Změna vzhledu tabulky

V prezentaci můžete použít nebo změnit styl, ohraničení nebo barvu tabulky. Můžete například použít nebo Vymazat styl tabulky (nebo rychlý styl), vymazat řádky z buňky, řádku nebo sloupce, změnit ohraničení tabulky nebo změnit barvu pozadí tabulky.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Styl tabulky (nebo rychlý styl) je kombinací různých možností formátování, včetně barevných kombinací odvozených od Barvy motivu prezentace. V každé přidané tabulce je automaticky použit styl tabulky.

 1. Vyberte tabulku, u které chcete použít nový nebo odlišný styl tabulky.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Nástroje tabulky/návrh a pak vyberte požadovaný styl tabulky. Pokud chcete zobrazit další styly tabulky, klikněte na šipku rozevíracího seznamu další Tlačítko Více na pravé straně Galerie styly tabulky .

  styly tabulky v powerpointu

  Poznámka: Pokud chcete změnit vzhled textu v tabulce, přejděte na písmoDomů >nebo klikněte na tabulku a potom na kartu Nástroje tabulky/návrh a vyberte styly WordArt.

Začátek stránky

Pokud chcete odebrat styl tabulky, vyberte na pásu karet kartu Nástroje tabulky/návrh . Pak vyberte Další šipku rozevíracího seznamu Tlačítko Více na pravé straně Galerie styly tabulky a v dolní části zvolte Vymazat tabulku .

 1. Na pásu karet vyberte kartu Nástroje tabulky/návrh . Ve skupině nakreslit ohraničení klikněte na Guma.

  Ukazatel se změní na gumu Guma použitá při kreslení tabulek .

 2. Kliknutím na čáru, kterou chcete vymazat, odeberete. Až skončíte, klikněte mimo tabulku.

Začátek stránky

 1. Vyberte buňky tabulky, ke kterým chcete přidat ohraničení (nebo změňte ohraničení).

 2. Na pásu karet vyberte kartu Nástroje tabulky/návrh . Ve skupině nakreslit ohraničení vyberte jednu z následujících možností:

  • Změna barvy ohraničení pomocí barvy pera

   Pokud potřebujete další barevné možnosti, klikněte na Další barvy ohraničenía pak klikněte na požadovanou barvu na kartě standardní nebo si na kartě vlastní namíchejte vlastní barvu. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pomocí váhy pera změníte tloušťku ohraničení.

  • Pomocí stylu pera můžete změnit styl čáry ohraničení.

 3. Chcete-li použít barvu, tloušťku nebo styl čáry zvolený v kroku 2 tabulky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • I když se ukazatel myši pořád Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

Přejděte na Nástroje tabulky >Návrh > styly tabulky > ohraničenía potom klikněte na možnost ohraničení, kterou chcete změnit.

Tip: Pomocí gumy můžete odstranit ohraničení mezi buňkami tabulky. V části nástrojepro Návrh Tužka pro kreslení tabulek tabulky klikněte ve skupině nakreslit ohraničení na tlačítko Guma, nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když je ukazatel na tužku Tužka pro kreslení tabulek a potom klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Můžete přidat nebo změnit barvu pozadí celé tabulky. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně, která je použitá pro buňky tabulky.

 1. Klikněte na buňku v tabulce.

 2. Přejděte na Nástroje tabulky> Návrha potom ve skupině styly tabulek klikněte na šipku vedle tlačítka stínovánía pak přejděte na pozadí tabulky.

 3. Klikněte na požadovanou barvu nebo zvolte bez barvy, klikněte na bez výplně.

  Pokud chcete přejít na barvu, která není uvedená v seznamu barvy motivu , klikněte na Další barvy výplněa potom na požadovanou barvu na kartě standardní nebo si na kartě vlastní namíchejte vlastní barvu. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

Začátek stránky

V prezentaci můžete použít nebo změnit styl, ohraničení nebo barvu tabulky. Můžete například použít nebo Vymazat styl tabulky (nebo rychlý styl), vymazat řádky z buňky, řádku nebo sloupce, změnit ohraničení tabulky nebo změnit barvu pozadí tabulky.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Styl tabulky (nebo rychlý styl) je kombinací různých možností formátování, včetně barevných kombinací odvozených od Barvy motivu prezentace. V každé přidané tabulce je automaticky použit styl tabulky. Miniatury stylů tabulek se zobrazují v galerii Rychlé styly ve skupině styly tabulek . Když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu, uvidíte, jak rychlý styl ovlivní tabulku.

