Zobrazení propojení mezi buňkami

Důležité informace: Tato funkce není v Office v počítači s Windows RT dostupná. Dotazy jsou k dispozici pouze v edicích Office Professional Plus a Microsoft 365 Apps pro podniky. Chcete zjistit, jakou verzi Office používáte?

Diagram vztahů buněk je podrobný interaktivní diagram všech propojení mezi aktuálně vybranou buňkou a jinými buňkami na stejném listu, na jiných listech nebo dokonce v jiných sešitech. Můžete určit, kolik úrovní vztahů buněk chcete v diagramu zobrazit, a jestli se mají zobrazit propojení s předchůdci, propojení se závislými buňkami, nebo oba typy propojení.

Jestliže potřebujete použít nástroj Vztahy buněk, musíte mít nejdříve v počítači nainstalováný Microsoft Office 2013 Professional Plus a potom musíte povolit doplněk Diagnostika. Přečtěte si, jak nainstalujete doplněk Inquire (Diagnostika).

Vytvoření diagramu vztahů

 1. Vyberte buňku a klikněte na Inquire > Cell Relationship (Vztah buňky).

Vztah buňky

 1. Pokud Excel zobrazí výzvu k uložení posledních změn v souboru, můžete:

  • Kliknout na Ano a do analýzy budou zahrnuty dosud neuložené změny.

  • Kliknout na Ne a analýza použije poslední uloženou verzi souboru.

  • Kliknout na Zrušit, pokud nechcete spouštět analýzu nebo jste nevybrali buňky, které chcete analyzovat.

Zobrazí se okno Cell Relationship Diagram Option (Možnosti diagramu vztahů buněk).

Možnosti diagramu vztahů buněk

 1. V tomto dialogovém okně můžete nastavit následující možnosti:

  • Zda má být do analýzy zahrnut pouze aktuální list, jiné listy, nebo jiné sešity.

  • Zda budou kontrolovaní předchůdci (jiné buňky, na nichž je tato buňka závislá), závislé buňky, nebo oba typy buněk.

   Vztahy mezi předchůdci a závislými buňkami

   V tomto diagramu vztahů buněk je buňka D5 propojená s buňkami na dvou listech (List 2 a List 3). Závisí na buňce D4 a je předchůdcem buňky F4.

  • Počet úrovní vztahů buněk, které chcete analyzovat.

   Například ve dvojúrovňovém vztahu buňka A6 na Listu 1 závisí na buňce C12, která zase závisí na buňce B6 na Listu 2.

Práce s diagramem a jeho principy

Adresa analyzované buňky je v diagramu vždy uvedená tučně. Tady jsme analyzovali buňku D5.

Vztahy mezi předchůdci a závislými buňkami

 • Šipky v diagramu směřují ve vztahu k závislé buňce (směr toku dat). Ve výše uvedeném diagramu je buňka D5 závislá na buňkách D4, List 2!A1 a List 3!A1. Buňka F4 je závislá na buňce D5.

 • Při spuštění sestavy tvoří uzly diagramu (buňky) síť. Přetahováním jednotlivých buněk můžete buňky uspořádat požadovaným způsobem.

 • Přesunutím ukazatele myši na buňku v diagramu zobrazíte podrobné informace – její vzorec, její hodnotu, úplnou cestu k souboru a název listu.

Podrobné informace o buňce

 • Znaménko mínus (-) ve žlutém poli vedle buňky znamená, že buňka odkazuje na oblast buněk, která je ž v diagramu rozbalená. Kliknutím na znaménko mínus oblast buněk sbalíte do jediného uzlu, který představuje tuhle oblast.

Rozbalená oblast buněk v diagramu

 • Poklikáním na buňku v diagramu aktivujete buňku na listu a zavřete diagram.

 • Kliknutím na pole Zoom (Lupa) zvětšíte nebo zmenšíte velikost prvků diagramu. Kliknutím na tlačítko Layout Nodes (Layout Nodes) obnovíte zobrazení na 100 % a dalším kliknutím diagram zarovnáte na střed.

Nástroje diagramu vztahů buněk

 • Kliknutím na tlačítko Show Overview Window (Zobrazit okno s přehledem) otevřete nové okno se zobrazením celé struktury diagramu. To je užitečné u diagramů s mnoha vztahy mezi analyzovanou buňkou a jinými buňkami, které se do diagramu nevejdou.

 • Oblast diagramu můžete přiblížit tak, že kliknete na tlačítko a přetáhnete ho, abyste v okně přehledu nakreslili pole, které způsobí, že hlavní okno zobrazí uzly, které jsou v poli. Přetažením pole kolem můžete fokus přesunout na jiné oblasti diagramu.

Okno Přehled

 • Kliknutím na tlačítko Refresh (Aktualizovat) znovu spustíte analýzu.

 • Kliknutím na tlačítka Print (Tisk) a Preview (Náhled) vytisknete výsledky analýzy a zobrazíte jejich náhled.

 • Kliknutím na tlačítko Layout Nodes (Uzly rozložení) obnovíte zobrazení na 100 % a dalším kliknutím diagram zarovnáte na střed.

 • Kliknutím na tlačítko Stop Processing (Zastavit zpracování) zastavíte proces analýzy (například když vyberete nesprávnou buňku).

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×