Potíže se synchronizací dat a připojením

Aktualizace v aplikaci Váš telefon můžete vyhledat tak, že otevřete Nastavení > Informace > vyhledat aktualizace. Nainstalujte všechny čekající aktualizace, abyste se ujistili, že váš obsah zůstane aktuální.

Možná budete také muset vyhledat aktualizace v aplikaci Průvodce pro váš telefon – Odkaz na Windows na zařízení s Androidem. Ve vaší aplikaci Průvodce pro telefon otevřete Nastavení > Vyhledat aktualizace nebo v aplikaci Odkaz na Windows otevřete Podrobnosti >"..." (Další) v pravém horním rohu > O odkazu na Windows.

Aby se váš obsah synchronizoval, musí být váš osobní počítač s Windows a zařízení s Androidem zapnuté a připojené k internetu. Doporučujeme Spořič baterie uvést do polohy Vypnuto(může mít nežádoucí vliv na důležitá oznámení aplikace). 

Ano, k synchronizaci s počítačem můžete používat mobilní data. Pokud se však obáváte dopadu na svůj datový limit, doporučujeme, abyste používali připojení přes Wi-Fi.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Průvodce pro váš telefon.

 2. Vyberte Nastavení .

 3. Vyberte Synchronizovat přes mobilní data.

 4. Tuto možnost nastavte na Zapnuto.

Abyste zajistili nejrychlejší a nejspolehlivější připojení, musíte připojit zařízení s Androidem i osobní počítač ke stejné důvěryhodné síti Wi-Fi. Tato optimalizace není možná u veřejného připojení, například v kavárně, v hotelu nebo na letišti.

Když se poprvé připojíte k síti Wi-Fi ve Windows 10, budete vyzváni, abyste ji nastavili jako veřejnou nebo privátní (důvěryhodnou). To můžete také kdykoli změnit.

Tyto změny nemusí být vždy možné – například pokud váš zaměstnavatel řídí vaše připojení k síti.

Než začnete měnit nastavení, doporučujeme rychle provést následující kontroly:

 • Ujistěte se, že k přihlašování k aplikaci Váš telefon i k doprovodné aplikaci na vašem zařízení s Androidem používáte stejný účet Microsoft.

 • Ujistěte se, že na počítači nebo na zařízení s Androidem není zapnutý Spořič baterie, protože to může mít vliv na připojení.

 • Máte aktivní připojení k Wi-Fi. Můžete otevřít prohlížeč a přejít na váš oblíbený web?

U některých zařízení s Androidem může vaše připojení přerušit nastavení optimalizace baterie. Doporučujeme, abyste toto nastavení pro doprovodnou aplikaci (Průvodce pro váš telefon nebo Odkaz na Windows) na vašem zařízení s Androidem vypnuli. Tady je postup, jak ho vypnout podle toho, kterou doprovodnou aplikaci máte:

Pokud máte Průvodce pro váš telefon*:

Otevřete Nastavení systému Android > Aplikace a oznámení > O aplikaci > Průvodce pro váš telefon > Upřesnit > Baterie > Správa využití baterie > Optimalizace baterie. Posuňte se dolů na Průvodce pro váš telefon a vyberte Neoptimalizovat.

Pokud máte Odkaz na Windows*:

Otevřete Nastavení systému Android > Aplikace > Služba Odkaz na Windows > Baterie > Optimalizovat využití baterie. V rozevíracím seznamu vyberte Vše, posuňte se na službu Odkaz na Windows a nastavte přepínač na Vypnuto.

*Poznámka: Tento postup se může lišit v závislosti na vašem modelu zařízení s Androidem. 

Pořád to nefunguje? Pokračujte podle následujících pokynů k řešení potíží.

Na počítači:

Zkontrolujte, jestli aplikace Váš telefon může běžet na pozadí.

 1. Vyberte Start(nebo stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici), pak vyberte Nastavení > Soukromí > Aplikace na pozadí.

 2. V seznamu Zvolte, které aplikace můžou běžet na pozadí se ujistěte, že přepínač aplikace Váš telefon je zapnutý.

Ujistěte se, že vám nic nebrání ve sdílení mezi zařízeními.

 1. Vyberte Start  (nebo stiskněte klávesu s logem Windows na klávesnici), pak vyberte Nastavení> Systém > Sdílená prostředí.

