Vzájemné propojení formulářů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud máte dlouhý formulář s hodně položkami, stane se vám občas, že potřebuje k nějaké položce rychle zobrazit podrobnosti. V Accessu to uděláte tak, že propojíte formulář s víc položkami na formulář s jednou položkou. Po kliknutí na položku ve formuláři s víc položkami se otevře formulář s jednou položkou s podrobnostmi.

Kliknutím na kód ve formuláři s víc položkami otevřete formulář s jednou položkou.

Poznámky: 

Vytváření formulářů

Ve většině případů jsou oba formuláře v konfiguraci pro zobrazení podrobností založené na stejné tabulce nebo dotazu. Pokud už máte dvojici formulářů, které chcete použít (jeden musí být datový list nebo formulář s víc položkami a druhý musí být formulář s jednou položkou/s podrobnostmi), můžete tuto část vynechat. Jinak je podle těchto kroků vytvořte:

Postup pro vytvoření datového listu nebo formuláře s víc položkami:

 1. V navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz s daty, která chcete mít ve formuláři datového listu.

 2. Klikněte na Vytvoření > Další formuláře a potom klikněte na Více položek nebo Datový list (podle toho, jaký druh formuláře chcete vytvořit).

 3. Změňte navržení formuláře, jak potřebujete. Můžete odstranit tolik sloupců, kolik kolik budete chtít, a nechat ve formuláři jenom tolik informací, aby se dala každá položka ještě identifikovat.

 4. Uložte a zavřete formulář.

Další informace o formulářích s více položkami najdete v tématu Vytvoření formuláře pomocí nástroje Více položek.

Vytvoření formuláře s jednou položkou (formuláře s podrobnostmi):

 1. V navigačním podokně vyberte tabulku nebo dotaz s daty, která chcete mít ve formuláři s podrobnostmi. S velkou pravděpodobností to bude stejný dotaz nebo tabulka, které jste použili pro první formulář.

 2. Klikněte na Vytvoření > Formulář.

 3. Upravte formulář, jak potřebujete, a potom ho uložte a zavřete.

Další informace najdete v tématu Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář.

Postup pro přidání logiky pro otevření formuláře s podrobnostmi

Teď do formuláře s víc položkami nebo do formuláře datového listu přidejte krátké makro. To otevře formulář s podrobnostmi a zajistí, aby se zobrazila správná položka.

Pokud to s makry moc neumíte, nemusíte se bát. Bude stačit, když si zkopírujete XML kód, který najdete v tomto postupu.

 1. Pokud používáte formulář datového listu, otevřete ho (tak, že na něj poklikáte v navigačním podokně). Pokud máte formulář s víc položkami, klikněte na něj v navigačním podokně pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Zobrazení rozložení.

 2. Klávesou F4 otevřete seznam vlastností (pokud ještě není otevřený).

 3. Klikněte na sloupec, do kterého chcete přidat makro. Bude to ten sloupec, na který kliknete, až budete chtít po dokončení makra otevřít formulář s podrobnostmi. Na obrázku nad tímto textem vidíte makro přidané do sloupce Kód formuláře frmContactList.

Tip:  Makro můžete přidat do víc než jednoho sloupce.

 1. Na kartě Událost v seznamu vlastností klikněte do pole vlastností Při kliknutí nebo Při pokliknutí (podle toho, jestli chcete, aby se formulář otevřel po kliknutím nebo po poklikání na příslušné pole) a klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka .

 2. Pokud vám Access napíše, že máte zvolit tvůrce, vyberte Tvůrce maker a klikněte na OK.

 3. Vyberte tento blok XML kódu a potom ho stisknutím Ctrl+C zkopírujte do schránky:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="Kód" Event=".PřiKliknutí"><Statements><Action Name="PřiChybě"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="UložitZáznam"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([Kód])</Condition><Statements><Comment>Otevřít formulář na novém záznamu, pokud je aktuální kód (ID) Null</Comment><Action Name="OtevřítFormulář"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="ZnovuSpustitDotaz"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Použít hodnotu TempVar pro předání filtru akci OtevřítFormulář</Comment><Action Name="NastavitDočastnouProměnnou"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[Kód]</Argument></Action><Action Name="OtevřítFormulář"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[Kód]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="OdebratDočasnéProměnné"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="AktualizovatZáznam"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Klikněte do prázdné oblasti ve Tvůrci maker (přímo pod rozevírací seznam Přidat novou akci) a stisknutím Ctrl+V vložte tento kód do akcí maker. Pokud všechno půjde dobře, kód XML ve Tvůrci maker ani neuvidíte – rozbalí se do čitelnější podoby na bloky makra (vidíte v dalším kroku).

 5. V případě potřeby nahraďte název formuláře (frmContactDetails) a název propojujícího sloupce (Kód) názvem vašeho formuláře a sloupcem, který používáte k propojení obou formulářů. Na obrázku pod textem vidíte, kde může být nutné provést úpravy, aby se názvy identifikátorů shodovaly s těmi vašimi:

  Místa, kde může být nutné upravit ukázkové makro podle názvů vašich identifikátorů databáze

 6. Na kartě Návrh klikněte na Uložit a potom na Zavřít.

 7. Pokud chcete, aby se sloupce, na které se dá kliknout, zobrazovaly jako hypertextové odkazy, aby uživatelé věděli, že na ně můžou kliknout, zkontrolujte, že je sloupec stále vybraný, a potom v seznamu vlastností klikněte na kartu Formátování a nastavte vlastnost Zobrazit jako hypertextový odkaz na Vždy.

 8. Uložte a zavřete formulář a potom ho znovu otevřete a otestujte makro (tím, že kliknete nebo poklikáte na sloupec, který jste upravili).

Další informace o makrech v databázích pro klientské počítače najdete v tématu Přidání logiky do ovládacího prvku v databázi plochy.

Jiné typy propojení formulářů

Jak vytvořit kombinaci formuláře/podformuláře a odkaz je společně, najdete v článku Vytvoření formuláře obsahujícího podformulář (formulář typu 1: n).

Pokud byste chtěli vytvořit formulář propojený na zdroj dat, například na tabulku nebo dotaz, podívejte se na článek Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×