Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí kalendáře v Outlook klávesnice a čtečky obrazovky můžete provádět základní úkoly. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Můžete otevírat a upravovat události kalendáře, připojovat se k online schůzkám a další.

Poznámky: 

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený počet dní, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stiskněte kombinaci kláves Alt + číselná klávesa a zobrazte tak počínaje dneškem počet dní od 1 do 10. Pokud chcete zobrazit například 10 dnů, stiskněte Alt + 0.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 2 a přejděte tak na zobrazení pracovního týdne.

  • Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Alt + 3 přejděte na zobrazení celého týdne.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + 4 a přejděte tak na zobrazení měsíce.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Pokud chcete upravit aktuálně vybranou událost, stiskněte klávesu Enter a pak pomocí následujících klávesových zkratek změňte její detaily:

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + D přesunete fokus na pole Předmět. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt + M přesunete fokus na pole Místo konání. Pak pomocí klávesnice text upravíte.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt+T přesuňte fokus na řádek Čas zahájení. Pokud chcete změnit počáteční datum, přesuňte datum o den dopředu nebo dozadu stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Pokud chcete změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte "Čas zahájení", a pak stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru posunete čas dopředu nebo dozadu o půl hodiny.

  • Stisknutím kombinace kláves Alt+D přesuňte fokus na řádek Čas ukončení. Pokud chcete změnit koncové datum, přesuňte datum o den dopředu nebo dozadu stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Pokud chcete změnit čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte" čas ukončení, a pak pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru posunete čas dopředu nebo dozadu o půl hodiny.

 5. Pokud chcete upravit popis události, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o úpravy zprávy a pak upravte text pomocí klávesnice. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o poznámky a úpravy.

 6. Změny uložíte stisknutím kláves Alt + Ů, Ž. Okno události se zavře a fokus se vrátí na kalendář.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete Skype pro firmy schůzky, jak je popsáno níže, ujistěte se, že máte Skype pro firmy počítači nainstalovaný a že jste přihlášení pomocí pracovního nebo školního účtu.

 1. V Outlook otevřete zobrazení kalendáře stisknutím kombinace kláves Ctrl+2.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, třeba Pracovní týden nebo Měsíc, a počet položek v tomto zobrazení. Fokus je umístěný na dnešku.

  Poznámka: V zobrazení Měsíc nemůžete procházet události dnešního kalendáře, takže pokud jste v zobrazení Měsíc, nejdřív se změňte na jiné zobrazení. Pokud chcete změnit zobrazení pracovního týdne, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+2.

 3. K přechodu na dnešní nadcházející události kalendáře použijte klávesu Tab. K přechodu na položky v minulosti použijte klávesy Shift+Tab.

 4. Jakmile uslyšíte schůzku, ke které se chcete připojit, stiskněte klávesy Ctrl+O. Tato položka kalendáře se otevře.

 5. Ke schůzce se připojíte stisknutím kláves Alt+H, Y. Otevře se okno schůzky Skypu pro firmy. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

  Tipy: 

  • Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu.

  • Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Tisk události

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + 2 kalendář. Uslyšíte název aktuálního zobrazení, například zobrazení pracovního týdne, za kterým následuje počet událostí v zobrazení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + tečka (.) a procházejte události v aktuálním zobrazení. U každé události uslyšíte název, čas a kdo je organizátor. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + čárka (,) se přesunete na předchozí událost.

 3. K pohybu v kalendáři použijte tyto klávesové zkratky:

  • Klávesami Ctrl + šipka doprava nebo doleva přejdete na další nebo předchozí den.

  • Klávesami Alt + šipka nahoru nebo dolů přejdete na další nebo předchozí týden.

  • Klávesami Ctrl + Page Down nebo Page Up přejdete na další nebo předchozí měsíc.

 4. Aktuálně vybranou událost otevřete tak, že stisknete klávesu Enter.

 5. Stiskněte kombinaci kláves Alt + S a pak R. Otevře se nabídka Tisk.

 6. Pokud chcete vybrat tiskárnu, kterou chcete použít, stiskněte I, najděte tiskárnu pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů a stiskněte Enter.

