Zapnutí režimu Cached Exchange

Pomocí Režim Cached Exchange můžete pracovat s položkami v Microsoft 365 nebo v poštovní schránce serveru Microsoft Exchange , a to i v případě, že je síťové připojení pomalé nebo nedostupné. Režim Cached Exchange nemůžete použít u účtu POP nebo IMAP. Pokud je Outlook v offline režimu, přečtěte si článek práce offline v Outlooku.

Důležité: při používání Outlooku s poštovní schránkou Microsoft 365 doporučujeme vždycky používat režim Cached Exchange.

Režim Cached Exchange

Režim Cached Exchange umožňuje lepší možnosti při používání účtu Exchange. V tomto režimu se do počítače uloží kopie poštovní schránky. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k datům a často se aktualizuje se serverem, na kterém běží Microsoft Exchange.

Poznámky: 

 • Režim Cached Exchange je výchozí při přidávání účtu Exchange nebo Microsoft 365.

 • V režimu Cached Exchange doporučujeme vždy používat účet Exchange nebo Microsoft 365.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Cached Exchange

 1. Klikněte na Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 2. Klikněte na Exchange nebo Microsoft 365 a potom klikněte na změnit.

  Příkaz Změnit v dialogovém okně Nastavení účtu

 3. U položky Nastavení pro práci offline zaškrtněte políčko Použít režim Cached Exchange.

  Zaškrtávací políčko Použít režim Cached Exchange v dialogovém okně Změnit účet

  (Pokud jste předplatitelem Microsoft 365 v víceletých aktualizacích, zaškrtněte v části nastavení pro práci offlinemožnost použít režim Cached Exchange a Stáhněte si e-mail do datového souboru aplikace Outlook.

Dialogové okno nastavení účtu, stránka nastavení účtu Exchange

4. Ukončete a restartujte Outlook.

Pokud chcete režim Cached Exchange vypnout, opakujte kroky, ale zrušte zaškrtnutí políčka použít režim Cached Exchange.

Ve výchozím nastavení je 12 měsíců e-mailu v režimu offline, ale můžete určit, kolik pošty se bude uchovávat offline.

Začátek stránky

Režim Cached Exchange a sdílené složky

Mezi sdílené složky patří veřejné složky Exchange, složky SharePoint nebo složky Exchange někoho jiného, pokud používáte přístup delegáta. Ve výchozím nastavení v případě zapnutého režimu Cached Exchange se místní kopie sdílených složek stáhne do vašeho počítače.

Pokud chcete změnit nastavení stahování sdílených nebo veřejných složek, když je režim Cached Exchange zapnutý, udělejte následující:

 1. Klikněte na Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 1. Klikněte na účet serveru Exchange a potom na možnost Změnit > Další nastavení.

 2. Na kartě Upřesnit v části Nastavení režimu Cached Exchange zaškrtněte políčka u požadovaných možností.

  Začátek stránky

Proč není možnost režimu Cached Exchange dostupná?

Pokud možnost režimu Cached Exchange chybí, může to být kvůli jednomu nebo několika z těchto důvodů:

 • Ve vašem profilu v Microsoft Outlooku neexistuje účet Exchange:    Tato funkce vyžaduje, aby váš Profil Outlooku obsahoval účet Exchange. Účty, které používají Protokol POP3 nebo IMAP, tuto funkci nemůžou využívat.

 • Tuto funkci zakázal správce serveru Exchange:    Správci serveru Exchange mohou tuto funkci v aplikaci Outlook zablokovat. Další informace získáte od správce serveru Exchange.

 • Je nainstalovaná Terminálová služba:    Režim Cached Exchange není dostupný u počítačů, na kterých běží Windows Server a je nainstalovaná Terminálová služba.

Začátek stránky

Režim Cached Exchange

Režim Cached Exchange umožňuje lepší možnosti při používání účtu Exchange. V tomto režimu se do počítače uloží kopie poštovní schránky. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k datům a často se aktualizuje se serverem, na kterém běží Microsoft Exchange.

Poznámka: Režim Cached Exchange je výchozí při přidání účtu Exchange.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Cached Exchange

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.
  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom klikněte na změnit.

 4. V části Microsoft Exchange Serverzaškrtněte políčko použít režim Cached Exchange nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
  Use Cached Exchange Mode check box

 5. Ukončete a restartujte Microsoft Outlook 2010.

Pokud používáte režim Cached Exchange, může e-mailová zpráva ve složce Pošta k odeslání trvat až jednu minutu až do další synchronizace se serverem, na kterém Exchange běží. Pokud chcete zprávu poslat hned, postupujte takto:

 • Na kartě odesílání a přijímání klikněte ve skupině Odeslat & přijmout na Odeslat vše.
  Send & Receive group in the ribbon

Začátek stránky

Ruční konfigurace předvoleb stahování zpráv

Režim Cached Exchange může automaticky optimalizovat přenos dat pro rychlost připojení na server, na kterém běží Exchange. Předvolby stahování však můžete změnit ručně.

