Základní úkoly při vytváření powerpointové prezentace

Základní úkoly při vytváření powerpointové prezentace

PowerPoint prezentace fungují podobně, jako když někomu ukazujete třeba fotky. Chcete sdělit nějaké poselství nebo příběh, a tak složíte prezentaci z jednotlivých snímků. Každý snímek byste si mohli představit jako prázdné plátno pro obrázky a slova, které vám pomůžou vyprávět váš příběh.

Volba motivu

Při otevření PowerPointu uvidíte několik předdefinovaných motivů a šablon. Motiv je návrh snímku, který obsahuje sladěné barvy, písma a speciální efekty, jako jsou stíny, odrazy a další.

 1. Na pásu karet na kartě Soubor vyberte Nový a pak vyberte motiv.

  PowerPoint zobrazuje náhled motivu se čtyřmi variacemi barev, ze kterých si na pravé straně můžete vybrat.

 2. Klikněte na Vytvořit nebo si vyberte barevnou variantu a pak klikněte na Vytvořit.

  Zobrazuje vytvoření nové prezentace přes dialog Motiv v PowerPointu.

Další informace: Použití nebo vytvoření motivů v PowerPointu

Vložení nového snímku

 • Na kartě Domů klikněte na spodní polovinu tlačítka Nový snímek a vyberte rozložení snímku.

  Zobrazuje tlačítko Nový snímek na kartě Domů na pásu karet v PowerPointu.

Další informace: Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Uložení prezentace

 1. Na kartě Soubor zvolte Uložit.

 2. Vyberte složku nebo ji vyhledejte procházením.

 3. Do pole Název souboru zadejte název prezentace a pak zvolte Uložit.

Poznámka: Pokud často ukládáte soubory do určité složky, můžete si cestu „připnout“, aby byla vždy dostupná (jak je zobrazeno níže).

Uložení powerpointové prezentace

Tip: Ukládejte si průběžně rozdělanou práci. Častou používejte kombinaci kláves Ctrl+S.

Další informace: Uložení souboru prezentace

Přidání textu

Vyberte zástupný text a začněte psát.

Zobrazuje přidání textu do textového pole v PowerPointu.

Formátování textu

 1. Vyberte text.

 2. V části Nástroje kreslení zvolte Formát.

  Zobrazuje kartu Nástroje kreslení na pásu karet v PowerPointu.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit barvu textu, zvolte Výplň textu a pak zvolte požadovanou barvu.

  • Pokud chcete změnit barvu obrysu textu, zvolte Obrys textu a pak zvolte požadovanou barvu.

  • Pokud chcete použít stín, odraz, záři, zkosení, otočení v prostoru nebo transformaci, zvolte Textové efekty a pak zvolte požadovaný efekt.

Další informace:

Přidání obrázků

Na kartě Vložení udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete vložit obrázek, který máte uložený na místním disku nebo interním serveru, zvolte Obrázky, vyhledejte obrázek procházením a pak zvolte Vložit.

 • Pokud chcete vložit obrázek z webu, zvolte Online obrázky a vyhledejte obrázek pomocí vyhledávacího pole.

  Dialog Vložit obrázky v PowerPointu

  Zvolte obrázek a klikněte na Vložit.

Přidání obrazců

Přidáním obrazců můžete snímek ilustrovat. 

 1. Na kartě Vložit vyberte Obrazce a v nabídce, která se zobrazí, vyberte požadovaný obrazec.

 2. V oblasti snímku kliknutím a přetažením nakreslete obrazec.

 3. Na pásu karet vyberte kartu Formát nebo Formát obrazce. Otevřete galerii Styly obrazců a k vybranému obrazci rychle přidejte barvu a styl (včetně stínování).

  Skupina Styly obrazců

Přidání poznámek lektora

Snímky jsou nejlepší, když je nezahltíte příliš moc informacemi. Užitečné poznámky a fakta si můžete vložit do poznámek prezentujícího, kde je budete mít k dispozici při předvádění prezentace.

 1. Pokud chcete otevřít podokno poznámek, klikněte v dolní části okna na tlačítko Poznámky Tlačítko Poznámky v PowerPointu .

 2. Klikněte do podokna Poznámky pod snímkem a napište si poznámky.

  Zobrazuje podokno poznámek lektora v PowerPointu.

Další informace:

Předvedení prezentace

Na kartě Prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete spustit prezentaci od prvního snímku, klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.

  Zobrazuje kartu Prezentace na pásu karet v PowerPointu.

 • Pokud nejste na prvním snímku a chcete začít od místa, kde právě jste, klikněte na tlačítko Z aktuálního snímku.

 • Pokud potřebujete předvést prezentaci lidem, kteří jsou jinde než vy, klikněte na Online prezentace, abyste nastavili prezentaci na webu, a potom zvolte některou z těchhle možností:

Zavření zobrazení pro předvádění prezentace

Zobrazení pro předvádění prezentace můžete kdykoli zavřít stisknutím klávesy Esc.

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Volba motivu

Při vytvoření nové prezentace PowerPoint budete mít možnost zvolit motiv nebo šablonu. Motiv je návrh snímku, který obsahuje sladěné barvy, písma a speciální efekty, jako jsou stíny, odrazy a další.

 1. Na kartě Soubor vyberte Nový a pak v části Dostupné šablony a motivy vyberte Motivy.

  Když kliknete na jednotlivé motivy, PowerPoint na pravé straně zobrazí jejich náhled.

 2. Až najdete požadovaný motiv, vyberte Vytvořit.

  Zobrazuje náhled motivu.