Miniatury stylů tabulek

Obrázek: miniatury stylů tabulek

 1. Klikněte na tabulku, u které chcete použít nový nebo odlišný styl tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na požadovaný styl tabulky. Pokud chcete zobrazit další styly tabulky, klikněte na tlačítko více Tlačítko Více .

  Když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu, uvidíte, jak rychlý styl ovlivní tabulku.

  Poznámky: 

  • Text v tabulkách se nezobrazuje na kartě Osnova (v levém podokně v okně aplikace v normálním zobrazení). Na kartě Osnova se zobrazí pouze text v Zástupné symboly textu.

  • Pokud chcete změnit vzhled textu v buňkách tabulky nebo v celé tabulce, zvolte možnosti na kartě Domů ve skupině písmo nebo v části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly WordArt .

Začátek stránky

 • Pokud chcete odebrat styl tabulky, klikněte v části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky na tlačítko více Tlačítko Více a potom klikněte na Vymazat tabulku.

 1. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině nakreslit ohraničení klikněte na Gumanebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když je Nástroj kreslení aktivní.

  Ukazatel se změní na gumu Guma použitá při kreslení tabulek .

 2. Klikněte na čáru, kterou chcete vymazat.

 3. Až skončíte s smazáním čar, klikněte mimo tabulku.

Začátek stránky

 1. Vyberte buňky tabulky, pro které chcete přidat nebo změnit ohraničení tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině nakreslit ohraničení proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit barvu ohraničení, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva peraa potom klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete přejít na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy ohraničenía pak klikněte na požadovanou barvu na kartě standardní nebo si na kartě vlastní namíchejte vlastní barvu. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete změnit tloušťku ohraničení, klikněte na šipku u tlačítka Tloušťka peraa potom klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  • Pokud chcete změnit styl čáry ohraničení, klikněte na šipku vedle možnosti styl peraa potom klikněte na požadovaný styl čáry.

 3. Chcete-li použít barvu, tloušťku nebo styl čáry zvolený v kroku 2 tabulky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • I když se ukazatel myši pořád Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

  • V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky klikněte na ohraničenía potom klikněte na možnost ohraničení, kterou chcete změnit.

Tip: Pomocí gumy můžete odstranit ohraničení mezi buňkami tabulky. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině nakreslit ohraničení klikněte na Gumanebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když je ukazatel Tužka pro kreslení tabulek tužka, a pak klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Můžete přidat nebo změnit barvu pozadí celé tabulky. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně, která je použitá pro buňky tabulky.

 1. Klikněte na buňku v tabulce.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na šipku vedle tlačítka stínovánía přejděte na položku pozadí tabulky.

 3. Klikněte na požadovanou barvu nebo zvolte bez barvy, klikněte na bez výplně.

  Pokud chcete přejít na barvu, která není uvedená v seznamu barvy motivu , klikněte na Další barvy výplněa potom na požadovanou barvu na kartě standardní nebo si na kartě vlastní namíchejte vlastní barvu. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

Začátek stránky

V prezentaci můžete použít nebo změnit styl, ohraničení nebo barvu tabulky. Můžete například použít nebo Vymazat styl tabulky (nebo rychlý styl), vymazat řádky z buňky, řádku nebo sloupce, změnit ohraničení tabulky nebo změnit barvu pozadí tabulky.

Informace o distribuci dat v buňkách tabulky včetně rozdělování buněk a sloučení buněk najdete v článku Přidání nebo odstranění řádků, sloupců nebo buněk tabulky.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Styl tabulky (nebo rychlý styl) je kombinací různých možností formátování, včetně barevných kombinací odvozených od Barvy motivu prezentace. V každé přidané tabulce je automaticky použit styl tabulky. Miniatury stylů tabulek se zobrazují v galerii Rychlé styly ve skupině styly tabulek . Když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu, uvidíte, jak rychlý styl ovlivní tabulku.

 1. Klikněte na tabulku, u které chcete použít jiný styl tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na požadovaný styl tabulky. Pokud chcete zobrazit další styly tabulky, klikněte na tlačítko více Tlačítko Více .

  Pokud chcete vymazat výchozí nebo jiný styl tabulky, klikněte na tlačítko více Tlačítko Více a potom klikněte na Vymazat tabulku.

  Tip: Pokud chcete styl tabulky nastavit jako výchozí styl tabulky pro všechny nové tabulky, které vytvoříte, klikněte pravým tlačítkem na styl tabulky a v místní nabídce klikněte na nastavit jako výchozí .