 7. Pokud chcete vytisknout událost, stiskněte kombinaci kláves Alt + R a R.

 8. Pokud tisknete do souboru, například když chcete převést událost do formátu PDF, zadejte název souboru a stisknutím klávesy Enter vytvořte soubor.

  Nabídka Tisk se zavře a fokus se vrátí do okna události.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Kalendář v aplikaci Outlook 2016 pro Mac můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v Mac OS, použít k základním úkolům. Můžete otevírat a upravovat události kalendáře, připojovat se k online schůzkám a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o tom, jaký časový rámec se zobrazil.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 1 zobrazíte den.

  • Stisknutím kombinace kláves Control + Command + 2 zobrazíte pracovní týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 3 zobrazíte celý týden.

  • Stisknutím kláves kombinace kláves Control + Command + 4 zobrazíte měsíc.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte časový údaj a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. V závislosti na zobrazení použijte k pohybu v kalendáři jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na další den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doprava.

  • Pokud chcete přejít předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte kombinaci kláves Command + šipka doleva.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám VoiceOver oznámí události ve formátu <datum>, <doba>, <předmět události>, <místo konání události>.

 4. Pokud chcete událost zobrazit podrobněji, stiskněte mezerník. Událost se otevře v novém okně. Okno zavřete stisknutím klávesy Esc.

 5. Pokud chcete událost otevřít a upravit, stiskněte Command+O. Otevře se okno události a uslyšíte: "Now in <event subject>, <Appointment/Meeting>".

 6. Pokud chcete procházet detaily a možnosti události, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver vám při procházení oznámí detaily a možnosti.

 7. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání aktualizovaných informací, a pak stiskněte mezerník.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak stiskněte mezerník.

 8. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete Skype pro firmy schůzky, jak je popsáno níže, ujistěte se, že máte na Macu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Mac a že jste přihlášení pomocí pracovního nebo školního účtu.

 1. V Outlook otevřete zobrazení kalendáře stisknutím kláves Command+2.

 2. Čtečka obrazovky oznámí zobrazení, které se otevírá, a počet položek v tomto zobrazení. K přechodu mezi událostmi použijte klávesu Tab. Až budete na události, kterou chcete otevřít, stiskněte klávesy Command+O.

 3. Stisknutím klávesy Tab můžete procházet dialog této události. Až se dostanete na textovou oblast, VoiceOver oznámí, že jste na textu dokumentu nebo že můžete upravit obsah zprávy.

 4. Odkaz pro připojení ke schůzce je v tomto textu. Stisknutím kláves Control+Option+Shift+šipka dolů přejděte do textové oblasti.

 5. Stisknutím klávesy se šipkou nahoru nebo dolů můžete procházet text. Až uslyšíte, že jste na odkazu pro připojení k online schůzce, vyberte ho stisknutím kláves Control+Option+mezerník.

 6. Když se ozve, že se nacházíte na textovém prvku, může vás prohlížeč požádat o svolení s otevřením okna schůzky Skypu pro firmy. Pokud to chcete povolit, přejděte pomocí voliče položek na tlačítko Povolit. Volič položek otevřete stisknutím kláves Control+Option+I. Potom opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Povolit. Stisknutím kláves Control+Option+Mezerník na toto tlačítko přesuňte fokus. Dalším stisknutím kláves Control+Option+Mezerník toto tlačítko stiskněte.

 7. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter.

 8. Dialogové okno Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře, Skype pro firmy otevře okno schůzky a vy jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím kláves Shift+Command+M můžete ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Shift+Command+E zavěsíte.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Command + 2 kalendář. Uslyšíte informace o zobrazeném časovém údaji a informace o tom, jestli máte naplánované nějaké události.

 2. Nastavte v kalendáři zobrazení, které chcete vytisknout (den, pracovní týden, týden nebo měsíc). Potom přejděte na den, týden nebo měsíc, který chcete zahrnout do tisku.

