Změna zarovnání textu, odsazení a mezer v PowerPointu

Pokud chcete, aby byl text na snímcích čitelnější, můžete v PowerPoint prezentaci změnit mezery mezi řádky textu a mezi odstavci. Můžete taky upravit zarovnání a odsazení řádků textu.

Řádkování (jednoduché, dvojité řádkování atd.) a svislé zarovnání (nahoře, dole nebo uprostřed) jsou dostupné z tlačítek nabídek na kartě Domů na pásu karet ve skupině odstavec :

Možnosti v nabídce řádkování na pásu karet umožňují vybrat možnosti řádkování, dvojitého nebo jiného svislého řádkování.

Obrázek 1: řádkování

Nabídka zarovnat text na pásu karet umožňuje určit, jestli se má text zarovnat svisle k hornímu nebo dolnímu okraji kontejneru, nebo zarovnat svisle na střed.

Obrázek 2: svislé zarovnání

V dialogovém okně odstavec jsou k dispozici detailnější možnosti mezer:

 1. Na snímku vyberte text, který chcete změnit.

 2. Klikněte na Domů a ve skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.

  PowerPoint Ribbon Image

  Zobrazí se dialogové okno odstavec :

  Dialogové okno Odstavec v PowerPointu

V dialogovém okně jsou dostupné možnosti:

Zarovnání

 • Pokud chcete změnit vodorovné umístění textu, vyberte v poli Zarovnání možnost vlevo, na střed, vpravo, Zarovnánínebo rozdělení. Do bloku přidá mezery mezi slova, aby se řádky textu dotýkaly levého i pravého okraje s výjimkou posledního řádku odstavce, který používá normální mezery v slovech. Rozdělení je podobné, ale i když se poslední řádek dotýká levého i pravého okraje, podlepotřeby se přidaným místem mezi slovy a písmeny.

Odsazení

 • Pokud chcete přidat odsazení nebo změnit velikost odsazení před textem, vyberte nebo zadejte číslo do textového pole před . Pokud chcete odsadit jenom první řádek nebo přidat předsazení, použijte možnosti v poli Zvláštní.

  Odsazení se měří v centimetrech a jeho hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 1,2 cm.

Mezery

 • Pokud chcete změnit velikost mezer nad odstavcem nebo pod odstavcem, zadejte hodnotu nebo klikněte na šipky vedle pole Před nebo Za. Tato hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 6,5.

 • Pokud chcete změnit mezery nad a v odstavci, použijte možnosti řádkování : jednoduché, 1,5 čárynebo dvojité. Nebo vyberte přesně a pak v poli do zadejte hodnotu bodového bodu (mezi 0 a 1584). (Větší hodnota bodového ukázání je širší mezera.) Nebo vyberte více a přidejte hodnotu do pole at . (Použijte jakékoli číslo menší nebo rovno 9,99: hodnota 1 by byla rovna jednoduchému řádkování, zatímco hodnota 3 by byla rovna trojnásobku).

Poznámka: Když při přidávání řádků už není v zástupném symbolu místo, můžete pomocí funkce přizpůsobení upravit řádkování a velikost písma tak, aby se do zástupného symbolu vešly všechny položky seznamu. Pokud k tomu dojde, zobrazí se ovládací prvek Ovládací prvek s možnostmi přizpůsobení Možnosti automatického přizpůsobení . Pokud chcete automatické přizpůsobení vypnout, klikněte na Možnosti automatického přizpůsobenía pak na Tento zástupný text.

Další způsoby práce s odsazením a mezerami najdete v tématech:

Řádkování (jednoduché, dvojité řádkování atd.) a svislé zarovnání (nahoře, dole nebo uprostřed) jsou dostupné z tlačítek nabídek na kartě Domů na pásu karet ve skupině odstavec :

Možnosti v nabídce řádkování na pásu karet umožňují vybrat možnosti řádkování, dvojitého nebo jiného svislého řádkování.

Obrázek 1: řádkování

Nabídka zarovnat text na pásu karet umožňuje určit, jestli se má text zarovnat svisle k hornímu nebo dolnímu okraji kontejneru, nebo zarovnat svisle na střed.

Obrázek 2: svislé zarovnání

V dialogovém okně odstavec jsou k dispozici detailnější možnosti mezer:

 1. Na snímku vyberte text, který chcete změnit.

 2. Klikněte na Domů a ve skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.

  PowerPoint Ribbon Image

  Zobrazí se dialogové okno odstavec :

  Dialogové okno Odstavec v PowerPointu

V dialogovém okně jsou dostupné možnosti:

Zarovnání

 • Pokud chcete změnit vodorovné umístění textu, vyberte v poli Zarovnání možnost vlevo, na střed, vpravo, Zarovnánínebo rozdělení. Do bloku přidá mezery mezi slova, aby se řádky textu dotýkaly levého i pravého okraje s výjimkou posledního řádku odstavce, který používá normální mezery v slovech. Rozdělení je podobné, ale i když se poslední řádek dotýká levého i pravého okraje, podlepotřeby se přidaným místem mezi slovy a písmeny.