 2. Pokud v části Účty uvidíte možnost Opravit hned, vyberte ji a postupujte podle pokynů.

Na zařízení s Androidem:

 • Ujistěte se, že můžete přijímat oznámení aplikací.

  • Na zařízení s Androidem přejděte na Nastavení > Aplikace (nebo Aplikace a oznámení na některých zařízeních) > Průvodce pro váš telefon a zkontrolujte, že jsou oznámení povolená.

Ujistěte se, že možnost Nerušit je nastavená na Vypnuto.

 • Na zařízení s Androidem přejděte na Nastavení > Zvuky (na některých zařízeních to může být označeno Zvuky a vibrace nebo Zvuky a oznámení) a ujistěte se, že možnost Nerušit je nastavená na Vypnuto.

Pokud máte přetrvávající potíže s připojením, můžete zkusit resetovat aplikaci. Můžete také postupovat podle pokynů a zrušit propojení zařízení s Androidem.

Pokud obě zařízení používají stejnou síť Wi-Fi, ale stále se vám zobrazuje chybová zpráva, může to být způsobeno nastavením vašeho směrovače.

Mnoho směrovačů má funkci izolace bezdrátového připojení, která vám umožňuje uzamknout síť. Pokud je tato izolace bezdrátového připojení (nebo izolace AP) povolená, bude u všech zařízení připojených k této síti Wi-Fi blokována vzájemná komunikace.

Izolaci bezdrátového připojení/izolaci AP zakážete takto:

Na většině směrovačů hledejte nastavení Wireless (Bezdrátové připojení) > Advanced Wireless Setting (Pokročilé nastavení bezdrátového připojení) a zrušte zaškrtnutí nebo vypněte přepínač u možnosti AP Isolation (Izolace AP).

Aktualizace

Pokud se vám zobrazuje stránka „Vyžaduje se aktualizace“, je to proto, že váš počítač Windows 10 a/nebo zařízení s Androidem používá starší verzi aplikace Váš telefon nebo aplikace Průvodce pro váš telefon – Odkaz na Windows, která potřebuje aktualizovat na novější verzi.

Abychom zajistili, že máte nejnovější vylepšení spolehlivosti a výkonu a že se vyhnete se potenciálním problémům s chystanými funkcemi, ptáme se, jestli se vám zobrazuje stránka „Vyžaduje se aktualizace“. a aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.

Stránka „Vyžaduje se aktualizace“ označuje, jestli potřebujete aktualizovat jenom aplikaci Váš telefon, aplikaci Průvodce pro váš telefon – Odkaz na Windows, nebo obojí. Pokud chcete stránku odebrat a aplikaci dál používat, aktualizujte prosím aplikaci na daném zařízení na nejnovější dostupnou verzi.

Aktualizace se nainstalují automaticky, pokud je na vašem zařízení s Androidem nebo na počítači tato možnost povolená. Pokud chcete zajistit bezproblémové fungování, doporučujeme, abyste nainstalovali aktualizaci na nejnovější verzi, pokud je k dispozici. Než začnete, ujistěte se, že vaše zařízení s Androidem i počítač jsou připojeny k síti Wi-Fi.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Průvodce pro váš telefon.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Klepněte na Vyhledat aktualizace.

 4. Počkejte, až se aktualizace úspěšně dokončí, a pak zavřete a znovu otevřete aplikaci Váš telefon.

Na počítači:

 1. Otevřete Microsoft Store.

 2. Vyhledejte Váš telefon.

 3. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se tlačítko Aktualizovat. Vyberte Aktualizovat, počkejte na úspěšné dokončení aktualizace a pak vyberte Spustit.

Můžete také vyzkoušet toto:

 1. Otevřete Microsoft Store.

 2. Vyberte ... (Další informace)– tuto možnost najdete vedle svého obrázku účtu Microsoft.

 3. Vyberte Položky ke stažení a aktualizace.

 4. Pokud je k dispozici aktualizace aplikace Váš telefon, zobrazí se tlačítko Aktualizovat. Vyberte Aktualizovat, počkejte na úspěšné dokončení aktualizace a pak vyberte Spustit.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Váš telefon pořád ve stavu „aktualizace“, počkejte několik minut a pak své zařízení s Androidem restartujte. Na počítači zavřete a znovu otevřete aplikaci Váš telefon.