 3. Pokud chcete otevřít dialogové okno tisku, stiskněte Command+P. Otevře se dialogové okno. Uslyšíte výchozí název tiskárny.

 4. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte mezerník a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 5. Další možnosti tisku můžete procházet stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku pro tisk, a pak stiskněte mezerník. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Kalendář v aplikaci Outlook pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v iOS, použít k základním úkolům. Můžete otevírat a upravovat události kalendáře, připojovat se k online schůzkám a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte aktuální zobrazení, například "Zobrazení programu schůzky", a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V libovolném zobrazení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte informace o první události pro tento den. Na další události v budoucnu přejdete potažením prstu nahoru. VoiceOver vám při procházení událostí oznámí jejich název, datum a čas, místo a dobu trvání.

 2. Pokud chcete zobrazit více podrobností události, poklepejte, když se nacházíte na události, na obrazovku. Událost se otevře v novém okně.

 3. Pokud si chcete poslechnout podrobnosti o události, potáhněte prstem doprava nebo doleva nebo potáhněte jedním prstem dolů v okně podrobností události.

 4. Pokud chcete událost upravit, potáhněte v okně podrobností události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte"Upravit", a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku a proveďte požadované změny.

 6. Po dokončení potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte" "Hotovo", a pak poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, ujistěte se, že máte na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro iOS, je aplikace spuštěná a jste přihlášení pomocí pracovního nebo školního účtu. Informace o připojení ke schůzce bez pracovního nebo školního účtu najdete v tématu Připojení ke schůzce jako host.

 1. V Outlook kalendáři potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na dnešní <s dnešním datem>. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Jako host se můžete připojit ke schůzce Skype pro firmy, což znamená, že se k Skype pro firmy přihlašovat pomocí přihlašovacích údajů k pracovnímu nebo školnímu účtu, ale přesto musíte mít na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy.

 1. Přejděte do Outlook kalendáře a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na dnešní <s dnešním> datem. Pokud máte na dnešek jenom jednu událost, poklepáním na displej ji jednoduše otevřete. Pokud máte několik událostí, můžete je procházet potahováním prstu nahoru nebo dolů. Až budete na události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení, a poklepejte na displej. Otevře se Skype pro firmy.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepejte na displej. Uslyšíte zvuk vyzvánění a jste připojení ke schůzce.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud máte v aplikaci Outlook naplánované události, pokud máte zapnutá oznámení a máte zapnutý VoiceOver, uslyšíte připomenutí událostí v předdefinovaný čas před událostí. Připomenutí události vyskočí na displeji. Když po tomto připomenutí události přejedete prstem dolů, přečte se jeho text. Pod textem události jsou tlačítka s několika možnostmi, jak na událost reagovat. Tlačítka se liší v závislosti na druhu e-mailového účtu, který používáte. Většinou uvidíte aspoň:

 • Zobrazit: Poklepáním událost otevře.

 • Připomenout znovu: Poklepáním zavře okno s připomenutím až do času události.

 • Zavřít: Poklepáním zavře okno s připomenutím bez jakékoli akce.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Kalendář v aplikaci Outlook pro Android můžete v kombinaci s programem TalkBack, což je čtečka obrazovky integrovaná v Androidu, používat k základním úkolům. Můžete vytvářet nové události kalendáře, číst žádosti o schůzku a odpovídat na ně, připojovat se k online schůzkám a dělat jiné věci.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat ze tří možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den nebo 3 dny. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste <zobrazení aktuálního>, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V libovolném zobrazení posouvejte jedním prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte název události, kterou chcete otevřít, a poklepejte na obrazovku. Událost se otevře v novém okně s podrobnostmi události.

 2. Pokud si chcete poslechnout název události, den, datum, čas, místo a další informace, potáhněte prstem doprava nebo doleva nebo potáhněte jedním prstem dolů v okně podrobností události.

 3. Pokud chcete událost upravit, potáhněte v okně podrobností události doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte"Upravit", a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se okno Upravit událost s otevřenou klávesnicí na obrazovce.

  Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte podrobnosti o události, kterou chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Proveďte požadované změny. Po dokončení potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte" "Save" (Uložit), a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete okno podrobností události zavřít, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a potom poklepejte na obrazovku.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, ujistěte se, že máte na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy pro Android, je aplikace spuštěná a že jste se k aplikaci Skype pro firmy pro Android přihlásili svým pracovním nebo školním účtem. Informace o připojení ke schůzce bez pracovního nebo školního účtu najdete v tématu Připojení ke schůzce jako host.

 1. Přejděte do svého Outlook kalendáře. Fokus je na dnešek a dnešní události se nacházejí uprostřed obrazovky. Pokud existuje mnoho událostí, můžete je procházet posouráním dvěma prsty nahoru a dolů. Pokud chcete přejít na událost, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ji, dokud neuslyšíte, že se jedná o událost, kterou chcete, a poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení podrobností schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Jako host se můžete připojit ke schůzce Skype pro firmy, což znamená, že se k Skype pro firmy přihlašovat pomocí přihlašovacích údajů k pracovnímu nebo školnímu účtu, ale přesto musíte mít na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy.

 1. Přejděte do svého Outlook kalendáře. Fokus je na dnešku a aktuální nebo příští událost se nachází uprostřed displeje. Pokud chcete na tuto událost přejít, položte prst na displej a potahujte ho, dokud neuslyšíte tuto schůzku. Pokud máte spoustu schůzek, můžete jejich seznam procházet potahováním dvěma prsty nahoru. Až budete na schůzce, ke které se chcete připojit, poklepáním na displej otevřete zobrazení s podrobnostmi schůzky.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení. Poklepejte na obrazovku.

 3. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připojení ke schůzce, a poklepejte na displej.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce. Až skončíte, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pokračování, a poklepejte na displej. TalkBack oznámí, že používáte Skype pro firmy a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky Skypu pro firmy se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud máte pro události Outlook Kalendář zapnutá oznámení a talkback je zapnutý, uslyšíte připomenutí událostí v předdefinované době před událostí.

 1. Pokud chcete připomenutí události zobrazit, potáhněte dvěma prsty dolů od horního okraje obrazovky a otevřete tak odstín oznámení.

 2. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte podrobnosti o události.

 3. Pokud chcete událost otevřít, poklepejte na obrazovku.

  Pokud chcete připomenutí zavřít bez jakékoli akce, umístěte dva prsty na obrazovku vedle sebe a potáhněte prstem doprava vodorovně.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Microsoftu 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

V kalendáři Outlook na webu pomocí klávesnice a čtečky obrazovky můžete provádět základní úkoly. Aplikaci jsme otestovali s programem Předčítání, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Můžete otevírat a upravovat události kalendáře, připojovat se k online schůzkám a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Kalendář můžete nastavit tak, aby ukazoval zvolený den, pracovní týden, celý týden nebo měsíc – podle toho, čemu dáváte při práci přednost.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Předčítání oznámí, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. Pokud chcete změnit zobrazení kalendáře, můžete použít tyto klávesové zkratky:

  • Den zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 1.

  • Pracovní týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 2.

  • Celý týden zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 3.

  • Měsíc zobrazíte stisknutím kombinace kláves Shift + Alt + 4.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář. Uslyšíte, že se jedná o určitý počet načtených událostí v jednom vybraném kalendáři.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti přechodu na zobrazení kalendáře, a pak stiskněte Enter. V kalendáři se můžete pohybovat jedním z následujících způsobů:

  • Pokud se chcete přesunout na další den, týden nebo měsíc, stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Přejít na další", za kterou následuje časová jednotka, a stiskněte Enter.

  • Pokud se chcete přesunout na předchozí den, týden nebo měsíc, stiskněte opakovaně klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte "Přejít na předchozí", za kterou následuje časová jednotka, a stiskněte Enter.

 3. V libovolném zobrazení můžete procházet události pro zobrazené časové období tak, že stisknete klávesu Tab nebo Shift + Tab. Při procházení vám program Předčítání přečte informace o událostech jako událost s <datem>, <čas>, <název>, <místo konání> a <organizátor>.

