Změny kompatibility v různých verzích

Kontrola kompatibility zobrazuje seznam prvků ve vašem dokumentu Word 2013 nebo 2016, které nejsou podporované nebo se v dřívějších verzích Wordu chovají jinak. Některé z těchto funkcí se trvale změní, pokud dokument převedete na formát Word 2016 nebo 2013.

Pokud chcete spustit kontrolu kompatibility, klikněte na soubor > informace, klikněte na zjistit možné problémy > Zkontrolovat kompatibilitua pak si prohlédněte všechny problémy s kompatibilitou Liste v části Souhrn.

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce

97–2003

2007

2010

2013 a 2016

Webové video

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Aplikace pro Office

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu opakujícího se oddílu

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Upravené sloupce poznámek pod čarou

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nadpisy sbalené ve výchozím nastavení

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Označení komentářů jako hotových

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové formáty číslování

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové obrazce a textová pole

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Textové efekty

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Alternativní text u tabulek

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Funkce písem OpenType

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Blokování autorů

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové efekty WordArt

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Nové ovládací prvky obsahu

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Motivy

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Větší a menší písma

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Sledované přesunuté položky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Karty Okraje

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Obrázky SmartArt

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Grafy v Office 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vložené objekty Open XML

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Stavební bloky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Bibliografie a citace

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Rovnice

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Relativní textová pole

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Objekt WordArt z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Diagramy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X

Grafy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Červený znak X


Začátek stránky

Změny v chování funkcí

Označení komentářů jako hotových

Označení komentářů jako hotových je možné jenom ve formátech souborů Word 2013 a 2016. Dokud se komentář ani odpověď neupraví v dřívější verzi Wordu, komentář nebo odpověď se budou zobrazovat stejně, když se soubor znovu otevře ve Wordu 2013 nebo 2016.

Odpovědi na komentáře nevypadají jako odpovědi v dřívějších verzích Wordu.

Stavební bloky

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Šablony poskytují obsah, který se zobrazuje v galeriích stavebních bloků ve Wordu 2016, 2013, 2010 a 2007. Při uložení šablony ve formátu souboru Wordu 97-2003 bude obsah z galerií stavebních bloků trvale převedený na statické položky automatického textu. Automatický text nejde převést zpátky na stavební bloky, i když ho později převedete na formát Word 2013 nebo 2016.

Obsah z následujících galerií stavebních bloků bude převeden na automatický text:

 • Tabulky

 • Záhlaví

 • Zápatí

 • Čísla stránek

 • Textová pole

 • Rovnice

 • Obsahy

 • Bibliografie

 • Vodoznaky

 • Vlastní galerie

Bibliografie a citace

Citace a bibliografie se převedou na statický text a nebudou se nadále automaticky aktualizovat.

V aplikacích Word 2016 a 2013 se citace a bibliografie aktualizují automaticky při úpravě jejich zdrojů nebo při použití nového stylu dokumentu.

Při uložení dokumentu Word 2016 nebo 2013 ve Wordu 97-2003 se převedou citace a bibliografie na statický text, který se automaticky neaktualizuje a jejich zdroje nebudou dostupné.

Pokud dokument později převedete na Word 2016 nebo 2013, citace a bibliografie se automaticky neaktualizují. Jestliže chcete, aby se citace a bibliografie automaticky aktualizovaly, musíte v dokumentu znovu vytvořit zdroje nebo je zkopírovat do pole Aktuální seznam v dialogovém okně Správce referencí a potom nahradit statické citace a bibliografie nově vytvořenými údaji.

Další informace o citacích a bibliografiích najdete v článku Vytvoření bibliografie.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky obsahu se převedou na statický obsah.

Pokud dokument uložíte ve formátu Word 97 – 2003, všechny ovládací prvky obsahu se převedou na prostý text a související vlastnosti se trvale ztratí, i když dokument později převedete na formát Word 2016 nebo 2013.

Ve Wordu 97-2003 například uživatelé nebudou moct zobrazit položky rozevíracího seznamu. Kromě toho nebude možné vynutit oblasti, které nelze upravit ani odstranit, takže uživatelé budou moct obsah ovládacích prvků odstranit nebo změnit.

Vložené objekty

Vložený objekt v tomto dokumentu byl vytvořen v novější verzi Office. Ve starší verzi Wordu jej nelze upravit.

Vložené objekty Open XML lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí Wordu jejich úpravy.

Převedení vložených objektů Excel 2013 nebo 2016

 1. Pravým tlačítkem myši poklikejte na vložený objekt.

 2. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Objekt List a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku List aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Převedení vložených objektů snímků PowerPointu 2013 nebo 2016

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Snímek a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Snímek aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vložených objektů prezentace PowerPointu 2013 nebo 2016

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Prezentace a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést klikněte na přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint 97-2003.

Převedení vložených objektů Wordu 2013 nebo 2016

Vložené objekty lze převést a umožnit tak uživatelům starších verzí aplikace Word jejich úpravy.