 1. Na kartě odesílání a přijímání klikněte ve skupině Předvolby na tlačítko Stáhnout předvolby.
  Download Preferences command in the ribbon

 2. Klikněte na jednu z následujících možností:

  • Stáhnout celé položky      Toto je výchozí nastavení. Stáhnou se všechny zprávy a přílohy.

  • Stáhnout záhlaví a pak celé položky      Po stažení záhlaví zpráv se spustí stahování zpráv a příloh. Při stahování velkého množství položek je toto nastavení užitečné, abyste mohli rychle zobrazit záhlaví zpráv a pak zvolit zprávu, která se otevře, aniž by bylo nejdříve nutné čekat na jejich úplné stažení všech zpráv.

  • Stáhnout záhlaví      Nejsou stahovány žádné texty zpráv ani přílohy. Tím se sníží částka přenosu dat a doba připojení. Při otevření položky se z poštovního serveru stáhne celá položka.

  • Při pomalých připojeních stáhnout jenom záhlaví      Pokud je detekováno pomalé připojení, texty zpráv a přílohy se nestáhnou. Pokud tato možnost není vybraná, budou tři předchozí možnosti určovat, co se stáhne bez ohledu na rychlost připojení.

Kromě složek Exchange funguje režim Cached Exchange se sdílenými složkami. Mezi sdílené složky patří například složky Exchange jiného uživatele v případě, že používáte přístup delegáta nebo složky služby SharePoint. Pokud chcete zapnout nebo vypnout podporu sdílené složky v režimu Cached Exchange, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.
  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom klikněte na změnit.

 4. Klikněte na Další nastavení.

 5. Na kartě Upřesnit v části Nastavení režimu Cached Exchangezaškrtněte políčka u požadovaných možností.

Začátek stránky

Proč není dostupná možnost režim Cached Exchange?

Pokud se vám nedaří zapnout režim Cached Exchange, může se použít jeden nebo víc z těchto kroků:

 • Ve vašem profilu v Microsoft Outlooku neexistuje účet Exchange:     Tato funkce vyžaduje, aby váš profil aplikace Outlook obsahoval účet Exchange.

 • Tuto funkci zakázal správce Exchange serveru:     Správci systému Exchange můžou tuto funkci v Outlooku zakázat. Pokud vás zajímají další informace, kontaktujte správce Exchange serveru.

 • Je nainstalovaná Terminálová služba:     Režim Cached Exchange není dostupný u počítačů, na kterých běží Windows Server a je nainstalovaná Terminálová služba.

Začátek stránky

Režim Cached Exchange poskytuje lepší možnosti při používání účtu Microsoft Exchange. Kopie poštovní schránky se uloží na váš počítač. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k vašim datům a často se aktualizuje s poštovním serverem.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje, abyste používali účet Microsoft Exchange Serveru 2000, Exchange Serveru 2003 nebo Exchange Serveru 2007. Domácí a osobní účty většinou Microsoft Exchange nepoužívají. 

Pokud pracujete offline, ať už podle volby, nebo kvůli problému s připojením, budou vaše data pořád dostupná, ať jste kdekoli. Pokud připojení z vašeho počítače k serveru s Exchange není dostupné, Microsoft Office Outlook 2007 se přepíná, abyste se pokusili připojit nebo Odpojit. Pokud se připojení obnoví, Microsoft Office Outlook 2007 automaticky přepne do připojených nebo připojených (záhlaví). Změny, které provedete během připojení k serveru, se automaticky synchronizují, jakmile bude připojení k dispozici. Během synchronizace změn můžete pokračovat v práci.

Začátek stránky

Když jsou data optimalizovaná pro typ připojení Exchange, typ položek synchronizovaných s poštovní schránkou serveru se liší. Pokud například použijete rychlé připojení, Office Outlook 2007 zkopíruje záhlaví, tělo a přílohy e-mailové položky z e-mailového serveru do vašeho počítače. Když je vybrané pomalejší připojení, automaticky se stáhnou jenom záhlaví. Text a všechny související přílohy se stáhnou jenom v případě, že jste to vyžádali nebo potřebujete pro synchronizaci se soukromými digitálními diáři (PDA), automatickou archivaci a některá pravidla na straně klienta. V prostředí s pomalejším připojením se automaticky neaktualizuje adresář offline. Aktualizaci však můžete ručně požadovat.

Poznámka: Stahování jenom záhlaví je funkce dostupná, jenom když se připojujete k Exchange serveru 2003 nebo Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Režim Cached Exchange umožňuje, aby Outlook automaticky určil rychlost připojení k Exchangi a optimalizoval přenos dat pro tuto rychlost. Pokud je zaškrtnuté políčko při stahování záhlaví na pomalé připojení , přestane Outlook automaticky stahovat celé položky a také přílohy na serveru.

