Formátování

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Je možné, že dáváte přednost zobrazení nulových hodnot v buňce, nebo používáte tabulku, která musí vyhovovat formálním zásadám požadujícím skrytí nulových hodnot. Existuje několik způsobů, jak zobrazit nebo skrýt nulové hodnoty.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty (0) zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pomocí tohoto návodu skryjete nulové hodnoty ve vybraných buňkách jednoduše pomocí formátu čísla. Skryté hodnoty se pak budou zobrazovat jen v řádku vzorce a ne při tisku. Jestliže se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, nová hodnota se už v buňce zobrazí a její formát bude podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Můžete kliknout na Ctrl+1 nebo na kartě Domů klikněte na Formát > Formát buněk.

  Formát buněk na kartě Domů

 3. Klikněte na Číslo > Vlastní.

 4. Do pole Type (Typ) zadejte 0;-0;;@ a klikněte na OK.

Zobrazení nulových hodnot:

 1. Vyberte buňky se skrytými nulami.

 2. Můžete kliknout na Ctrl+1 nebo na kartě Domů klikněte na Formát > Formát buněk.

 3. Pokud chcete použít výchozí formát čísla, klikněte na Číslo > Obecný a pak na OK.

Skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle nápisu Podmíněné formátování a pak na Pravidla zvýraznění buněk > Je rovno.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V poli Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou barvu a klikněte na OK.

Zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

K této akci použijte funkci KDYŽ.

Data v buňkách A2 a A3 v excelovém listu

Takovýhle vzorec použijte, když budete chtít místo nulové hodnoty vrátit prázdnou buňku:

 • =KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Tady je postup, jak si přečíst vzorec. Pokud je 0 výsledkem (a2-a3), nezobrazí se 0 – nic (označené pomocí dvojitých uvozovek ""). Pokud to není pravda, zobrazí se výsledek a2-a3. Pokud nechcete, aby byly buňky prázdné, ale chcete zobrazit něco jiného než 0, zadejte mezi dvojité uvozovky spojovník "-" nebo jiný znak.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Analýza ve skupině Kontingenční tabulka klikněte na šipku vedle položky Možnosti a potom klikněte na položku Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Změna zobrazení chyb    V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo nul. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechejte textové pole prázdné.

  • Změna zobrazení prázdných buněk    Zaškrtněte políčko pro zobrazení prázdných buněk . Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit prázdné buňky, nechcete textové pole prázdné. Chcete-li zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Použití formátu čísla ke skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pokud chcete skrýt nulové hodnoty ve vybraných buňkách, postupujte podle tohoto návodu. Pokud se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, bude formát této hodnoty podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Můžete kliknout na Ctrl+1 nebo na kartě Domů klikněte na Formát > Formát buněk.

 3. V seznamu Druh klikněte na Vlastní.

 4. Do pole Typ zadejte 0;-0;;@.

Poznámky: 

 • Skryté hodnoty se zobrazí jenom na řádku vzorců (nebo v případě, že je upravujete v buňce, zobrazí se v buňce) a nevytisknou se.

 • Pokud chcete skryté hodnoty znovu zobrazit, vyberte buňky a stiskněte Ctrl+1 nebo přejděte na kartě Domů ve skupině Buňky na Formát a klikněte na Formát buněk. Klikněte na Obecný v seznamu Druh a použijte tak výchozí číselný formát. Pokud chcete znovu zobrazit datum nebo čas, vyberte na kartě Číslo odpovídající formát data nebo času.

Použití podmíněného formátování ke skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle tlačítka Podmíněné formátování, přejděte na položku Pravidla zvýraznění buněk a klikněte na Je rovno.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou.

Použití vzorce k zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

K tomuto úkolu použijte funkci KDYŽ.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

1

2

3

4

5


šest

7

A

B

Data

10

10

Vzorec

Popis (výsledek)

=A2-A3

Druhé číslo odečtené od prvního (0)

=KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (prázdná buňka), vrátí prázdnou buňku.

=KDYŽ(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (-), vrátí pomlčku.

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce KDYŽ.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Možnosti kontingenční tabulky na šipku vedle položky Možnosti a potom na Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Změna zobrazování chyb:     V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo chyb. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechte textové pole prázdné.

