Vytvoření Paretova grafu

Paretův graf histogramu obsahuje sloupce seřazené sestupně a řádek představující kumulativní celkové procento. Paretovy grafy zvýrazňují největší faktory v množině dat a jsou považované za jeden ze sedmi základních nástrojů řízení kvality, protože umožňují snadno rozpoznat nejběžnější potíže nebo problémy.

Příklad Paretova grafu

Vytvoření Paretova grafu

 1. Vyberte data. Obvykle se vybírá jeden sloupec obsahující text (kategorie) a jeden s čísly. Paretův graf potom seskupí stejné kategorie a sečte odpovídající čísla.

  Data použitá k vytvoření ukázkového paretova grafu

  Pokud vyberete dva sloupce s čísly a ne jeden s čísly a druhý s odpovídajícími textovými kategoriemi, zobrazí se data v excelovém grafu v intervalech podobně jako histogram. Potom můžete tyto intervaly upravit.

 2. Klikněte na Vložit > Vložit statistický graf a pak v části Histogram vyberte Pareto.

  Obrázek s Paretovým grafem zobrazeným z karty Vložení

  Paretův graf můžete vytvořit taky na kartě Všechny grafy v dialogu Doporučené grafy (klikněte na Vložit > Doporučené grafy > karta Všechny grafy.

Tip: Na kartách Návrh a Formát si můžete vzhled grafu přizpůsobit podle potřeby. Pokud tyto karty nevidíte, kliknutím kamkoliv do Paretova grafu přidejte Nástroje grafu na pás karet.

Karty Návrh a Formát pro Nástroje grafu

Konfigurace intervalů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na vodorovnou osu grafu > Formát osy >Možnosti osy.

  Příkaz Formátovat osu v místní nabídce
 2. Pomocí dole uvedených informací vyberte požadované možnosti v podokně úloh Formát osy.

  Podokno úloh Formát osy

  Podle kategorie:    Výchozí nastavení, pokud se vykreslují data i text. Textové kategorie se vykreslují na vodorovné ose a vynášejí se do grafu v sestupném pořadí.

  Tip: Pokud chcete spočítat výskyty textových řetězců, přidejte sloupec a vyplňte ho hodnotou 1, pak vykreslete Paretův graf a nastavte intervaly na Podle kategorie.

  Automaticky:    Tohle je výchozí nastavení pro Paretovy grafy, které se vykreslují s jedním sloupcem dat. Šířka intervalu se počítá pomocí Scottova normálního referenčního pravidla.

  Šířka intervalu:    Zadejte kladné desetinné číslo pro počet datových bodů v každém rozsahu.

  Počet intervalů:    Zadejte počet intervalů Paretova grafu (včetně intervalů přetečení a podtečení). Šířka intervalu se automaticky upraví.

  Interval přetečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty větší než číslo v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

  Interval podtečení:    Zaškrtněte políčko pro vytvoření intervalu pro všechny hodnoty menší nebo rovné číslu v příslušném poli. Pokud chcete tuto hodnotu změnit, zadejte do pole desetinné číslo.

Vzorce používané k vytváření histogramů v aplikaci Excel 2016

Scottovo normální referenční pravidlo:   

Možnost vzorce pro automatický výpočet

Scottovo normální referenční pravidlo se snaží minimalizovat odchylku Paretova grafu v porovnání se sadou dat s předpokládaným normálním rozdělením.

Interval přetečení   

Vzorec pro možnost Přetečení přihrádky

Interval podtečení   

Vzorec pro možnost Podtečení přihrádky

Vytvoření Paretova grafu

 1. Vyberte data. Obvykle se vybírá jeden sloupec obsahující text (kategorie) a jeden s čísly. Paretův graf potom seskupí stejné kategorie a sečte odpovídající čísla.

  Data použitá k vytvoření ukázkového paretova grafu

  Pokud vyberete dva sloupce s čísly a ne jeden s čísly a druhý s odpovídajícími textovými kategoriemi, zobrazí se data v excelovém grafu v intervalech podobně jako histogram. Potom můžete tyto intervaly upravit. Podrobné informace najdete v tématu Konfigurace přihrádek na kartě Windows.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu vložení a pak klikněte na Ikona statistického grafu (ikona statistického grafu) a v části histogram klikněte na Paretův.

  Paretův graf na pásu karet

  Tip: Pomocí karet Návrh grafu a Formát upravte vzhled grafu. Pokud tyto karty nevidíte, Kliknutím kamkoli do Paretova grafu je zobrazte na pásu karet.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Vytvoření vodopádového grafu

histogramu

Create a box and whisker chart

stromové mapy v Office

vytvoření vícevrstvého grafu v Office

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×