobnosti skrýt, klikněte na jedna .

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Seskupení nebo oddělení dat v kontingenční tabulce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×