Zobrazení hodnot Ano nebo Ne pomocí zaškrtávacích políček, přepínačů a přepínacích tlačítek

Zobrazení hodnot Ano nebo Ne pomocí zaškrtávacích políček, přepínačů a přepínacích tlačítek

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V Accessu má pole typu Ano/ne pouze dvě hodnoty: Ano nebo ne. Pokud v textovém poli použijete pole typu Ano/Ne, zobrazí se hodnota jako-1 pro Ano a 0 pro ne. Tyto hodnoty nejsou pro většinu uživatelů velmi smysluplné, takže Access nabízí zaškrtávací políčka, přepínače a přepínací tlačítka, která můžete použít k zobrazení a zadávání hodnot Ano/ne. Tyto ovládací prvky poskytují grafické znázornění hodnoty Ano/Ne, která se snadno používá a snadno čtou.

Tento článek popisuje aplikace pro každý z těchto ovládacích prvků a vysvětluje, jak je přidat do formulářů a sestav.

V tomto článku

Rozhodněte se, jaký ovládací prvek použít

Ve většině případů je nejlepším ovládacím prvkem představujícím hodnotu Ano/ne. Toto je výchozí typ ovládacího prvku, který se vytvoří, když do formuláře nebo sestavy přidáte pole Ano/ne. Přepínače a přepínací tlačítka se nejčastěji používají jako součást skupiny voleb. Další informace o skupinách voleb naleznete v části Princip skupin možností.

Následující ilustrace znázorňuje tři ovládací prvky a jejich reprezentace Ano a ne. Sloupec Ano zobrazuje ovládací prvek, jak se zobrazí, když je vybraný, a žádný sloupec nezobrazuje ovládací prvek tak, jak se zobrazí, když ho odstraníte.

Ovládací prvky typu Ano/Ne

Začátek stránky

Vytvoření vázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka

Zaškrtávací políčko můžete rychle vytvořit přetažením pole typu Ano/ne z podokna seznam polí do formuláře nebo sestavy.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení – klikněte na ni pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a v místní nabídce potom klikněte na požadované zobrazení.

 2. Pokud není zobrazeno podokno seznam polí , zobrazte ho stisknutím kláves ALT + F8.

 3. V případě potřeby v seznamu tabulka rozbalte kliknutím na znaménka plus (+) vedle názvů tabulek.

 4. Přetáhněte pole typu Ano/ne z podokna seznam polí do formuláře nebo sestavy.

  V závislosti na nastavení vlastnosti ovládacího prvku zobrazení pole se vytvoří zaškrtávací políčko, textové pole nebo pole se seznamem a bude svázáno s polem. Když v tabulce vytvoříte nové pole typu Ano/Ne, výchozí nastavení vlastnosti ovládacího prvku zobrazení je políčko.

Pokud chcete, můžete změnit ovládací prvek zaškrtávacího políčka na přepínač nebo přepínací tlačítko. Chcete-li to udělat, klikněte na zaškrtávací políčko pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz změnit na a potom klikněte na tlačítko přepínací tlačítko Obrázek tlačítka nebo Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Vytvoření nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka

Pomocí nevázaného zaškrtávacího políčka, přepínače nebo přepínacího tlačítka ve vlastním dialogovém okně můžete přijímat uživatelské vstupy a provádět akce na základě tohoto vstupu.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a v místní nabídce pak kliknete na příkaz návrhové zobrazení .

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině ovládací prvky na nástroj požadovaného ovládacího prvku (zaškrtávací políčko Vzhled tlačítka , přepínač Obrázek tlačítka nebo přepínací tlačítko Obrázek tlačítka ).

 3. Klikněte na formulář nebo sestavu, kam chcete ovládací prvek umístit.

  Access umístí ovládací prvek do formuláře nebo sestavy.

Ačkoli to není nutné, můžete tento ovládací prvek přejmenovat tak, aby měl výstižnější název. Tím se nezmění popisek, který se zobrazuje vedle ovládacího prvku, ale může se mu snadněji odkazovat ve výrazech nebo makrech.

Přejmenování ovládacího prvku

 1. Zkontrolujte, že je vybraný ovládací prvek.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Zadejte nový název do pole vlastnosti název ovládacího prvku.

Pokud chcete, můžete zaškrtávací políčko změnit na přepínač nebo přepínací tlačítko. Chcete-li to udělat, klikněte na zaškrtávací políčko pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz změnit na a potom klikněte na tlačítko přepínací tlačítko Obrázek tlačítka nebo Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Principy skupin voleb

Jednotlivé zaškrtávací políčko, přepínač nebo přepínací tlačítko mohou být vázané nebo nevázané nebo mohou být součástí skupiny voleb. Skupina voleb zobrazuje omezenou sadu alternativ a najednou může být vybraná jenom jedna možnost ve skupině Možnosti. Skupina voleb se skládá ze skupinového rámečku a ze skupiny zaškrtávacích políček, přepínacích tlačítek nebo přepínačů.

