Změna a oprava hypertextových odkazů v Publisheru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete změnit vzhled hypertextového odkazu a můžete změnit místo, kam má hypertextový odkaz Přejít. Pokud hypertextový odkaz nefunguje, musíte zjistit, co je problém, a pak opravit adresu cíle odkazu.

V tomto článku

Změna vzhledu hypertextového odkazu

Změna cíle hypertextového odkazu

Změna hypertextového odkazu na běžný text

Testování hypertextových odkazů

Změna vzhledu hypertextového odkazu

Změna zobrazovaného textu hypertextového odkazu

 1. Klikněte na hypertextový odkaz, který chcete změnit.

 2. Zadejte nový text a potom odstraňte původní znaky stisknutím klávesy DELETE nebo BACKSPACE.

Odebrání podtržení textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu.

  Pokud chcete vybrat jenom podtržené znaky, klikněte za poslední podtržený znak a přetáhněte kurzor na první znak.

 2. Klikněte na podtrhnout Vzhled tlačítka .

Změna obrázku používaného pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte obrázek, který je propojený.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, klikněte na příkaz změnit obrázeka potom klikněte na umístění nového obrázku, který chcete použít.

Začátek stránky

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz, který chcete změnit, a potom klikněte na Upravit hypertextOvý odkaz.

  Poznámka: Pokud místní nabídka nabízí příkazy jenom pro kontrolu pravopisu, klikněte na Přeskakovata pak znovu klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextOvý odkaz zadejte do pole adresa nové cílové místo hypervazby.

Začátek stránky

Změna hypertextového odkazu na běžný text

 • Klikněte na hypertextový odkaz pravým tlačítkem a pak klikněte na Odebrat hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Testování hypertextových odkazů

 • Pokud chcete použít hypertextový odkaz z publikace, podržte stisknutou KLÁVESu CTRL a klikněte na propojený text nebo obrázek.

Oprava hypertextových odkazů, které nefungují ve webových publikacích 

Tady jsou některé běžné opravy hypertextových odkazů, které nefungují.

Oprava hypertextových odkazů na jiné stránky na webu Publisheru

 • Pokud jeden odkaz nefunguje    Po přesunutí se stránka automaticky aktualizuje na správnou stránku. Pokud hypertextový odkaz nefunguje, zkontrolujte, zda neukazuje na záložku, která byla přesunuta nebo odstraněna. Problém opravíte takto:

  1. Klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz a pak klikněte na Upravit hypertextOvý odkaz.

  2. V dialogovém okně Upravit hypertextOvý odkaz klikněte na místo v tomto dokumentua potom klikněte na stránku a záložku, na kterou chcete vytvořit odkaz.

   Pokud byla záložka odstraněna, klikněte na Zrušit. Přejděte na stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a vložte záložku a pak se vraťte na hypertextový odkaz, který chcete opravit, a upravte tento hypertextový odkaz.

 • Když hodně odkazů nefunguje    Pokud mnoho hypertextových odkazů nefunguje, některé soubory možná nebyly publikované. Při publikování webu Publisher ve výchozím nastavení nahraje podsložku nazvanou index_files do zadaného umístění souboru. Tato složka obsahuje všechny soubory spojené s vaším webem kromě první stránky publikace (domovské stránky webu), která ukazuje na podsložku přidružených stránek. Pokud složka není dostupná, hypertextové odkazy na jiné stránky v publikaci nebudou fungovat. Pokud svůj web nahrajete pomocí programu jiného výrobce, nemusí se podsložka automaticky nahrát na webový server. V takovém případě nahrajte podsložku ručně.

  Poznámka: Nastavení můžete změnit tak, aby se při příštím publikování webu Publisher nevytvořila složka index_files a publikovaly všechny soubory vašeho webu do jedné složky. Ve webové publikaci klikněte v nabídce nástroje na Možnosti, klikněte na kartu Web a zrušte zaškrtnutí políčka Uspořádat podpůrné soubory ve složce .

Oprava hypertextových odkazů na jiné weby

Pokud hypertextový odkaz na jiný web nefunguje, přejděte na cíl, na který chcete vytvořit odkaz. Pokud je cílový soubor na internetu, hledejte ho ve webovém prohlížeči. Pokud je soubor na pevném disku nebo v síti, vyhledejte ho v Průzkumníkovi Windows. Potom ve webové publikaci aplikace Publisher zaškrtněte následující kroky:

 • Cíl se mohl přesunout nebo nemusí již existovat    Klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaz a klikněte na Upravit hypertextOvý odkaz. V dialogovém okně Upravit hypertextOvý odkaz ověřte, zda je cesta k cílové stránce správná.

