XIRR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce XIRR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí vnitřní výnosové procento pro harmonogram neperiodických peněžních toků. K výpočtu vnitřní výnosnosti u periodických peněžních toků použijte funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI.

Syntaxe

XIRR(hodnoty;data;[odhad])

Syntaxe funkce XIRR obsahuje následující argumenty:

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o posloupnost peněžních toků odpovídajících datům plateb. První platba je volitelná a odpovídá nákladům nebo platbám, které proběhnou na počátku investice. Pokud je první hodnota náklad nebo platba, musí se jednat o zápornou hodnotu. Všechny další platby se uvažují na základě roku o 365 dnech. Řada hodnot musí obsahovat alespoň jednu kladnou a jednu zápornou hodnotu.

 • Data:    Povinný argument. Jedná se o posloupnost dat plateb. Data mohou být v libovolném pořadí. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). .

 • Odhad:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo, které se podle vašeho odhadu blíží výsledku funkce XIRR.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Čísla v argumentu data jsou zkrácena na celá čísla.

 • Funkce XIRR očekává alespoň jeden kladný peněžní tok a jeden záporný peněžní tok. v opačném případě vrátí funkce XIRR #NUM!. která označuje chybu.

 • Pokud libovolné číslo v kalendářních datech není platné kalendářní datum, vrátí funkce XIRR #VALUE!. která označuje chybu.

 • Pokud libovolné číslo v kalendářních datech předchází počáteční datum, vrátí funkce XIRR #NUM!. která označuje chybu.

 • Pokud hodnoty a kalendářní data obsahují rozdílný počet hodnot, vrátí funkce XIRR #NUM!. která označuje chybu.

 • Většinou není nutné zadávat do funkce XIRR odhad. V případě vynechání se za odhad dosadí 0,1 (10 procent).

 • Funkce XIRR souvisí s funkcí XNPV pro čistou aktuální hodnotu. Hodnota vrácená funkcí XIRR odpovídá úrokové sazbě, při které výsledek funkce XNPV = 0.

 • V aplikaci Excel se funkce XIRR počítá pomocí iterativní metody. Při použití proměnlivé sazby (počínaje odhadem) se funkce XIRR prochází výpočtem, dokud nebude výsledek s přesností na 0,000001 procenta. Pokud funkce XIRR nenajde výsledek, který by po 100 pokusech funguje, #NUM! vrátí chybovou hodnotu .) Sazba se mění až do:

  Rovnice

  kde:

  • di = i -té (nebo poslední)datum platby.

  • d1 = 0 -té datum platby.

  • Pi = i -tá (nebo poslední) platba.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Hodnoty

Data

-10000

01.01.08

2,750

01.03.08

4,250

30.10.08

3,250

15.02.09

2,750

01.04.09

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=XIRR(A3:A7;B3:B7;0,1)

Vnitřní míra výnosnosti (0,373362535 neboli 37,34 %)

37,34%

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×