Aktualizace se nainstalují automaticky, pokud je na vašem počítači tato možnost povolená. Pokud chcete aplikaci aktualizovat ručně, nejdřív se ujistěte, že je váš počítač připojený k internetu, a pak:

Na počítači:

 1. Otevřete Microsoft Store.

 2. Vyhledejte Váš telefon.

 3. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se tlačítko Aktualizovat. Vyberte Aktualizovat, počkejte na úspěšné dokončení aktualizace a pak vyberte Spustit.

Můžete také vyzkoušet toto:

 1. Otevřete Microsoft Store.

 2. Vyberte ... (Další informace)– tuto možnost najdete vedle svého obrázku účtu Microsoft.

 3. Vyberte Položky ke stažení a aktualizace.

 4. Pokud je k dispozici aktualizace aplikace Váš telefon, zobrazí se tlačítko Aktualizovat. Vyberte Aktualizovat, počkejte na úspěšné dokončení aktualizace a pak vyberte Spustit.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Váš telefon stále ve stavu aktualizace, počkejte několik minut a pak na počítači zavřete a znovu otevřete aplikaci Váš telefon.

Na zařízení s Androidem:

 1. Otevřete aplikaci Průvodce pro váš telefon.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Klepněte na Vyhledat aktualizace.

 4. Počkejte, až se aktualizace úspěšně dokončí, a pak zavřete a znovu otevřete aplikaci Váš telefon.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Průvodce pro váš telefon pořád ve stavu aktualizace, počkejte několik minut a pak své zařízení s Androidem restartujte.

Aktualizace se nainstalují automaticky, pokud je tato možnost povolená na vybraných zařízeních Samsung nebo Duo. Pokud chcete aplikaci aktualizovat ručně, ujistěte se, že je vybrané mobilní zařízení Samsung nebo Duo připojené k internetu, a pak:

Na vybraném zařízení Samsung nebo Duo:

 1. Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

 2. V pravém horním rohu vyberte ... (Další možnosti) > O aplikaci Odkaz na Windows.

 3. Pokud je dostupná aktualizace, mělo by se vám zobrazit dialogové okno. Klepněte na Aktualizovat. Aktualizaci můžete provést z obchodu GooglePlay Store nebo Galaxy Store.

 4. Počkejte na úspěšné dokončení aktualizace. Klepněte na Hotovo.

 5. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku aplikace Odkaz na Windows.

Poznámka: Než aplikace aktualizace rozpozná, může to několik minut trvat. Pokud je aplikace Odkaz na Windows stále ve stavu aktualizace, počkejte několik minut a pak restartujte vybrané zařízení Samsung nebo Duo.

Zkontrolujte, jestli vaše verze aplikace splňuje minimální požadovanou verzi. Tady je postup, jak zkontrolovat, jestli máte nejnovější verzi.

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Váš telefon.

 2. Vyberte Nastavení > Informace o.

 3. Část O této aplikaci obsahuje číslo verze aplikace Váš telefon, kterou máte aktuálně nainstalovanou v počítači. Bude vypadat nějak takto: „Váš telefon <číslo>“.

 4. Zkontrolujte, jestli je číslo verze rovno nebo větší než Váš telefon 1.21042.136.0. Pokud máte verzi aplikace, která je nižší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zašlete nám zprávu o chybě pomocí Centra Feedback.

Na zařízení s Androidem:

 1. Přejděte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Průvodce pro váš telefon.

 2. Klepněte na Upřesnita potom se posunujte stránkou dolů, dokud se nezobrazí číslo verze.

 3. Zkontrolujte prosím, jestli je číslo verze rovno nebo větší než 1.21042.136.0. Pokud máte verzi aplikace, která je nižší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zašlete nám zpětnou vazbu se zprávou o chybě.

Na vybraném zařízení Samsung nebo Surface Duo:

 1. Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

 2. Vyberte ... (Další možnosti) > O aplikaci Odkaz na Windows.

 3. Zkontrolujte prosím, jestli je číslo verze rovno nebo větší než 1.21042.136.0. Pokud máte verzi aplikace, která je nižší než tento požadavek, aktualizujte aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zašlete nám zpětnou vazbu se zprávou o chybě.

