Údaje o aktivitě známek v aplikaci Insights

Zpráva o známkách vám umožňuje vytvořit si představu o tom, jaká je ve třídě úspěšnost – v rámci studentů i v rámci zadání. Můžete také sledovat, jak si student stojí v porovnání se zbytkem třídy a jaké známky získává v průběhu času.

Filtrování

Ve výchozím nastavení zahrnuje zpráva o známkách všechny studenty a všechna zadání za stejný časový rámec určený na stránce přehledu

Pokud chcete zobrazit zprávu pro jednotlivé studenty, konkrétní zadání nebo pro jiný časový rámec (tento měsíc, posledních 30, 60 nebo 90 dní, za celou dobu nebo pro vlastní rozsah), vyberte ve filtru Tlačítko dvojité šipky dolů.

Filtry zprávy o známkách

Čtení dat

Zprávu o známkách si můžete zobrazit v zobrazeních Rozložení nebo Trend. Pro přepínání mezi zobrazeními vyberte  Tlačítko dvojité šipky dolů

Poznámka: Do zprávy se zahrnují jenom oznámkovaná zadání. Abyste mohli snadno porovnat data z těchto zadání, jsou známky normalizované. To znamená, že se známky za každé zadání zobrazují jako kdyby byly vypočítané z maxima 100 bodů. Pokud je například možné z kvízu získat maximálně 5 bodů, pak se známka studenta, který z něj získal 4, bude zobrazovat jako 80 bodů.  

Zobrazení Rozložení

 • Rozložení známek je znázorněné pomocí pruhů. Když vyberete studenta, zobrazí se jeho rozsah známek na novém pruhu s jiným barevným odstínem, abyste mohli porovnat jeho rozsah se zbytkem třídy.

 • Najeďte myší na pruh a podívejte se, kolik studentů má stejný rozsah známek, jaká je průměrná známka studentů a kolik hodnocených zadání se započítává.

 • Vpravo vyberte panel pro filtrování seznamu studentů a zobrazte si jenom studenty v daném rozsahu známek.

Zobrazení Trend 

 • Pomocí zobrazení trendů se můžete podívat na úspěšnost konkrétního studenta ve všech zadáních. Jeden řádek představuje průměrnou známku třídy, zatímco druhý řádek představuje průměr studenta.

Jak se počítá průměrná známka 

Scénář: Nastavili jste maximální počet bodů testu na 5, kvízu na 10 a referátu na 100. 

 • Student 1 získal z testu 4 body, z kvízu 10 bodů a z referátu 80 bodů.

 • Aplikace Insights sečte body, které Student 1 získal (4+10+80), a vydělí je maximálním dosažitelným počtem bodů (5+10+100). 

  94/115 = 82 (zaokrouhlené nahoru). Průměrná známka Studenta 1 je tedy 82 bodů.

Tento postup se zopakuje u všech studentů, pak se jejich průměrné známky sečtou a vydělí počtem studentů – tím získáme průměr třídy. 

Graf rozložení známek

Graf trendu známek

Export dat 

 1. Ve zprávě vyberte Další možnosti Tlačítko Další možnosti.

 2. Vyberte Exportovat do Excelu.

 3. List Zadání obsahuje seznam studentů a zobrazuje známku pro každé zadání (pokud bylo hodnocené body). 

  List Souhrn ukazuje průměrnou známku studenta v daném předmětu. 

  Poznámka: Vybraný časový rámec pro exportovaná data uvidíte v názvu excelového souboru. 

Ve zprávě vyberte z rozevíracího seznamu Další možnosti možnost Exportovat do aplikace Excel

Data ze zprávy o známkách v aplikaci Insights exportovaná do Excelu

Případy, na které můžete reagovat pomocí zprávy o známkách

 • Sledování známek studentů v průběhu času může být užitečný způsob, jak si všimnout změn a zjistit, jestli studenti nepotřebují pomoc. 

 • Zobrazení Rozložení ukazuje rozložení známek u určitého zadání – jestli jsou známky neobvykle dobré nebo špatné – a může vám pomoct s plánováním budoucích zadání a testů. 

 • Rozložení známek může být užitečné, pokud chcete odlišit zadání pro skupiny studentů v podobném rozsahu známek. 

Další informace

Údaje o digitální aktivitě v aplikaci Insights

Údaje o komunikační aktivitě v aplikaci Insights

Údaje o stavu zadání v aplikaci Insights

Příručka pro vyučující o aplikaci Insights v Microsoft Teams

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×