Získejte individuální e-mailovou adresu v Microsoftu 365

Výhodou předplatného Microsoft 365 pro rodiny nebo Microsoft 365 pro jednotlivce je možnost vytvořeni individuální e-mailové adresy, která je přidružená k poštovní schránce Outlook.com. Například jmeno@example.com. 

Začínáme

 1. Přihlaste se ke svému  Ikona Outlook.com Premium nastavení prémiových funkcí v Outlook.com

 2. V části Individuální e-mailová adresa vyberte Začínáme.

Tip: Pokud máte předplatné Microsoft 365 pro rodiny, lidé, se kterými sdílíte předplatné, si také mohou nastavit individuální e-mailovou adresu s vaší propojenou doménou. Jakmile si doménu nastavíte, uvidí lidé, se kterými sdílíte předplatné, možnost přidat individuální e-mailovou adresu v sekci prémiových funkcí nastavení Outlooku.

Časté otázky

Předplatitelé Microsoft 365 pro rodiny nebo Microsoft 365 pro jednotlivce mají nárok na nastavení individuální e-mailové adresy. Mějte na paměti, že nastavení není k dispozici při práci v mobilním prohlížeči.

Pokud už nemáte doménu, je třeba od registrátora GoDaddy koupit novou. Nové domény se obvykle pohybují v rozmezí 5 a 25 USD za rok. Za doménu budete platit přímo u GoDaddy.

Pokud zrušíte předplatné Microsoft 365, nebudete již moci posílat ani dostávat e-maily v Outlook.com přes osobní e-mailovou adresu. Nepřijdete však o žádné stávající e-maily.

Dokud budete platit za doménu u GoDaddy, můžete kdykoli znovu reaktivovat osobní e-mailovou adresu tak, že se znovu přihlásíte k odběru Microsoft 365 a přejdete na Nastavení > Premium > Funkce a vyberete možnost Začínáme .

Pokud zrušíte předplatné domény u GoDaddy, nebudete již moci posílat a dostávat e-maily z Outlook.com pomocí osobní e-mailovoé adresy. Nepřijdete však o žádné stávající e-maily.

Vy doménu vlastníte a GoDaddy je registrátor, který ji za vás spravuje. Můžete vytvořit web se svojí doménou nebo ji převést k jinému registrátorovi, pokud chcete. Pokud ale přenesete doménu od GoDaddy, nebudete již moci posílat ani dostávat e-maily z Outlook.com pomocí osobní e-mailové adresy.

V tomto okamžiku podporujeme pouze připojení domén spravovaných GoDaddy s Outlook.com.

Pokud máte předplatné Microsoft 365 pro rodiny a doménu propojenou s Outlook.com, mohou osoby, se kterými předplatné sdílíte, nastavovat své osobní e-mailové adresy pomocí názvu vaší domény. 

Pokud odeberete doménu z programuOutlook.com, zrušíte předplatné Microsoft 365 pro rodiny nebo odeberete člena vašíMicrosoft 365 pro rodiny skupiny, tato osoba již nebude moci odesílat a přijímat e-maily prostřednictvím osobní e-mailové adresy. 

Ne, tato funkce není podporovaná. Pokud si chcete u jedné poštovní schránky ve vaší doméně vytvořit několik aliasů, doporučujeme koupit předplatné Microsoft 365 Business Basic.

Ne. Důrazně doporučujeme, abyste individuální e-mailovou adresu nenastavovali jako primární alias pro přihlášení. Tímto by mohlo dojít k problémům s přihlášením nebo i odesíláním a přijímáním e-mailů.

Svoji individuální e-mailovou adresu ale můžete nastavit jako výchozí adresu odesílatele tak, že přejdete na Nastavení > Pošta > Synchronizovat e-maily.

Ne. Pro komerční Microsoft 365 e-mailový účet a spotřebitelský účet Microsoft 365 nebo Outlook.com nelze použít stejnou e-mailovou adresu.

