Předvádění prezentace

Zahájení prezentace a prohlížení poznámek v zobrazení prezentujícího

Zahájení prezentace a prohlížení poznámek v zobrazení prezentujícího

Vynikajícím způsobem, jak prohlížet prezentaci s poznámkami prezentujícího na jednom počítači (třeba na notebooku) a přitom posluchačům předvádět pouze samotné snímky na jiném monitoru (třeba na velké obrazovce, na které promítáte), je použití zobrazení prezentujícího.

Pokud používáte PowerPoint 2013 nebo novější verzi, jednoduše připojte monitory a PowerPoint nastaví zobrazení prezentujícího automaticky.

Tip: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

Zahájení prezentace

Na kartě Prezentace ve skupině Spustit prezentaci vyberte Od začátku.

Spuštění prezentace od začátku

Když PowerPoint používáte s jedním monitorem a chcete zapnout zobrazení prezentujícího, vyberte v zobrazení Prezentace na ovládacím panelu v levém dolním rohu ikonu Tlačítko Zobrazit zobrazení prezentujícího v PowerPointu. a potom Zobrazit zobrazení prezentujícího.

Použití ovládacích prvků v zobrazení prezentujícího

 • Pokud chcete přejít na předchozí nebo další snímek, vyberte Předchozí nebo Další.

  Zobrazení prezentujícího - tlačítka Předchozí a Další

 • Všechny snímky v prezentaci zobrazíte, když vyberete Zobrazit všechny snímky.

  Všechny snímky zobrazíte kliknutím na Navigátora snímkem

  Tip: Zobrazí se miniatury všech snímků prezentace (viz níže), takže můžete snadno přejít na určitý snímek v prezentaci.

  Mřížka s miniaturami všech snímků v prezentaci.

 • Pokud si chcete některou část snímku podrobně prohlédnout, vyberte Zvětšit snímek a potom přesuňte kurzor na místo, které chcete zobrazit.

  Zvětšit snímek

  Další informace o přiblížení najdete v tématu o přiblížení části snímku.

 • Pokud potřebujete při prezentaci na snímcích ukazovat nebo do nich psát, vyberte Nástroje pera a laserového ukazovátka.

  Použití pera nebo laserového ukazovátka k ukazování nebo psaní na snímky

  Stisknutím klávesy Esc můžete pero, laserové ukazovátko nebo zvýrazňovač vypnout.

 • Pokud chcete skrýt aktuální snímek prezentace nebo jeho skrytí zrušit, vyberte Zapnout nebo vypnout černou obrazovku prezentace.

  Zapnutí nebo vypnutí černé obrazovky snímku

PowerPoint na svém smartphonu můžete použít jako dálkové ovládání ke spuštění prezentace a zobrazení poznámek lektora. Další informace, včetně krátkého videa, najdete v článku </c0>Použití laserového ukazovátka na smartphonu při prezentaci v PowerPointu.

Prohození monitorů se zobrazením prezentujícího a zobrazením snímků

Pokud chcete ručně určit, na které obrazovce se v zobrazení prezentujícího ukazují vaše poznámky a samotné snímky, vyberte v panelu úloh v horní části zobrazení prezentujícího možnost Nastavení zobrazení a pak vyberte Prohodit zobrazení prezentujícího a prezentaci.

Nastavení zobrazení v zobrazení prezentujícího

Jak vypadají poznámky v zobrazení prezentujícího

Tip: Informace o tom, jak do prezentace přidat poznámky lektora, najdete v tématu Přidání poznámek lektora ke snímkům.

Když je váš počítač připojený k projektoru a spustíte prezentaci Toto tlačítko zahájí prezentaci počínaje od prvního snímku prezentace , objeví se na obrazovce počítače zobrazení prezentujícího, zatímco na plátně projektoru se objeví jenom snímky. V zobrazení prezentujícího můžete během prezentace sledovat svoje poznámky, zatímco publikum vidí jenom vaše snímky.

