Popis

Funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na zadaný počet číslic. Pokud například buňka A1 obsahuje číslo 23,7825 a chcete toto číslo zaokrouhlit na dvě desetinná místa, můžete použít následující vzorec:

=ZAOKROUHLIT(A1, 2)

Výsledkem této funkce bude číslo 23,78.

Syntaxe

ZAOKROUHLIT(číslo, číslice)

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT obsahuje následující argumenty.

  • Číslo:    Povinný argument. Jde o číslo, které chcete zaokrouhlit.

  • Číslice:    Povinný argument. Určuje počet číslic, na které chcete číslo zaokrouhlit.

Poznámky

  • Pokud je argument číslice větší než 0 (nula), bude číslo zaokrouhleno na zadaný počet desetinných míst.

  • Pokud je argument číslice roven 0, bude číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

  • Pokud je argument číslice menší než 0, bude číslo zaokrouhleno směrem doleva od desetinné čárky.

  • Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem nahoru (dále od nuly), použijte funkci ROUNDUP.

  • Chcete-li vždy provést zaokrouhlení směrem dolů (blíže k nule), použijte funkci ROUNDDOWN.

  • Chcete-li číslo zaokrouhlit na násobek určitého čísla (například na nejbližší násobek 0,5), použijte funkci MROUND.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKROUHLIT(2,15;1)

Zaokrouhlení čísla 2,15 na jedno desetinné místo

2,2

=ZAOKROUHLIT(2,149;1)

Zaokrouhlení čísla 2,149 na jedno desetinné místo

2,1

=ZAOKROUHLIT(-1,475;2)

Zaokrouhlení čísla -1,475 na dvě desetinná místa

-1,48

=ZAOKROUHLIT(21,5;-1)

Zaokrouhlení čísla 21,5 na desítky, tj. jedno místo směrem doleva od desetinné čárky

20

=ZAOKROUHLIT(626,3;-3)

626,3 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 1000

1000

=ZAOKROUHLIT(1,98;-1)

1,98 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 10

0

=ZAOKROUHLIT(-50,55;-2)

-50.55 Zaokrouhlí na nejbližší násobek 100

-100

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×