 4. Pokud chcete k události podrobnější informace nebo chcete událost otevřít, abyste ji mohli upravit, stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Podrobnosti pro danou událost. Uslyšíte, že se jedná o přidání názvu události.

 5. Další detaily a možnosti pro událost můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab. Při pohybu vás bude program Předčítání informovat o podrobnostech a možnostech.

 6. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a pak stiskněte Enter.

  • Pokud upravujete událost, stiskněte opakovaně klávesy Shift + Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení, a pak stiskněte mezerník.

   Pokud jste u události nic nezměnili, zavřete událost v okně Podrobnosti stisknutím klávesy Esc.

 7. Událost se změní a fokus se přesune na Kalendář.

Připojení k online schůzce z Outlook kalendáře

Můžete se snadno připojit k Skype pro firmy nebo Microsoft Teams online schůzek.

Připojení se ke schůzce Skypu pro firmy

 1. V aplikaci Outlook na webu otevřete stisknutím kláves Ctrl+Shift+2 kalendář.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte událost, ke které se chcete připojit, a stisknutím klávesy Enter událost otevřete.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte odkaz pro připojení ke schůzce, a stiskněte Enter. Otevře se dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky.

 4. Pokud se chcete připojit s kompletním zvukem a videem, stiskněte klávesu Enter. Dialog Připojit se ke zvukovému přenosu schůzky se zavře a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Stisknutím klávesy s logem Windows+F4 můžete během schůzky ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu. Stisknutím kláves Ctrl+Enter zavěsíte.

Připojení ke Microsoft Teams schůzky

 1. V aplikaci Outlook na webu otevřete stisknutím kláves Ctrl+Shift+2 kalendář.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte událost, ke které se chcete připojit, a stisknutím klávesy Enter událost otevřete.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se Teams schůzky připojit, a stiskněte Enter. V prohlížeči se otevře karta Připojit se ke konverzaci.

 4. Může se zobrazit výzva k potvrzení, že chcete aplikace přepnout mimo Kalendář. Pokud ano, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano, a pak stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete Microsoft Teams na webu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte " Join on the web instead " (Připojit se místo toho na webu) a stiskněte Enter.

 6. Na dotaz zadejte přihlašovací údaje a stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste v nastavení zvuku a videa.

 7. Pokud chcete změnit nastavení, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte nastavení, které chcete změnit, a stisknutím klávesy Enter ho změňte. Pokud se chcete ke schůzce připojit, opakovaně stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Připojit se ke schůzce, a pak stiskněte Enter.

 8. Pokud chcete změnit nastavení schůzky nebo zavěsit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a pak stiskněte Enter.

Nastavení možností pro kalendář

V nastavení kalendáře můžete změnit jeho vzhled nebo určit, jestli chcete dostávat oznámení. Můžete si také změnit zprávy Mimo kancelář a nastavení pro jejich odesílání.

 1. V Outlook otevřete podokno Nastavení klávesou Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení, a pak stiskněte Enter.

 2. Mezi dostupnými položkami nastavení v podokně se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab nebo kláves Shift + Tab. Během pohybu v podokně program Předčítání přečte jednotlivá nastavení.

 3. K výběru nastavení nebo otevření dalších možností použijte klávesu Enter. Mezi jednotlivými možnostmi nastavení se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab.

 4. Podokno Nastavení opustíte po dokončení stisknutím klávesy Esc.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře aplikace Outlook.

 1. V aplikaci Outlook otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + 2 kalendář.

 2. Vyberte zobrazení kalendáře, které chcete vytisknout.

 3. V hlavním okně kalendáře stiskněte Opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnostech zobrazení v kalendáři, a pak stiskněte Enter. Pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk, a pak stiskněte mezerník. Otevře se náhled tisku.

 4. Dialogové okno tisku otevřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte Enter. Otevře se dialog s fokusem na poli se seznamem Tiskárna.

 5. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tiskárně. Stiskněte mezerník a pak opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 6. Další možnosti tisku můžete procházet stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Až budete hotovi, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte mezerník. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×