Změna velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců

Změna velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců

Po vytvoření excelové tabulky na listu můžete snadno přidat nebo odebrat řádky a sloupce tabulky.

K přidání řádků a sloupců do tabulky můžete použít příkaz změnit velikost v Excelu:

 1. Klikněte kamkoli do tabulky a zobrazí se možnost Nástroje tabulky .

 2. Klikněte na návrh > změnit velikost tabulky.

  Použití možnosti Změnit velikost tabulky v Nástrojích tabulky

 3. Vyberte celou oblast buněk, kterou má tabulka obsahovat, počínaje buňkou v levém horním rohu.

  V níže uvedeném příkladu obsahuje původní tabulka oblast a1: C5. Po změně velikosti přidáte dva sloupce a tři řádky, bude tabulka pokrývala oblast a1: E8.

  Změna velikosti tabulky

  Tip: Můžete taky kliknout na Sbalit dialog Obrázek tlačítka , abyste dočasně skryli dialogové okno změnit velikost tabulky , vyberte oblast na listu a pak klikněte na Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

 4. Po výběru požadovaného rozsahu tabulky stiskněte OK.

Přidejte řádek nebo sloupec do tabulky tak, že zadáte buňku hned pod poslední řádek nebo vpravo od posledního sloupce, vložíte data do buňky nebo vložíte řádky nebo sloupce mezi existující řádky nebo sloupce.

Začněte psát   

 • Pokud chcete přidat řádek v dolní části tabulky, začněte psát do buňky pod posledním řádkem tabulky. Tabulka se rozšíří, aby zahrnovala nový řádek. Pokud chcete přidat sloupec vpravo od tabulky, začněte psát v buňce vedle sloupce Poslední tabulky.

V níže uvedeném příkladu pro řádek, když zadáte do buňky A4 hodnotu, bude tabulka zahrnovat tuto buňku do tabulky spolu s sousední buňkou ve sloupci B.

Přidání řádku zadáním do prvního řádku pod tabulkou

V níže uvedeném příkladu pro sloupec se zadáním hodnoty do buňky C2 rozšíří tabulka na sloupec C, přičemž pojmenování sloupce tabulky je 3, protože Excel vykazuje vzor pojmenování od 1. čtvrtletí.

Zadáváním hodnoty do buňky vpravo od tabulky se přidá sloupec

Vložení dat   

 • Pokud chcete přidat řádek vložením, vložte data do buňky úplně vlevo pod posledním řádkem tabulky. Pokud chcete přidat sloupec vložením, vložte data napravo od sloupce zcela vpravo.

Pokud data, která vkládáte do nového řádku, obsahují tolik nebo méně sloupců než tabulky, zvětší se, aby zahrnovala všechny buňky v oblasti, kterou jste vložili. Pokud data, která vkládá, mají více sloupců než tabulky, nečlení se další sloupce do tabulky – Pokud chcete tabulku rozbalit a zahrnout, musíte použít příkaz změnit velikost .

V níže uvedeném příkladu pro řádky, vložením hodnot z A10: B12 do prvního řádku pod tabulkou (řádek 5) rozbalí tabulku tak, aby zahrnovala vložená data.

Vkládáním dat pod tabulku se tabulka rozšíří, aby mohla tato data zahrnout

V níže uvedeném příkladu pro sloupce, vložením hodnot z C7: C9 do prvního sloupce napravo od tabulky (sloupec C) se tabulka rozšíří tak, aby zahrnovala vložená data a přidala nadpis, 3. čtvrtletí.

Vložením dat sloupce se tabulka rozšíří a přidá se záhlaví

Přidání řádku pomocí vložení   

 1. Chcete-li vložit řádek, vyberte buňku nebo řádek, který není řádkem záhlaví, a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Pokud chcete vložit sloupec, vyberte libovolnou buňku v tabulce a klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Přejděte na Vložita vyberte řádky tabulky výše a vložte nový sloupec vložením nového řádku nebo sloupců tabulky doleva .

Pokud jste v posledním řádku, můžete vybrat řádky tabulky nad nebo pod.

V příkladu pro řádky bude řádek vložen nad řádek 3.

Vložení řádků tabulky nad

Pokud je ve sloupci umístěném zcela vpravo vybrána buňka, můžete vybrat mezi vložením sloupců tabulky doleva nebo sloupce tabulky doprava.