  Poznámky: 

Začátek stránky

Styl tabulky můžete použít pro konkrétní části tabulky tak, že vyberete možnosti ve skupině Možnosti stylů tabulek .

 1. Klikněte na tabulku, u které chcete změnit možnosti stylu tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině Možnosti stylů tabulek proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Pokud chcete zvýraznit první řádek tabulky, zaškrtněte políčko řádek záhlaví .

  • Pokud chcete zvýraznit poslední řádek v tabulce, zaškrtněte políčko řádek Celkem .

  • Chcete-li mít střídavé prokládané řádky, zaškrtněte políčko Svazky řádků .

  • Pokud chcete zvýraznit první sloupec tabulky, zaškrtněte políčko první sloupec .

  • Pokud chcete zvýraznit poslední sloupec v tabulce, zaškrtněte políčko Poslední sloupec .

  • Chcete-li mít střídavě prokládané sloupce, zaškrtněte políčko pruhový sloupec .

Začátek stránky

 1. Vyberte buňky tabulky, pro které chcete přidat nebo změnit ohraničení tabulky.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině nakreslit ohraničení proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Pokud chcete změnit barvu ohraničení, klikněte na šipku vedle tlačítka Barva peraa potom klikněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete přejít na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy ohraničenía pak klikněte na požadovanou barvu na kartě standardní nebo si na kartě vlastní namíchejte vlastní barvu. Pokud později změníte Motiv dokumentu, nebudou vlastní barvy a barvy na kartě Standardní aktualizovány.

  • Pokud chcete změnit tloušťku ohraničení, klikněte na šipku u tlačítka Tloušťka peraa potom klikněte na požadovanou tloušťku čáry.

  • Pokud chcete změnit styl čáry ohraničení, klikněte na šipku vedle možnosti styl peraa potom klikněte na požadovaný styl čáry.

 3. Chcete-li použít barvu, tloušťku nebo styl čáry zvolený v kroku 2 tabulky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • I když se ukazatel myši pořád Tužka pro kreslení tabulek , klikněte na ohraničení, které chcete změnit.

  • V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky klikněte na ohraničenía potom klikněte na možnost ohraničení, kterou chcete změnit.

Tip: Pomocí gumy můžete odstranit ohraničení mezi buňkami tabulky. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině nakreslit ohraničení klikněte na Gumanebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT, když je ukazatel Tužka pro kreslení tabulek tužka, a pak klikněte na ohraničení, které chcete odstranit.

Začátek stránky

Výplň je vnitřní plocha buňky. Když přidáte nebo změníte barvu výplně buňky tabulky, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupný průběh barev a stínů, obvykle z jedné barvy na jinou, nebo z jednoho odstínu na jiný odstín stejné barvy.

 1. Vyberte buňky tabulky, do kterých chcete přidat výplň.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na šipku vedle tlačítka stínovánía proveďte jednu z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Pokud chcete přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu nebo zvolte bez barvy, klikněte na bez výplně.

   Pokud chcete změnit barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na Obrázek, vyhledejte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor obrázku a potom klikněte na Vložit.

   Když přidáte obrázek jako efekt výplně, změní se jeho velikost tak, aby se vešla na buňku a mohla být zkreslená. Abyste odstranili zkreslení, můžete změnit velikost buňky nebo tabulky.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na přechoda potom klikněte na požadovanou variantu.

   Pokud chcete přechod přizpůsobit, klikněte na Další přechodya pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na textura a klikněte na požadovanou texturu.

   Pokud chcete texturu přizpůsobit, klikněte na Další texturya pak vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Můžete přidat nebo změnit barvu pozadí celé tabulky. Barva pozadí se zobrazí pod libovolnou barvou výplně, která je použitá pro buňky tabulky.

 1. Klikněte na buňku v tabulce.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na šipku vedle tlačítka stínovánía přejděte na položku pozadí tabulky.

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

 3. Klikněte na požadovanou barvu nebo zvolte bez barvy, klikněte na bez výplně.

  Pokud chcete změnit barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Začátek stránky

Poznámka: Efekty stín a odraz se dají použít jenom na celou tabulku, ne na jednotlivé buňky tabulky.

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete použít efekt u některých buněk tabulky, vyberte buňky tabulky, ke kterým chcete přidat efekt.

  • Pokud chcete efekt použít u všech buněk tabulky, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku tabulky a v místní nabídce klikněte na Vybrat tabulku .

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky klikněte na efekty.

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

 3. Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku zkosení buňkya vyberte požadované zkosení.

