Základní úlohy ve OneNotu pro Windows 10

Základní úlohy ve OneNotu pro Windows 10

V tomto článku najdete souhrn základních úloh a příkazů, které vám pomůžou začít pracovat s OneNotem pro Windows 10. Pokud tady nenajdete to, co hledáte, použijte vyhledávací pole v pravém horním rohu této stránky.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Vytvoření nového poznámkového bloku

OneNote pro Windows 10 je předinstalovaný ve Windows 10. Když ho poprvé použijete, automaticky se vám vytvoří výchozí poznámkový blok. Můžete použít tento výchozí poznámkový blok a přidat do něj vlastní stránky, nebo si můžete kdykoli vytvořit nový prázdný poznámkový blok.

 1. Na libovolné stránce klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky  Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky .

 2. V dolní části zobrazeného podokna klikněte na + Poznámkový blok.

 3. Zadejte název nového poznámkového bloku a klikněte na Vytvořit poznámkový blok.

  OneNote se přepne do nového poznámkového bloku, který obsahuje nový oddíl a novou prázdnou stránku.

Přepínání poznámkových bloků

Přepínání mezi několika poznámkovými bloky:

 1. Na libovolné stránce klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky  Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky .

 2. V zobrazeném podokně vyberte název poznámkového bloku, na který chcete přepnout.

Poznámka: Pokud požadovaný poznámkový blok nevidíte, vyberte Další poznámkové bloky.

Psaní poznámek rukou nebo pomocí klávesnice

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Rukou nebo klávesnicí psané poznámky můžete pořídit jedním z následujících postupů:

 • Pokud chcete zadat název stránky, klikněte nebo klepněte na záhlaví stránky v horní části stránky (nad datem a časovým razítkem).

 • Klikněte nebo klepněte na libovolné místo na aktuální stránce a začněte psát.

 • Pokud chcete začít novou poznámku, klikněte nebo klepněte na stejné stránce někam jinak a začněte psát.

 • K pořizování rukou psaných poznámek přímo na dotykovém displeji použijte pero dodané se zařízením. Pokud chcete kreslit nebo psát prstem, klikněte na kartu Kreslení a pak klikněte nebo klepněte na ikonu Kreslit myší nebo prstem  Ikona Kreslit v nabídce Kreslení .

Uložení poznámek

OneNote pro Windows 10 nemá tlačítko Uložit. OneNote totiž všechno automaticky ukládá a synchronizuje bez ohledu na to, jak malé nebo velké změny uděláte.

Pokud změníte názor na něco, co jste nedávno přidali nebo změnili, klikněte nebo klepněte na tlačítko Vrátit zpět  Tlačítko Zpět ve OneNotu u pravého horního rohu okna aplikace.

Označení textu pomocí dotyku

Při výběru textu na stránce postupujte takto:

 1. Poklepejte na text, který chcete vybrat.

 2. Přetažením dvou úchytů pro výběr přesuňte výběr na začátek a konec textu, který chcete vybrat.

Když máte řádek nebo odstavec textu vybraný, můžete ho vyjmout, zkopírovat, zformátovat, přesunout nebo odstranit.

Formátování textu

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Změna vzhledu textu:

 1. Vyberte text, který chcete formátovat (pokud máte myš a klávesnici, klikněte a přetáhněte; na dotykovém zařízení poklepejte na slovo a přetáhněte úchyty výběru).

 2. Na kartě Domů vyberte formátování, které chcete použít (písmo, velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo, barvu, seznamy, odsazení atd.).

Pokud na použité formátování změníte názor, klikněte nebo klepněte na tlačítko Vrátit zpět  Tlačítko Zpět ve OneNotu u pravého horního rohu okna aplikace.

Zvýraznění poznámek rukopisem

Zvýraznění důležitých informací v poznámkách:

 1. Na kartě Kreslení klikněte nebo klepněte na ikonu Kreslit myší nebo prstem  Ikona Kreslit v nabídce Kreslení .

 2. Zvolte ikonu zvýrazňovače nalevo a pak si vyberte požadovanou barvu a tloušťku.

 3. Pomocí pera dodaného se zařízením, případně pomocí prstu nebo myši zvýrazněte libovolnou část poznámek.

Poznámka: Až skončíte, opětovným kliknutím nebo klepnutím na Kreslit myší nebo prstem  Ikona Kreslit v nabídce Kreslení vypněte režim kreslení.

Cokoli, co jste nakreslili nebo zvýraznili, můžete odebrat tak, že kliknete nebo klepnete na tlačítko Guma na kartě Kreslení. S vybranou gumou klepněte na tahy zvýrazňovače, které chcete smazat.

Přidání značek

Pomocí značek si můžete důležité poznámky vizuálně označit a určit jejich prioritu, abyste se k nim později mohli snadno vrátit.

 1. Poznámku označíte tak, že kliknete nebo klepnete na libovolný napsaný řádek textu.

 2. Na kartě Domů zvolte jednu z těchto možností:

  • Kliknutím nebo klepnutím na značku Úkol  Zaškrtávací políčko Úkoly přidáte před tento řádek textu zaškrtávací políčko. To oceníte u položek v seznamu úkolů, které musíte splnit.

  • Klikněte nebo klepněte na šipku dolů vedle ikony Úkol a zvolte jednu z následujících dalších značek (Důležité, Otázka, Kritické, Kontakt, Adresa nebo Telefonní číslo).

Poznámka: Značka Úkol je interaktivní. Kliknutím nebo klepnutím můžete políčko zaškrtnout (nebo jeho zaškrtnutí zrušit), aby byl seznam úkolů aktuální.

