Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Zobrazení, správa a instalace doplňků v aplikacích Microsoft Office

Předplatné Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Když doplněk povolíte, přidá se do aplikací Office vlastní příkazy a nové funkce, které vám pomůžou zvýšit produktivitu. Vzhledem k tomu, že doplňky můžou být používány počítačovými podvodníky ke zneužití počítače, můžete pomocí nastavení zabezpečení doplňku změnit jejich chování.

Poznámka: Tento postup platí jenom pro aplikace Microsoft Office, které jsou spuštěné ve Windows.

Vytváření propojených poznámek

Pokud hledáte nápovědu k propojení poznámek v OneNote s Word nebo PowerPoint dokumentem, přečtěte si článek vytvoření propojených poznámek.

Doplňky Excelu pro Windows

Pokud hledáte nápovědu ke konkrétním doplňkům Excelu, které jsou součástí Office, jako je Řešitel nebo dotaz, přečtěte si téma Nápověda k doplňkům Excelu pro Windows.

Pokud hledáte další nápovědu k doplňkům aplikace Excel pomocí dialogového okna Doplňky modelu COM , přečtěte si článek Přidání nebo odebrání doplňků v Excelu.

Další informace získáte po kliknutí na nadpis níže.

Pokud víte, že je doplněk z důvěryhodného zdroje, můžete na panelu zpráv kliknout na Povolit obsah.

Panel zpráv se zprávou Určitý aktivní obsah byl zakázán

Doplněk zakážete nebo odeberete takto:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. V dolní části okna u možnosti Spravovat klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V dialogovém okně vyberte doplňky, které chcete zakázat nebo odebrat.

  Zakázání nebo odebrání nežádoucích doplňků pomocí dialogového okna Spravovat doplňky modelu COM
 4. Pokud chcete doplněk zakázat, jednoduše zrušte zaškrtnutí políčka před jeho názvem. Pokud chcete doplněk odinstalovat, vyberte ho a klikněte na Odebrat.

 5. Kliknutím na OK uložte změny a vraťte se do dokumentu.

Nastavení doplňků, jejichž popis je uveden v následující části, je možné zobrazit a změnit v Centru zabezpečení. Je možné, že nastavení zabezpečení před doplňky byla ve vaší organizaci stanovena, některé možnosti proto nemusí být možné změnit.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Doplňky.

 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček, které jsou na stránce Doplňky.

Oblast Doplňky v Centru zabezpečení

 • Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby Centrum zabezpečení kontrolovalo, jestli má doplněk důvěryhodný podpis vydavatele. Pokud podpis vydavatele důvěryhodný není, aplikace Office doplněk nezavede a na panelu s informacemi o blokování se zobrazí oznámení, že doplněk je zakázaný.

 • Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný):     Pokud zaškrtnete políčko Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem, přestane být políčko Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný) vyšedlé (neaktivní). Doplňky podepsané důvěryhodným vydavatelem budou povolené, ale nepodepsané doplňky budou zakázané.

 • Zakázání všech doplňků aplikací (mohou negativně ovlivnit funkčnost)     Pokud žádné doplňky nepovažujete za důvěryhodné, zaškrtněte toto políčko. Všechny doplňky jsou vypnuté bez oznámení a ostatní pole doplňku jsou šedá.

Poznámka: Toto nastavení se projeví po ukončení a opětovném spuštění příslušné aplikace Office.

Při používání doplňků se vám může hodit přečíst si víc o digitálních podpisech a certifikátech, které ověřují doplněk, a taky o důvěryhodných vydavatelích (vývojářích softwaru, kteří často doplňky vytvářejí).

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. Když vyberete (zvýrazníte) konkrétní doplněk, uvidíte dole jeho název, vydavatele, informace o kompatibilitě a to, kde ho máte na počítači uložený. V popisu si pak můžete přečíst, co dělá nebo k čemu je.

