Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce YIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných intervalech. Funkce YIELD se používá k výpočtu výnosu obligací.

Syntaxe

YIELD(vypořádání, splatnost, sazba, cena, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce YIELD obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platné datum, vrátí funkce YIELD hodnotu #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0, vrátí funkce YIELD hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je ≤ 0 nebo pokud ≤ 0, vrátí funkce YIELD #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je hodnota četnosti jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce YIELD #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce YIELD hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ vypořádání, vrátí funkce YIELD hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je počet kupónových splátek před dosažením zaručené ceny jedna nebo menší, vypočítá se výsledek funkce YIELD následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • A = počet dnů od začátku kupónové periody do vypořádání (nahromaděné dny),

  • DSR = počet dnů od vypořádání do data zaručené ceny,

  • E = počet dnů v periodě splátky.

 • Pokud je počet kupónových splátek před dosažením zaručené ceny větší, počítá se ve funkci YIELD velké množství iterací. V takovém případě se používá Newtonova metoda, která je založená na vzorci používaném u funkce PRICE. Výnos se mění tak dlouho, dokud se odpovídající hodnota nepřiblíží zadané ceně.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

15.11.16

Datum splatnosti

5,75%

Úrok v procentech

95,04287

Cena

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby (viz výše)

0

Základna 30/360 (viz výše)

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Výnos z obligace za výše uvedených podmínek (0,065 neboli 6,5 %)

6,5%

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×