Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vytvoření sestavy sledování průběhu projektu (burndown) v desktopové verzi Projectu

Sestavy burndown porovnávají plánovanou, dokončenou a zbývající práci s grafem, který se automaticky aktualizuje při změně dat projektu. Poskytují vám a vašim účastníkům přehled o stavu projektu, který můžete vytvořit v několika krocích.

Tip pro řízení projektu:    Sestavy pro vypalování jsou klíčovou součástí Aktivní řízení projektů, zejména Scrum. Jsou to ale užitečné nástroje pro všechny styly řízení projektů.

Pokud chcete vytvořit sestavu pro vypalování, klikněte na >řídicí panely > Burndown.

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Možná budete muset do projektu přidat pole, aby se vám do sestavy vypalování dostaly informace, které potřebujete. Níže najdete tipy, jak nastavit projekt tak, aby se sestava o vypalování vyhořela na co nejvíc.

Nastavení sestavy o vypalování

Work burndownvs. task burndown charts

Výchozí sestava vypalování obsahuje dva grafy: pracovní vypalování a vypalování úkolů.

Graf pro vyhoření práce ukazuje, kolik práce lidé dokončili, kolik práce má být dokončeno před datem dokončení projektu, a odhad směrného plánu, kolik práce by se v tomto okamžiku v projektu dokončilo.

Sestava Práce k dokončení

V rozevíracím grafu úkolů se zobrazuje počet dokončených úkolů, zbývající počet a odhad počtu dokončených úkolů podle směrného plánu v tomto okamžiku projektu.

Sestava Úkoly k dokončení

Začátek stránky

Nastavení pracovního grafu pro vypalování

Pracovní graf ukazuje, kolik práce jste dokončili a kolik vám zbývá. Pokud je zbývající kumulativní pracovní čára v grafu nejstrmější, může projekt zaostává za plánem.

Práce je čas naplánovaný na dokončení úkolu, skutečná práce je množství dokončené práce na úkolu a zbývající práce je rozdíl mezi těmito dvěma úkoly. Sledujete práci v pracovní době nebo dnech.

Zachycení pracovních informací

Vzhledem k tomu, že grafy pro vypalování práce porovnávají plánovanou, dokončenou a zbývající práci, ujistěte se, že před vytvořením sestavy zachycujete tyto informace v projektu.

 • Přiřaďte zdroje k úkolům,zvláště pokud chcete zaznamenat dokončenou práci. Před nastavením směrného plánu to udělejte.

 • Nastavte směrný plán pro získání snímku projektu. V sestavě o vypalování se směrné plány zobrazují, kdy jste plánovali dokončit úkoly a práci.

Přidání pracovních polí ke sledování

 1. Klikněte na Zobrazit > využití zdrojů.

 2. Klikněte na Resource Usage Tools Format > Add Details (Přidat podrobnosti).

  Nástroje používání zdrojů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. Vyberte pole v oblasti Dostupná pole a potom klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Když jste vybrali všechna pole, která chcete, klikněte na OK.

Pole pro pracovní vypalování

Práce

Pole

Popis

Pole Práce

Celková doba, která:

 • Všechny zdroje jsou naplánované na úkol.

 • Zdroj je naplánovaný na všechny úkoly.

 • Zdroj je naplánovaný pro úkol.

Pole Zbývající práce

Čas potřebný k dokončení úkolu

Pole Práce podle směrného plánu

Celková plánovaná práce naplánovaná pro úkol, zdroj nebo přiřazení v průběhu času

Skutečná práce

Pole

Popis

Pole Skutečná práce

Práce, kterou už zdroj přiřazený k úkolům dokončil v průběhu času.

Kumulativní skutečná práce

Skutečná práce provedená všemi zdroji přiřazenými k úkolům v průběhu času

Zbývající kumulativní skutečná práce

Práce stále potřebná k dokončení úkolů v projektu po odečtení skutečné práce nahromaděné v průběhu času.

Kumulativní práce

Pole

Popis

Pole Kumulativní práce

Čas naplánovaný pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, který se shromažďová v průběhu času.

Kumulativní práce podle směrného plánu 0–10

Plánovaná práce podle směrného plánu pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, kumulovaná v průběhu času, kdy byla nastavena směrná plán.

Zbývající kumulativní práce

Práce stále potřebná k dokončení úkolů v projektu po odečtení plánované práce nahromaděné v průběhu času.

Zbývající kumulativní práce podle směrného plánu 0–10

Práce podle směrného plánu je stále potřebná k dokončení úkolů v projektu po odečtení plánované práce podle směrného plánu nahromaděné v průběhu času.

Začátek stránky

Nastavení grafu pro vypálení úkolů

Graf pro vypalování úkolů ukazuje, kolik úkolů jste dokončili a kolik vám zbývá.Pokud je zbývající čára úkolů ta nejstrmější v grafu, může být projekt za plánem.

Zachycení informací o úkolu

Vzhledem k tomu, že grafy pro vypálení úkolů porovnávají plánované, dokončené a zbývající úkoly, ujistěte se, že před vytvořením sestavy zachycujete tyto informace v projektu.

 • Nastavte směrný plán pro získání snímku projektu. V sestavě o vypalování se směrné plány zobrazují, kdy jste plánovali dokončit úkoly a práci.

 • Označte úkoly jako dokončené. Klikněte na úkol a potom na pásu karet klikněte na Úkol. Vyberte procentuální hodnotu dokončení, ale mějte na paměti, že Project počítá 100 % dokončených úkolů jako dokončené v grafu pro vypalování úkolů.

Přidání polí úkolů ke sledování

 1. Klikněte na Zobrazit > používání úkolů.

 2. Klikněte na Nástroje používání úkolů – formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání úkolů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. Vyberte pole v oblasti Dostupná pole a potom klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Když jste vybrali všechna pole, která chcete, klikněte na OK.

Pole pro vypalování úkolů

Pole

Popis

Pole Dokončeno %

Aktuální stav úkolu jako procenta jeho doby trvání

Pole Dokončeno % v součtu (časově uspořádané pole úkolu)

Kumulativní procentuální dokončení úkolu distribuovaného v čase

Zbývající úkoly podle směrného plánu 0–10.

Počet plánovaných úkolů, které se mají dokončit v daný den, kdy byl nastaven směrný plán.

Zbývající skutečné úkoly

Celkový počet skutečných úkolů, které se mají dokončit v daný den.

Zbývající úkoly

Celkový počet plánovaných úkolů, které se mají dokončit v daný den.

Začátek stránky

Formátování sestavy o vypalování

Stejně jako u jiných sestav projektů můžete změnit data, barvy a obrazce, které se zobrazují v sestavách vypalování. Můžete do něj taky přidat grafy, tabulky nebo obrázky.

Postup najdete v tématu Vytvoření sestavy projektu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×