Zobrazení oblasti Doplňky v Centru zabezpečení

 • Aktivní doplňky aplikací:     Doplňky, které jsou registrované a právě spuštěné v aplikaci Office.

 • Neaktivní doplňky aplikací:     Doplňky, které jsou přítomny v počítači, nejsou však aktuálně zavedeny. Například schémata XML jsou aktivní, jen když je otevřen dokument, který na ně odkazuje. Jiným příkladem jsou doplňky modelu COM: Je-li zaškrtnuto políčko pro daný doplněk modelu COM, je doplněk aktivní. Není-li políčko zaškrtnuto, je doplněk neaktivní.

 • Doplňky související s dokumentem:     Soubory šablon, na které odkazují otevřené dokumenty.

 • Zakázané doplňky aplikací    Doplňky, které jsou automaticky zakázané, protože způsobují havárie aplikací Office.

 • Doplněk:     Název doplňku

 • Vydavatel:     Vývojář softwaru nebo organizace odpovědná za vytvoření doplňku

 • Kompatibilita:     Tady najdete některé problémy s kompatibilitou.

 • Umístění:     Cesta k souboru označuje, kde je doplněk v počítači nainstalován.

 • Popis Tento text popisuje funkci doplňku.

Poznámka: Aplikace Microsoft Outlook má v Centru zabezpečení jednu možnost pro doplňky: Používat nastavení zabezpečení maker u nainstalovaných doplňků. Aplikace InfoPath nemá žádné nastavení zabezpečení pro doplňky.

Při správě a instalaci doplňků se řiďte následujícími pokyny.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Doplňky.

 2. Vyberte typ doplňku.

 3. Klikněte na tlačítko Přejít.

 4. Vyberte doplňky, které chcete přidat, odebrat, zavést nebo nahrát. Můžete taky kliknout na Procházet a vyhledat doplňky, které chcete nainstalovat.

Pokud jste si přes Office Store předplatili doplněk, který už nechcete, můžete toto předplatné zrušit.

 1. Otevřete aplikaci Office a přejděte na pásu karet na kartu Vložení.

 2. Ve skupině Doplňky klikněte na Moje doplňky.

  Na kartě Vložení na pásu karet najdete skupinu Doplňky pro správu doplňků v Excelu
 3. Zvolte Spravovat moje doplňky.

  Dialogové okno Doplňky pro Office obsahuje seznam doplňků, které jste nainstalovali. Pokud je chcete spravovat, klikněte na Spravovat moje doplňky.
 4. Klikněte na aplikaci, kterou chcete zrušit, a potom v části Akce klikněte na Spravovat předplatné.

 5. V části Platba a fakturace zvolte Zrušit předplatné.

 6. Klikněte na OK a potom na Pokračovat.

Po dokončení by se měla v poli s komentáři v seznamu aplikací zobrazit zpráva, že jste zrušili předplatné aplikace.

Některé doplňky nemusí odpovídat zásadám IT oddělení vaší organizace. Pokud jste nedávno do některé aplikace Office nějaký doplněk doinstalovali a budou s ním právě tyto problémy, funkce Zabránění spuštění dat ho zakáže a může dojít k chybě aplikace.

Další informace o funkci Zabránění spuštění dat

Viz také

Další informace získáte po kliknutí na nadpis níže.

Při instalaci Microsoft Office 2007 se několik doplňků nainstaluje a zaregistruje na váš počítač automaticky.

Word, Excel, Access a PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na tlačítko Možnosti a pak klikněte na kategorii Doplňky.

 2. Podívejte se na doplňky a rozšíření aplikací, které jsou roztříděné do následujících kategorií:

  • Aktivní doplňky aplikací:     Obsahuje rozšíření, která jsou zaregistrovaná a právě spuštěná v aplikaci Office.