Řešení potíží

 1. Přejděte na Nastavení > Premium > Osobní e-mailová adresa a zkontrolujte stav svojí domény.

  • Pokud neexistuje žádná záložka Osobní e-mailová adresa, znamená to, že GoDaddy doménu nepřipojil úspěšně k Outlook.com. Přejděte na Nastavení > Premium > Funkce a vyberte Začínáme.

  • Vyberte možnost už jsem vlastníkem domény GoDaddy a postupujte podle dalších kroků.

 2. Pokud je stavový řádek žlutý, už jen vyberte Vytvořit adresu a dokončete nastavení osobní e-mailové adresy.

 3. Pokud je stavový řádek červený, znamená to, že připojení požadované domény k Outlook.com nebylo úspěšné. Pokud to chcete opravit:

  • Než se o to pokusíte znovu, odeberte nejprve doménu z Outlook.com. Vyberte tlačítko Zrušit instalaci.

  • Aktualizujte si prohlížeč a přejděte na Nastavení > Premium > Funkce a vyberte Začínáme.

  • Vyberte možnost už jsem vlastníkem domény GoDaddy a postupujte podle dalších kroků.

 4. Pokud je stavový řádek šedý, GoDaddy stále ještě konfiguruje vaší doménu.

  • Zkuste to za několik hodin znovu. Stav by se měl změnit na zelenou nebo žlutou.

  • Pokud je i po 24 hodinách stavový řádek šedý nebo červený, vyberte Zrušit Instalaci a zkuste se znovu připojit.

  • Po výběru Zrušení instalace, aktualizujte okno prohlížeče. Potom přejděte k části Premium > Funkce a vyberte Začínáme.

  • Vyberte možnost už jsem vlastníkem domény GoDaddy a postupujte podle dalších kroků.

To znamená, že adresa nebo alias je už svázaná s účtem Microsoft. Pokud už máte osobní e-mailovou adresu od jiného poskytovatele a nyní se snažíte tuto doménu naimportovat do Outlook.com:

 1. Přejděte na adresu https://account.live.com/names/Manage.

 2. Pokud se snažíte přidat individuální e-mailovou adresu, která už je uvedená jako alias ve vašem účtu Microsoft, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud byla tato individuální e-mailová adresa uvedená jako váš primární alias, měli byste napřed z nějaké e-mailové adresy @outlook.com udělat primární alias a pak vybrat Odebrat vedle své individuální e-mailové adresy. 

  • Pokud vaše individuální e-mailová adresa nebyla uvedená jako váš primární alias, vyberte Odebrat vedle této adresy.

 3. Po dokončení předchozího postupu se vraťte do doručené pošty a vyberte Nastavení > Pošta > Synchronizovat e-maily. Ověřte, že vaše individuální e-mailová adresa už není uvedená v oblasti Nastavit výchozí adresu odesílatele. Pak použijte postup pro nastavení individuální e-mailové adresy. Tato chyba by se už neměla zobrazovat.

 4. Pokud se tato chyba zobrazuje i po dokončení kroků 1 až 3, přejděte na adresu https://outlook.live.com, přihlaste se a zadejte individuální e-mailovou adresu, kterou chcete použít. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla, znamená to, že je tato adresa svázaná s jiným účtem Microsoft.

 5. Pokud tento jiný účet Microsoft vlastníte, přihlaste se k němu, přejděte na adresu https://account.live.com/names/Manage a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud byla tato individuální e-mailová adresa uvedená jako váš primární alias, měli byste napřed z nějaké e-mailové adresy @outlook.com udělat primární alias a pak vybrat Odebrat vedle své individuální e-mailové adresy. 

  • Pokud vaše individuální e-mailová adresa nebyla uvedená jako váš primární alias, vyberte Odebrat vedle této adresy.

 6. Odhlaste se od účtu. Pak se znovu přihlaste, dokončete všechny kroky nutné k ověření a zkontrolujte, že v tomto účtu s adresou, která není individuální e-mailovou adresou, můžete pořád odesílat a přijímat e-maily. Měli byste také ověřit, že vaše individuální e-mailová adresa už není v tomto účtu uvedená jako dostupná adresa odesílatele. 

