Základní úkoly v aplikaci Excel

Základní úkoly v aplikaci Excel

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Excel je neuvěřitelně efektivní nástroj, když je potřeba vyznat se ve velkém množství dat. Taky se ale skvěle hodí pro jednoduché výpočty a sledování prakticky jakýchkoli informací. Potenciál Excelu tkví v jeho mřížce s buňkami. Ty můžou obsahovat čísla, text nebo vzorce. Do buněk vkládáte data a seskupujete je do řádků a sloupců. Díky tomu můžete různě přidávat data, řadit je a filtrovat, vkládat je do tabulek a vytvářet grafy se skvělým vzhledem. Nyní si projdeme základní kroky, abyste mohli začít pracovat

Excelovým dokumentům se říká sešity. Každý sešit se skládá z listů neboli tabulek. Do sešitu můžete přidat tolik listů, kolik budete chtít, nebo můžete vytvořit nový sešit, pokud budete potřebovat svá data oddělit.

 1. Klikněte na kartu Soubor a poté na položku Nový.

 2. V části Nový klikněte na Prázdný sešit.

  Nový prázdný sešit

 1. Klikněte na prázdnou buňku.

  Třeba A1 na novém listu. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A.

 2. Zadejte do buňky text nebo číslo.

 3. Stisknutím klávesy Enter nebo Tab se přesuňte do další buňky.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, ke kterým chcete přidat ohraničení.

 2. Na kartě Domů ve skupině písmo klikněte na šipku u tlačítka ohraničení a potom klikněte na požadovaný styl ohraničení.

  Excel Ribbon Image

Další informace najdete v tématu ohraničení použít nebo odebrat buněk na listu.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, u kterých chcete použít stínování buněk.

 2. Na kartě Domů ve skupině písmo klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a pak v části Barvy motivu nebo Standardní barvy vyberte požadovanou barvu.

Další informace o tom, jak formátování listu naleznete v tématu Formát listu.

Když do listu zadáte čísla, budete je třeba chtít sečíst. Rychle to jde pomocí funkce Automatické shrnutí.

 1. Vyberte buňku vpravo nebo pod čísly, která chcete sečíst.

 2. Klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Automatické shrnutí.

  Karta Domů – tlačítko Automatické shrnutí

  Funkce Automatické shrnutí sečte čísla a zobrazí výsledek ve vámi vybrané buňce.

Další informace najdete v tématu Sčítání čísel pomocí tlačítka automatické shrnutí

Sčítaní je jenom jedna z mnoha věcí, které Excel umí. Pomocí jednoduchých vzorců můžete sčítat, odčítat, dělit i násobit.

 1. Vyberte buňku a pak napište rovnítko (=).

  Řeknete tak Excelu, že buňka bude obsahovat vzorec.

 2. Napište kombinaci čísel a početních operátorů, jako je třeba znak plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení a lomítko (/) pro dělení.

  Můžete třeba zadat =2+4, =4-2, =2*4 nebo =4/2.

 3. Stiskněte Enter.

  Tím spustíte výpočet.

  Pokud chcete, aby kurzor zůstal na aktivní buňce, stiskněte Ctrl+Enter.

Další informace najdete v tématu Vytvoření jednoduchého vzorce.

Různé typy čísel můžete rozlišit tak, že jim přiřadíte formát (třeba měna, procenta nebo datum).

 1. Klikněte na buňku obsahující čísla, která chcete naformátovat.

 2. Klikněte na kartu Domů a pak klikněte na šipku v poli Obecný.

  Pole Formát čísla na kartě Domů

 3. Vyberte číselný formát.

  Galerie číselných formátů

  Pokud nevidíte formátem, který hledáte, klikněte na Další číselné formáty. Další informace najdete v tématu Dostupné formáty čísel.

Jednoduchý způsob, jak získat přístup k excelovým funkcím, je vložit data do tabulky. Budete tak moct rychle filtrovat a řadit data.

 1. Vyberte data kliknutím na první buňku a potáhněte myší až do poslední buňky s daty.

  Pokud raději používáte klávesnici, podržte klávesu Shift a klávesami se šipkami vyberte požadovaná data.

 2. V pravém dolním rohu vašeho výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza tlačítko Rychlá analýza .

  Vybraná data s viditelným tlačítkem Rychlá analýza

 3. Klikněte na Tabulky, přesuňte kurzor na tlačítko Tabulka. Zobrazí se náhled dat. Pak klikněte na tlačítko Tabulka.

  Rychlá analýza – galerie Tabulky

 4. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce.

 5. Pokud chcete data filtrovat, zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat vše a potom vyberte data, která v tabulce chcete zobrazit.

  Políčko Vybrat vše v galerii Seřadit a filtrovat

 6. Pokud chcete řadit data, klikněte na Seřadit od A do Z nebo Seřadit od Z do A.

  Příkazy pro řazení v galerii Seřadit a filtrovat

 7. Klikněte na OK.

Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění tabulky aplikace Excel

Rychlá analýza nástroje (k dispozici v Excel 2016 a Excel 2013 pouze) umožňují rychle sečtení čísel. Ať už jde součet, průměr nebo počet budete potřebovat, Excel zobrazí výsledky výpočtu přímo pod nebo vedle čísel.

 1. Vyberte buňky s čísly, které chcete přidat nebo počítat.

 2. V pravém dolním rohu vašeho výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza tlačítko Rychlá analýza .

 3. Klikněte na Celkové součty a posunujte kurzor přes tlačítka. Při tom se budou zobrazovat výsledky výpočtů pro vaše data. Potom na tlačítko klikněte a zobrazí se výsledek.