Můžete například použít přenosný počítač v kanceláři a připojit se přes síťový kabel k firemní místní síti (LAN). Máte přístup k záhlavím a úplným položkám, včetně příloh. Máte rychlý přístup k serveru Exchange. Pokud přenosný počítač odpojíte od místní sítě, přepne se Outlook do stavu pro připojení . Můžete pokračovat v práci bez přerušení s daty. Pokud připojení zůstane nedostupné, Outlook se přepne na odpojenýa pravidelně kontroluje dostupnost serveru. Pokud máte bezdrátový přístup, Outlook může obnovit připojení k serveru a přejít zpátky na stav připojeno . Není třeba měnit žádné nastavení ani restartovat Outlook.

Později použijete k získání přístupu k účtu Exchange modem. Outlook rozpozná, že připojení je pomalé, a pro toto připojení automaticky optimalizuje stahováním jenom záhlaví a neaktualizuje offline adresář. K omezení množství dat posílaných prostřednictvím připojení se taky provádí další optimalizace.

Díky různým úrovním optimalizace se Outlook může přizpůsobit změně prostředí připojení, jako je odpojení od podnikové místní sítě, přechod do offline režimu a obnovení připojení k serveru přes pomalejší připojení. Protože se změní typ připojení Exchange – LAN, bezdrátové připojení, mobilní síť, Obecná služba Packet Radio (GPRS) a offline – přechody jsou bezproblémové a nevyžadují změnu nastavení ani restartování Outlooku.

Poznámka: Stahování jenom záhlaví je funkce dostupná, jenom když se připojujete k Exchange 2003 nebo novějším.

Začátek stránky

Vždycky máte možnost ručně nastavit chování připojení. V některých případech můžete chtít řídit chování připojení a množství dat přenášených na Exchange. V kanceláři, při připojení k vysokorychlostní místní síti (LAN), je pravděpodobně nejlepší možností stažení celých položek . Pokud se připojujete prostřednictvím služby, která se účtuje za poplatky za množství odeslaných a přijímaných dat, což je běžné u připojení pomocí mobilních telefonů a GPRS, vyberte Stáhnout záhlaví. Množství dat posílaných prostřednictvím připojení se sníží a čas připojení se zkracuje. Potom můžete požadovat jenom celé položky, které potřebujete.

Poznámka: Stahování jenom záhlaví je funkce dostupná, jenom když se připojujete k Exchange 2003 nebo Exchange 2007.

Začátek stránky

 1. V nabídce nástroje klikněte naNastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klikněte na účet serveru Exchange a potom klikněte na změnit.

 3. V části Microsoft Exchange Serverzaškrtněte políčko použít režim Cached Exchange .

  Pokud se vám nedaří zapnout režim Cached Exchange, může se použít jeden nebo víc z těchto kroků:

  • V profilu aplikace Microsoft Outlook nemáte e-mailový účet Exchange     Tato funkce vyžaduje, aby váš profil aplikace Outlook obsahoval účet Exchange.

  • Je možné, že správce serveru Exchange tuto funkci zakázal.     Správci systému Exchange mají možnost tuto funkci v Outlooku zakázat. Pokud vás zajímají další informace, kontaktujte správce Exchange serveru. Další informace pro správce najdete v sadě Microsoft Office Resource Kit.

  • Máte nainstalovanou Terminálovou službu Microsoft     Režim Cached Exchange používá soubor složek offline (OST). Tento soubor nelze použít, pokud máte nainstalovaný Terminálovou službu pro Microsoft Windows 2000 Server nebo Windows Server 2003. Instalace klienta Terminálové služby nebo klienta připojení ke vzdálené ploše nezabrání přístupu k této funkci.

 4. Ukončete a restartujte Office Outlook 2007.

Pokud používáte režim Cached Exchange, může zpráva ve složce Pošta k odeslání trvat až jednu minutu, dokud nedojde k další synchronizaci se serverem, na kterém je Exchange. Pokud chcete zprávu poslat hned, postupujte takto:

 • V nabídce nástroje přejděte na Odeslat a přijmouta klikněte na Odeslat vše.

Poznámka: Kromě složek Exchange funguje režim Cached Exchange se sdílenými složkami. Mezi sdílené složky patří například složky Exchange jiného uživatele v případě, že používáte přístup delegáta nebo složky služby SharePoint. Pokud chcete zapnout nebo vypnout podporu pro sdílenou složku, když používáte režim Cached Exchange, klikněte na Další nastavenía potom na kartě Upřesnit zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Stáhnout sdílené složky (Nezahrnovat poštovní složky) .

Začátek stránky

 1. V nabídce nástroje klikněte naNastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klikněte na účet Exchange a potom klikněte na změnit.

 3. V části Microsoft Exchange Serverzrušte zaškrtnutí políčka použít režim Cached Exchange .

 4. Ukončete a restartujte Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Buďte díky Microsoftu 365 o krok napřed

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×