Získání digitálního ID

Zůstaňte ve spojení a dodržujte plán

Outlook vám pomůže zorganizovat si život tak, abyste měli o všem přehled a byli jste pokaždé všude včas a připravení.

Získat Microsoft 365

Digitální ID umožňuje prostřednictvím Microsoft Outlooku odesílat digitálně podepsané zprávy. Digitální ID, kterému se říká také digitální certifikát, pomáhá prokázat vaši totožnost a předcházet falšování zpráv, takže chrání pravost e-mailové zprávy. Můžete také šifrovat zprávy pro větší ochranu osobních údajů.

Poznámka: Digitální podpis není totéž co podpis ve zprávě, který je přizpůsobitelnou závěrečnou částí zprávy. Digitální podpis vloží do zprávy jedinečný kód, který se vytvoří jen na základě digitálního ID vlastněného pravým odesílatelem.

Co chcete udělat?

Budete muset získat digitální ID vydané nezávislou certifikační autoritou.

Ve vaší organizaci ale můžou platit zásady, které vyžadují jiný postup. Další informace vám poskytne správce sítě.

Můžete používat více digitálních ID – jedno pro digitální podpis, což v mnoha oblastech může mít právní význam, a jiné pro šifrování.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti > Centrum zabezpečení.

 2. V části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Outlook klikněte na položku Nastavení Centra zabezpečení.

 3. Na kartě Zabezpečení e-mailu ve skupinovém rámečku Šifrovaný e-mail klikněte na tlačítko Nastavení.

  Nastavení

  Poznámka: Máte-li digitální ID, automaticky se nakonfigurují nastavení pro použití tohoto ID. Chcete-li použít jiné digitální ID, postupujte podle zbylých kroků tohoto postupu.

 4. Ve skupinovém rámečku Předvolby pro nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko Nová.

 5. Do pole Název nastavení zabezpečení zdejte název.

 6. V seznamu Kryptografický formát klikněte na položku S/MIME. V závislosti na typu vašeho certifikátu můžete místo toho zvolit položku Zabezpečení systému Exchange.

 7. Vedle pole Podpisový certifikát klikněte na tlačítko Zvolit a potom vyberte certifikát, který je platný pro digitální podepisování.

  Poznámka: Pokud si chcete si ověřit, jestli je certifikát určený k digitálnímu podepisování a šifrování, klikněte v dialogovém okně Vybrat certifikát na tlačítko Zobrazit certifikát. Pokud se jedná o certifikát určený pro odesílání kryptografických zpráv (například digitálně podepsaných zpráv), můžou se v něm zobrazit například informace, že chrání e-mailové zprávy.

 8. Pokud nebudete odesílat a přijímat podepsané zprávy jen v rámci organizace, zaškrtněte políčko S podepsanými zprávami odesílat tyto certifikáty.

  Poznámka: Zvolené nastavení se stane výchozím nastavením pro odesílání kryptografických zpráv. Pokud nechcete, aby se tato nastavení používala jako výchozí pro všechny kryptografické zprávy, zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí nastavení zabezpečení pro tento formát kryptografických zpráv.

Aby bylo možné odesílat a přijímat zašifrované e-mailové zprávy, musí odesílatel a příjemce vzájemně sdílet svoje certifikáty digitálních ID.

 1. Otevřete digitálně podepsanou zprávu. Taková zpráva je v seznamu zpráv označená pomocí ikony podpisu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno v poli Od a pak klikněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

 3. Pokud už máte záznam o této osobě, klikněte v dialogovém okně Nalezen duplicitní kontakt na možnost Aktualizovat informace vybraného kontaktu.

  Poznámky: 

  • Záložní kopie se uloží do složky Odstraněná pošta.

  • Teď je certifikát uložený spolu s kontaktním záznamem tohoto příjemce. Této osobě nyní můžete odesílat šifrované e-mailové zprávy.

  • Pokud chcete zobrazit certifikát kontaktu, dvakrát klikněte na jméno osoby a pak na kartu Certifikáty.

Zobrazení certifikátu kontaktu

 1. Na navigačním panelu klikněte na Lidé.

 2. Na kartě Domů klikněte na Seznam.

  Změna aktuálního zobrazení na Seznam

 3. Poklikejte na jméno osoby a potom na kartě Kontakt klikněte na Certifikáty.

  Zobrazení certifikátů určité osoby

Poznámka: Tato funkce vyžaduje účet Microsoft Exchange Serveru.

Pokud chcete získat digitální ID Exchange Serveru (například pomocí Služby správy klíčů), musí mít správce vašeho účtu serveru Exchange na serveru aktivované zabezpečení a musí vám dát speciální heslo, takzvaný token. Podrobnější informace vám poskytne správce Exchange.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti > Centrum zabezpečení.

 2. V části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Outlook klikněte na položku Nastavení Centra zabezpečení.

 3. Na kartě Zabezpečení e-mailu ve skupinovém rámečku Digitální ID (certifikáty) klikněte na tlačítko Načíst digitální ID.

 4. Klikněte na možnost pro nastavení zabezpečení pomocí serveru Exchange > OK.

 5. Do pole Název digitálního ID zadejte své jméno.

 6. Do pole Token zadejte speciální heslo, které vám přidělil správce systému Exchange.

 7. Do dialogového okna Heslo zabezpečení aplikace Microsoft Outlook zadejte odlišné heslo pro dané digitální ID a poté heslo potvrďte v poli Potvrdit.

