Základní úkoly v aplikaci Spreadsheet Compare

Řekněme, že máte dva excelové sešity nebo dvě verze stejného sešitu a chcete je porovnat. Nebo možná chcete najít potenciální problémy, například ručně zadané součty (namísto počítaných) nebo nefunkční vzorce. Pokud máte Microsoft Office Professional Plus 2013, můžete použít aplikaci Microsoft Spreadsheet Compare a nechat si vyjet sestavu s rozdíly a zjištěnými problémy.

Důležité informace:  Porovnání tabulek je k dispozici pouze v Office Professional Plus 2013 nebo Microsoft 365 Apps pro podniky.

Otevření aplikace Spreadsheet Compare

Ve Windows 7:    V nabídce Start ve Windows klikněte ve složce Office 2013 Tools na položku Spreadsheet Compare.

Ve Windows 8:    Na úvodní obrazovce klikněte na Spreadsheet Compare. Pokud dlaždici Spreadsheet Compare nevidíte, začněte psát slova Spreadsheet Compare a pak vyberte nabídnutou dlaždici.

Kromě aplikace Spreadsheet Compare existuje také podobná doprovodná aplikace pro Access – Microsoft Database Compare. Je také dostupná jenom v Office Professional Plus 2013. (Ve Windows 8 ji najdete tak, že napíšete Database Compare.)

Porovnání dvou excelových sešitů

 1. Klikněte na Home (Domů) > Compare Files (Porovnat soubory).

  Porovnání souborů

  Zobrazí se dialogové okno Compare Files (Porovnat soubory).

 2. Klikněte na modrou ikonu složky u pole Compare (Porovnat) a vyhledejte umístění dřívější verze sešitu. Kromě souborů uložených na vašem počítači nebo v síti můžete také zadat adresu webu, kde máte sešity uložené.

Příkaz Compare Files (Porovnat soubory)

 1. Klikněte na zelenou ikonu složky u pole To (S), vyhledejte umístění sešitu, který chcete porovnat s předchozí verzí, a klikněte na OK.

  Tip: Pokud jste soubor uložili v různých složkách, můžete porovnat dva soubory se stejným názvem.

 2. V levém podokně zvolte možnosti, které chcete zobrazit ve výsledcích porovnání sešitů – podle potřeby zaškrtněte třeba políčka Formulas (Vzorce), Macros (Makra), Cell Format (Formát buňky) a další nebo jejich zaškrtnutí zrušte. Můžete také jednoduše zvolit Select All (Vybrat vše).

Možnosti aplikace Spreadsheet Compare

 1. Kliknutím na OK spusťte porovnání.

Pokud se zobrazí zpráva, že sešit nejde otevřít, může to znamenat, že jeden ze sešitů je chráněný heslem. Klikněte na OK a potom zadejte heslo k sešitu. Přečtěte si také další informace o heslech a aplikaci Spreadsheet Compare.

Výsledky porovnání se zobrazí v mřížce tvořené dvěma podokny. Sešit na levé straně odpovídá souboru, který jste vybrali v poli Compare (obvykle je to ten starší), a sešit na pravé straně odpovídá souboru vybranému v poli To (to je zase obvykle ten novější). Podrobnosti se zobrazí v podokně pod dvěma mřížkami. Změny se zvýrazní barvou podle druhu změny.

Čtení výsledků

 • V mřížce umístěné vedle sebe se porovnávají listy z prvního souboru s listy v druhém souboru. Pokud mají sešity více listů, můžete mezi nimi přecházet kliknutím na tlačítka dopředu a dozadu na vodorovném posuvníku.

  Poznámka: Do porovnání se zahrnou a ve výsledcích se zobrazí i skryté listy.

 • Rozdíly jsou zvýrazněné barvou výplně buňky nebo barvou písma textu, a to podle typu rozdílu. Třeba buňky se zadanými hodnotami (bez vzorce) mají formát se zelenou barvou výplně při zobrazení vedle sebe a se zeleným písmem v seznamu podokna výsledků. V levém dolním podokně je legenda, která zobrazuje, co barvy znamenají.

Výsledky porovnání dvou verzí sešitu

V uvedeném příkladu se v dřívější verzi nevrátily výsledky pro 4. Nejnovější verze sešitu obsahuje konečná čísla ve sloupci E pro Q4 4.

Ve výsledcích porovnání mají buňky E2:E5 v obou verzích zelenou výplň, což znamená, že se v nich změnila zadaná hodnota. Vzhledem k tomu, že se změnily tyto hodnoty, změnily se také vypočítané výsledky ve sloupci se součty za rok k datu – buňky F2:F4 a E6:F6 mají modrozelenou výplň, což znamená, že se v nich změnila vypočítaná hodnota.

Vypočítaný výsledek v buňce F5 se změní také, ale důležitější důvod je, že jeho vzorec je nesprávný (sečtený pouze B5: D5, přičemž není uvedena hodnota 4. čtvrtletí). Když se sešit aktualizuje, vzorec v F5 se opravil, takže je teď = suma (B5: E5).

 • Pokud jsou buňky moc úzké na to, aby se v nich zobrazil jejich obsah, klikněte na Resize Cells to Fit (Přizpůsobit velikost buněk).

Změna velikosti buněk

Doplněk Inquire pro Excel

V Excelu 2013 se kromě funkcí pro porovnávání tabulek používá doplněk pro dotazy, který umožňuje zapnout kartu "Dotázat se". Na kartě dotazování můžete analyzovat sešit, prohlížet relace mezi buňkami, listy a další sešity a čistit nadbytečné formátování listu. Pokud máte v Excelu otevřené dva sešity, které chcete porovnat, můžete tabulku porovnat pomocí příkazu porovnat soubory.

Pokud kartu Inquire v Excelu 2013 nevidíte, přečtěte si článek Zapnutí doplňku Inquire (Diagnostika tabulek). Další informace o nástrojích dostupných v doplňku Inquire najdete v článku Co můžete dělat s doplňkem Spreadsheet Inquire (Diagnostika tabulek).

Další kroky

Pokud máte ve své organizaci „životně důležité“ excelové sešity nebo accessové databáze, zvažte instalaci nástrojů od Microsoftu pro správu tabulek a databází. Microsoft Audit and Control Management Server nabízí výkonné funkce řízení změn pro Excel a Access a doplňuje ho Microsoft Discovery and Risk Assessment Server, který poskytuje inventarizační a analytické funkce určené ke zmírnění rizik souvisejících s použitím nástrojů vyvinutých koncovými uživateli v Excelu a Accessu.

Přečtěte si také tyto základní informace o aplikaci Spreadsheet Compare.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×