V následujícím příkladu sloupce se sloupec vloží do sloupce 1.

Vložení sloupce tabulky

 1. Vyberte jeden nebo více řádků nebo sloupců tabulky, které chcete odstranit.

  Můžete taky vybrat jednu nebo více buněk v řádcích nebo sloupcích tabulky, které chcete odstranit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině buňky na šipku u tlačítka Odstranita potom klikněte na Odstranit řádky tabulky nebo Odstranit sloupce tabulky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jeden nebo více řádků nebo sloupců, přejít v místní nabídce na příkaz Odstranit a potom kliknout na sloupce tabulky nebo řádky tabulky. Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši na jednu nebo více buněk v řádku tabulky nebo ve sloupci tabulky, přejít na Odstranita potom kliknout na řádky tabulky nebo sloupce tabulky.

Stejně tak, jak můžete odebrat duplicity z libovolných vybraných dat v Excelu, můžete z tabulky snadno odebrat duplicitní položky.

 1. Klikněte na libovolné místo v tabulce.

  Tím zobrazíte Nástroje tabulky s kartou Návrh.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nástroje na Odebrat duplicity.

  Obrázek pásu karet Excelu

 3. V dialogovém okně Odebrat duplicity vyberte v části sloupcesloupce s duplicitními položkami, které chcete odebrat.

  Můžete taky kliknout na Zrušit výběr všech sloupců, vybrat požadované sloupce nebo kliknutím na Vybrat vše vybrat všechny sloupce.

Poznámka: Duplicitní položky, které odeberete, se z listu odstraní. Pokud omylem odstraníte data, která jste chtěli zachovat, můžete pomocí CTRL + Z nebo kliknutím na zpět Undo button na panelu nástrojů Rychlý přístup obnovit Odstraněná data. Pomocí podmíněných formátů můžete také před odebráním zvýraznit duplicitní hodnoty. Další informace najdete v článku Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování.

 1. Ujistěte se, že aktivní buňka je ve sloupci tabulky.

 2. V záhlaví sloupce klikněte na šipku Šipka rozevíracího seznamu filtru .

 3. Pokud chcete filtrovat prázdné buňky, v nabídce automatického filtru v horní části seznamu hodnot zrušte zaškrtnutí políčka (Vybrat vše)a v dolní části seznamu hodnot vyberte (prázdné).

  Poznámka: Zaškrtávací políčko (prázdné) je k dispozici pouze v případě, že oblast buněk nebo sloupec tabulky obsahuje alespoň jednu prázdnou buňku.

 4. Vyberte prázdné řádky v tabulce a stiskněte kombinaci kláves CTRL +-(pomlčka).

Podobný postup můžete použít k filtrování a odstranění řádků prázdného listu. Další informace o filtrování prázdných řádků v listu najdete v tématu filtrování dat v oblasti nebo tabulce.

Excel pro web nemá možnost změnit velikost tabulky , ale můžete ručně změnit velikost tabulky přidáním sloupců a řádků.

Pokud chcete přidat nový sloupec do tabulky, zadejte data do sloupce napravo od tabulky a stiskněte Enter.

Přidání nového sloupce zadáním dat do sloupce napravo od posledního sloupce v tabulce

Pokud chcete přidat nový řádek, zadejte data do řádku pod posledním řádkem tabulky a stiskněte Enter.

Přidání nového řádku zadáním dat do řádku pod posledním řádkem tabulky

Poznámka: Může trvat několik sekund, než se nové sloupce a řádky zobrazí uvnitř tabulky.

Pokud potřebujete přidat velký počet sloupců a řádků, bude jednodušší použít možnost změnit velikost tabulky v desktopové aplikaci Excel. Pokud máte desktopovou aplikaci Excel, klikněte na otevřít v aplikaci Excela použijte možnost změnit velikost tabulky v části Nástroje tabulky. Tadyje více podrobností.

Po uložení excelového sešitu a jeho opětovném otevření v Excel pro web se projeví provedené změny. 

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Jak můžu sloučit dvě nebo víc tabulek?

Vytvoření excelové tabulky na listu

Použití strukturovaných odkazů ve vzorcích tabulky aplikace Excel

Formátování excelové tabulky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×