Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Popis

Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic. Pokud například buňka A1 obsahuje číslo 23,7825 a chcete toto číslo zaokrouhlit na dvě desetinná místa, můžete použít následující vzorec:

=ZAOKROUHLIT(A1, 2)

Výsledkem této funkce bude číslo 23,78.

Syntaxe

ZAOKROUHLIT(číslo, číslice)

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT obsahuje následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Jde o číslo, které chcete zaokrouhlit.

  • Číslice:    Povinný argument. Určuje počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.

Poznámky

  • Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet desetinných míst.

  • Pokud je argument číslice roven 0, bude číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

  • Pokud je argument číslice menší než 0, bude číslo zaokrouhleno směrem doleva od desetinné čárky.

  • Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem nahoru (dále od nuly), použijte funkci ROUNDUP.

  • Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem dolů (blíže k nule), použijte funkci ROUNDDOWN.

  • Chcete-li číslo zaokrouhlit na násobek určitého čísla (například na nejbližší násobek 0,5), použijte funkci MROUND.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKROUHLIT(2,15;1)

Zaokrouhlení čísla 2,15 na jedno desetinné místo

2,2

=ZAOKROUHLIT(2,149;1)

Zaokrouhlení čísla 2,149 na jedno desetinné místo

2,1

=ZAOKROUHLIT(-1,475;2)

Zaokrouhlení čísla -1,475 na dvě desetinná místa

-1,48

=ZAOKROUHLIT(21,5;-1)

Zaokrouhlení čísla 21,5 na desítky, tj. jedno místo směrem doleva od desetinné čárky

20

=ZAOKROUHLIT(626,3;-3)

626,3 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 1000

1000

=ZAOKROUHLIT(1,98;-1)

1,98 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 10

0

=ZAOKROUHLIT(-50,55;-2)

-50.55 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 100

-100

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×