Zadávání a výpočty jednoduchých matematických rovnic ve Onenotu

K nalezení odpovědí na jednoduché matematické úlohy nepotřebujete kalkulačku. Během schůzky, konference nebo kurzu si můžete zapisovat matematické rovnice a OneNote automaticky spočítá výsledky.

 1. Zadejte rovnici, kterou chcete vypočítat. Pokud chcete třeba sečíst čísla 95, 83 a 416, zadejte 95+83+416. Pokud chcete spočítat druhou odmocninu z 15, zadejte SQRT(15).

 2. Napište rovnici, nedávejte za ni mezeru a napište rovnou symbol rovná se (=). Potom stiskněte mezerník. Odpověď se objeví za symbolem rovná se.

  Tipy: 

  • V rovnici nepoužívejte mezery. Zadávejte čísla, operátory a funkce jako jeden nepřerušovaný řetězec znaků.

  • V kódech funkcí se nerozlišují malá a velká písmena. Například SQRT(3)=, sqrt(3)= nebo Sqrt(3)= vypočítá stejnou odpověď.

  • Pokud chcete, aby OneNote po zobrazení výsledku přešel na nový řádek, stiskněte po symbolu rovná se klávesu Enter (ne Mezerník).

Pokud budete chtít mít v poznámkách jenom vypočítaný výsledek, můžete odstranit rovnici před výsledkem. Výsledek rovnice zůstane v poznámkách.

Příklady jednoduchých výpočtů

Tady je několik příkladů matematických výrazů, které může OneNote počítat.

 • Průměrné měsíční prodeje produktu:    Pokud je celkový roční výnos například 215 000 Kč, zadejte 215000Kč/12= a stiskněte Mezerník.

 • Celkové náklady na měsíční splátky:    Pokud chcete spočítat například celkové náklady na 48 měsíčních splátek s hodnotou 129,99 Kč, zadejte 48*129,99Kč= a stiskněte Mezerník.

 • Sinus úhlu 30 stupňů:    Zadejte sin(30)= a stiskněte Mezerník.

 • Složitější matematické rovnice:    Pokud chcete například součet 6+7 vydělit čtyřnásobkem druhé odmocniny ze 3, zadejte (6+7)/(4*sqrt(3))= a stiskněte Mezerník.

Podporované aritmetické operátory

V rovnicích můžete používat tyto operátory:

Operátor

Význam

Příklad:

+ (symbol plus)

Sčítání

3+3

- (symbol mínus)

Odčítání
nebo negace

3-1
-1

* (hvězdička)

Násobení

3*3

X (velké nebo malé písmeno)

Násobení

3x3

/ (lomítko)

Dělení

3/3

% (symbol procent)

Procento

20%

^ (stříška)

Umocnění

3^2

! (vykřičník)

Výpočet faktoriálu

5!

Podporované matematické a trigonometrické funkce

V rovnicích můžete používat matematické a trigonometrické funkce, které jsou v této tabulce:

Poznámka:  Když chcete vypočítat funkci, zadejte její kód (například pro funkci druhá odmocnina zadejte kód SQRT) a hned za kódem zadejte v závorkách číslo, úhel nebo argumenty funkce, jak ukazuje sloupec Syntaxe.

Funkce

Popis

Syntaxe

ABS

Vrátí absolutní hodnotu čísla.

ABS(číslo)

ACOS

Vrátí arkuskosinus čísla.

ACOS(číslo)

ASIN

Vrátí arkussinus čísla.

ASIN(číslo)

ATAN

Vrátí arkustangens čísla.

ATAN(číslo)

COS

Vrátí kosinus úhlu zadaného ve stupních.

COS(úhel)

DEG

Převede úhel z radiánů na stupně.

DEG(úhel)

LN

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LN(číslo)

LOG

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

LOG(číslo)

LOG2

Vrátí logaritmus čísla se základem 2.

LOG2(číslo)

LOG10

Vrátí dekadický logaritmus čísla.

LOG10(číslo)

MOD

Vrátí zbytek operace dělení.

(číslo)MOD(číslo)

Vrátí hodnotu π jako desetinné číslo.

PI

PHI

Vrátí hodnotu Φ (zlatý poměr).

PHI

PMT

Vypočítá splátku půjčky na základě pevné úrokové sazby, pevného počtu plateb a aktuální hodnotě celkové částky.

PMT(sazba;počet;celkem)

RAD

Převede úhel ze stupňů na radiány.

RAD(úhel)

SIN

Vrátí sinus úhlu zadaného ve stupních.

SIN(úhel)

SQRT

Vrátí druhou odmocninu nezáporného čísla.

SQRT(číslo)

TAN

Vrátí tangens úhlu zadaného ve stupních.

TAN(úhel)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×