Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Tento článek je určen lidem se zrakovým nebo kognitivním postižením, kteří s produkty Microsoft 365 používají program pro čtení obrazovky, jako je Microsoft Předčítání, JAWS nebo NVDA. Tento článek je součástí sady obsahu Podpora čtečky obrazovky pro Microsoft 365, kde najdete další informace o přístupnosti v našich aplikacích. Pokud potřebujete obecnou pomoc, navštivte domovskou stránku podpory Microsoftu.

Outlook Kalendář můžete v kombinaci s programem Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, používat k základním úkolům. Můžete otevírat a upravovat události kalendáře, připojovat se k online schůzkám a další.

Poznámky: 

 • Nové funkce Microsoft 365 se pro předplatitele Microsoft 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

V tomto tématu

Nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si vybrat z pěti možností zobrazení kalendáře: Agenda, Den, Týden, Měsíc nebo Rok. Výchozí možnost je Agenda.

 1. Potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů na obrazovce, dokud neuslyšíte"Položky", a pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Zobrazení, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se seznam s možnostmi zobrazení. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření, čtení a úpravy událostí v kalendáři

Detaily událostí můžete rychle číst a upravovat, což vám pomůže zvládnout váš náročný program.

Poznámka: Upravovat můžete jenom události, které jste sami vytvořili. Nemůžete třeba upravovat žádosti o schůzku, které jste dostali od někoho jiného.

 1. V zobrazení Agenda potáhněte jedním prstem nahoru nebo dolů na obrazovce, dokud neuslyšíte"Položky", a pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte první událost. Pokud chcete v budoucnu procházet další události, potáhněte prstem doprava. Předčítání vám při pohybu mezi událostmi oznámí název události, datum a čas, místo a organizátora.

 2. Pokud chcete zobrazit více podrobností události, poklepejte, když se nacházíte na události, na obrazovku. Událost se otevře v novém okně.

 3. Pokud si chcete poslechnout detaily události, potáhněte prstem doprava nebo doleva.

 4. Pokud chcete událost upravit, potáhněte v okně podrobností události prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte podrobnosti události, které chcete upravit, a potom poklepejte na obrazovku a proveďte požadované změny.

 5. Po dokončení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud upravujete schůzku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání aktualizovaných informací, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Jestliže upravujete událost, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Událost se změní, zavře se okno události a fokus se přesune na zobrazení Agenda.

Připojení ke schůzce Skypu pro firmy z kalendáře Outlooku

Poznámka: Pokud se chcete připojit ke schůzce Skype pro firmy, jak je popsáno níže, ujistěte se, že máte na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy, je aplikace spuštěná a že jste se k aplikaci Skype pro firmy přihlásili svým pracovním nebo školním účtem. Informace o připojení ke schůzce bez pracovního nebo školního účtu najdete v tématu Připojení ke schůzce jako host.

 1. Přejděte do aplikace Outlook Kalendář v telefonu.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte dnešní datum, a poklepejte na displej.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, kterou chcete otevřít, a poklepejte na displej.

 4. Otevře se zobrazení podrobností události a uslyšíte, že jste na kartě Podrobnosti vybrané položky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu pro připojení online, a poklepejte na displej.

 5. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Uslyšíte "Skype pro firmy, podokno přechodového rámce", následované zvukem dingu a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Potažením prstem doprava můžete přecházet mezi tlačítky v okně schůzky, ke kterým patří ztlumení, zrušení ztlumení a ukončení hovoru. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Připojení ke schůzce jako host

Jako host se můžete připojit ke schůzce Skype pro firmy, což znamená, že se k Skype pro firmy přihlašovat pomocí přihlašovacích údajů k pracovnímu nebo školnímu účtu, ale přesto musíte mít na telefonu nainstalovanou aplikaci Skype pro firmy.

 1. Otevřete aplikaci Outlook Kalendář v telefonu.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte dnešní datum, a poklepejte na displej.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte schůzku, kterou chcete otevřít, a poklepejte na displej.

 4. Otevře se zobrazení podrobností události a uslyšíte, že jste na kartě Podrobnosti vybrané položky. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se máte připojit k online schůzce, a poklepejte na displej.

 5. Otevře se aplikace Skype pro firmy. Uslyšíte, že jste v podokně přechodového rámce Skypu pro firmy. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku, kterým se připojíte jako host, a poklepejte na displej.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že máte zadat svoje jméno, a poklepejte na displej. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svoje jméno tak, jak se má zobrazovat na schůzce.

 7. Až to bude hotové, přejděte na tlačítko Enter v pravém dolním rohu klávesnice a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte "Přechodový rámeček", za který následuje zvuk dingu a jste připojení ke schůzce.

  Tip: Mezi tlačítky v okně schůzky se můžete pohybovat potahováním prstem doprava nebo doleva. Tlačítko stisknete poklepáním na displej.

Tisk kalendáře

Vytiskněte vybraný den, týden nebo měsíc kalendáře Outlook Kalendář.

 1. V libovolném zobrazení kalendáře potáhněte na obrazovce prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky. Pak potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o sbalené tlačítko dalších možností. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro tisk, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno Zobrazení při tisku.

 3. Pokud chcete zvolit zobrazení pro tisk, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se <aktuální výběr zobrazení>, pole se seznamem jen pro čtení, a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zobrazení, které chcete, a pak ho vyberte poklepáním.

 4. Pokud chcete vybrat data, kde zobrazení začíná, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Od, a na výchozí datum, a potom poklepáním na obrazovku otevřete rozevírací kalendář. Potáhněte prstem doprava nebo doleva a procházejte data a poklepáním na obrazovku je vyberte.

 5. Pokud chcete otevřít dialog tisku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o náhled. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhnutím prstem doprava můžete procházet možnosti tisku. Až budete hotovi, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepejte na obrazovku. Kalendář se vytiskne.

Viz také

Čtení žádostí o schůzku a odpovídání na ně v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k naplánování událostí nebo schůzek v Outlook

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Outlook Kalendáře

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×