Rychlý start

Zadání a známky v týmu předmětu

Zadání a známky v týmu předmětu

Zadání, známkování nebo odevzdání práce. To všechno přímo v Teams.

Vytvoření zadání

 1. Přejděte do kanálu Obecné vašeho týmu předmětu a vyberte kartu Zadání.

 2. Vyberte Vytvořit > Zadání.

Karta Zadání

Přidávání podrobností k zadání

Jedinou věcí, jejíž uložení vaše zadání vyžaduje, je název. Všechna ostatní pole jsou volitelná.

Tip: Přečtěte si další podrobné pokyny pro opakované využití zadání, pro zadávání testů a další.

Až skončíte, vyberte Přiřadit.Pokud chcete toto zadání uložit jako koncept, vyberte Uložit.

Tvůrce zadání.

Další informace o přidávání zdrojů

 1. Vyberte Přidat zdroje a zvolte existující soubor nebo vytvořte prázdný dokument Office 365 pro přiřazení ke všem studentům.

 2. Vyberte Připojit.

 • Výchozí nastavení souboru bude Studenti nemůžou upravovat, což znamená, že dokument je jen pro čtení. Tato možnost je skvělá pro referenční materiály.

 • Vyberte Další možnosti  Tlačítko Další možnosti  > Studenti upravují vlastní kopii, což distribuuje stejný dokument jednotlivým studentům, kteří ho upraví a odevzdají.

Přidejte zdroje informací k zadání.

Volba časové osy zadání

 1. Pokud chcete nastavit, kdy se má zadání rozeslat nebo jestli budete přijímat i pozdní odevzdání, pod polem termínu splnění vyberte Upravit.

 2. Vyberte požadované možnosti a klikněte na Hotovo.

Poznámka: Ve výchozím nastavení se nevybírá žádné datum uzavření, což studentům umožňuje odevzdávat úkoly opožděně.

Upravte časovou osu zadání.

Zobrazení známek

Na kartě Známky můžete sledovat pokrok studentů a přistupovat ke známkám.

 1. Přejděte do kanálu Obecné vašeho týmu předmětu a vyberte kartu Známky.

Zadání se zobrazí v řádcích a studenti ve sloupcích. Zadání jsou uspořádaná podle termínu splnění a na začátku je zadání s nejbližším datem splnění. K dalšímu procházení zadání můžete využít posouvání ve svislém nebo vodorovném směru.

Práce studentů bude mít různé stavy:

 • Zobrazeno: Student otevřel zadání a zobrazil ho.

 • Odevzdáno: Student odevzdal zadání a práce je připravená k hodnocení.

 • Vráceno nebo body: Pokud jste práci studenta ohodnotili, zobrazí se body. Pokud zadání nemá žádné body, zobrazí se Vráceno.

 • Prázdné: Se zadáním se zatím neprovedla žádná akce.

Přejděte do kanálu Obecné vašeho týmu předmětu a vyberte Známky.

Kompletní zobrazení karty Známky

Zahájení známkování

Když kliknete na libovolnou buňku na kartě Známky, můžete ji upravit.

 1. Pokud chcete začít s hodnocením, vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti v buňce a potom Otevřít práci studenta.

 2. Tím se otevře zadání vašeho studenta s poli Váš názor a Body, která můžete vyplnit.

 3. Pokud chcete psát komentáře k samotnému dokumentu, vyberte Upravit dokumenta potom buď vyberte možnost úprav v desktopové aplikaci nebo ve webovém prohlížeči.

 4. Kliknutím na šipky vedle jména studenta můžete přecházet mezi jednotlivými zadáními studentů.

 5. Když po dokončení klasifikace chcete zadání vrátit studentovi, vyberte Vrátit. Znamená to, že se student upozorní a uvidí váš názor.

Otevřít práci studentů

Známkování studentských zadání

Úprava dokumentu

Vracení několika hodnocení najednou

 1. Pokud chcete vrátit několik známek studentů najednou, klikněte na kartu Zadání.

 2. Vyberte zadání.

 3. Tady můžete zadat svůj názor a body, aniž byste otevřeli práci studentů.

 4. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte, která studentská práce se má vrátit nebo jestli chcete vybrat všechny.

 5. Klikněte na Vrátit.

Tip: Přečtěte si další informace o kartě Známky a o kontrole práce studentů.

Hodnocení, úprava nebo zobrazení zadání z pohledu studenta.

Zobrazení a odevzdání zadání 

 1. Přejděte do týmu předmětu a vyberte kanál Obecné. Vyberte kartu Zadání.  
   

 2. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o zadání a odevzdat práci, vyberte požadované zadání.  

   

 3. Připojte všechny požadované materiály a vyberte Odevzdat.

Výběrem karty Zadání zobrazíte zadání v jednom předmětu.

Projděte si zadání a vyberte Odevzdat.

Projděte si svoje známky 

Pokud se chcete podívat na známky u zadání, která učitel zkontroloval a poslal vám zpátky, postupujte takto: 

 1. V kanálu Obecné vyberte kartu Známky.

 2. Zobrazují se tady všechna vaše zadání a nahoře je zadání s nejbližším datem splnění. Projděte si stav jednotlivých zadání a také body, které jste dostali za oznámkovanou práci. Zadání bez bodů se zobrazí jako vrácená až potom, co je učitel zkontroluje. 

 3. Pomocí šipek vedle polí Termín splnění a Zadání můžete vaše zadání uspořádat.

V kanálu Obecné vyberte kartu Známky.

Zobrazení karty Známky pro studenta

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×