Přidání odkazů

Ve OneNotu pro Windows 10 můžete text naformátovat tak, aby se z něj stal odkaz.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat (pokud máte myš a klávesnici, klikněte a přetáhněte; na dotykovém zařízení poklepejte na slovo a přetáhněte úchyty výběru).

 2. Klikněte nebo klepněte na Vložení > Odkaz.

 3. Pokud potřebujete, změňte slova uvedená v poli Zobrazený text.

 4. Do pole Adresa zadejte adresu URL a pak klikněte nebo klepněte na Vložit.

Poznámka: Pokaždé, když v poznámkách začnete psát adresu URL (třeba www.onenote.com), OneNote automaticky změní její text na odkaz. Klepnutím nebo kliknutím na formátovaný odkaz se adresa automaticky otevře ve vašem prohlížeči.

Vložení obrázku

Obrázky můžete vkládat z kamery počítače nebo ze souboru v počítači nebo zařízení.

Obrázek z kamery vložíte následujícím způsobem:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. Na kartě Domů klikněte nebo klepněte na Fotoaparát.

 3. Pokud se objeví výzva, umožněte OneNotu použít kameru vašeho počítače.

 4. Jakmile se objeví živý obraz z kamery, klepnutím na obrazovku pořídíte snímek.

 5. Kliknutím nebo klepnutím na Vložit vše vložíte pořízený snímek (nebo snímky).

Poznámka: Pokud je vaše zařízení vybavené kamerou a možnost Fotoaparát není dostupná, potřebuje OneNote oprávnění k použití kamery. Stiskněte klávesu WINDOWS a přejděte na Nastavení > Soukromí > Kamera. Ověřte, že je možnost Kamera nastavená na Zapnuto a v seznamu aplikací dole ověřte, že je OneNote nastavený na Zapnuto.

Vložení obrázku ze souboru:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit obrázek.

 2. V nabídce Domů klepněte na Obrázek.

 3. Najděte umístění obrázku, který chcete vložit, klepnutím ho vyberte a klepněte na Otevřít.

Poznámka: Pokud chcete upravit obrázek, který už máte v poznámkách, nejdřív ho klepnutím vyberte. Pak můžete změnit jeho velikost, přemístit ho na stránce nebo opatřit značkou. Když obrázek stisknete a podržíte, zobrazí se nabídka s dalšími možnostmi, včetně možnosti Obrázek. Pomocí nabídky Obrázek můžete obrázek otočit.

Vkládání dokumentů a souborů do poznámek

Vložení dokumentu nebo souboru do OneNotu:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit dokument nebo soubor.

 2. Na kartě Vložení klikněte nebo klepněte na Obrázek.

 3. Přejděte k umístění souboru, který chcete vložit, vyberte ho a pak klikněte nebo klepněte na Otevřít.

Vložení tabulky

Přidání nové tabulky do poznámek:

 1. Na libovolné stránce klepněte na místo, kam chcete vložit tabulku.

 2. Klepněte na nabídku Vložit a potom na Tabulka.

  OneNote vytvoří malou tabulku s jedním řádkem a dvěma sloupci.

 3. Klepněte do první buňky a začněte psát.

Stisknutím klávesy Tab na klávesnici se přesunete do dalšího sloupce (nebo vytvoříte nový sloupec). Nový řádek buněk vytvoříte tak, že kurzor umístíte do poslední buňky napravo a stisknete klávesu Enter. Pokud nemáte klávesnici, můžete tabulku změnit nebo naformátovat kliknutím na kartu Tabulka.

Přidání dalších stránek

Na stránku můžete přidat libovolný počet poznámek, ale přidáním dalších stránek do poznámkového bloku udržíte jeho přehlednost.

Novou stránku přidáte následujícím způsobem:

 1. Ve spodní části seznamu stránek na levé straně okna aplikace klikněte nebo klepněte na + Stránka.

  Pokud toto tlačítko nevidíte, napřed klikněte nebo klepněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky  Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky u levého horního rohu okna aplikace OneNote.

 2. Až se objeví nová stránka, zadejte nad datum a časové razítko název stránky.

Poznámka: Pořadí stránek změníte přetažením jejich názvů v seznamu nahoru nebo dolů.

Přidání dalších oddílů

Všechny stránky můžete mít v jednom oddílu poznámkového bloku, když se ale časem rozroste, přidáním dalších oddílů udržíte jeho přehlednost.

Chcete-li vytvořit nový oddíl, postupujte následujícím způsobem:

 1. Ve spodní části seznamu oddílů na levé straně okna aplikace klikněte nebo klepněte na + Oddíl.

  Pokud toto tlačítko nevidíte, napřed klikněte nebo klepněte na tlačítko Zobrazit poznámkové bloky  Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky u levého horního rohu okna aplikace OneNote.

 2. Když se objeví nový oddíl, zadejte nový název vystihující poznámky, které v něm budete mít, a stiskněte klávesu Enter.

Nový oddíl obsahuje jednu prázdnou stránku. Můžete na ni začít psát poznámky a přidat další stránky, kdykoli je budete potřebovat.

Poznámka: Pořadí oddílů změníte přetažením jejich názvů v seznamu nahoru nebo dolů.

Tisk poznámek

Krása OneNotu je v tom, že si nemusíte vůbec nic tisknout. Všechny poznámky se dají snadno prohledávat a sdílet online.

Pokud ale potřebujete papírovou kopii některé stránky v poznámkovém bloku, postupujte takto:

 1. Otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.

 2. V pravém horním rohu okna aplikace klikněte nebo klepněte na tlačítko . . . a vyberte Tisk.

 3. V zobrazeném okně vyberte tiskárnu a všechny požadované možnosti a pak klikněte nebo klepněte na Tisk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×