Zobrazení prezentujícího v PowerPointu 2016 se zakroužkovanými poznámkami lektora

Poznámky se zobrazují v podokně napravo. Text se zalamuje automaticky a v případě potřeby se zobrazí svislý posuvník. Pomocí dvou tlačítek v levém dolním rohu podokna poznámek můžete také změnit velikost textu v tomto podokně:

Změna velikosti textu v podokně poznámek v zobrazení prezentujícího

Pokud chcete v zobrazení prezentujícího změnit velikost podoken, najeďte myší na vertikální čáru, která je rozděluje, klikněte a přetažením je upravte.

Tip: Pokud nepotřebujete vidět aktuální snímek v zobrazení prezentujícího a chcete, aby vaše poznámky byly větší, přetáhněte svislou oddělovací čáru doleva.

Vypnutí zobrazení prezentujícího

Pokud chcete během předvádění prezentace publiku zobrazení prezentujícího vypnout, postupujte takto:

Na kartě Prezentace na pásu karet zrušte zaškrtnutí políčka Použít zobrazení prezentujícího.

Karta Prezentace v PowerPointu obsahuje zaškrtávací políčko, které určuje, jestli se při prezentování ostatním používá zobrazení prezentujícího

Aktualizace snímků

Pokud na vytváření prezentace spolupracujete s týmem, jeho členové můžou dělat úpravy snímků až do poslední chvíle. Dřív to bylo tak, že po zahájení prezentace už snímky nešly aktualizovat. Pokud používáte PowerPoint pro Microsoft 365, můžete povolit aktualizaci snímků týmem i v průběhu prezentace, abyste mohli vždy prezentovat obsah s nejnovějšími změnami.

Zapnout to můžete výběrem karty Prezentace na pásu karet, výběrem Nastavit prezentaci a zaškrtnutím políčka Udržovat snímky aktualizované.  

Skupina možností Nast\\avit prezentaci na kartě Zobrazení s povolenou možností Udržovat snímky aktualizované.

Pokud jste už prezentaci zahájili a chcete zkontrolovat, jestli je toto nastavení zapnuté, můžete to udělat ze zobrazení prezentujícího. Vyberte Další možnosti prezentace (vypadá jako tři tečky) a v nabídce zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Udržovat snímky aktualizované.

Nabídka možností prezentace Více v zobrazení prezentujícího.

Viz taky

Použití laserového ukazovátka na smartphonu při prezentaci v PowerPointu

Zahájení prezentace

Pokud chcete začít používat zobrazení prezentujícího, vyberte Prezentace > Zobrazení prezentujícího.

Zobrazení prezentujícího na kartě Prezentace

Použití ovládacích prvků v zobrazení prezentujícího

 • Pokud chcete přejít na předchozí nebo další snímek, vyberte šipky Předchozí nebo Další.

  Navigační tlačítka v zobrazení prezentujícího.
 • Pokud chcete na snímcích něco napsat nebo něco ukázat laserovým ukazovátkem, ukažte myší na obrazovku a potom vlevo dole z místního panelu nástrojů vyberte nástroj Pero a laserové ukazovátko Nástroje pero a laserové ukazovátko. .

  Pero, laserové ukazovátko nebo zvýrazňovač můžete vypnout stisknutím klávesy Esc.

 • Pokud chcete, aby se zobrazila černá obrazovka nebo aby obrazovka přestala být černá, stiskněte b na klávesnici.

 • Pokud chcete zapnout nebo vypnout titulky, vyberte tlačítko Zapnout/vypnout titulky Zapnutí/vypnutí titulků v zobrazení prezentujícího. .

PowerPoint na svém smartphonu můžete použít jako dálkové ovládání ke spuštění prezentace a zobrazení poznámek lektora. Další informace, včetně krátkého videa, najdete v článku </c0>Použití laserového ukazovátka na smartphonu při prezentaci v PowerPointu.

Rozšíření plochy Macu na druhý monitor

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.

 2. Otevřete aplikaci Obrazovky.

 3. V dialogovém okně klikněte na kartu Uspořádání.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zrcadlové obrazovky.

