Změna velikosti obrázku, obrazce, textového pole nebo objektu WordArt

Velikost obrázků, textových polí, obrazců a objektů WordArt můžete v souboru Office snadno změnit. Oříznutím můžete také odebrat nežádoucí části obrázku.

Příklady před a po změně velikosti

Pokud chcete obrázek (nebo obrazec) roztáhnout, zmenšit nebo prostě změnit jeho velikost, použijte úchyty nebo (v případě, že chcete mít tuto operaci pod větší kontrolou) možnosti Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát nebo Nástroje kreslení – Formát.

ÚčastníciMicrosoft 365, kteří mají dotykovou obrazovku, můžou použít prst nebo digitální pero k přizpůsobování úchytu.

Další podrobnosti najdete kliknutím na následující rozevírací seznam.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt (třeba graf), jehož velikost chcete změnit.

 2. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo víc směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem ke středu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed na stejném místě, podržte během přetahování úchytu klávesu Ctrl.

  • Pokud chcete zachovat proporce, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce a současně zachovat střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

   Obrazec se zvýrazněným úchytem

Poznámka: Když velikost objektu WordArt změníte tímto způsobem, změní se jenom velikost rámečku, ve kterém se tento objekt WordArt nachází. Skutečný text WordArt se chová stejně jako jakýkoli jiný text. Pokud chcete změnit jeho velikost, jednoduše vyberte požadovaný text a změňte velikost písma na kartě Domů na pásu karet.

 1. Kliknutím vyberte obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete přesně určit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. Podle typu vybraného objektu udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, zadejte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost nové rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, zadejte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámka: Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste pole Výška a Šířka viděli.
   Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

Pokud nemůžete výšku a šířku změnit nezávisle, budete muset odemknout poměr stran:

 1. Klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony v pravém dolním rohu skupiny Velikost.

 2. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete změnit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámky: 

   • Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste ikonu pro otevření dialogového okna viděli.

   • Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

 3. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete zachovat původní poměr stran, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky nebo šířky.

  • Pokud chcete velikost změnit na jiný poměr stran, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky a šířky.

Viz také

Změna velikosti roztáhne nebo zmenší rozměry objektu.

Příklady před a po změně velikosti

Ruční změna velikosti

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, textové pole nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo víc směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem ke středu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed objektu na stejném místě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu a současně zachovat jeho střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

Změna velikosti na přesnou výšku a šířku

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, textové pole nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje kreslení

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

 3. Ve skupině Velikost klikněte na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

 4. Na kartě Velikost zrušte v oblasti Velikost a otočení zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Změna velikosti na přesný poměr stran

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, textové pole nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

   Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce, textového pole nebo objektu WordArt, pod kartou Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

   Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje kreslení

   Poznámka: Pokud karty Nástroje kreslení a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek, obrazec, textové pole nebo objekt WordArt.

 3. Na kartě Velikost zadejte v oblasti Měřítko do polí Výška a Šířka procentuální hodnoty aktuální výšky a šířky, na které chcete velikost objektu změnit.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Tip: Pokud chcete použít stejnou výšku a šířku u různých objektů, vyberte všechny objekty, které mají mít stejné rozměry, a pak ve skupině Velikost zadejte tyto rozměry do polí Výška a Šířka. Několik objektů vyberete tak, že kliknete na první z nich, podržíte klávesu Ctrl a pak kliknete na ostatní objekty.

Upozornění: Původní velikost obrázku nejde obnovit, pokud jste ho předtím ořízli a uložili, nebo pokud jste vybrali následující možnosti v dialogovém okně Nastavení komprese (dialogové okno Nastavení komprese otevřete tak, že pod kartou Nástroje obrázku na kartě Formát kliknete ve skupině Upravit na Komprese obrázků a pak na Možnosti): zaškrtli jste políčko Odstranit oříznuté oblasti obrázků a vybrali buď Tisk (220 pixelů na palec): Vynikající kvalita na většině tiskáren a obrazovek, nebo Obrazovka (150 pixelů na palec): Vhodné pro webové stránky a projektory.

 1. Vyberte obrázek, jehož původní velikost chcete obnovit.

 2. Po kartou Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Velikost na ikonu Vzhled ikony pro otevření dialogového okna Velikost a umístění.

  Skupina Velikost na kartě Formát pod kartou Nástroje obrázku

  Poznámka: Pokud karty Nástroje obrázku a Formát nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali obrázek. Možná budete muset na obrázek poklikat, aby se karta Formát otevřela.

 3. V dialogovém okně Formát obrázku klikněte na kartu Velikost, v oblasti Původní velikost zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a pak klikněte na Obnovit.

Když změníte obrázek ve formátu GIF (Graphics Interchange Format), JPG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) nebo PNG (Portable Network Graphic), můžete uložit původní verzi upraveného obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na upravený obrázek a v místní nabídce klikněte na Uložit jako obrázek .

 2. V dialogovém okně Uložit jako obrázek klikněte na šipku vedle Uložit a pak klikněte na Uložit původní obrázek.

Viz také

Oříznutí obrázku

Vložení objektu WordArt

Zmenšení velikosti souboru obrázku

Přesunutí nebo změna velikosti tabulky v PowerPointu

Pokud chcete zvětšit, zmenšit nebo změnit velikost obrázku (nebo obrazce), použijte úchyty pro změnu velikosti. Přesnější kontrolu můžete nastavit pomocí možností velikosti na kartě Formát .

