Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Můžete zkopírovat a vložit konkrétní obsah nebo atributy buněk (například vzorce, formáty, komentáře a ověření). Pokud ve výchozím nastavení použijete ikony Kopírovat Copy icon a Vložit Paste Options button (nebo PŘÍKAZ + C a PŘÍKAZ + V), zkopírují se všechny atributy. Vybrat konkrétní možnost vložení můžete tak, že použijete možnost nabídky Vložit nebo vyberete Vložit jinak a zvolíte některou možnost z dialogu Vložit jinak. Atributy, které nevyberete, se vkládat nebudou.

Paste menu, showing options and Paste Special

Možnosti nabídky Vložit

 1. Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Kopírovat  Copy icon.

 3. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.

 4. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle vložit a pak proveďte některý z následujících kroků. Možnosti v nabídce Vložit budou záviset na typu dat ve vybraných buňkách:

  On the Home tab, select Paste

Vybraná možnost

Co vložíte

Vložit

Veškerý obsah a formátování buněk, včetně propojených dat

Vzorce

Jenom vzorce

Vzorce a formátování čísel

Jenom vzorce a možnosti formátování čísel

Zachovat zdrojové formátování

Veškerý obsah buněk včetně formátování

Bez ohraničení

Veškerý obsah a formátování buněk kromě jejich ohraničení

Ponechat šířky sloupců zdroje

Jenom šířka sloupců

Transponovat

Při vkládání obsahu kopírovaných buněk změní orientaci. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Vložit hodnoty

Jenom hodnoty, jak jsou zobrazené v buňkách

Hodnoty a formátování čísel

Jenom hodnoty a formátování čísel

Hodnoty a formátování zdroje

Jenom hodnoty a barva čísla a formátování velikosti písma.

Formátování

Veškeré formátování buňky, včetně formátování čísel a zdroje

Vložit propojení

Propojení vložených dat s původními daty. Pokud vložíte propojení na data, která jste zkopírovali, Excel zadá na zkopírovanou buňku nebo oblast buněk v novém umístění absolutní odkaz.

Vložit jako obrázek

Kopie obrázku

Propojený obrázek

Kopie obrázku společně s odkazem na původní buňky (pokud provedete změny u původních buněk, tyto změny se promítnou i ve vloženém obrázku)

Šířky sloupců

Vloží šířku jednoho sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

Sloučit podmíněné formátování

Zkombinuje se podmíněné formátování z kopírovaných buněk s podmíněným formátováním v oblasti pro vložení.

Možnosti příkazu Vložit jinak

 1. Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Kopírovat  Copy icon.

 3. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.

 4. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle možnosti Vložita pak vyberte Vložit jinak.

  On the Home tab, select Paste

 5. Vyberte požadované možnosti.

  Paste Special box

Možnosti vložení

Vybraná možnost

Co vložíte

Vše

Veškerý obsah a formátování buněk, včetně propojených dat

Vzorce

Jenom vzorce

Hodnoty

Jenom hodnoty, jak jsou zobrazené v buňkách

Formáty

Obsah a formátování buněk

Komentáře

Jenom komentáře připojené k buňce

Ověření

Jenom pravidla pro ověření dat

Použít zdrojový motiv u všech

Veškerý obsah a formátování buněk se zachováním motivu použitého u zdrojových dat

Vše kromě ohraničení

Obsah a formátování buněk kromě jejich ohraničení

Šířky sloupců

Šířka jednoho sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců

Formáty vzorců a čísel

Jenom formátování vzorců a čísel

Hodnoty a formáty čísel

Jenom hodnoty a možnosti formátování čísel z vybraných buněk

Všechno, sloučit podmíněné formáty

Zkombinuje se podmíněné formátování z kopírovaných buněk s podmíněným formátováním v oblasti pro vložení.

Možnosti Operace

Možnosti Operace matematicky zkombinují hodnoty mezi oblastmi kopírování a vložení.

Kliknutí na

Provedená akce

Žádné

Vloží obsah oblasti kopírování bez matematické operace.

Přičíst

Přičte hodnoty v oblasti kopírování k hodnotám v oblasti pro vložení.

Odečíst

Odečte hodnoty v oblasti kopírování od hodnot v oblasti pro vložení.

Násobení

Vynásobí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

Dělení

Vydělí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

Další možnosti

Kliknutí na

Provedená akce

Přeskočit prázdné

Nenahradí hodnoty nebo atributy v oblasti pro vložení, když se v oblasti kopírování vyskytují prázdné buňky.

