Vytvoření vývojového diagramu řízení jakosti (TQM)

Pomocí šablony TQM Diagram můžete vytvářet vývojové diagramy pro projekty řízení celkové kvality. Vzhledem k tomu, že vývojové diagramy dokumentují grafické procesy, můžete je použít k porovnání aktuálních a ideálních procesů a k pochopení toho, jak kroky v procesu spolupracují.

TQM Flowchart

 1. Spusťte Visio.

 2. V obchodní šabloně nebo kategorii klikněte na Diagram TQM > Vytvořit.

 3. U každého kroku v procesu, který dokumentujete, přetáhněte obrazec vývojového diagramu do výkresu.

 4. Připojení obrazce vývojového diagramu.

  1. Klikněte na nástroj Spojnice Obrázek tlačítkaa potom přetáhněte z spojovacího bodu na prvním obrazci do spojovacího bodu druhého obrazce.

  2. Po dokončení propojení obrazců klikněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka.

   Tip: Obrazce můžete automaticky propojit tak, že nejdřív vyberete nástroj Spojnice a potom obrazce přetáhnete na stránku výkresu. Obrazce, které pustíte na stránku, se spojují v pořadí, ve které je pustíte.

 5. Pokud chcete přidat text k obrazci, vyberte ho a pak napište. Po dokončení psaní klikněte mimo blok textu.

 6. Obrazce ve vývojovém diagramu můžete očíslovat a znázorníte tak posloupnost kroků procesu.

  1. Ve vývojovém diagramu vyberte obrazce, které chcete očíslovat.

  2. Na kartě Zobrazení přejděte na Doplňky a > Visio další > obrazce.

  3. Na kartě Obecné klikněte v části Operacena Automatické číslo. V části Apply To (Použítna) klikněte na Selected Shapes (Vybrané obrazce)a potom klikněte na OK.

   Tip: Pokud chcete očíslovat nové obrazce vývojového diagramu tak, jak jsou přetaženy na stránku, klikněte v dialogovém okně Číslování obrazců na Pokračovat v číslování obrazců tak, jak jsou na stránce přetaženy.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×