Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V tomto tématu najdete referenční informace a částečně také návod na používání zástupných znaků v aplikaci Access.

Informace o hledání zástupných znaků v accessové databázi najdete v článcích Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit, Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

V tomto tématu

Informace o podporovaných znakových sadách

Access podporuje dvě sady zástupných znaků, protože podporuje dva standardy pro jazyk STRUCTURED QUERY – ANSI-89 a ANSI-92. Zástupné znaky ANSI-89 se používají při spouštění dotazů a operací hledání a nahrazení u accessových databází – souborů .mdb a .accdb. Zástupné znaky ANSI-92 se používají při spouštění dotazů na accessové projekty – accessové soubory připojené k Microsoft SQL Server databází. Projekty Accessu používají normu ANSI-92, protože SQL Server tuto normu používá.

Výjimkou ale může být i accessové pravidlo. Následující tabulka uvádí metody nebo nástroje, které můžete použít k vyhledání a nahrazení dat, a zobrazuje výchozí normu ANSI, kterou v jednotlivých nástrojích používáte.

Metoda nebo nástroj vyhledávání

Typ prohledávaného souboru

Používaná znaková sada zástupných znaků

Dialogové okno Najít a nahradit

Accessová databáze (soubory .mdb a .accdb)

ANSI-89

Dialogové okno Najít a nahradit

Accessový projekt (soubory .adp a .accdp)

ANSI-92

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessová databáze (soubory .mdb a .accdb)

ANSI-89

Výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessový projekt (soubory .adp a .accdp)

ANSI-92

Dialogové okno Najít a nahradit, výběrový nebo aktualizační dotaz

Accessová databáze nastavená na podporu normy ANSI-92

ANSI-92

Začátek stránky

Zjištění podporované normy ANSI

Ke zjištění nebo případné změně nastavení ANSI pro danou databázi použijte tento postup.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Návrháři objektů a v oddílu Návrh dotazu proveďte v části Syntaxe kompatibilní s SQL Serverem (ANSI 92) jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete u otevřené databáze změnit normu na ANSI-92, vyberte Tato databáze.

   – nebo –

   Pokud chcete u otevřené databáze nastavit normu ANSI-89, zrušte zaškrtnutí políčka.

  • Pokud chcete, aby všechny nové databáze vytvořené v právě otevřené instanci Accessu, používaly normu ANSI-92, vyberte Výchozí pro nové databáze.

   – nebo –

   Pokud chcete všechny nové databáze nastavit na normu ANSI-89, zrušte zaškrtnutí políčka.

 3. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Zástupné znaky ANSI-89

Tuto sadu zástupných znaků můžete použít, když používáte dialogové okno Najít a nahradit k vyhledání dat v accessové databázi nebo v accessovém projektu, případně k jejich nahrazení. Tyto znaky také můžete použít, když chcete v accessové databázi spustit výběrové nebo aktualizační dotazy, ale nemůžete je použít v dotazech spouštěných v accessovém projektu. Další informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů najdete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

Znak

Popis

Příklad

*

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Znak hvězdička (*) lze použít kdekoli ve znakovém řetězci.

tr* Budou nalezeny řetězce tryska, trn a truhla, nikoli však tenor nebo potrava.

?

Odpovídá libovolnému znaku abecedy.

st?l najde stůl, stál, stal nebo stel.

[ ]

Odpovídá libovolnému znaku v hranatých závorkách.

st[áe]l najde stál a stel, ale už ne stůl ani stal.

!

Odpovídá libovolnému znaku, který není v hranatých závorkách.

st[!ae]l najde řetězce stůl a stál, ale už ne stal ani stel.

-

Odpovídá libovolnému znaku v zadaném rozsahu. Rozsah musíte zadat ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d Budou nalezeny řetězce bad, bbd a bcd.

#

Odpovídá jakékoli jednotlivé číslici.

1#3 Budou nalezena čísla 103, 113 a 123.

Začátek stránky

Zástupné znaky ANSI-92

Tuto sadu zástupných znaků použijte ke spuštění výběrových a aktualizačních dotazů v accessových projektech (soubory .adp) nebo když používáte některý typ dotazu nebo dialogové okno Najít a nahradit k prohledávání databázových sad, které využívají normu ANSI-92.

Znak

Popis

Příklad

%

Odpovídá libovolnému počtu znaků. Můžete ho použít jako první nebo poslední znak v řetězci znaků.

tr* najde slova tryska, trn a truhla, ale ne tenor ani potrava.

_

Odpovídá libovolnému znaku abecedy.

st_l najde stůl, stál, stal nebo stel.

[ ]

Odpovídá libovolnému znaku v hranatých závorkách.

st[áe]l najde stál a stel, ale už ne stůl ani stal.

^

Odpovídá libovolnému znaku, který není v hranatých závorkách.

st[^ae]l najde slova stůl a stál, ale ne stal ani stel.