Pokud je skupina voleb svázána s polem, je k danému poli vázán pouze samotný skupinový rámeček, nikoli ovládací prvky obsažené uvnitř rámečku. Namísto nastavení vlastnosti zdroj ovládacího prvku pro každý ovládací prvek ve skupině možnosti nastavíte vlastnost hodnota možnosti každého ovládacího prvku na číslo, které je smysluplné pro pole, se kterým je skupinový rámeček svázaný. Když vyberete některou možnost ve skupině možností, aplikace Access nastaví hodnotu pole, ke kterému je skupina možností vázána, na hodnotu vlastnosti hodnota možnosti .

Hodnotou skupiny voleb může být jenom číslo, ne text. Access uloží toto číslo do podkladové tabulky. Skupina voleb může být také nastavena na výraz nebo může být nevázaná. Ve vlastním dialogovém okně můžete použít skupinu nevázané možnosti pro přijetí uživatelského vstupu a následné provedení akce na základě tohoto vstupu.

Je standardní postup, jak používat zaškrtávací políčka pro pole typu Ano/Ne a přepínače nebo přepínací tlačítka pro skupiny možností. Tohle je ale jenom návrh a pro oba účely můžete použít kterýkoli ze tří ovládacích prvků.

Začátek stránky

Vytvoření skupiny voleb

Skupinu voleb můžete rychle vytvořit pomocí Průvodce skupinou voleb. Než začnete, rozhodněte se, jestli chcete hodnotu možnosti Uložit do tabulky. Pokud ano, musíte mít pole s datovým typem číslo, který je pro tento účel určený.

Další informace o přidání pole do tabulky najdete v článku Vytvoření tabulky a přidání polí.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom kliknete na příkaz návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky zkontrolujte, že je vybraná možnost použít Průvodce ovládacímiprvky Vzhled tlačítka . Vzhled tlačítka

 3. Ve stejné skupině klikněte na položku Skupina Vzhled tlačítka .

 4. Ve formuláři klikněte na místo, kam chcete skupinu voleb umístit.

 5. Postupujte podle pokynů v průvodci. Na poslední stránce klikněte na Dokončit.

  Access umístí skupinu voleb ve formuláři.

Přejmenování skupiny voleb    Ačkoli to není nutné, můžete skupinu voleb přejmenovat tak, aby měla výstižnější název. Tím se nezmění popisek, který se zobrazuje vedle skupiny voleb, ale může se snadněji odkazovat na ovládací prvek ve výrazech nebo makrech.

 1. Kliknutím na rámeček skupiny zaJistěte, aby byla skupina možností vybrána.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Zadejte nový název do pole vlastnosti název ve skupině Možnosti.

Začátek stránky

Přidání nové možnosti do existující skupiny voleb

Nové ovládací prvky můžete přidat do skupiny voleb podle potřeby. Ve skupině můžete vytvořit nový ovládací prvek nebo můžete existující ovládací prvek vyjmout z jiného místa ve formuláři a vložit ho do skupiny.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a potom kliknete na příkaz návrhové zobrazení Obrázek tlačítka .

 2. Kliknutím vyberte rámeček skupiny voleb a pak přetažením úchytů pro změnu velikosti rámečku vytvořte místo pro nový ovládací prvek.

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vytvoření nového ovládacího prvku ve skupině    

   1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině ovládací prvky na nástroj pro typ ovládacího prvku, který chcete přidat (zaškrtávací políčko Vzhled tlačítka , přepínač Obrázek tlačítka nebo přepínací tlačítko Obrázek tlačítka ).

   2. Přesuňte ukazatel na pozici uvnitř skupiny voleb. Po změně barvy rámečku se barva nového ovládacího prvku změní na součást skupiny voleb.

   3. Kliknutím umístěte ovládací prvek do skupiny.

  • Přesunutí existujícího ovládacího prvku do skupiny    

   Pokud přetáhnete ovládací prvek do skupiny voleb, nebude součástí skupiny. Tento ovládací prvek je nutné vyjmout a vložit do skupiny, aby se staly možností.

   1. Vyberte ovládací prvek, který chcete přesunout do skupiny voleb.

   2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Vyjmout. Vzhled tlačítka

   3. Vyberte skupinu možností kliknutím na rámeček obklopující skupinu.

   4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit. Vzhled tlačítka

    Access přidá ovládací prvek do skupiny.

 4. Pravděpodobně budete muset přesunout ovládací prvek a jeho popisek tak, aby se zakrývaly se stávajícími ovládacími prvky a popisky.

 5. Vyberte nově přidaný ovládací prvek a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností ovládacího prvku.

 6. Všimněte si hodnoty vlastnosti hodnota možnosti nově přidaného ovládacího prvku. V závislosti na vašich potřebách můžete toto nastavení nechat v navrhovaných hodnotách Accessu nebo změnit na jinou hodnotu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×