  Poznámka: Do složky Doručená pošta dostanete zprávu od správce systému Exchange, ve které bude žádost o zadání hesla vytvořeného v tomto kroku.

 8. Do dialogového okna, které se zobrazí, zadejte heslo. Klikněte na zaškrtávací políčko Pamatovat heslo po dobu a v minutách zadejte, jak dlouho si má aplikace Outlook heslo pamatovat.

 9. V zobrazené zprávě Kořenové úložiště certifikátů klikněte na tlačítko Ano.

Co chcete udělat?

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a potom na možnost Zabezpečení e-mailu.

 2. V části Digitální ID (certifikáty) klikněte na Načíst digitální ID.

 3. Klikněte na přepínač pro získání certifikátu S/MIME od externí certifikační autority a potom klikněte na tlačítko OK.

  Outlook spustí webový prohlížeč a webovou stránku na webu Microsoft Office Online se seznamem několika certifikačních autorit. Klikněte na některou z nich a podle pokynů na webové stránce se zaregistrujte k získání digitálního ID. Certifikační autorita vám pošle digitální ID a příslušné pokyny v e-mailové zprávě.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a potom na možnost Zabezpečení e-mailu.

 2. V části Šifrovaný e-mail klikněte na Nastavení.

  Poznámka: Pokud máte digitální ID, nakonfiguruje se nastavení pro jeho používání automaticky. Pokud chcete použít jiné digitální ID, zadejte ho podle zbývajících kroků tohoto postupu.

 3. Dole v části Předvolby pro nastavení zabezpečení klikněte na tlačítko Nové.

 4. Do pole Název nastavení zabezpečení zdejte název.

 5. V seznamu Kryptografický formát klikněte na položku S/MIME. V závislosti na typu vašeho certifikátu můžete místo toho zvolit položku Zabezpečení systému Exchange.

 6. Vedle pole Podpisový certifikát klikněte na tlačítko Zvolit a potom vyberte certifikát, který je platný pro digitální podepisování.

  Poznámka: Chcete-li si ověřit, zda je certifikát určen k digitálnímu podepisování a šifrování, klikněte v dialogovém okně Vybrat certifikát na tlačítko Zobrazit certifikát. Jde-li o certifikát určený pro odesílání kryptografických zpráv (například digitálně podepsaných zpráv), zobrazí se kupříkladu text Chrání e-mailové zprávy.

 7. Vedle pole Šifrovací certifikát klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte platný certifikát pro šifrování.

 8. Pokud nebudete odesílat a přijímat podepsané zprávy jenom v rámci organizace, zaškrtněte políčko S podepsanými zprávami odesílat tyto certifikáty.

  Poznámka: Zvolené nastavení bude výchozí pro odesílání všech kryptografických zpráv. Jestliže nechcete, aby se toto nastavení používalo jako výchozí pro všechny kryptografické zprávy, zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí nastavení zabezpečení všech kryptografických zpráv.

 1. Otevřete digitálně podepsanou zprávu.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na jméno v poli Od  a v místní nabídce klikněte na příkaz Přidat do kontaktů aplikace Outlook.

 3. Pokud už pro tuto osobu máte záznam, vyberte v dialogovém okně Duplikovat kontakt zjištěný možnost Aktualizovat informace vybraného kontaktu. Záložní kopie se uloží do složky Odstraněná pošta..

  Nyní je certifikát uložen spolu s kontaktním záznamem tohoto příjemce. Této osobě je nyní možné odesílat šifrované e-mailové zprávy.

  Chcete-li zobrazit certifikát kontaktu, dvakrát klikněte na jméno osoby a poté klikněte na kartu Certifikáty.

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá.

Pokud chcete získat digitální ID pro server Exchange (například pomocí služby KeyManagementService), musí správce serveru Exchange aktivovat na serveru zabezpečení a musí vám přidělit speciální heslo, takzvaný token. Z Exchange dostanete zprávu s ověřením tokenu. Další informace vám poskytne správce Exchange Serveru.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a potom na možnost Zabezpečení e-mailu.

 2. V části Digitální ID (certifikáty) klikněte na Načíst digitální ID.

 3. Klikněte na tlačítko Nastavit zabezpečení pomocí serveru Exchange.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Název digitálního ID zadejte své jméno.

 6. Do pole Token zadejte speciální heslo, které vám přidělil správce systému Exchange.

 7. Do dialogového okna Heslo zabezpečení aplikace Microsoft Outlook zadejte odlišné heslo pro dané digitální ID a poté heslo potvrďte v poli Potvrdit.

  Do složky Doručená pošta se vám pak doručí zpráva od správce Exchange se žádostí o zadání hesla vytvořeného v tomto kroku.

 8. Do dialogového okna, které se zobrazí, zadejte heslo. Klikněte na zaškrtávací políčko Pamatovat heslo po dobu a v minutách zadejte, jak dlouho si má heslo Outlook pamatovat.

 9. V zobrazené zprávě Kořenové úložiště certifikátů klikněte na tlačítko Ano.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×