-

Odpovídá libovolnému znaku v zadaném rozsahu. Rozsah musíte zadat ve vzestupném pořadí (A až Z, nikoli Z až A).

b[a-c]d najde řetězce bad, bbd a bcd.

POZNÁMKY:

 • Pokud chcete v datech hledat zástupné znaky, uzavřete hledaný znak do hranatých závorek, například [#]. Toto pravidlo použijte při hledání hvězdiček (*), otazníků (?), znaků libry (#), počátečních hranatých závorek ([) a spojovníků (-). Když hledáte vykřičníky (!) nebo koncové hranaté závorky (]), nepoužívejte závorky. Pokud chcete tyto znaky hledat dialogovým oknem Najít a nahradit, zadejte hledaný znak do pole Najít bez závorek. Stejný postup použijte, když chcete k hledání znaků použít dotaz. Následující syntaxe například vrátí všechny záznamy, ve kterých je vykřičník bez ohledu na to, kde v datech se tento znak nachází: Like "*!*".

  Informace o používání dialogového okna Najít a nahradit najdete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit. Informace o používání výběrových a aktualizačních dotazů najdete v článcích Vytvoření jednoduchého výběrového dotazu a Aktualizace dat v databázi.

  Pokud hledáte spojovník a další znaky současně, umístěte spojovník před nebo za všechny ostatní znaky do hranatých závorek, například[ -#*] nebo [#*-]. Pokud ale máte za počáteční hranatou závorkou vykřičník (!), umístěte spojovník za vykřičník: [!-].

 • Pokud chcete vyhledat dvojici počáteční a konečné hranaté závorky ([]), musíte oba znaky uzavřít do hranatých závorek, například [[]]. Musíte to udělat, protože Access interpretuje jednu dvojici závorek jako Řetězec nulové délky.

Začátek stránky

Datové typy, při jejichž prohledávání můžete použít zástupné znaky

Při návrhu tabulky nastavujete datový typ každého pole v tabulce. Polím, která obsahují informace o kalendářním datu, například nastavíte datový typ Datum a čas. V této tabulce jsou datové typy, k jejichž prohledávání můžete použít zástupné znaky. Pamatujte si, že v některých případech můžete zástupné znaky použít v dialogovém okně Najít a nahradit, ale ne v dotazech (a naopak).

Datový typ

Kde se používá

Text

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Memo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Datum a čas

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Poznámka: Na použití zástupných znaků může mít vliv místní nastavení. Další informace najdete v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Měna

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Automatické číslo

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Objekt OLE

Nikde

Ano/ne

V dotazech, ale není to potřeba. Další informace najdete v poznámkách na konci tohoto oddílu.

Hypertextový odkaz

Dialogové okno Najít a nahradit, dotazy

Průvodce vyhledáváním

Záleží na datovém typu zdrojového pole.

POZNÁMKY:

 • Pokud je ve formátu použitém u těchto polí text, můžete v dialogovém okně Najít a nahradit hledat v polích datum a čas pomocí zástupných znaků. Můžete například hledat pomocí řetězce *ar*-10-2007a výsledky by zahrnovaly libovolný měsíc obsahující písmena "ar" – leden, únor atd. Nezapomeňte, že vzhledem k tomu, že musíte hledat pomocí formátu použitého na data, musíte v dialogovém okně vybrat jednu z možností – zaškrtávací políčko Prohledávat podle formátu. Další informace o tomto zaškrtávacím políčka najdete v článku Změna dat pomocí dialogového okna Najít a nahradit.

 • Na zobrazené výsledky a způsob vyhledávání může mít vliv datum a čas použité v místním nastavení Windows. Některým uživatelům se třeba může zobrazit měsíc v římských číslicích, takže místo 07-Sept-1997 uvidí 07-IX-1997. Řiďte se pravidlem, že hledáte to, co vidíte, nikoli co si myslíte, že Access ukládá do tabulky. Jinak řečeno, pokud hledáte řetězec *-IX-2007, najdou se všechny záznamy ze září daného roku.

  Pokud text v datovém poli obsahuje diakritická znaménka, třeba á nebo č, musíte je zahrnout do hledaného řetězce, jinak hledání nebude úspěšné. Diakritická znaménka se dají obejít zástupnými znaky. Pokud třeba vidíte datum 3-heinä-2007, můžete hledat řetězec *-hein*-2007.

 • Při hledání v poli ano/ne pomocí dialogového okna Najít a nahradit access pole zohlední a dialogové okno nevrací žádné záznamy. Při hledání v poli typu Ano/Ne pomocí dotazu můžete použít zástupné znaky, ale nezapomeňte, že pole typu Ano/Ne vracejí pouze dvě hodnoty (0 pro nepravdu a -1 jako pravda), takže zástupný znak nepřidá do hledání žádnou hodnotu. Pokud třeba kritérium =-1 vrátí stejné výsledky jako "Like *1".

 • Pole Objekt OLE neumožňují hledání.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×