Začínáme s novým OneNotem

Jako odpověď na zpětnou vazbu, kterou jsme od vás dostali, jsme provedli několik aktualizací navigačního rozhraní v nejnovějších verzích OneNotu. Tento článek obsahuje tipy, které vám pomůžou rychle začít.

Poznámka: Nové funkce navigace popsané níže jsou v současné době k dispozici ve OneNotu pro Windows 10 a OneNotu pro Mac a brzy budou k dispozici také OneNote pro web a OneNote pro iPad. Pokud nemáte zapnutou funkci automatické aktualizace OneNotu nebo Office, je potřeba všechny dostupné aktualizace vyhledat ručně. Pokud chcete přístup k nejnovějším funkcím OneNotu co nejdřív, zvažte možnost stát se členem programu Office Insider.

Jednodušší rozložení – více místa pro poznámky

Okno aplikace OneNote ve verzích pro Windows a Mac nyní nabízí více místa pro pořizování poznámek pomocí jednoduššího způsobu ovládání navigačního rozhraní. Můžete zvolit zobrazení navigačního podokna poznámkového bloku, oddílu a stránky, kdykoliv je potřebujete, a pak je znovu skrýt, když jste s prací hotovi, abyste jste se mohli soustředit na práci, své myšlenky a nápady.

Navigační panel ve OneNotu pro Windows 10

 • Navigační tlačítko zapíná nebo zapíná navigační podokna ( Zapnuté navigační tlačítko ve OneNotu pro Windows 10 ) nebo vypnuto ( Vypnuté navigační tlačítko ve OneNotu pro Windows 10 ). Klikněte na něj, pokud chcete zobrazit hierarchii aktuálního poznámkového bloku, abyste mohli přepínat mezi stránkami, oddíly a poznámkovými bloky nebo je vytvářet. Opětovným kliknutím na tlačítko navigační podokna skryjete a vrátíte se na aktuální stránku.

 • Tlačítko Hledat poskytuje vstupní bod pro hledání klíčových slov a slovních spojení na konkrétních místech v poznámkách nebo ve všech poznámkových blocích. Kromě textu můžete vyhledávat také jakoukoliv značku, kterou jste u vybraných poznámek použili. Kliknutím na kterýkoliv výsledek hledání se přesunete do jeho umístění v poznámkách.

 • Tlačítko Nedávné poznámky zobrazí chronologický seznam stránek, které jste nedávno zobrazili nebo upravovali, stejně jako v nich nalezené oddíly a poznámkové bloky. To je užitečné, když potřebujete rychle přepínat mezi stránkami v různých oddílech nebo různých poznámkových blocích a chcete rychle pokračovat v počtení poznámek na jiném počítači nebo zařízení.

  Tip: Tlačítko Poslední poznámky je momentálně dostupné jenom ve OneNotu pro Windows 10. Pokud ale používáte OneNote pro Mac, můžete snadno procházet a otevírat nedávné poznámky kliknutím na Soubor > Otevřít poslední na řádku nabídek.

Rychlý přístup k poznámkovým blokům, oddílům a stránkám

Pokud jste dříve používali OneNote na vašem počítači nebo zařízení, otevře se poslední poznámkový blok a poslední stránka, na které jste pracovali.

Pokud chcete zobrazit hierarchii aktuálního poznámkového bloku, klikněte na navigační Vypnuté navigační tlačítko ve OneNotu pro Windows 10 poblíž levého horního rohu okna aplikace OneNote. Stránky a oddíly v aktuálním poznámkovém bloku se zobrazují ve dvou navigačních podoknech – oddíly v levém podoknu a stránky v pravém. Když chcete přepnout na jiný oddíl nebo stránku, stačí kliknout na název oddílu nebo stránky.

Oddíly a stránky ve OneNotu pro Windows 10

Tip: Více možností najdete v nabídce zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem (Windows) nebo po kliknutí se stisknutou klávesou Control (Mac) na název kterékoliv stránky nebo oddílu.

Když chcete přepnout na jiný poznámkový blok, který jste nedávno otevřeli, klikněte na šipku rozevíracího seznamu Poznámkové bloky nacházející se nad seznamem oddílů a stránek.

Rozbalení seznamu poznámkových bloků ve OneNotu pro Windows 10

V zobrazeném seznamu Poznámkové bloky, klikněte na název poznámkového bloku, který chcete otevřít. Pokud se v seznamu nezobrazují další poznámkové bloky nebo nevidíte poznámkový blok, který chcete otevřít, klikněte na možnost Další poznámkové bloky. Zobrazí se seznam všech dostupných poznámkových bloků v cloudovému účtu, pod kterým jste aktuálně přihlášeni do OneNotu.

