Zamknutí listu

Pokud chcete zabránit tomu, aby jiní uživatelé mohli data na listu neúmyslně nebo záměrně měnit, přesouvat nebo odstraňovat, můžete buňky na excelovém listu zamknout a pak nastavit ochranu listu heslem. Předpokládejme, že jste vlastníkem listu se zprávou o stavu týmu a chcete, aby členové týmu mohli přidávat data jenom do určitých buněk a aby nic jiného nemohli měnit. Pomocí zámku listu můžete určit, že bude možné provádět úpravy jenom v určitých částech listu a že v žádné jiné oblasti na listu nebudou moct uživatelé data měnit.

Důležité informace: 

 • Zámek na úrovni listu se nepovažuje za funkci zabezpečení. Jednoduše uživatelům brání ve změně uzamčených buněk na listu.

 • Zamknutí listu se liší od zamknutí excelového souboru nebo sešitu heslem. Další informace najdete níže:

 • Pokud chcete uzamknout soubor tak, aby ho ostatní uživatelé nemohli otevřít, přečtěte si článek Zamknutí excelového souboru.

 • Pokud chcete zabránit tomu, aby uživatelé listy v sešitu přidávali, měnili, přesouvali, kopírovali nebo skrývali/zobrazovali, přečtěte si článek Zamknutí sešitu.

 • Abyste se naučili rozpoznat rozdíl mezi uzamknutím excelového souboru, sešitu a listu, přečtěte si článek Ochrana a zabezpečení v Excelu.

Výběr prvků buňky, které chcete zamknout

V odemknutém listu je možné uzamknout tyto prvky:

Poznámka: Třeba ovládací prvky ActiveX, ovládací prvky formulářů, obrazce, grafy, obrázky SmartArt, minigrafy, průřezy a časové osy jsou po přidání do tabulky už zamknuté. Zamknutí ale bude fungovat jenom v případě, že povolíte ochranu listu. Další informace o tom, jak povolit zamknutí listu, najdete v následující části.

Povolení zamknutí listu

Zamknutí listu je dvoustupňový proces: nejdřív je nutné odemknout buňky, které můžou ostatní upravovat, a pak zamknout list pomocí hesla nebo bez hesla.

Krok 1: Odemknutí všech buněk, které má být možné upravovat

 1. V excelovém souboru vyberte ouško listu, který chcete uzamknout.

 2. Vyberte buňky, které můžou ostatní upravovat.

  Tip: Více nesouvislých buněk můžete vybrat současným stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na listu a vyberte Formát buněk (nebo na počítači Mac použijte kombinaci kláves Ctrl+1 nebo Command+1) a pak přejděte na kartu Zámek a zrušte zaškrtnutí políčka Uzamknout.

  Karta Zámek v dialogovém okně Formát buněk

Krok 2: Zamknutí listu

Potom vyberte akce, které mají být pro uživatele na listu povolené, třeba vkládání nebo odstraňování sloupců nebo řádků, úpravy objektů, řazení nebo používání automatického filtru. Můžete také určit heslo k zamknutí listu. Heslo zabraňuje ostatním uživatelům odebrat zámek listu – k odemknutí listu je nutné toto heslo zadat.

Níže je uvedený postup pro zamknutí listu.

 1. Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel
 2. V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Dialog Zamknout list

  Možnost

  Uživatelé můžou provádět tyto akce

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesuňte ukazatel myši na buňky, u kterých je políčko Uzamčeno zaškrtnuté na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesuňte ukazatel myši na buňky, u kterých není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk nezaškrtnuté políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé z možností v dialozích Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Pokud jste před zamknutém listem použili podmíněné formátování, bude se formátování dál měnit, když uživatel zadá hodnotu, která splňuje jinou podmínku.

  Formátovat sloupce

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití jakéhokoliv příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů (i do odemčených buněk)

  Odstranit sloupce

  Odstraňování sloupců

  Poznámka: Pokud je možnost Odstranit sloupce zamknuté a možnost Vložit sloupce není zamknuté, může uživatel sloupce vložit, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstraňování řádků

  Poznámka: Pokud je příkaz Odstranit řádky zamknuté a vložení řádků není zamknuté, může uživatel řádky vložit, ale nemůže je odstranit.

  Řazení

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Poznámka: Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, pokud jsou použité automatické filtry

  Poznámka: Uživatelé nemůžou použít ani odebrat automatický filtr z uzamknutého listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změny rozložení, aktualizace nebo jiné úpravy sestav kontingenčních tabulek nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Proveďte změny grafických objektů, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před zamknutím listu nezamkli. Pokud má třeba list tlačítko, které spouští makro, můžete makro spustit kliknutím na tlačítko, ale tlačítko odstranit nemůžete.

  • Proveďte všechny změny v vloženém grafu, například formátování. Graf se bude dál aktualizovat, když změníte jeho zdrojová data.

  • Přidání nebo úprava poznámek

  Upravit scénáře

  Můžete zobrazit scénáře, které jste skryli, provádět změny scénářů, u které jste zabránili změnám, a tyto scénáře odstranit. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

 3. Volitelně zadejte heslo do pole Heslo k odemknutí listu a klikněte na OK. V dialogovém okně Potvrdit heslo zadejte heslo ještě jednou a klikněte na OK.

  Důležité informace: 

  • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

  • Je důležité, abyste si heslo zapamatovali. Pokud heslo zapomenete, Microsoft ho nedokáže obnovit.

Možnost Zamknout list na pásu karet se změní na Odemknout list, když je list zamknuté. Pokud chcete tuto možnost zobrazit, klikněte na pásu karet na kartu Revize a v části Změny siprohlédněte položku Odemknout list.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Vzhled pásu karet aplikace Excel

Když budete chtít odemknout list, postupujte takto:

 1. Přejděte na list, který chcete odemknout.

 2. Přejděte na Soubor > Informace > Odemknout > Odemknout list anebo na kartu Revize > Změny > Odemknout list.

 3. Pokud je list chráněný heslem, zadejte heslo do dialogového okna Odemknout list a klikněte na OK.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Ochrana a zabezpečení v Excelu

Zamknutí excelového souboru

Ochrana sešitu

Zamknutí nebo odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Ochrana buněk zamčením

Zobrazení nebo skrytí vzorců

Ochrana ovládacích prvků a propojených buněk na listu

Kopírování a vkládání na zamknutém listu

Video: Ochrana sešitů a listů heslem (Excel 2013)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×