Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Z.TEST  v Microsoft Excel.

Vrátí jednostrannou P-hodnotu z-testu.

Pro danou hypotetickou střední hodnotu základního souboru x vrátí funkce Z.TEST pravděpodobnost, že střední hodnota výběru je větší než průměr pozorování v sadě dat (matici), tj. pozorovaná střední hodnota výběru.

Informace o použití funkce Z.TEST ve vzorcích pro výpočet oboustranné pravděpodobnostní hodnoty naleznete dále v části Poznámky.

Syntaxe

Z.TEST(matice,x,[sigma])

Syntaxe funkce Z.TEST má následující argumenty:

 • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, proti které je testována hodnota x.

 • x     Povinný argument. Jedná se o hodnotu, kterou chcete testovat.

 • Sigma:     Nepovinný argument. Jedná se o známou směrodatnou odchylku základního souboru. Pokud není zadána, je použita směrodatná odchylka výběru.

Poznámky

 • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce Z.TEST chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud je zadána hodnota sigma, je funkce Z.TEST definována následujícím vztahem:

  Z.TEST( matice;x;sigma ) = 1- Norm.S.Dist ((Průměr(matice)- x) / (sigma/√n);PRAVDA)

  Pokud není hodnota sigma zadána, je definována následujícím vztahem:

  Z.TEST( matice;x ) = 1- Norm.S.Dist ((Průměr(matice)- x) / (SMODCH(matice)/√n);PRAVDA)

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(matice) a n je hodnota POČET(matice).

 • Funkce Z.TEST určuje pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru větší než pozorovaná hodnota PRŮMĚR(matice), pokud je střední hodnota základního souboru µ0. Ze symetrie normálního rozdělení vyplývá, že pokud PRŮMĚR(matice) < x, vrátí funkce Z.TEST hodnotu větší než 0,5.

 • Pomocí následujícího vzorce aplikace Excel lze vypočítat oboustrannou pravděpodobnost, že je střední hodnota výběru dále od x (v obou směrech) než PRŮMĚR(matice), pokud je střední hodnota základního souboru x:

  =2 * MIN(Z.TEST(matice;x;sigma); 1 - Z.TEST(matice;x;sigma))

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=Z.TEST(A2:A11,4)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Jednostranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Oboustranná hodnota pravděpodobnosti, která je výsledkem z-testu pro výše uvedenou množinu dat při hypotetické střední hodnotě základního souboru 6 (0,273913)

0,273913

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×