  Rychlá analýza – galerie Celkové součty

Podmíněné formátování a minigrafy můžete zvýraznit nejdůležitější dat nebo zobrazení trendů v datech. Nástroj Rychlá analýza (dostupný v Excel 2016 a Excel 2013 pouze) pro dynamického náhledu to vyzkoušet.

 1. Vyberte data, která chcete důkladněji prozkoumat.

 2. V pravém dolním rohu výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka .

 3. Prozkoumejte možnosti na kartách Formátování a Minigrafy a podívejte se, jaký budou mít na vaše data vliv.

  Rychlá analýza – galerie Formátování

  Vyberte si třeba škálu barev v galerii Formátování k odlišení vysoké, střední a nízké teploty.

  Data s podmíněným formátováním v barevné škále

 4. Pokud vám to, co vidíte, vyhovuje, klikněte na příslušnou možnost.

Přečtěte si další informace o analýze trendů v datech pomocí minigrafů.

Nástroj Rychlá analýza (dostupný v Excel 2016 a Excel 2013 pouze) doporučuje ten správný graf pro vaše data a nabídne vám vizuální prezentaci stačí jenom několikrát kliknout.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete zobrazit v grafu.

 2. V pravém dolním rohu výběru klikněte na tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka .

 3. Klikněte na kartu Grafy, posunujte se přes doporučené grafy a když si vyberete ten, který se vám nejvíc hodí, klikněte na něj.

  Rychlá analýza – galerie Grafy

  Poznámka:  Excel v této galerii zobrazuje různé grafy, a to podle toho, jaké jsou pro vaše data doporučené.

Přečtěte si informace o dalších způsobech vytvoření grafu.

Chcete-li rychle seřadit data

 1. Vyberte oblast dat, třeba A1:L5 (v několika řádcích a sloupcích) nebo C1:C80 (v jediném sloupci). Oblast může zahrnovat názvy vytvořené k identifikaci sloupců a řádků.

 2. Vyberte jednu buňku ve sloupci, podle kterého chcete data řadit.

 3. Klikněte na tlačítko Příkaz A až Z v Excelu, který seřadí data od A do Z nebo od nejmenšího po největší chcete data seřadit vzestupně (A až Z) nebo od nejmenšího čísla po největší.

 4. Klikněte na Příkaz Z až A v Excelu, který seřadí data od Z do A nebo od největšího po nejmenší chcete data seřadit sestupně (Z až A nebo od největšího čísla po nejmenší).

Pokud chcete řadit podle specifických kritérií

 1. Vyberte jednu buňku kdekoli v oblasti, kterou chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovatřazení.

 3. Zobrazí se dialogové okno Seřadit.

 4. V seznamu Seřadit podle vyberte první sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V seznamu Řazení vyberte položku Hodnoty, Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 6. V seznamu Pořadí vyberte pořadí, které pro řazení použít – podle abecedy nebo podle číselných hodnot vzestupně nebo sestupně (to znamená A až Z nebo Z až A pro text nebo od nejmenšího po největší nebo od největšího po nejmenší pro čísla).

  Další informace o tom, jak řadit data v tématu řazení dat v oblasti nebo tabulce.

 1. Vyberte data, která chcete filtrovat.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Filtr.

  Skupina Seřadit a filtrovat na kartě Data

 3. Klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru v záhlaví sloupce zobrazte seznam, ve kterém můžete zvolit filtr voleb.

 4. Chcete-li vybrat podle hodnot v seznamu, zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše). To značky zaškrtnutí odebere ze všech políček. Potom vyberte jenom hodnoty, které chcete zobrazit a klikněte na tlačítko OK k zobrazení výsledků.

Další informace o tom, jak filtrovat data najdete v článku filtrování dat v oblasti nebo tabulce.

 1. Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+S.

  Tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup

  Pokud jste už před tím svoji práci uložili, máte hotovo.

 2. Pokud je to teď poprvé, co tento soubor ukládáte:

  1. V části Uložit jako vyberte, kam chcete uložit svůj sešit, a potom přejděte do požadované složky.

  2. Do pole Název souboru zadejte název sešitu.

  3. Klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Klikněte na Soubor a potom klikněte na Tisk, nebo stiskněte Ctrl+P.

 2. Zobrazte si náhledy stránek kliknutím na šipky Další stránka a Předchozí stránka.

  Tlačítka Další a Předchozí v podokně Náhled

  Stránky v okně náhledu se v závislosti na nastavení tiskárny zobrazí černobíle nebo barevně.

  Pokud se vám nelíbí, jak budou stránky vytištěné, můžete změnit okraje stránky nebo přidat konce stránek.

 3. Klikněte na Tisk.

 1. Na kartě soubor vyberte Možnosti a klikněte na kategorii Doplňky.

 2. V dolní části dialogového okna Možnosti aplikace Excel vyberte v seznamu Spravovat položku Doplňky aplikace Excel a klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V dialogovém okně Doplňky zaškrtněte políčka doplňky, které chcete použít a klikněte na OK.

  Pokud Excel zobrazí zpráva, že nejde spustit tento doplněk a zobrazí výzvu, abyste ji nainstalovat, klikněte na tlačítko Ano instalace doplňků.

Další informace o tom, jak používat doplňky najdete v článku Přidání nebo odebrání doplňků.

Excel umožňuje předdefinovaných šablon, chcete-li použít vlastní šablony a vyhledání z různých šablon na webu Office.com použít. Office.com obsahuje celou výběr oblíbených šablon aplikace Excel, včetně rozpočtů.

Další informace o tom, jak najít a použití šablon najdete v článku stažení bezplatných předdefinovaných šablon.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×