Tímto postupem vytvoříte nastavení se dvěma monitory. Můžete předvádět powerpointovou prezentaci na jedné obrazovce, zatímco na druhé můžete mít otevřené jiné aplikace, které ale vidíte pouze vy.

Prohození monitorů se zobrazením prezentujícího a zobrazením snímků

Pokud chcete ručně určit, na které obrazovce se v zobrazení prezentujícího ukazují vaše poznámky a na které samotné snímky, vyberte v panelu úloh v levé horní části zobrazení prezentujícího možnost Prohodit monitory.

Jak vypadají poznámky v zobrazení prezentujícího

Když je váš počítač připojený k projektoru a spustíte zobrazení prezentujícího, objeví se zobrazení prezentujícího na obrazovce počítače, zatímco na plátně projektoru se objeví jenom snímky.

Zobrazení prezentujícího obsahuje podokno s poznámkami lektora napravo a navigační podokno dole.

Poznámky se zobrazují v podokně napravo. Text se zalamuje automaticky a v případě potřeby se zobrazí svislý posuvník. Pomocí dvou tlačítek v levém dolním rohu podokna poznámek můžete také změnit velikost textu v tomto podokně:

Ovládací prvky velikosti písem pro poznámky v zobrazení prezentujícího.

Velikost aktuálního snímku, poznámek a dalších panelů snímků můžete upravit pomocí myši a přetažením svislé čáry, která odděluje oba panely.

Tip: Pokud nepotřebujete vidět aktuální snímek v zobrazení prezentujícího a chcete, aby vaše poznámky byly větší, přetáhněte svislou oddělovací čáru doleva.

Vypnutí zobrazení prezentujícího před zahájením prezentace

 1. V nabídce PowerPoint vyberte Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby PowerPointu, pod částí Výstup a sdílení, klikněte na Prezentaci.

  V dialogovém okně Předvolby PowerPointu, pod částí Výstup a sdílení, klikněte na Prezentaci.
 3. V dialogovém okně Prezentace zrušte zaškrtnutí políček Vždy spustit zobrazení prezentujícího se dvěma monitory.

  V dialogovém okně Prezentace zrušte zaškrtnutí políček Vždy spustit zobrazení prezentujícího se dvěma monitory.
 4. Zavřete dialogové okno.

Vypnutí zobrazení prezentujícího během prezentace

 • V horní části okna zobrazení prezentujícího klikněte na Přepnout do prezentace.

  Vypnutí zobrazení prezentujícího během prezentace pomocí výběru Přepnout do prezentace v horní části okna zobrazení prezentujícího.

  Kliknutím na toto tlačítko zavřete zobrazení prezentujícího. V důsledku toho se prezentace zobrazí na obrazovce počítače i na plátně projektoru.

Aktualizace snímků

Pokud na vytváření prezentace spolupracujete s týmem, jeho členové můžou dělat úpravy snímků až do poslední chvíle. Dřív to bylo tak, že po zahájení prezentace už snímky nešly aktualizovat. Pokud používáte PowerPoint pro Microsoft 365 pro Mac, můžete povolit aktualizaci snímků týmem i v průběhu prezentace, abyste mohli vždy prezentovat obsah s nejnovějšími změnami.

Zapnout to můžete výběrem karty Prezentace na pásu karet a zaškrtnutím políčka Udržovat snímky aktualizované.  

Karta Prezentace na pásu karet se zaškrtnutým políčkem Udržovat snímky aktualizované.

Pokud jste už prezentaci zahájili a chcete zkontrolovat, jestli je toto nastavení zapnuté, můžete to udělat ze zobrazení prezentujícího. Vyberte Další možnosti prezentace (vypadá jako tři tečky) a v nabídce zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Udržovat snímky aktualizované.

Místní nabídka Další možnosti v zobrazení prezentujícího se zaškrtnutým políčkem Udržovat snímky aktualizované.

Viz také

Vytvoření automatické prezentace

Vytvoření záznamu prezentace

Aktualizace snímků

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×