Shrnutí

Nástroj SQL Server General data Diagnostic for Windows 7 a Windows Server 2008 R2 byl navržen tak, aby shromažďoval diagnostické informace, které jsou užitečné při odstraňování obecných problémů zahrnujících jádro serveru SQL Server.

Další informace

Tento článek popisuje informace, které mohou být shromážděny z počítače při spuštění Obecné diagnostiky kolekcí dat serveru SQL Server. Informace shromážděnéprotokoly událostí-obecné

Popis

Název souboru

Protokol událostí – aplikace – formát EVTX

{Computername}_evt_Application.evtx

Protokol událostí – systém – formát EVTX

{Computername}_evt_System.evtx

Protokol událostí – zabezpečení – formát EVTX

{Computername}_evt_Security.evtx

Opravy hotfix a aktualizace

Popis

Název souboru

Nainstalované aktualizace/opravy hotfix

{Computername}_Hotfixes.*

Správce serveru/informace o rolích

Popis

Název souboru

Informace o rolích serveru nainstalovaných na serveru vytvořeném nástrojem ServerManagerCmd. exe

{Computername}_ServerManagerCmdQuery.*

Soubor protokolu správce serveru umístěný v adresáři%windir%\logs\ServerManager.log

{Computername}_ServerManager.log

Informace o verzi souboru

Popis

Název souboru

Informace o verzi souboru ze souboru%windir%\system32\ *. dll

{Computername}_sym_System32_dll.*

Informace o verzi souboru ze souboru%windir%\system32\ *. exe

{Computername}_sym_System32_exe.*

Informace o verzi souboru ze souboru%windir%\system32\ *. sys

{Computername}_sym_System32_sys.*

Informace o verzi souboru ze složky%windir%\System32\Drivers

{Computername}_sym_Drivers.*

Informace o verzi souboru z adresáře%windir%\SysWOW64\drivers\ *. *

{Computername}_sym_SysWOW64_sys.*

Informace o verzi souboru z adresáře%windir%\SysWOW64\ *. dll

{Computername}_sym_SysWOW64_dll.*

Informace o verzi souboru z adresáře%windir%\SysWOW64\ *. exe

{Computername}_sym_SysWOW64_exe.*

Informace o verzi souboru ze {Program Files (x86}}\ *. sys

{Computername}_sym_ProgramFilesx86_sys.*

Informace o verzi souboru ze {Program Files} \ *. sys

{Computername}_sym_ProgramFiles_sys.*

Informace o verzi souboru ze {Program Files} \Microsoft iSNS Server \ *. * a%windir%\system32\iscsi *. *

{Computername}_sym_MS_Iscsi.*

Informace o verzi souboru od všech ovladačů aktuálně spuštěných v počítači

{Computername}_sym_RunningDrivers.*

Informace o verzi souboru z adresáře%windir%\cluster\*. * (Pokud je nainstalována funkce cluster s podporou převzetí služeb při selhání)

{Computername}_sym_Cluster.*

Informace o verzi souboru ze všech procesů aktuálně spuštěných v počítači

{Computername}_sym_Process.*

Virtualizace

Popis

Název souboru

Základní informace o virtuálních prostředích počítače

{Computername}_Virtualization.*

MSINFO32

Popis

Název souboru

Systémové informace-výstup nástroje MSInfo32 – formát txt

{Computername}_msinfo32.txt

Funkce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání (je-li nainstalována součást)

Popis

Název souboru

Protokoly clusteru generované ruttou Get-ClusterLog PowerShell

{Computername}_Cluster.Log

Vlastnosti prostředků clusteru pomocí rutiny Get-ClusterResource prostředí PowerShell

{Computername}_ClusterProperties.txt

Protokoly událostí-Microsoft-Windows-FailoverClustering *-EVTX formát

{Computername}_evt_FailoverClustering*.evtx

Sestava závislosti clusteru vytvořená pomocí rutiny Get-ClusterResourceDependencyReport PowerShell

{Computername}_DependencyReport.mht

Další informace Kromě souborů shromážděných a uvedených výše může tento Poradce při potížích zjistit jednu nebo více z následujících situací:

  • Počítač je spuštěn ve virtuálním prostředí.

  • Clusterová služba uzlu FailoverCluster není spuštěna.

  • Stav kteréhokoli uzlu clusteru je offline.

  • Všechny skupiny clusterů jsou v režimu offline.

  • Při získávání informací o clusteru nastaly potíže.

Odkazy

  • 973559 -Nejčastější dotazy týkající se nástroje Microsoft Support Diagnostics Tool (MSDT) pro systém Windows 7

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×