  Změna zobrazování prázdných buněk:     Zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit prázdné buňky, nechcete textové pole prázdné. Chcete-li zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

V některých případech možná budete chtít, aby se vám na listu neukazovaly nulové hodnoty (0), jindy je naopak budete chtít zobrazit. Ať už teda potřebujete mít nuly zobrazené nebo skryté, ukážeme si několik způsobů, jak na to.

Zobrazení nebo skrytí všech nulových hodnot na listu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excela potom klikněte na kategorii Upřesnit .

 2. V části Zobrazit možnosti pro tento list: vyberte list a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nulové hodnoty (0) v buňkách zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

  • Pokud chcete nulové hodnoty zobrazovat jako prázdné buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit nulu v buňkách s nulovou hodnotou.

Použití formátu čísla ke skrytí nulových hodnot ve vybraných buňkách

Pokud chcete skrýt nulové hodnoty ve vybraných buňkách, postupujte podle tohoto návodu. Pokud se hodnota v některé z těchto buněk změní na nenulovou, bude formát této hodnoty podobný obecnému formátu čísla.

 1. Vyberte buňky obsahující nulové hodnoty (0), které chcete skrýt.

 2. Můžete kliknout na Ctrl+1 nebo na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát > Formát buněk.

 3. V seznamu Druh klikněte na Vlastní.

 4. Do pole Typ zadejte 0;-0;;@.

Poznámky: 

 • Skryté hodnoty se zobrazí jenom v řádku vzorců Obrázek tlačítka -nebo v buňce, pokud je upravíte v buňce, a nejsou vytištěné.

 • Pokud chcete skryté hodnoty znovu zobrazit, vyberte buňky a potom přejděte na kartě Domů ve skupině Buňky na Formát a klikněte na Formát buněk. Kliknutím na Obecné v seznamu Druh použijte výchozí číselný formát. Pokud chcete znovu zobrazit datum nebo čas, vyberte na kartě Číslo odpovídající formát data nebo času.

Použití podmíněného formátování ke skrytí nulových hodnot vrácených vzorcem

 1. Vyberte buňku, která obsahuje nulovou (0) hodnotu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Styly klikněte na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování > Pravidla zvýraznění buněk > Rovná se.

 3. Do pole vlevo zadejte hodnotu 0.

 4. V rozevíracím seznamu vpravo vyberte položku Vlastní formát.

 5. V dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartu Písmo.

 6. V poli Barva vyberte bílou.

Použití vzorce k zobrazení nul jako pomlček nebo prázdných buněk

To můžete udělat pomocí funkce KDYŽ.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 1. Vyberte příklad v tomto článku.

Důležité informace: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

Výběr příkladu z nápovědy

 1. Stiskněte CTRL+C.

 2. Vytvořte v Excelu prázdný sešit nebo list.

 3. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte CTRL+V.

Důležité informace: Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, je nutné ho zkopírovat do buňky A1 listu.

 1. Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte na skupinu Závislosti vzorců > Zobrazit vzorce.

Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle svých potřeb.

1

2

3

4

5


šest

7

A

B

Data

10

10

Vzorec

Popis (výsledek)

=A2-A3

Druhé číslo odečtené od prvního (0)

=KDYŽ(A2-A3=0;"";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (prázdná buňka), vrátí prázdnou buňku.

=KDYŽ(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Pokud je hodnota nula (-), vrátí pomlčku.

Další informace o použití této funkce najdete v části Funkce KDYŽ.

Skrytí nulových hodnot v kontingenčních tabulkách

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky.

 2. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Možnosti kontingenční tabulky na šipku vedle položky Možnosti a potom na Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Rozložení a formát a pak proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  Změna zobrazování chyb:     V části Formát zaškrtněte políčko Pro chybové hodnoty zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách místo chyb. Jestli chcete chyby zobrazovat jako prázdné buňky, nechte textové pole prázdné.

  Změna zobrazování prázdných buněk:     Zaškrtněte políčko Pro prázdné buňky zobrazit. Do textového pole pak zadejte hodnotu, která se má zobrazit v prázdných buňkách. Jestli chcete zobrazit prázdné buňky, nechcete textové pole prázdné. Chcete-li zobrazit nuly, zrušte zaškrtnutí políčka.

Viz také

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×