Další informace: Použití nebo vytvoření motivů v PowerPointu

Vložení nového snímku

 • Na kartě Domů klikněte na spodní polovinu tlačítka Nový snímek a vyberte rozložení snímku.

  Zobrazuje tlačítko Nový snímek na kartě Domů na pásu karet v PowerPointu.

Další informace: Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Uložení prezentace

 1. Na kartě Soubor zvolte Uložit.

 2. Do pole Název souboru zadejte název prezentace a pak zvolte Uložit.

Tip: Ukládejte si průběžně rozdělanou práci. Častou používejte kombinaci kláves Ctrl+S.

Další informace: Uložení souboru prezentace

Přidání textu

Vyberte zástupný text a začněte psát.

Zobrazuje přidání textu do textového pole v PowerPointu.

Formátování textu

 1. Vyberte text.

 2. V části Nástroje kreslení zvolte Formát.

  Zobrazuje kartu Nástroje kreslení na pásu karet v PowerPointu.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit barvu textu, zvolte Výplň textu a pak zvolte požadovanou barvu.

  • Pokud chcete změnit barvu obrysu textu, zvolte Obrys textu a pak zvolte požadovanou barvu.

  • Pokud chcete použít stín, odraz, záři, zkosení, otočení v prostoru nebo transformaci, zvolte Textové efekty a pak zvolte požadovaný efekt.

Další informace:

Přidání obrázků

 1. Na kartě Vložení zvolte Obrázky.

 2. Vyhledejte požadovaný obrázek a potom zvolte Vložit.

Přidání obrazců

Přidáním obrazců můžete snímek ilustrovat. 

 1. Na kartě Vložit vyberte Obrazce a v nabídce, která se zobrazí, vyberte požadovaný obrazec.

 2. V oblasti snímku kliknutím a přetažením nakreslete obrazec.

 3. Na pásu karet vyberte Nástroje kreslení – Formát. Otevřete galerii Styly obrazců a k vybranému obrazci rychle přidejte barvu a styl (včetně stínování).

  Skupina Styly obrazců

Přidání poznámek lektora

Snímky jsou nejlepší, když je nezahltíte příliš moc informacemi. Užitečné poznámky a fakta si můžete vložit do poznámek prezentujícího, kde je budete mít k dispozici při předvádění prezentace. V normálním zobrazení je podokno Poznámky umístěné přímo pod oknem zobrazení snímků.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Normální.

 2. Klikněte do podokna Poznámky pod snímkem a napište si poznámky.

  Zobrazuje podokno poznámek pod oknem se snímky.

Předvedení prezentace

Na kartě Prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete spustit prezentaci od prvního snímku, klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.

  Zobrazuje kartu Prezentace na pásu karet v PowerPointu.

 • Pokud nejste na prvním snímku a chcete začít od místa, kde právě jste, klikněte na tlačítko Z aktuálního snímku.

 • Pokud potřebujete předvést prezentaci lidem, kteří jsou jinde než vy, klikněte na Vysílat prezentaci, abyste nastavili prezentaci na webu. Víc se dozvíte v tématu Vysílání prezentace vzdálené cílové skupině.

Zavření zobrazení pro předvádění prezentace

Zobrazení pro předvádění prezentace můžete kdykoli zavřít stisknutím klávesy Esc.

Tipy pro efektivní vytváření prezentací

Vezměte v úvahu následující tipy pro zaujetí cílové skupiny.

Snižte počet snímků

Abyste vaše zpráva zůstala jasná a mohli jste vaše posluchače upoutat a zaujmout, ponechejte počet snímků prezentace na minimu.

Zvolte vhodnou velikost písma pro cílovou skupinu

Publikum musí mít možnost přečíst vaše snímky i ze vzdálenosti. Obecně řečeno, velikost písma menší než 30 se může cílovému publiku obtížně číst.

Text na snímku ponechte jednoduchý

Chcete, aby si posluchači vaše informace poslechli, místo toho, aby si četli text na obrazovce. Používejte odrážky nebo krátké věty a zkuste každou položku napsat jen na jeden řádek.

Některé projektory snímky na okrajích oříznou tak, aby mohly být dlouhé věty oříznuté.

Použijte vizuální prvky, které vám pomůžou zprávu lépe vyjádřit

Obrázky, diagramy, grafy a Obrázky SmartArt poskytují vizuální vodítka, které si vaše publikum zapamatuje. Přidáním smysluplného obrázku doplníte text a zprávy na snímcích.

Stejně jako u textu se ale vyhněte zahrnutí příliš mnoha vizuálních pomůcek na snímku.

Vytvořte srozumitelné popisky pro grafy a diagramy

Použijte jen tolik textu, aby se byly prvky štítků u grafu nebo diagramu srozumitelné.

Použijte jemné a konzistentní pozadí snímků

Zvolte atraktivní, konzistentní šablony Šablona nebo Motiv, které nejsou příliš působivé. Nechcete, aby pozadí nebo návrh odváděl pozornost od vaší zprávy.

Ale můžete taky vytvořit kontrast mezi barvou pozadí a barvou textu. Integrované motivy v PowerPoint nastaví kontrast mezi světlým pozadím a textem tmavé barvy nebo tmavým pozadím a textem světlé barvy.

Další informace o tom, jak používat motivy, najdete v tématu Přidání barvy a stylu k prezentaci pomocí motivu.

Zkontrolujte pravopis a gramatiku

Pokud chcete získat a udržet respekt vašeho publika, vždy zkontrolujte pravopis a gramatiku.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×