 • Text, který považujete za hypertextový odkaz, vypadá jenom jako hypertextový odkaz.    Vyberte text a klikněte na Vložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů standardní , abyste měli jistotu, že se jedná o hypertextový odkaz.

  Tip: Než kliknete na Vložit hypertextOvý odkaz, vyberte jeden hypertextový odkaz. Když na navigačním panelu vyberete víc než jeden hypertextový odkaz nebo hypertextový odkaz, nemusí být hypertextOvý odkaz dostupný.

 • Je možné, že nemáte přístup k cíli.    Pokud je cíl na internetu, ujistěte se, že máte připojení k Internetu. Pokud je cíl v síti, obraťte se na správce sítě a ověřte, že máte přístup k cílovému souboru.

Oprava hypertextových odkazů, které otevírají externí soubory

Když vytvoříte hypertextový odkaz na webové stránce, která otevře externí soubor, třeba wordový dokument, excelový list nebo soubor PDF, mějte na paměti následující skutečnosti.

Názvy souborů

V ideálním případě názvy souborů pro externí soubory, na které odkazujete, nesmí obsahovat mezery a měly by být malé.

Pokud vytvoříte odkaz na soubor, který má v názvu mezery a nemůžete název změnit, zkontrolujte, že Publisher nahradil místo v adrese hypertextového odkazu% 20. Pokud je třeba název souboru my. docx, měla by být adresa hypertextového odkazu My% 2 0 File. docx.

Vyzkoušejte

V náhledu webové aplikace nemůžete testovat propojení s externím souborem, ale můžete otestovat hypertextový odkaz z publikace tak, že podržíte STISKNUTou KLÁVESu CTRL a kliknete na propojený text nebo obrázek. Hypertextový odkaz na externí soubory můžete otestovat také publikováním webu na místním serveru.

Důležité informace: Pokud testujete odkazy na externí soubory na místním serveru, zkopírujte externí soubory do tohoto místního serveru.

Nahrán

Při publikování webu musíte externí soubor nahrát ručně. Publisher je neodešle za vás. Místo, kam umístíte externí soubor na webový server: Určuje cestu. Příklad:

 • Pokud odkazujete na domovskou stránku na soubor, který je ve stejném adresáři na webovém serveru, může jít jenom o název souboru (například soubor. docx).

 • Pokud je soubor v jiné složce než Domovská stránka, musí cesta obsahovat název složky (například index_files/MyFile. docx).

Před publikováním na webu musíte tuto cestu určit a zadat ji v dialogovém okně Vložit hypertextOvý odkaz . Vyberte text nebo obrázek, který chcete, aby návštěvníci vaší stránky otevřeli externí soubor. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz). V dialogovém okně Vložit hypertextOvý odkaz zadejte do pole adresa cestu k externímu souboru.

Poznámka: Pokud vložíte cestu hypertextového odkazu do pole adresa tak, že na ni přejdete, změňte cestu zadáním názvu souboru nebo složky a názvu souboru, jak je uvedeno výše.

Oprava nezobrazeného hypertextového odkazu

Může to být způsobeno některou z těchto věcí:

 • Hypertextový odkaz se nachází v otočeném textovém poli nebo automatickém obrazci    Hypertextové odkazy nebudou správně fungovat, pokud jsou umístěné v otočených textových polích nebo Automatické tvary, ale ve webové publikaci budou fungovat, když stisknete klávesu CTRL a kliknete na odkaz, který bude vypadat správně a nebude fungovat ve webové verzi, ani při publikování publikace. na web. Hypertextové odkazy ve webové publikaci můžete obnovit tak, že zadáte otočená textová pole nebo automatické obrazce, které obsahují hypertextové odkazy na původní místo.

 • Hypertextový odkaz se nachází v textovém poli nebo v automatickém obrazci BorderArt    Hypertextové odkazy ve webové publikaci nebudou správně fungovat, pokud jsou umístěné v textovém poli nebo v automatickém obrazci s okraji BorderArt. Hypertextové odkazy ve webové publikaci můžete obnovit tak, že z textových polí nebo automatických obrazců, které obsahují hypertextové odkazy, odstraníte všechny okraje BorderArt.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×