Transponovat

Při vkládání obsahu kopírovaných buněk změní orientaci. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Vložit propojení

Pokud jsou data obrázkem, vytvoří propojení se zdrojovým obrázkem. Pokud se zdrojový obrázek změní, změní se i tento.

Tip: Některé možnosti jsou dostupné v nabídce Vložit i v dialogovém okně Vložit jinak. Názvy možností se můžou trochu lišit, ale výsledek bude stejný.

 1. Vyberte buňky obsahující data nebo atributy, které chcete kopírovat.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na Kopírovat Copy button.

 3. Klikněte na první buňku v oblasti, kam chcete zkopírovaný obsah vložit.

 4. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Edit (Upravit)na Paste (Vložit)a potom na Paste Special (Vložit jinak).

  Home tab, Edit group

 5. V dialogovém okně Vložit jinak proveďte v části Vložitněkterý z těchto kroků:

  Klikněte na

  Co uděláte

  Všechny

  Vložte veškerý obsah a formátování buněk včetně propojených dat.

  Vzorce

  Vloží jenom vzorce, jak byly zadané v řádku vzorců.

  Hodnoty

  Vložte jenom hodnoty zobrazené v buňkách.

  Formáty

  Vložte jenom formátování buněk.

  Komentáře

  Vloží jenom komentáře připojené k buňce.

  Ověření

  Vložte pravidla ověření dat pro zkopírované buňky do oblasti vložení.

  Použít zdrojový motiv u všech

  Veškerý obsah a formátování buněk vložte pomocí motivu použitého u zdrojových dat.

  Vše kromě ohraničení

  Vložte veškerý obsah a formátování buněk kromě ohraničení buněk.

  Šířky sloupců

  Vloží šířku jednoho sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

  Vzorce a formáty čísla

  Z vybraných buněk vložte jenom vzorce a možnosti formátování čísel.

  Hodnoty a formáty čísla

  Z vybraných buněk vložte jenom hodnoty a možnosti formátování čísel.

  Sloučit podmíněné formátování

  Zkombinuje se podmíněné formátování z kopírovaných buněk s podmíněným formátováním v oblasti pro vložení.

  Pokud chcete matematicky kombinovat hodnoty mezi oblastmi kopírování a vkládání, klikněte v dialogovém okně Vložit jinak v části Operace na matematickou operaci,kterou chcete použít u zkopírovaných dat.

  Klikněte na

  Provedená akce

  Žádné

  Vloží obsah oblasti kopírování bez matematické operace.

  Přičíst

  Přičte hodnoty v oblasti kopírování k hodnotám v oblasti pro vložení.

  Odečíst

  Odečte hodnoty v oblasti kopírování od hodnot v oblasti pro vložení.

  Násobení

  Vynásobí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

  Dělení

  Vydělí hodnoty v oblasti pro vložení hodnotami v oblasti kopírování.

  Další možnosti určují způsob zpracování prázdných buněk při vkládání, zda se zkopírovaná data vsoučtou jako řádky nebo sloupce, a propojování vkopírovaných dat s zkopírovaná data.

  Klikněte na

  Co uděláte

  Přeskočit prázdná místa

  Vyhněte se nahrazování hodnot v oblasti vložení v případě, že se v oblasti kopírování vyskytují prázdné buňky.

  Transponovat

  Změňte sloupce zkopírovaných dat na řádky nebo naopak.

  Vložit propojení

  Propojení vložených dat s původními daty. Pokud vložíte propojení na data, která jste zkopírovali, Excel zadá na zkopírovanou buňku nebo oblast buněk v novém umístění absolutní odkaz.

  Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že v dialogovém okně Vložit jinak vyberete v části Vložit jinak všechna nebo všechna kromě ohraničení.

Tip: V aplikaci Excel pro Mac verze 16.33 nebo vyšší se akce "vložit formátování", "vložit vzorce" Excel pro Mac "vložit hodnoty" dávají na panel nástrojů rychlý přístup (QAT) nebo se přiřadávají k vlastním kombinacím kláves. U klávesových zkratek budete muset přiřadit kombinaci kláves, která ještě není použitá k otevření dialogového okna Vložit jinak.

Podívejte se také na

Přesunutí nebo zkopírování listu

Přesunutí nebo zkopírování buněk, řádků nebo sloupců

Přizpůsobení pásu karet a panelů nástrojů v Office pro Mac

Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×