Vytvoření seznamu založeného na tabulce

Vytvoření seznamu založeného na tabulce

Importem existující excelové tabulky ušetříte čas při vytváření seznamu od Microsoftu. Tato metoda převede záhlaví tabulky na sloupce v seznamu a zbytek dat se naimportuje jako položky seznamu. Import tabulky navíc představuje způsob, jak vytvořit seznam bez výchozího sloupce Nadpis.

Poznámka:  Dalším způsobem přesunutí dat do SharePoint je export tabulky přímo z Excelu. Další informace najdete v článku Export excelové tabulky do SharePointu. Další informace o podporovaných SharePoint najdete v článku Plánování podpory prohlížečů na SharePoint Serveru.

Vytvoření seznamu založeného na tabulce

 1. V aplikaci Seznamy v Microsoftu 365 vyberte +Nový seznam nebo na domovské stránce svého webu vyberte + Nový seznam > seznamu.  

  • V Microsoft Teams vyberte na kartě Soubory v horní části kanálu další možnosti> Otevřít v SharePointua pak vyberte Nový seznam >.

  Vytvoření seznamu z tabulky

 2. Na stránce Vytvořit seznam vyberte Z Excelu.

  Vytvoření seznamu z tabulky

 3.  Zvolte Nahrát soubor a vyberte soubor na svém zařízení nebo zvolte soubor, který už je na tomto webu.

  Nahrání z excelového souboru

  Poznámka: Pokud je tlačítko Nahrát soubor šedé, nemáte oprávnění k vytváření seznamu z tabulky. Další informace najdete v správci webu vaší organizace.

 4.   Zadejte název seznamu.

  Vytvoření seznamu

 5.  (Volitelné) Zaškrtnutím políčka Zobrazit v navigaci webu zobrazíte seznam na stránce Obsah vašeho webu. 

 6.  Klikněte na Vytvořit. 

  Poznámky: 

  • Pokud importovaný soubor tabulky nemá tabulku, vytvořte tabulku v Excelu podle pokynů na obrazovce a naimportujte ji do seznamu. Pokud se při vytváření tabulky zaseknete, vyhledejte v horní části souboru v Excelu možnost Formátovat jako tabulku.

  • K vytvoření seznamu můžete použít tabulky s až 20 000 řádky. 

Vytvoření seznamu založeného na tabulce v SharePoint 2016 a 2013

 1. Na webu, na který chcete přidat seznam založený na tabulce, vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a pak vyberte Přidat aplikaci.

 2. Do pole Najít aplikaci zadejtetabulkua pak vyberte ikonu hledání Ikona lupy ve vyhledávacím poli .

  Pole pro vyhledání aplikace s vepsaným slovem „Tabulka“ a zvýrazněným tlačítkem pro vyhledávání
 3. Na stránce výsledků hledání vyberte Importovat tabulku.

  Zvýrazněná aplikace pro import tabulky v dialogovém okně nových aplikací
 4. Na stránce Nová aplikace zadejte název seznamu.

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

  Dialog pro novou aplikaci s vyplněným názvem a umístěním souboru a zvýrazněným tlačítkem Importovat
 5. Zadejte volitelný popis.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Popis seznamu je možné kdykoli změnit v jeho nastavení.

 6. Vyhledejte nebo zadejte umístění souboru tabulky. Až to bude hotové, vyberte Importovat.

  Tabulka se otevře v Excelu a zobrazí se okno Importovat do SharePoint Services.

 7. V okně Importovat do seznamu služby Windows SharePoint Services vyberte Oblast tabulky, Oblastbuněk nebo Pojmenovaná oblast. Pokud chcete oblast vybrat ručně, vyberte Oblastbuněk a pak vyberte Vybrat oblast. V tabulce vyberte levou horní buňku, podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte buňku v pravém dolním rohu.

  Excelová tabulka se zvýrazněnou oblastí

  Oblast se zobrazí v poli Vybrat oblast. Vyberte Importovat.

  Dialog pro import do tabulky se zvýrazněnou položkou Importovat

  Po importu tabulky zkontrolujte sloupce v seznamu, abyste měli jistotu, že se data naimportovala očekávaným způsobem. Například byste mohli zjistit, že u některého sloupce je třeba označit, že se jedná o měnu, ne o pouhá čísla. Pokud chcete zobrazit nebo změnit nastavení seznamu, otevřete ho, vyberte kartu Seznam nebo vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a pak vyberte Nastavení seznamu.

 8. Data tabulky se zobrazí v seznamu v SharePoint.

  Seznam v SharePointu Online

Důležité informace: K importu tabulky je třeba použít 32bitový webový prohlížeč, jako je třeba Microsoft Edge, protože import tabulky závisí na filtrování ActiveX. Po importu tabulky pak můžete se seznamem pracovat v libovolném prohlížeči, SharePoint podporované.