Odsazení

 • Pokud chcete přidat odsazení nebo změnit velikost odsazení před textem, vyberte nebo zadejte číslo do textového pole před . Pokud chcete odsadit jenom první řádek nebo přidat předsazení, použijte možnosti v poli Zvláštní.

  Odsazení se měří v centimetrech a jeho hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 1,2 cm.

Mezery

 • Pokud chcete změnit velikost mezer nad odstavcem nebo pod odstavcem, zadejte hodnotu nebo klikněte na šipky vedle pole Před nebo Za. Tato hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 6,5.

 • Pokud chcete změnit mezery nad a v odstavci, použijte možnosti řádkování : jednoduché, 1,5 čárynebo dvojité. Nebo vyberte přesně a pak v poli do zadejte hodnotu bodového bodu (mezi 0 a 1584). (Větší hodnota bodového ukázání je širší mezera.) Nebo vyberte více a přidejte hodnotu do pole at . (Použijte jakékoli číslo menší nebo rovno 9,99: hodnota 1 by byla rovna jednoduchému řádkování, zatímco hodnota 3 by byla rovna trojnásobku).

Poznámka: Když při přidávání řádků už není v zástupném symbolu místo, můžete pomocí funkce přizpůsobení upravit řádkování a velikost písma tak, aby se do zástupného symbolu vešly všechny položky seznamu. Pokud k tomu dojde, zobrazí se ovládací prvek Ovládací prvek s možnostmi přizpůsobení Možnosti automatického přizpůsobení . Pokud chcete automatické přizpůsobení vypnout, klikněte na Možnosti automatického přizpůsobenía pak na Tento zástupný text.

Další způsoby práce s odsazením a mezerami najdete v tématech:

Řádkování (jednoduché, dvojité řádkování atd.) a svislé zarovnání (nahoře, dole nebo uprostřed) jsou dostupné z tlačítek nabídek na kartě Domů na pásu karet ve skupině odstavec :

Možnosti v nabídce řádkování na pásu karet umožňují vybrat možnosti řádkování, dvojitého nebo jiného svislého řádkování.

Obrázek 1: řádkování

Nabídka zarovnat text na pásu karet umožňuje určit, jestli se má text zarovnat svisle k hornímu nebo dolnímu okraji kontejneru, nebo zarovnat svisle na střed.

Obrázek 2: svislé zarovnání

V dialogovém okně odstavec jsou k dispozici detailnější možnosti mezer:

 1. Na snímku vyberte text, který chcete změnit.

 2. Klikněte na Domů a ve skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.

  Ve skupině Odstavec klikněte na tlačítko spouštěče v pravém dolním rohu a otevře se dialogové okno odstavec.

  Zobrazí se dialogové okno odstavec :

  Dialogové okno odstavec obsahuje možnosti pro nastavení vodorovného zarovnání, odsazení u levého okraje a řádkování.

V dialogovém okně jsou dostupné možnosti:

Zarovnání

 • Pokud chcete změnit vodorovné umístění textu, vyberte v poli Zarovnání možnost vlevo, na střed, vpravonebo do bloku. Do bloku přidá mezery mezi slova, aby se řádky textu dotýkaly levého i pravého okraje s výjimkou posledního řádku odstavce, který používá normální mezery v slovech.

Odsazení

 • Pokud chcete přidat odsazení nebo změnit velikost odsazení před textem, vyberte nebo zadejte číslo do textového pole před . Pokud chcete odsadit jenom první řádek nebo přidat předsazení, použijte možnosti v poli Zvláštní.

  Odsazení se měří v centimetrech a jeho hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 1,2 cm.

Mezery

 • Pokud chcete změnit velikost mezer nad odstavcem nebo pod odstavcem, zadejte hodnotu nebo klikněte na šipky vedle pole Před nebo Za. Tato hodnota může být jakékoli celé nebo desetinné číslo, třeba 6,5.

 • Pokud chcete změnit mezery nad a v odstavci, použijte možnosti řádkování : jednoduché, 1,5 čárynebo dvojité. Nebo vyberte více a přidejte hodnotu do pole at . (Použijte jakékoli číslo menší nebo rovno 9,99: hodnota 1,25 by byla rovna 25% více než jednoduchému řádkování, zatímco hodnota 3 by byla rovna trojnásobku).

Poznámka: Pokud budete přidávat řádky, dokud nepřejdete do zástupného symbolu, funkce automatického přizpůsobení automaticky upraví řádkování a velikost písma tak, aby se vešly všechny položky seznamu na dostupné místo.

Informace o formátování seznamu na snímku najdete v tématu Přidání odrážek nebo číslování do textu.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×