Rychlá změna velikosti obrázku, obrazce, WordArtu nebo jiného objektu

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo víc směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem ke středu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby střed objektu zůstal na stejném místě, stiskněte a podržte klávesu OPTION a přetáhněte úchyt pro změnu velikosti.

  • Pokud chcete zachovat proporce objektu při změně jeho velikosti, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a přetáhněte rohový úchyt pro změnu velikosti.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit na přesné hodnoty.

 2. Klikněte na kartu Formát obrázku nebo Formát obrazce a zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zamknout poměr stran .

  Zvýrazní se zaškrtnuté políčko pro uzamknutí poměru stran

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, zadejte na kartě Formát obrázku požadované rozměry do polí Výška a Šířka .

   Karta formát obrázku se zvýrazněnými políčky výška a šířka

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo objektu WordArt, zadejte na kartě Formát obrazce požadované rozměry do polí Výška a Šířka .

   Na kartě Formát obrazce se zvýrazní pole Výška a šířka.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, jehož velikost chcete změnit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartu Formát obrázku , na možnost pozice > Další možnosti rozložení.

   Na kartě Formát obrázku se zvýrazní možnost umístění a další možnosti rozložení.

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo WordArtu, klikněte na kartě Formát obrazce na možnost pozice > Další možnosti rozložení.

 3. Klikněte na kartu Velikost a v části měřítkozaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

  Zadejte procenta, která chcete použít pro výšku a šířku.

  Na kartě velikost v poli Upřesnit rozložení jsou zvýrazněné možnosti měřítka.

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Tip: Pokud chcete použít stejnou výšku a šířku u různých objektů, vyberte všechny, u kterých chcete mít stejné rozměry, a pak zadejte hodnoty do polí Výška a Šířka. Pokud chcete vybrat více objektů, klikněte na první objekt, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na další objekty.

Pokud chcete zvětšit, zmenšit nebo změnit velikost obrázku (nebo obrazce), použijte úchyty pro změnu velikosti. Na dotykové obrazovce můžete pomocí prstu nebo digitální tužky vytvořit úchyt.

Pokud máte desktopovou verzi Excelu nebo PowerPointu, můžete přesnější kontrolu použít na kartěNástroje obrázku – formát nebo Nástroje kreslení – formát .

Další podrobnosti najdete kliknutím na následující rozevírací seznam.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec, objekt WordArt nebo jiný objekt (třeba graf), jehož velikost chcete změnit.

 2. Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit velikost v jednom nebo víc směrech, přetáhněte úchyt pro změnu velikosti směrem od středu nebo směrem ke středu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed na stejném místě, podržte během přetahování úchytu klávesu Ctrl.

  • Pokud chcete zachovat proporce, podržte během přetahování úchytu klávesu Shift.

  • Pokud chcete zachovat proporce a současně zachovat střed na stejném místě, podržte při přetahování úchytu klávesu Ctrl i Shift.

   Obrazec se zvýrazněným úchytem

Poznámka: Když velikost objektu WordArt změníte tímto způsobem, změní se jenom velikost rámečku, ve kterém se tento objekt WordArt nachází. Skutečný text WordArt se chová stejně jako jakýkoli jiný text. Pokud chcete změnit jeho velikost, jednoduše vyberte požadovaný text a změňte velikost písma na kartě Domů na pásu karet.

Tento postup vyžaduje desktopovou verzi Excelu nebo PowerPointu.

 1. V <PowerPointu nebo>Excelu klikněte na Upravit.

 2. Klikněte na obrázek, obrazec, WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete přesně změnit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. Podle typu vybraného objektu udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, zadejte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost nové rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, zadejte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost požadované rozměry do polí Výška a Šířka.

   Pole Výška a Šířka na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámka: Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste pole Výška a Šířka viděli.
   Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

Pokud nemůžete výšku a šířku změnit nezávisle, budete muset odemknout poměr stran:

 1. Klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony v pravém dolním rohu skupiny Velikost.

 2. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran.

Tento postup vyžaduje desktopovou verzi Excelu nebo PowerPointu.

 1. V <PowerPointu nebo>Excelu klikněte na Upravit.

 2. Klikněte na obrázek, obrazec, WordArt nebo jiný objekt, jehož velikost chcete přesně změnit.

  Pokud chcete změnit velikost několika objektů najednou, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte jednotlivé objekty.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje obrázku – Formát

  • Pokud chcete změnit velikost obrazce nebo jiného objektu, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát ve skupině Velikost na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled ikony .

   Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Velikost na kartě Nástroje kreslení – Formát

   Poznámky: 

   • Pokud máte menší obrazovku, možná budete muset kliknout na šipku dolů ve skupině Velikost, abyste ikonu pro otevření dialogového okna viděli.

   • Skupina Velikost zmenšená na malé obrazovce

 4. V podokně Formát nebo v dialogovém okně, které se zobrazí, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete zachovat původní poměr stran, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky nebo šířky.

  • Pokud chcete velikost změnit na jiný poměr stran, zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout poměr stran a zadejte procentuální měřítko výšky a šířky.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×