Začátek stránky

 1. Klikněte na tabulku, ke které chcete přidat efekt.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky klikněte na tlačítko efektya proveďte jednu z následujících akcí:

  Karta Návrh oddíle Nástroje tabulky

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku stína vyberte požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti stínůa pak vyberte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku odraza pak zvolte požadovanou variantu.

Začátek stránky

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat tabulku, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku tabulky a v místní nabídce klikněte na Vybrat tabulku .

  • Pokud chcete vybrat část tabulky, vyberte buňky, ze kterých chcete odstranit výplň.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh klikněte ve skupině styly tabulky na tlačítko stínovánía proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit barvu, obrázek nebo texturu výplně, klikněte na bez výplně.

  • Pokud chcete odstranit přechod výplně, přejděte na přechoda pak klikněte na bez přechodu.

  • Pokud chcete odstranit výplň pozadí tabulky, přejděte na pozadí tabulkya klikněte na bez výplně.

Začátek stránky

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vybrat tabulku, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku tabulky a v místní nabídce klikněte na Vybrat tabulku .

  • Pokud chcete vybrat část tabulky, vyberte buňky, ze kterých chcete odstranit výplň.

 2. V části Nástroje tabulkyna kartě Návrh ve skupině styly tabulky klikněte na tlačítko efektya proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit okraj z buňky tabulky nebo tabulky, přejděte na úkos buňkya klikněte na bez zkosení.

  • Pokud chcete z tabulky odstranit stín, přejděte na stína klikněte na bez stínu.

  • Chcete-li z tabulky odstranit odraz, přejděte na položku odraza klikněte na položku bez odrazu.

   Poznámka: Pokud jste přidali více jednotlivých efektů, opakujte krok 2 a odstraňte všechny efekty.

Tip: Pokud chcete změnit vzhled textu v buňkách tabulky nebo v celé tabulce, vyberte požadované možnosti v části Nástroje tabulky, ve skupině Návrh , ve skupině styly WordArtu nebo na kartě Domů ve skupině písmo .

Začátek stránky

V prezentaci můžete styl nebo barvu použít nebo změnit.

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Styl tabulky (nebo rychlý styl) je kombinací různých možností formátování, včetně barevných kombinací odvozených od Barvy motivu prezentace. V každé přidané tabulce je automaticky použit styl tabulky.

 1. Vyberte tabulku, na kterou chcete styl použít.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Nástroje tabulky/návrh a pak vyberte požadovaný styl tabulky. Pokud chcete zobrazit další styly tabulky, klikněte na šipku rozevíracího seznamu další More arrow na pravé straně Galerie styly tabulky .

  Kliknutím na další rozevírací šipku otevřete úplnou galerii stylů tabulek.

Tip: Pokud chcete změnit vzhled textu v tabulce, přejděte na panelu nástrojů na kartu Domů a použijte možnosti ve skupině písmo .

Začátek stránky

 1. Vyberte část tabulky.

 2. Na pásu karet vyberte kartu Nástroje tabulky/návrh .

 3. Na pravé straně Galerie styly tabulky vyberte Další rozevírací šipku:

  Kliknutím na další rozevírací šipku otevřete úplnou galerii stylů tabulek.
 4. V dolní části Galerie, která se otevře, vyberte Vymazat tabulku:

  Odeberte styl tabulky pomocí příkazu Vymazat tabulku.

Styly stínování můžete přidat pomocí skupiny Možnosti stylů tabulek na kartě Nástroje tabulky – návrh .

Do určitých řádků nebo sloupců v tabulce můžete přidat styly stínování.

Možnost

Popis

Řádek záhlaví

Ztmaví stínování horního řádku, kde jsou záhlaví sloupců v této tabulce.

Total Row

Ztmavení stínování u dolního řádku, kde se zobrazují součty sloupců

Pruhované řádky

Použití střídavě světlejšího a tmavšího stínování řádků tabulky, jak se používá v této tabulce

První sloupec

Ztmavení stínování prvního sloupce tabulky

Poslední sloupec

Ztmavení stínování ve sloupci poslední tabulky

Pruhované sloupce

Použití světlejšího a tmavšího stínování sloupců tabulky

Můžete přidat nebo změnit stínování jednotlivých buněk nebo vybraných buněk.

 1. Vyberte buňku nebo buňky v tabulce.

 2. Na panelu nástrojů přejděte na Nástroje tabulky > Návrh a otevřete nabídku barvy v buňce .

 3. Vyberte požadovanou barvu nebo zvolte možnost bezbarvy.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×