Vytvoření seznamu založeného na tabulce v SharePoint 2010

 1. Vyberte akce webu Nabídka Akce webu , vyberte Zobrazit veškerýobsah webu a pak vyberte Vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka: Web služby SharePoint může být zásadním způsobem pozměněný. Pokud některou možnost (například příkaz, tlačítko či odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. V SharePoint 2010 vyberte v části Všechny kategorie & Vlastní,vyberte Importovattabulku a pak vyberte Vytvořit.

  V SharePoint 2007 v části Vlastníseznamy vyberte Importovattabulku a pak vyberte Vytvořit.

  Dialog pro vytvoření se zvýrazněnou položkou Importovat tabulku a tlačítkem Vytvořit
 3. Zadejte název seznamu. Název je povinný.

  Tento název je ve většině zobrazení uvedený v horní části seznamu, stane se součástí webové adresy stránky seznamu a zobrazí se v navigaci webu, aby ho uživatelé mohli najít. Název seznamu se dá kdykoli změnit, webová adresa ale zůstane stejná.

 4. Zadejte popis seznamu. Popis je nepovinný.

  Ve většině zobrazení se popis zobrazuje pod názvem. Popis seznamu je možné změnit.

  Dialogové okno pro vytvoření tabulky importem se zvýrazněnou položkou Importovat
 5. Přejděte nebo zadejte umístění souboru tabulky, kterou chcete importovat, a pak vyberte Importovat.

 6. V dialogovém okně importu do seznamu služby Windows SharePoint Services vyberte Typ oblasti a v části Vyberte oblast určete v tabulce oblast,kterou chcete použít k vytvoření seznamu.

  Import do seznamu služby SharePoint

  Poznámka: V závislosti na používaném tabulkovém procesoru můžete mít možnost vybrat požadovanou oblast buněk přímo v tabulce. Pokud chcete oblast tabulky a pojmenovanou oblast vybrat v dialogovém okně Import do seznamu služby Windows SharePoint Services, musí už být v tabulce definované.

 7. Vyberte Importovat.

Importovaný seznam

Po importu tabulky zkontrolujte sloupce v seznamu, abyste měli jistotu, že se data naimportovala očekávaným způsobem. Například byste mohli zjistit, že u některého sloupce je třeba označit, že se jedná o měnu, ne o pouhá čísla. Pokud chcete zobrazit nebo změnit nastavení seznamu, otevřete ho, vyberte kartu Seznam nebo vyberte Nastavení a pak vyberte Nastavení seznamu.

Důležité informace: K importu tabulky je třeba použít 32bitový webový prohlížeč, jako je třeba Microsoft Edge, protože import tabulky závisí na filtrování ActiveX. Po importu tabulky pak můžete se seznamem pracovat v libovolném prohlížeči, SharePoint podporované.

Typy sloupců, které se vytvoří pro seznam, vycházejí z typů dat, které jsou ve sloupcích tabulky. Například ze sloupce v tabulce, který obsahuje kalendářní data, obvykle vznikne sloupec kalendářních dat i v sharepointovém seznamu.

Všechny verze SharePointu umožňují naimportovat tabulku dat, ale konkrétní postup se může mezi verzemi mírně lišit. Ve zde uvedených příkladech se používá Excel, ale fungovaly by i jiné kompatibilní tabulkové procesory. Pokud nativní formát souboru vámi používaného tabulkového procesoru není podporován, vyexportujte data do formátu .csv (data oddělená čárkami) a naimportujte je z tohoto souboru.

Další informace o tom, jak na stránku nebo web přidat importovaný seznam a jak ho přidat, najdete v článku Úvod k seznamům.

Poznámka: Obvykle se sloupce na webu služby SharePoint nastaví podle typu dat, která obsahují. Po importu seznamu byste ale měli sloupce a data zkontrolovat, abyste měli jistotu, že se všechno naimportovalo podle očekávání. Například byste mohli zjistit, že u některého sloupce je třeba označit, že se jedná o měnu, ne o pouhá čísla. Pokud chcete zobrazit nebo změnit nastavení seznamu, otevřete ho a v nabídce Nastavení vyberte Nastavení seznamu.

Začátek stránky

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ano, dejte nám o tom prosím vědět na konci této stránky. Pokud užitečný nebyl, řekněte nám, co nebylo jasné nebo co chybělo. Uveďte prosím svou verzi SharePointu, operačního systému a prohlížeče. Na základě vašeho názoru tyto postupy prověříme, doplníme informace a článek aktualizujeme.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×