Složku Doručená pošta nebo libovolnou poštovní složku můžete filtrovat tak, aby se zobrazují jenom nepřečtené zprávy. Nepřečtené zprávy se ve výchozím nastavení zobrazují tučně v Seznam zpráv.

 • V Outlooku 2016 vyberte v horní části seznamu zpráv rozevírací seznam Vše a pak vyberte Nepřečtená pošta.

  Snímek obrazovky znázorňuje možnost Nepřečtená pošta vybraná v rozevírací nabídce Vše na pásu karet Doručená pošta.

 • V Outlooku 2016, 2013 a 2010 vyberte rozevírací seznam Filtrovat e-mail ve skupině Najít na pásu karet a vyberte Nepřečtené.

  Filter E-mail command on the ribbon

 1. V horní části složky Doručená pošta klikněte do pole Prohledat aktuální poštovní schránku. 

 2. Zadejte isread:no a potom klikněte na Enter nebo klikněte na tlačítko Nepřečtené ve skupině Upřesnit na pásu karet.

  Poznámka: Pokud chcete přepnout hledání na aktuální složku nebo podsložky, vyberte tlačítko Aktuální složka nebo tlačítko Podsložky ve skupině Obor na pásu karet.

Složka Výsledků hledání je složka s předdefinované sady kritérií hledání. Obsah složky výsledků hledání se automaticky aktualizuje jako přijaté nové položky, které splňují uvedená kritéria.

 1. Ve složce Doručená pošta zvolte kartu Složka > Nová složka výsledků hledání.

 2. Ve skupině Pošta pro čtení vyberte Nepřečtená pošta a pak vyberte OK.

 1. V navigačním podokně kliknutímna znaménko plus (+) vedle složky výsledků hledání zobrazte její podsložky.

 2. Klikněte na složku Nepřečtená pošta.

  Nepřečtené položky se zobrazí v seznamu zpráv.

  Tip: Pokud chcete složku Nepřečtená pošta zviditelnit, přetáhněte ji do podokna Oblíbené složky.

Důležité informace: Když odstraníte složku výsledků hledání, e-mailové zprávy zobrazené ve složce výsledků hledání se neodstraní, protože tyto položky se nikdy neuloží, jenom se zobrazí, ve složce výsledků hledání. Pokud ale otevřete nebo vyberete jednu nebo více e-mailových zpráv zobrazených ve složce výsledků hledání a odstraníte e-mailové zprávy, odstraní se zprávy ze složky Microsoft Outlook, kde jsou uložené.

Složka Nepřečtená pošta je jednou z předdefinovaných složek výsledků hledání. Pokud tuto složku nevidíte v části Složky výsledků hledání v navigačním podokně, můžete ji znovu vytvořit.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×