Seznam poznámkových bloků ve OneNotu pro Windows 10

Tip: Pokud je požadovaný poznámkový blok v jiném účtu, přejdete do pozdější části tohoto článku s názvem Přepínání mezi domácím, pracovním a školním účtem.

Přidání nových oddílů, stránek a poznámkových bloků

V OneNotu se nemůže stát, že by vám v poznámkových blocích došlo místo. Do libovolného poznámkového bloku můžete jednoduše přidat další stránky nebo oddíly. Také můžete přidat nové poznámkové bloky, a rozdělit tak vaši práci dle témat, projektů nebo umístění, ve kterých poznámky pořizujete (například doma, ve škole nebo v práci).

Začněte kliknutím na navigační tlačítko Vypnuté navigační tlačítko ve OneNotu pro Windows 10 zobrazíte navigační podokna a pak proveďte některý z následujících kroků:

 • Pokud potřebujete v aktuálním poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, klikněte na tlačítko Přidat oddíl v dolní části seznamu oddílů.

 • Pokud potřebujete v aktuálním oddílu vytvořit novou stránku, klikněte na tlačítko Přidat stránku v dolní části seznamu stránek.

 • Pokud potřebujete vytvořit nový poznámkový blok, klikněte na šipku rozevíracího seznamu Poznámkové bloky nacházející se nad seznamem oddílů a stránek. V zobrazeném seznamu Poznámkové bloky, klikněte na tlačítkoPřidat poznámkový blok.

Poznámka: Uživatelé OneNotu pro Mac mohou použít příkazy Soubor > Nový na řádku nabídek, a vytvořit tak nové oddíly, stránky a poznámkové bloky. OneNote pro Mac i OneNote pro Windows 10 umožňují také vytvoření nových položek pomocí klávesových zkratek. Další informace najdete pod příslušnými odkazy na konci tohoto článku.

Rozšíření a zúžení navigačních podoken dle vlastních představ

Navigační podokna můžete jednoduše rozšířit nebo zúžit. Tato vlastnost je užitečná především pro ty, které často trápí zobrazení zkrácených názvů oddílů a stránek nebo pokud chcete co nejvíc místa pro psaní poznámek se zobrazenými navigačními panely.

Změna velikosti navigačních podoken ve OneNotu pro Windows 10

 1. Posuňte ukazatel myši na pravý svislý okraj navigačního podokna, jehož velikost chcete změnit.

 2. Až se objeví ukazatel obousměrné šipky, klikněte a přetáhněte okraj podokna doleva nebo doprava tak, abyste dosáhli požadované šířky podokna, a tlačítko myši uvolněte.

Okamžité nalezení vašich poznámek, ať jsou kdekoliv

Dobře chráněným tajemstvím OneNotu je jeho schopnost okamžitě prohledat celý obsah libovolného poznámkového bloku, a dokonce i všechny vaše poznámkové bloky.

Možnosti podokna hledání ve OneNotu pro Windows 10

Začněte kliknutím na tlačítko Hledat, čímž se vám zobrazí podokno hledání. Následně můžete provést libovolnou z následujících možností:

 • Do vyhledávacího pole v horní části napište klíčové slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat. Pokud jste dříve hledali něco podobného, zobrazí se návrhy posledních hledání, na které můžete znovu kliknout.

  Tip: Ve vyhledávacím poli jakékoliv verze OneNotu je také možné použít uvozovky pro vyhledání fráze. Tím se najdou všechny výskyty dané fráze místo výskytů jednotlivých slov.

 • OneNotu bude ve výchozím stavu zadaný text vyhledávat ve všech poznámkových blocích, které jsou aktuálně otevřeny. Rozsah vyhledávání je však možné omezit pouze na Aktuální poznámkový blok, Aktuální oddíl nebo Aktuální stránku. Ve OneNotu pro Windows 10 klikněte na šipku rozevíracího seznamu pod vyhledávacím polem a vyberte obor vyhledávání. Ve OneNotu pro Mac klikněte na ikonu trychtýře a v zobrazené nabídce vyberte obor vyhledávání.

 • Pokud pod vyhledávacím polem a výběrem rozsahu vyhledávání kliknete na záložku Stránky, zobrazí se výsledky hledání nalezené v textu Vašich poznámek. Pokud kliknete na Značky, zobrazí se výsledky hledání v popisném textu značek, které jste použili u vybraných poznámek (například Důležité nebo Otázka).

