Funkce ZÍSKATKONTDATA vrací viditelná data z kontingenční tabulky.

V tomto příkladu vrátí funkce =ZÍSKATKONTDATA("Prodej";A3) celkovou částku prodeje z kontingenční tabulky:

Příklad použití funkce ZÍSKATKONTDATA k vrácení dat z kontingenční tabulky.

Syntaxe

ZÍSKATKONTDATA(datové_pole; kontingenční_tabulka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntaxe funkce ZÍSKATKONTDATA obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

datové_pole

Povinné

Název pole kontingenční tabulky obsahující data, která chcete načíst. Musí to být v uvozovkách.

kontingenční_tabulka

Povinné

Odkaz na libovolnou buňku, oblast buněk nebo pojmenovanou oblast buněk v kontingenční tabulce. Tyto informaci slouží k určení, která kontingenční tabulka obsahuje data, která chcete získat.

pole1, položka1, pole2, položka2...

Volitelné

1 až 126 dvojic názvů polí a názvů položek popisujících data, která chcete načíst. Dvojice můžou být uvedené v libovolném pořadí. Názvy polí a položek jiných než data a čísla je třeba uvést v uvozovkách.

U kontingenčních tabulek OLAPmohou položky obsahovat název zdroje dimenze i název zdroje položky. Dvojice pole a položka u kontingenční tabulky založené na datech OLAP může mít následující podobu:

"[Výrobek]";"[Výrobek].[Všechny výrobky].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky: 

  • Jednoduchý vzorec ZÍSKATKONTDATA můžete rychle zadat vložením znaménka = (rovnítko) do buňky, do které chcete navrátit hodnotu, a následným kliknutím na buňku v kontingenční tabulce, ve které se nachází data, která chcete navrátit.

  • Tuto funkci můžete vypnout tak, že vyberete libovolnou buňku v existující kontingenční tabulce a pak přejdete na kartu Analýza kontingenční tabulky > Kontingenční tabulka > Možnosti > Zrušit zaškrtnutí políčka Generovat data kontingenční tabulky.

  • Do výpočtů funkce ZÍSKATKONTDATA mohou být zahrnuta vypočítaná pole nebo položky a vlastní výpočty.

  • Pokud je argument kontingenční_tabulka rozsah, který obsahuje dvě nebo více kontingenčních tabulek, budou data načtena z té kontingenční tabulky, která byla vytvořena naposledy.

  • Pokud argumenty pole a položky popisují jednu buňku, vrátí se hodnota této buňky bez ohledu na to, jestli se jedná o řetězec, číslo, chybu nebo prázdnou buňku.

  • Jestliže položka obsahuje kalendářní datum, musí být hodnota vyjádřená jako pořadové číslo nebo vyplněná pomocí funkce DATUM. Tím se zajistí, že bude při otevření listu v jiném národním prostředí tato hodnota zachovaná. Položka odkazující třeba na datum 5. březen 1999 by se mohla zadat jako 36224 nebo DATUM(1999;3;5). Časy můžete zadat jako desetinné hodnoty nebo pomocí funkce ČAS.

  • Pokud argument kontingenční_tabulka není rozsah, ve kterém se kontingenční tabulka nachází, vrátí funkce ZÍSKATKONTDATA chybu #ODKAZ!.

  • Jestliže argumenty popisují skryté pole nebo obsahují filtr sestavy, ve které nejsou filtrovaná data viditelná, funkce ZÍSKATKONTDATA navrátí chybu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklady

Vzorce v níže uvedeném příkladu ukazují různé metody získávání dat z kontingenční tabulky.

Příklad kontingenční tabulky použité k načtení dat pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Viz také

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×