Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ v Microsoft Excelu.

Popis

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší liché celé číslo.

Syntaxe

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo)

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:   Povinný argument. Hodnota, která se má zaokrouhlit.

Poznámky

  • Pokud číslo není číselného typu, vrátí funkce ODD hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Zaokrouhlit nahoru znamená, že se zaokrouhluje směrem od nuly. Je-li hodnota argumentu liché číslo, žádné zaokrouhlování se neprovede.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(1,5)

Zaokrouhlí číslo 1,5 na nejbližší vyšší celé liché číslo

3

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(3)

Zaokrouhlí číslo 3 na nejbližší vyšší celé liché číslo

3

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(2)

Zaokrouhlí číslo 2 na nejbližší vyšší celé liché číslo

3

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(-1)

Zaokrouhlí číslo -1 na nejbližší vyšší celé liché číslo

-1

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(-2)

Zaokrouhlí číslo -2 nahoru (směrem od nuly) na nejbližší liché celé číslo.

-3

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×