  • Neaktivní doplňky aplikací:     Obsahuje doplňky, které jsou sice na počítači, ale nejsou aktuálně zavedené. Například inteligentní značky nebo schémata XML jsou aktivní jenom v případě, že je otevřený dokument, který na ně odkazuje. Dalším příkladem jsou doplňky modelu COM, které jsou uvedené v dialogovém okně Doplňky modelu COM. Pokud je políčko pro daný doplněk modelu COM zaškrtnuté, je doplněk aktivní. Pokud políčko pro daný doplněk modelu COM zaškrtnuté není, je doplněk neaktivní. Jak otevřít dialogové okno Doplňky modelu COM, se dozvíte v následující části Zakázání nebo správa nainstalovaných doplňků.

  • Doplňky související s dokumentem:     Obsahuje soubory šablon, na které odkazují aktuálně otevřené dokumenty.

  • Zakázané doplňky aplikací:     Obsahuje doplňky, které jsou automaticky zakázané, protože způsobují chybové ukončení aplikací Office.

Outlook, InfoPath, Publisher a Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a pak klikněte na Doplňky.

 2. Podívejte se na doplňky a rozšíření aplikací, které jsou roztříděné do následujících kategorií:

  • Aktivní doplňky aplikací:     Obsahuje rozšíření, která jsou zaregistrovaná a právě spuštěná v aplikaci Office.

  • Neaktivní doplňky aplikací:     Obsahuje doplňky, které jsou sice na počítači, ale nejsou aktuálně zavedené. Například inteligentní značky nebo schémata XML jsou aktivní jenom v případě, že je otevřený dokument, který na ně odkazuje. Dalším příkladem jsou doplňky modelu COM, které jsou uvedené v dialogovém okně Doplňky modelu COM. Pokud je políčko pro daný doplněk modelu COM zaškrtnuté, je doplněk aktivní. Pokud políčko pro daný doplněk modelu COM zaškrtnuté není, je doplněk neaktivní. Jak otevřít dialogové okno Doplňky modelu COM, se dozvíte v následující části Zakázání nebo správa nainstalovaných doplňků.

  • Doplňky související s dokumentem:     Obsahuje soubory šablon, na které odkazují aktuálně otevřené dokumenty.

  • Zakázané doplňky aplikací:     Obsahuje doplňky, které jsou automaticky zakázané, protože způsobují chybové ukončení aplikací Office.

Správa doplňků může zahrnovat jejich povolení nebo zakázání, přidání nebo odebrání a změnu doplňku z aktivního na neaktivní a naopak.

Word, Excel, Access a PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Možnosti aplikace Word a potom klikněte na Doplňky.

 2. V poli Doplňky najděte doplněk, který chcete povolit nebo zakázat, a povšimněte si typu doplňku uvedeného ve sloupci Typ.

 3. Vyberte typ doplňku v poli Spravovat a potom klikněte na Přejít.

 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete povolit nebo zakázat, a potom klikněte na OK.

Poznámka: Doplňky typu Kontrola metadat se povolují jiným způsobem. Tyto doplňky se povolují automaticky, když kontrolujete přítomnost skrytých metadat nebo osobních údajů v dokumentu. Pokud chcete dokument zkontrolovat, klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na Připravit a pak klikněte na Zkontrolovat metadata.

Outlook, InfoPath, Publisher a Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení a pak klikněte na Doplňky.

 2. V poli Doplňky najděte doplněk, který chcete povolit nebo zakázat, a povšimněte si typu doplňku uvedeného ve sloupci Typ.

 3. Vyberte typ doplňku v poli Spravovat a potom klikněte na Přejít.

 4. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete povolit nebo zakázat, a potom klikněte na OK.

Doplňky a dokumenty můžou na pás karet, který je součástí rozhraní Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent, přidávat vlastní tlačítka a ovládací prvky. Všechny vlastní ovládací prvky na pásu karet rozhraní Fluent systému Office mají zvláštní popis, který označuje původ daného ovládacího prvku. V tomto příkladu pochází ovládací prvek z RXDemo.xlsm a je tak označený v popisu ovládacího prvku.