Pokud po aktualizaci na systém Android 10 nemůžete spustit oprávnění pro funkce (oznámení, zprávy, fotky), postupujte následujícím způsobem:

Zprovoznění fotek a zpráv:

 1. Na zařízení s Androidem přejděte do Nastavení.

 2. Vyhledejte položku O aplikaci a klepněte na ni.

 3. Klepněte na Všechny aplikace.

 4. Vyhledejte položku Průvodce pro váš telefon a klepněte na ni.

 5. Klepněte na Oprávnění a povolte následující:

  1. Úložiště

  2. Kontakty

  3. SMS

  4. Telefon

Zprovoznění oznámení:

 1. Na zařízení s Androidem přejděte do Nastavení.

 2. Vyhledejte „Přístup k oznámením”.

 3. Vyhledejte aplikaci Průvodce pro váš telefon v seznamu a klepnutím zapněte nebo vypněte její přepínač.

 4. Zobrazí se automaticky otevírané okno; ve výzvě vyberte možnost Povolit.

Pokud máte nejnovější aktualizaci a provedli jste ruční kontrolu čísla verze aplikace, ale stále se zobrazuje stránka „Vyžaduje se aktualizace“, pak nám prosím pošlete zpětnou vazbu se zprávou o chybě.

Na počítači:

 1. Otevřete aplikaci Váš telefon.

 2. Vyberte Nastavení > Váš názor & komunita .

 3. Klikněte na Odeslat názora postupujte podle pokynů pro odeslání zprávy o chybě s potřebnými informacemi.

  1. Zobrazí se výzva ke sdílení diagnostických dat z vašeho mobilního zařízení. Výběrem možnosti Povolit můžete poskytnout další data pro diagnostické účely, což nám pomůže zjistit, co se s vaším mobilním zařízením děje.

  2. Otevřete aplikaci Centrum Feedback.

  3. Vyberte Poslat nový názor.

  4. Do zprávy uveďte co nejvíce podrobností a odešlete ji.

Řešení potíží s funkcemi v aplikaci Váš telefon

Pokud hledáte řešení pro konkrétní funkci v aplikaci Váš telefon, najděte ji v následujícím seznamu:

Jak můžu zkontrolovat, že pro přihlašování ke všem zařízením používám stejný účet Microsoft?

Abyste úspěšně propojili svůj počítač a zařízení s Androidem, měli byste se na obou zařízeních přihlásit ke stejnému účtu Microsoft. To můžete zkontrolovat takto:

Na počítači:

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na stránku accounts.microsoft.com/devices/android-ios. Přihlaste se svým účtem Microsoft.

 2. Zkontrolujte, jestli je vaše zařízení s Androidem uvedené pod informacemi o vašem účtu.

Na zařízení s Androidem:

 • Pokud máte aplikaci Průvodce pro váš telefon:

  • Přejděte na Nastavení > Účty.

 • Pokud máte aplikaci Odkaz na Windows (pro vybraná zařízení Samsung):

  • Přejděte na Nastavení > Rozšířené funkce > Odkaz na Windows.

  • Zkontrolujte e-mailovou adresu v části Účet Microsoft.

Mám problémy s aplikací Váš telefon při současném používání aplikace Samsung DeX.

Pokud máte otevřenou aplikaci Váš telefon i DeX, může to způsobovat problémy v obou. Pro optimální fungování ponechte otevřenou vždy jen jednu z nich.

Proč nemůžu používat aplikaci Váš telefon jako nevýchozí uživatel nebo uživatel režimu dvou telefonů? (k dispozici jen v Koreji)

Režim dvou telefonů může být k dispozici u poskytovatelů mobilních služeb v Koreji. Aplikace Váš telefon momentálně nepodporuje režim dvou telefonů nebo režim více profilů. Pokud chcete vypnout režim dvou telefonů, abyste mohli používat aplikaci Váš telefon, obraťte se na svého poskytovatele mobilních služeb.

Pokud máte na mobilním zařízení více profilů, bude aplikace Váš telefon fungovat jenom v případě, že je vaše mobilní zařízení nastavené na výchozí profil. 

Pošlete nám zpětnou vazbu.

Stále aktivně pracujeme na tom, abychom prostředí aplikace Váš telefon co nejvíce vylepšili, a uvítáme vaše nápady a postřehy.

Na zařízení s Androidem:

 1. V závislosti na zařízení otevřete aplikaci Průvodce pro váš telefon nebo aplikaci Odkaz na Windows.

 2. Klepněte na Nastavení.

 3. Vyberte možnost Poskytnout zpětnou vazbu.

Na počítači:

 1. Otevřete Váš telefon > Nastavení > Váš názor a komunita.

 2. Ve formuláři vyplňte co nejvíce podrobností.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×