Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V Excelu pro Windows v Microsoftu 365 se může zobrazit dialogové okno s upozorněním na nejnovější změny sešitu, které ještě nebyly uloženy do cloudu. V důsledku toho můžete v podokně Neuložené změny zobrazit úpravy buněk, oblastí, listů nebo celého sešitu, který čeká na nahrání do cloudu.

Důležité informace: Tato funkce je momentálně dostupná jenom v beta kanálu Microsoft 365 Insider. Pokud chcete získat další informace a stát se účastníkem programu Insider, připojte se k programu Office Insider. Produktový tým Excelu vás vyzývá, abyste nám poskytli zpětnou vazbu. Vyberte Nápověda > Váš názor, vyberte jednu z možností Váš názor, zadejte své komentáře a pak vyberte Odeslat.

Další informace najdete v následujících částech.

Provedl(a) jsem změnu, ale nevidím ji v podokně Neuložené změny

V podokněNeuložené změny se zobrazují neuložené změny hodnot buněk a vzorců. To zahrnuje operace, jako je přesouvání, řazení, vkládání a odstraňování buněk nebo oblastí. Některé změny se ale nezobrazují, například změny: 

  • Úpravy grafu, obrazce a dalších objektů

  • Operace kontingenční tabulky

  • Formátování

  • Skrytí buněk nebo oblastí

  • Filtrování

  • Odstraněné umístění, například buňka ve sloupci nebo řádku, která byla odebrána.

Poznámka: Vy a ostatní uživatelé musíte používat Microsoft 365, abyste měli jistotu, že jsou všechny změny uložené a sledované.

Zobrazení starších změn

V podokně Neuložené změny se zobrazují jenom změny, které se nenahrály do cloudu. Zobrazení starších změn:

  • Pomocí příkazu Zobrazit změny na kartě Revize provedete vy a ostatní, které jste uložili do cloudu.

  • Po delší dobu vyberte Soubor > Informace >Historie verzí a pak vyberte verzi, ve které chcete zobrazit náhled. 

Podokno Neuložené změny je prázdné, ale vím, že jsem provedl(a) změny

Některé akce můžou vynutit, aby Excel vymaže podokno Neuložené změny . Prázdné podokno se může zobrazit, pokud máte: 

  • Použila se excelová funkce, která není ve spoluvytváření Excelu podporovaná. Další informace najdete v tématu Řešení potíží se spoluvytvářením v Office.

  • Pokračování v úpravách bez předchozího uložení kopie nebo zahození neuložených změn

U některých změn chybí předchozí hodnoty v podokně Neuložené změny

Někdy se v podokně Neuložené změny nezobrazují předchozí hodnoty určitých úprav. K tomu může dojít v případě, že hodnoty byly upraveny prostřednictvím kódu, například změnou hodnoty prostřednictvím jazyka Visual Basic for Applications (VBA) nebo pomocí doplňku Excelu.

Některé změny se stále zobrazují v podokně Neuložené změny, ale ukládají se do cloudu.

Je možné, že se některé změny uložily do cloudu, ale Excel neobdržel potvrzení, že se změna uložila, takže se pořád zobrazuje v podokně Neuložené změny .

Změny provedené mnou se zobrazují jenom v podokně Neuložené změny

V podokně Neuložené změny se zobrazí jenom změny, které jste se pokusili uložit nebo které jste zahodili. Ostatní uživatelé ale můžou mít stále neuložené změny.

Viz také

Osvědčené postupy pro Spoluvytváření v Excelu

Spoluvytváření sešitu

Sdílení excelového sešitu s ostatními

Získání nápovědy k zobrazení změn v Excelu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×