Obrázek pásu karet

Díky tomu víte, odkud vlastní ovládací prvky pocházejí, a můžete tak odebrat nebo aktualizovat příslušný dokument, globální šablonu nebo doplněk modelu COM. Informace o tom, jak zobrazit nainstalované doplňky modelu COM, najdete v předchozí části.

Ve výchozím nastavení jsou nainstalované a registrované doplňky povolené bez oznámení. Doplňky mohou být využívány počítačovými podvodníky k ohrožení škodlivým poškozením, jako je šíření viru, takže toto chování můžete změnit pomocí nastavení zabezpečení pro doplňky. Další informace najdete v tématu zobrazení nebo změna nastavení zabezpečení doplňků v tomto článku.

Pokud vy nebo váš správce nastavíte pro doplňky vyšší úroveň zabezpečení a Centrum zabezpečení rozpozná potenciálně nebezpečný doplněk, který daná kritéria nesplňuje, Centrum zabezpečení kód ve výchozím nastavení zakáže a zobrazí se panel zpráv s upozorněním na potenciálně nebezpečný doplněk nebo rozšíření aplikace.

Panel zpráv

Když na panelu zpráv kliknete na Možnosti, otevře se dialogové okno zabezpečení, kde můžete doplněk povolit. V následující části se dozvíte, jak vyhodnotit bezpečnost doplňku před tím, než kliknete na některou možnost.

Poznámka: V aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 se výstrahy zabezpečení zobrazují v dialogových oknech, ne na panelu zpráv. Office Outlook 2007 ve výchozím nastavení umožňuje spuštění všech nainstalovaných doplňků. Pokud chcete výchozí nastavení změnit, podívejte se na část Zobrazení nebo změna nastavení zabezpečení doplňků dále v tomto článku.

Když změníte nastavení zabezpečení, má to vliv jenom na aplikaci, ve které jste změnu provedli. Následující postup platí pro tyto aplikace Microsoft Office 2007:

Word, Excel, Access a PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na Nastavení Centra zabezpečení a potom klikněte na Doplňky.

 3. Klikněte na požadované možnosti. Tato nastavení nejsou ve výchozím nastavení vybraná, pokud nepracujete v organizaci, kde váš správce informačních technologií (IT) výchozí nastavení změnil pomocí zásad správce.

  • Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Centrum zabezpečení zkontrolovalo Digitální podpis v souboru dynamické knihovny (DLL), který obsahuje daný doplněk. Pokud Vydavatel není důvěryhodný, aplikace Office doplněk nenačte a na panelu zpráv se zobrazí oznámení, že doplněk je zakázaný.

  • Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný): Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že zaškrtnete políčko Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem. Někdy se může stát, že soubor dynamické knihovny (.dll), který doplněk obsahuje, není podepsaný. V takových případech budou doplňky podepsané důvěryhodným vydavatelem povoleny, ale nepodepsané doplňky budou bez upozornění zakázány.

  • Zakázání všech doplňků aplikací (mohou negativně ovlivnit funkčnost) Pokud žádné doplňky nepovažujete za důvěryhodné, zaškrtněte toto políčko. Všechny doplňky jsou vypnuté bez oznámení a ostatní zaškrtávací políčka nejsou dostupná.

   Poznámka: Toto nastavení se projeví až po zavření a opětovném otevření příslušné aplikace Office.

Outlook

Ve výchozím nastavení umožňuje Outlook spuštění všech nainstalovaných doplňků. Toto nastavení můžete omezit tak, aby se v Outlooku spouštěly jenom digitálně podepsané doplňky, aktivací nastavení Zobrazovat upozornění pro podepsaná makra a zakázat všechna nepodepsaná makra pro doplňky podle následujícího postupu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. V levém podokně klikněte na Zabezpečení maker.

