Změna měrných jednotek pravítka ve Visiu
  1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky.

    Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

  2. Klikněte na kartu Vlastnosti stránky. V seznamu Měrné jednotky vyberte požadované jednotky a klikněte na tlačítko OK.

Změna mezer dílčích dělení pravítka

  • Chcete-li změnit mezery dílčích dělení pravítka, na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Pravítko a mřížka. V seznamu Dílčí dělení vyberte požadované mezery.

Změna pozice nulového bodu pravítka

Ve výchozím nastavení je nulový bod levý dolní roh stránky výkresu. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit umístění nulového bodu na obou pravítkách, podržte stisknutou klávesu CTRL a z průsečíku obou pravítek přetáhněte tažením na místo, kde chcete nový nulový bod.

  • Pokud chcete změnit umístění na jednom pravítku, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte ho z pravítka.

  • Pokud chcete vrátit nulový bod do levého dolního rohu stránky, poklikejte na průsečík obou pravítek.

Je možné jako měrné jednotky používat pixely?

U některých typů výkresů můžete chtít změnit měrné jednotky na pixely. Pixel však není měrnou jednotkou. Pixel je pouze bod na obrazovce a velikost bodu se u různých obrazovek liší. Chcete-li simulovat pixely, nastavte měrné jednotky na body.

  1. Pokud chcete změnit měrné jednotky pravítka, klikněte v nabídce Soubor na Vzhled stránkya potom klikněte na kartu Vlastnostistránky. V části Měrnéjednotky klikněte na jednotky, které chcete, a potom klikněte na OK.

  2. Pokud chcete změnit mezery mezi dílčími děleními pravítka, klikněte v nabídce Tools (Nástroje) na Ruler & Grid (Mřížka pravítka). V části Dílčí děleníklikněte na mezery, které chcete.

Poznámka: U některých typů výkresů můžete chtít změnit měrné jednotky na pixely. Pixel však není měrnou jednotkou. Pixel je pouze bod na obrazovce a velikost bodu se u různých obrazovek liší. Chcete-li simulovat pixely, nastavte měrné jednotky na body.

Viz také

Zobrazení nebo skrytí pravítek

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×