 1. Pravým tlačítkem myši poklikejte na vložený objekt.

 2. Přejděte na příkaz Objekt Dokument a klikněte na příkaz Převést.

 3. V dialogovém okně Převést kliknutím vyberte přepínač Převést na.

 4. V seznamu Typ objektu vyberte položku Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003.

Rovnice

Rovnice budou převedeny na obrázky. Tyto rovnice nebude možné upravit, dokud nebude dokument převeden do nového formátu souboru. Při uložení rovnic dojde k trvalé ztrátě všech poznámek, vysvětlivek a poznámek pod čarou, které jsou v rovnicích uvedeny.

Pokud uložíte dokument ve formátu souboru Wordu 97-2003, převedou se rovnice na obrázky, které nebudete moct upravit. Pokud ale později dokument převedete na formát souboru Word 2016 nebo 2013 a v obrázkůch v předchozí verzi nebyly provedeny žádné změny, rovnice se stanou textem a budete je moct upravit.

Obrázky SmartArt

Obrázky SmartArt se převedou na jeden objekt, který se nebude dát upravit v předchozích verzích Wordu.

Když uložíte dokument obsahující obrázek SmartArt ve formátu aplikace Word 97-2003, budou tyto obrázky převedeny na statické obrázky. Pak už nebude možné upravit text uvnitř grafiky, změnit rozložení nebo její celkový vzhled.

Pokud později dokument převedete na formát Word 2016 nebo 2013 a v předchozích verzích nebyly provedeny žádné změny obrázků, změní se obrázek na objekt SmartArt.

Karty Okraj

Zarovnávací tabulátory se převedou na klasické tabulátory.

Ve Wordu 2016 a 2013 se karty zarovnání používají k umístění textu vzhledem k okrajům dokumentu nebo oblasti v dokumentu a k úpravě jejich umístění, pokud změníte okraje.

Pokud dokument uložíte ve formátu Word 97-2003, tabulátory se budou trvale nahrazovat tradičními kartami a po změně okrajů už nebudou jejich umístění automaticky upraveny. Pokud jste k vytvoření složitého rozložení použili tabulátory pro zarovnání, může se změnit umístění a vzhled dokumentu.

Textová pole

Umístění některých textových polí se změní.

V textových polích se text, který je zarovnán svisle na střed nebo k dolnímu okraji, trvale Zarovná hornímu okraji, i když dokument později převedete na formát Word 2016 nebo 2013.

Sledované přesunuté položky

Sledované přesunuté položky se převedou na odstraněné nebo vložené položky.

Pokud uložíte dokument ve formátu souboru Wordu 97-2003, sledované přesunuté položky se převedou na sledované odstraněné nebo vložené položky. Pokud později dokument převedete na formát Word 2016 nebo 2013, sledované vložené a odstraněné položky nebudou převedeny zpátky na sledovaná přesunutí.

Nové formáty číslování

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4, ...).

Seznamy, které jsou formátovány pomocí nových formátů číslování (0001, 0002, 0003, 0004...), budou převedeny na standardní formáty s arabskými číslicemi (1, 2, 3, 4...).

Nové obrazce a textová pole

Obrazce a textová pole se převedou na efekty, které jsou dostupné v tomto formátu.

Obrazce a textová pole vytvořená ve Wordu 2016 nebo 2013 lze formátovat pomocí různých nových efektů, jako je zkosení a prostorové otočení, které nejsou dostupné v předchozích verzích Wordu. V předchozích verzích Wordu se tyto efekty převedou na efekty, které jsou v těchto verzích k dispozici.

Textové efekty

Textové efekty se odeberou.

Textové efekty budou trvale odebrány v případě, že nejsou použity prostřednictvím vlastního stylu.

Pokud se textové efekty použijí pomocí vlastního stylu, zobrazí se znovu, jakmile se dokument znovu otevře ve Wordu 2016 nebo 2013.

Alternativní text u tabulek

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Alternativní text se zobrazuje, pokud se dokument nachází na webu. Ve formátu aplikace Word 97-2003 je alternativní text u tabulek trvale odebrán.

Blokování autorů

Všechny informace o oblastech, které v tomto dokumentu upravují jiní autoři, se trvale odeberou.

Blokování autorů je odebráno ze všech oblastí, kde je tato funkce použita, a celý dokument je k dispozici pro úpravy.

Objekt WordArt

Textové efekty se odeberou.

WordArt je převeden na statický text.

Grafy a diagramy

Graf v tomto dokumentu pravděpodobně obsahuje data v buňkách nacházejících se mimo limity řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data nacházející se mimo 256 (IV) sloupců a 65 536 řádků nebudou uložena.

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Pokud je graf nebo diagram založen na datech, která se nacházejí mimo řádky a sloupce podporované aplikací Word 97-2003, dojde ke ztrátě těchto dat.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×