 7. Nakonec se přihlaste k účtu, který chcete používat se svojí individuální e-mailovou adresou, a dokončete nastavení. Tato chyba by se už neměla zobrazovat.

To znamená, že se vyskytly potíže s přidáváním adresy, kterou jste zvolili jako alias k účtu Microsoft. Pracujeme na přidávání popisů chybových zpráv a návrhů k řešení problémů. Známé problémy, které byste měli zkontrolovat, jsou:

 1. Přejděte na https://account.live.com/names/Manage. Pokud již máte se svým účtem Microsoftu svázáno více než než 10 aliasů, před přidáním osobní e-mailové adresy některý odeberte.

 2. Přejděte na https://account.microsoft.com/securitya vyberte Aktualizovat informace. Pokud se pokoušíte přidat alias, který je na stránce již uveden, je třeba ho ještě před vytvořením osobní e-mailové adresy nahradit jinou adresou.

 3. Pokud se pokoušíte vytvořit osobní e-mailovou adresu na účtu, který patří dítěti, možná nebudete moci proces dokončit. Na řešení tohoto problému pracujeme.

Přejděte na https://account.live.com/names/Managea ujistěte se, že vaše osobní e-mailová adresa není nastavená jako primární alias. 

Přejděte na https://dcc.godaddy.com/domains/ , vyberte svoji doménu a potom vyberte "Spravovat DNS" v dolní části obrazovky. Nejdřív zkontrolujte, že vaše názvové servery spravuje společnost GoDaddy. Pokud vaše názvové servery spravuje někdo jiný, změňte nastavení na této stránce tak, abyste používali názvové servery společnosti GoDaddy. Tím by se měl automaticky nastavit záznam CNAME níže.

Pokud už používáte výchozí názvové servery společnosti GoDaddy, zkontrolujte, že je nastavený následující záznam DNS. Pokud ne, vyberte "Přidat" a vytvořte následující záznam:

Napište: CNAME

Název: _domainconnect

Hodnota: _domainconnect.gd.domaincontrol.com

TTL: 1 hodina

Přejděte na https://outlook.live.com a výběrem ikony diamantu v panelu nástrojů otevřete v nastavení Outlooku prémiovou sekci. 

 1. Pokud nevidíte kosočtvercovou ikonu ve složce Doručená pošta (a vidíte reklamy), znamená to, že vaše předplatné Microsoft 365 skončilo. Přejděte na https://account.microsoft.com/services a znovu aktivujte předplatné, a pak se znovu připojte k vaší doméně pomocí kroků uvedených v „Začínáme“.

 2. Pokud nevidíte kartu „Osobní e-mailová adresa“ pod „Funkce“ a „Zabezpečení“, znamená to, že vaše osobní e-mailová adresa byla odebraná z aplikace Outlook.

  1. Pokud jste původně nastavili doménu, platnost vašeho předplatného Microsoft 365 pro rodiny pravděpodobně vypršela. Přejděte na https://account.microsoft.com/services, obnovte předplatné a pak znovu aktivujte doménu pomocí kroků uvedených v části Začínáme.

  2. Pokud vám někdo nasdílel předplatné Microsoft 365 pro rodiny, platnost předplatného možná vypršela nebo někdo odstranil doménu z Outlooku. Obraťte se na vlastníka předplatného Microsoft 365 pro rodiny a požádejte ho, aby doménu znovu připojil.

 3. Pokud má karta "Osobní e-mailová adresa" červený stavový řádek, pak možná vypršela platnost vaší domény. Kontaktujte GoDaddy pro potvrzení, že je vaše doména stále aktivní.

  1. Pokud je vaše doména u GoDaddy aktivní, vyberte Zrušit instalaci a aktualizujte okno prohlížeče. Potom přejděte k části Premium > Funkce a vyberte Začínáme.

Potřebujete další pomoc?

Pokud potřebujete pomoc s přenosem nebo založením vlastní domény, kontaktujte podporu níže. Ve zprávě nezapomeňte uvést slovo "Premium".

Poznámka: Abyste získali podporu, budete se nejdříve muset přihlásit. Pokud se nemůžete přihlásit, přejděte na Podporu účtu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×