 • Pokud byl vámi hledaný text nalezen, objeví se v seznamu výsledků hledání. Klikněte na výsledek, který chcete zobrazit, a OneNote na tuto stránku přejde. Pokud po dokončení prohlížení výsledků vyhledávání znovu kliknete na tlačítko Hledat, navigace se zavře a vrátíte se na aktuální stránku.

Tip: Nemůžete najít, co hledáte? Ujistěte se, že jste přihlášení na správný účet a otevřete poznámkové bloky, které chcete prohledat na daném účtu. Další informace najdete níže v následujícím tématu Přepínání mezi domácím, pracovním a školním účtem.

Přepínání mezi domácím, pracovním a školním účtem

Aby se poznámkový blok zobrazil v seznamu poznámkových bloků, nebo aby se jeho stránky objevily ve výsledcích vyhledávání, musíte být přihlášení k účtu, který obsahuje tento poznámkový blok a alespoň jednou tento poznámkový blok otevřít. Pokud se požadovaný poznámkový blok nachází na jiném cloudovém účtu, než pod kterým jste aktuálně přihlášeni, musíte tento účet přidat nebo se do něj přepnout.

Ve OneNotu pro Windows 10 můžete být přihlášení k několika osobním, pracovním nebo školním účtům a snadno přecházet mezi jejich poznámkovými bloky.

 • Pokud chcete zobrazit nebo změnit účty, které používáte ve OneNotu pro Windows 10, klikněte na tlačítko Nastavení a další Tlačítka Nastavení a Více v aplikaci OneNote v pravém horním rohu okna aplikace, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Účty. Pokud se požadovaný účet nenachází v zobrazeném seznamu, můžete přidat nový účet kliknutím na možnost Přidat účet.

 • Pokud si přejete odebrat účet, který už nechcete ve OneNotu používat, vyberte kliknutím tento účet a klikněte na možnost Odhlásit se. Abyste předešli opětovnému otevření takovýchto poznámkových bloků, doporučujeme je odebrat z vašeho seznamu poznámkových bloků. Můžete to udělat tak, že kliknete pravým tlačítkem na název poznámkového bloku, který chcete zavřít, a pak kliknete na Zavřít poznámkový blok.

Tip: Pokud chcete přepnout účty v aplikaci OneNote pro Mac, je potřeba se odhlásit od aktuálního účtu kliknutím na možnost OneNote > Odhlásit se na řádku nabídek a následně se přihlásit k požadovanému účtu kliknutím na možnost OneNote > Přihlásit se.

Přizpůsobení OneNotu pomocí předvoleb aplikace

Ať už používáte OneNote na Macu nebo na jiném počítači, je snadné si jej přizpůsobit pomocí dostupných předvoleb aplikace.

 • Ve OneNotu pro Windows 10 klikněte na tlačítko Nastavení a další Tlačítka Nastavení a Více v aplikaci OneNote v pravém horním rohu okna aplikace, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Možnosti.

 • Ve OneNotu pro Mac, klikněte na OneNote v řádku nabídek a následně klikněte na Předvolby.

Chcete nám poslat svůj názor na OneNote? Podělte se o něj s námi!

Mnoho funkcí popsaných v tomto článku bylo aktualizováno na základě připomínek, které jsme dostali od uživatelů OneNotu, jako jste vy! Po vyzkoušení těchto funkcí si, prosím, najděte chvilku na odeslání Vašeho názoru na prostředí OneNotu a co navrhujete pro jeho zlepšení. Váš názor na produkt bude odeslán přímo týmu OneNotu a pomůže tvarovat budoucnost naší oblíbené aplikace na pořizování poznámek.

 • Ve OneNotu pro Windows 10 klikněte na tlačítko Nastavení a další Tlačítka Nastavení a Více v aplikaci OneNote v pravém horním rohu okna aplikace, klikněte na Nastavení a potom klikněte na Váš názor. V aplikaci Centrum Feedback pro Windows 10, která se otevře, a napište a odešlete svůj názor dle pokynů na obrazovce.

 • Ve OneNotu pro Mac klikněte na ikonu emotikonu v pravém horním rohu okna aplikace a napište a odešlete svůj názor dle pokynů na obrazovce.

Váš názor na tento článek nápovědy nám navíc můžete dát vědět výběrem odpovědi na otázku "Byly tyto informace užitečné?" , která se nachází pod článkem.

Děkujeme vám za Vaši zpětnou vazbu a děkujeme, že používáte OneNote.

Další kroky

Jste připravení začít pracovat s OneNotem? Základní informace o preferované verzi:

Viz také

Jaký je rozdíl mezi OneNotem pro Windows 10 a OneNotem 2016?

Klávesové zkratky ve OneNotu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×