Vytvoření vyplnitelného formuláře

Vlastnosti ovládacího prvku obsahu

Když do dokumentu nebo formuláře přidáte ovládací prvky obsahu, můžete nastavit různé vlastnosti. Některé vlastnosti jsou společné napříč všemi ovládacími prvky. Další vlastnosti se týkají jenom určitých ovládacích prvků, jako jsou zaškrtávací políčka nebo ovládací prvky pro výběr data. Panel vlastnosti se změní v závislosti na aktuálně vybraném ovládacím prvku.

Obecné   

 • Pozice    Přiřaďte název, který se zobrazí jako popisek nad ohraničovacím rámečkem nebo v počátečním a koncovém tagu.

  Nadpis v příkladu značky

 • Tag    Nastavení značky pro kategorizaci nebo seskupení

 • Zobrazit jako    Určete, jak se ovládací prvek zobrazuje v dokumentu nebo formuláři.

  • Ohraničovací rámeček    Vloží obrys kolem ovládacího prvku.

   Příklad ohraničovacího rámečku

  • Počáteční/koncová značka    Umístí značky na začátek a konec ovládacího prvku.

   Příklad počáteční/koncové značky

  • Žádné    Žádné ohraničovací rámečky ani značky

 • Barva:    Nastavte barvu pro ohraničovací rámeček nebo počáteční/koncový značku.

 • Formátování textu zadaného do prázdného ovládacího prvku pomocí stylu    Nastavení stylu textu v textovém nebo opakujícím se ovládacím prvku

 • Stylů    Zvolte styl pro použití přednastavených stylů formulářů.

 • Nový styl    Dialogové okno vytvořit nový styl

 • Odebrání ovládacího prvku obsahu při úpravách obsahu    Po zadání textu odebere ovládací prvek, ohraničovací rámeček nebo počáteční nebo koncové značky.

Zamykat    Možnosti pro uzamknutí, jestli se dá obsah upravovat nebo odstraňovat

 • Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.    Zabraňuje uživateli v odstranění ovládacího prvku.

 • Obsah nelze upravit    Zabraňuje uživateli v provádění změn ovládacího prvku.

Ok    Uloží nastavení a ukončí panel Vlastnosti.

Zrušit    Zapomenou změny a ukončí panel Vlastnosti.

Určit vlastnosti

Tyto vlastnosti jsou k disřádku pouze v seznamu.

Vlastnosti zaškrtávacího políčka    Možnosti, které máte v případě, že je zaškrtnuté políčko

 • Zaškrtnuté políčko    Výchozí hodnotu X můžete změnit na něco jiného ze kolekcí symbolů.

 • Nezaškrtnutý symbol    Ve skupině symbolů můžete změnit výchozí prázdné znaky zaškrtávacího políčka na něco jiného.

 • Změníte    Zobrazí symbolový graf slova pro výběr zaškrtnutého nebo nezaškrtnutého symbolu.

Vlastnosti rozevíracího seznamu    Možnosti pro ovládací prvek seznamu nebo pole se seznamem

 • Zobrazované jméno    Název nebo název položky v seznamu

 • Hodnota    Hodnota (Pokud se liší od zobrazovaného názvu), která se má používat v úložišti dat.

 • Přidán    Zobrazuje panel pro přidání zobrazovaného jména a hodnoty.

 • Upravil    Zobrazuje panel pro přidání zobrazovaného jména a hodnoty.

 • Odebrat    Odebere vybrané zobrazované jméno a hodnotu. Výzva k potvrzení se nezobrazí, stačí odstranit vybranou položku.

 • Přesunout nahoru    Přesune vybranou položku v seznamu nahoru.

 • Přesunout dolů    Přesune vybranou položku v seznamu dolů.

Vlastnosti ovládacího prvku Výběr data    Možnosti pro ovládací prvek Výběr data

 • Zobrazení data takto    Možnosti formátování kalendářních dat, například 12/2/19 nebo 2-prosinec 19.

 • Jazyk    Možnosti pro formát kalendářních dat pro zemi nebo oblast. Tyto možnosti závisí na jazycích nainstalovaných v operačním systému.

 • Typ kalendáře    Možnosti pro typ kalendáře, například gregoriánský kalendář

 • Při mapování ukládat obsah XML v následujícím formátu    Umožňuje definovat, jak jsou data při mapování definovaná v XML. Mapování XML je propojení mezi textem v ovládacím prvku obsahu a elementem XML ve vlastním datovém úložišti XML dokumentu.

Vlastnosti oddílu s opakováním    Možnosti při použití ovládacího prvku oddíl s opakováním

 • Povolit uživatelům přidávat a odebírat oddíly    Nastavte, jestli chcete uživatelům povolit přidávat nebo odebírat oddíly.

 • Název oddílu    Chcete-li identifikovat oddíly s opakováním, přidejte název nebo název.

Ovládací prvky skupiny    obsahují pouze vlastnost zamykání.

Starší    ovládací prvky mají vlastní formát, které jsou v závislosti na vybraném ovládacím prvku.

Viz také

Ovládací prvky obsahu ve Wordu

Práce s ovládacími prvky obsahu

Vytváření formulářů, které uživatelé mohou vyplnit nebo vytisknout ve Wordu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×