 3. Klikněte na Zobrazovat upozornění pro podepsaná makra a zakázat všechna nepodepsaná makra.

 4. V levém podokně klikněte na Doplňky.

 5. Zaškrtněte políčko Používat nastavení zabezpečení maker u nainstalovaných doplňků.

InfoPath, Publisher a Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Doplňky.

 3. Klikněte na požadované možnosti. Tato nastavení nejsou ve výchozím nastavení vybraná, pokud nepracujete v organizaci, kde váš správce informačních technologií (IT) výchozí nastavení změnil pomocí zásad správce.

  • Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Centrum zabezpečení zkontrolovalo Digitální podpis v souboru dynamické knihovny (DLL), který obsahuje daný doplněk. Pokud Vydavatel není důvěryhodný, aplikace Office doplněk nenačte a na panelu zpráv se zobrazí oznámení, že doplněk je zakázaný.

  • Zakázat oznámení pro nepodepsané doplňky (kód zůstane zakázaný): Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že zaškrtnete políčko Vyžadovat podepsání doplňků aplikací důvěryhodným vydavatelem. Někdy se může stát, že soubor dynamické knihovny (.dll), který doplněk obsahuje, není podepsaný. V takových případech budou doplňky podepsané důvěryhodným vydavatelem povoleny, ale nepodepsané doplňky budou bez upozornění zakázány.

  • Zakázání všech doplňků aplikací (mohou negativně ovlivnit funkčnost) Pokud žádné doplňky nepovažujete za důvěryhodné, zaškrtněte toto políčko. Všechny doplňky jsou vypnuté bez oznámení a ostatní zaškrtávací políčka nejsou dostupná.

   Poznámka: Toto nastavení se projeví až po zavření a opětovném otevření příslušné aplikace Office.

Pokud se pokusíte zakázat doplněk a zobrazí se zpráva s upozorněním, že připojený stav doplňků Office registrovaných v HKEY_LOCAL_MACHINE nejde změnit, postupujte takto:

 1. Pokud je Outlook otevřený, zavřete ho.

 2. Ověřte, že Outlook není spuštěný, následujícím způsobem:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na hlavním panelu, klikněte na Správce úloha potom klikněte na Procesy.

  • V seznamu procesů najděte Microsoft Outlook:

   • Pokud Outlook není na seznamu, přejděte ke kroku 3.

   • Pokud Outlook je na seznamu, klikněte na něj a potom klikněte na Ukončit úlohu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Outlooku v nabídce Start a pak klikněte na Spustit jako správce.

 4. Doplňky, které chcete zakázat, zakažte podle postupu v části Zakázání nebo správa nainstalovaných doplňků výše v tomto článku.

 5. Zavřete Outlook.

 6. Otevřete Outlook běžným způsobem (ne v režimu správce).

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, můžete povolit doplněk pro aktuální relaci kliknutím na Povolit tento doplněk jenom pro tuto relaci, nebo ho můžete nechat zakázaný. Doplněk byste měli povolit, jen pokud jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Dialogové okno Možnosti zabezpečení Microsoft Office

Případně můžete vydavateli výslovně vyjádřit důvěru kliknutím na Povolit veškerý kód publikovaný tímto vydavatelem. Tím povolíte doplněk a zajistíte, že další software od tohoto vydavatele se bude vždy považovat za důvěryhodný.

Když se dialogové okno zabezpečení zobrazí v aplikaci Office Outlook 2007, můžete povolit doplněk pro aktuální relaci kliknutím na Povolit doplněk aplikace, nebo ho můžete nechat zakázaný. Doplněk byste měli povolit, jen pokud jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Bezpečnostní oznámení Microsoft Office Outlooku

Případně můžete vydavateli výslovně vyjádřit důvěru kliknutím na Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné. Tím povolíte doplněk a zajistíte, že další software od tohoto vydavatele se bude vždy považovat za důvěryhodný.

Další informace o důvěryhodných vydavatelích najdete v tématu popisujícím přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×