Tento článek určuje použitelnost aktualizací Microsoftu Server Skypu pro firmy 2015 pro každou roli serveru.

Důležité informace: Předpoklady pro aktualizace Server Skypu pro firmy 2015 se změnily kvůli další opravě, která je zdokumentovaná v článku KB 5006106. Další informace najdete v části Předpoklady.

Známé problémy

Po instalaci kumulativní aktualizace 6.0.9319.537 (CU8) z ledna 2019 pro Microsoft Server Skypu pro firmy 2015 se aplikace UCWA (Unified Communications Web API), jako je Skype pro firmy na Macu, webová aplikace pro mobilní klienty UCWA Skype pro firmy, nesmějí volat nebo se připojit ke schůzce. Další informace najdete v následujícím článku:

Klient UCWA nemůže volat nebo se připojit ke schůzce po instalaci aktualizace Server Skypu pro firmy 6.0.9319.537

Vylepšení a opravy

 • 5010770 Akce časového limitu fronty RGS nefunguje u vnořených front

 • 4576666 Karta kontaktu zobrazuje nesprávný název schůzky na Skype pro firmy mac

 • 4576668 Podpora nabízených oznámení pro iOS 13 v Server Skypu pro firmy 2019 a 2015

 • 4583494 Oznámení o zmeškaných hovorech nastane kvůli nesprávnému zpracování záhlaví SIP v Server Skypu pro firmy 2019 a 2015

 • 5005504 Agent RGS pokračuje v dohlížených přenosech po uplynutí časového limitu fronty a v Server Skypu pro firmy 2015 se zahájí nevidomý přenos.

 • 5005505 možnost "Nastavit hlasovou poštu" v Skype pro firmy přesměrování klienta na Outlook na webu místo Cloud Voicemail

 • 5005507 403 zakázáno při odesílání žádosti SIP REFER federovanému uživateli v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005508 Použití funkce AlwaysUnverifiable s alloweddomain považuje doménu za zjištěnou v Server Skypu pro firmy 2015.

 • 5005509 KDYŽ SE HOVOR PŘEPOSÍLÁ V SERVER SKYPU PRO FIRMY 2015

 • 5005510 Při vynucení LBR v roce 2015 se konverzace na konferenci Server Skypu pro firmy ne.

 • 5005511 Skype pro firmy klient se odpojí každých několik minut

 • 5005512 Neočekávané odpojení nastane na Serveru zprostředkování Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005513 RtCSrv dojde k chybě na všech serverech Front End ve všech fondech v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005514Při spuštění služby IISLog a CMDletDebug v Server Skypu pro firmy 2015 dojde k chybě služby protokolu CLS

 • 5005516 V aplikaci Server Skypu pro firmy 2015 se ne Server Skypu pro firmy skupiny odpovědí IVR

 • 5005517 Uživatelé se odebrali ze schůzky při používání Server Skypu pro firmy UCWA 2015

 • 5005518 Skype pro firmy na Macu delegáti v aplikaci Server Skypu pro firmy 2015 naplánovat schůzky pro delegátory

 • 5005519 Uživatelé se v aplikaci Server Skypu pro firmy 2015 neschodí připojit ke schůzce prostřednictvím odkazu na schůzku

 • 5005520 Nastavení Zaneprázdněn(a) není ignorováno pro skupinu týmových volání v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005522 Druhý hovor do veřejné telefonní sítě se nesměl přidat, pokud Server zprostředkování v roce Server Skypu pro firmy 2015 slouží různým branám Server Skypu pro firmy webu.

 • 5005523 Uživatel iPhone místo souboru od desktopové klientky Skype pro firmy hovor

 • 5005524 Žádné nabízené oznámení pro uživatele SBA na zařízeních s iOS v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5005525 Nesprávná zpráva při použití platného jména k vytvoření chatovací místnosti v Server Skypu pro firmy 2015

 • 5006106 Nahrazení Skype pro firmy Online, modul PowerShellu WIndows modulem MicrosoftTeams v Server Skypu pro firmy 2015

Získání aktualizací vydaných pro Server Skypu pro firmy 2015

 • 5010776 Kumulativní aktualizace 6.0.9319.623 z února 2022 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba skupiny odpovědí (KB5010776)

 • 5005359 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, základní součásti

 • 5005360 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Server webových součástí

 • 5005361 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Server front-end a Server Edge

 • 5005364 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015 a sjednocenou komunikaci spravované rozhraní API 5.0 Runtime

 • 5005365 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Server zprostředkování

 • 5005366 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba skupiny odpovědí

 • 5005367 Kumulativní aktualizace ze srpna 2021 6.0.9319.619 pro Server Skypu pro firmy 2015, Enterprise Web App

 • 4494279 Oprava chyby zabezpečení Skype pro firmy 2015 a Lync Serveru 2013 při falšování falšování obsahu

 • 4558389Kumulativní aktualizace z května 2020 6.0.9319.580 pro Server Skypu pro firmy 2015, Konferenční server

 • 4487983Kumulativní aktualizace z května 2019 6.0.9319.548 pro Server Skypu pro firmy 2015, Trvalý chatovací server

 • 4340913 Kumulativní aktualizace z července 2018 6.0.9319.534 pro Server Skypu pro firmy 2015, Conferencing Attendant

 • 4340905 Kumulativní aktualizace z července 2018 6.0.9319.534 pro Server Skypu pro firmy 2015, služba Call Park

 • 4036315 Prosinec 2017 kumulativní aktualizace 6.0.9319.510 pro Server Skypu pro firmy 2015, Video Interop Server

 • 4036318 Kumulativní aktualizace z prosince 2017 6.0.9319.510 pro Server Skypu pro firmy 2015, Web Conferencing Server

 • 4012658 Kumulativní aktualizace z května 2017 6.0.9319.281 pro Server Skypu pro firmy 2015, Služba zásad šířky pásma

 • 4012656 Kumulativní aktualizace z května 2017 6.0.9319.281 pro Server Skypu pro firmy 2015, Conferencing Announcement

 • 3149231 Června 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Server Skypu pro firmy 2015, čítače výkonu

 • 3137160 Června 2016 kumulativní aktualizace 6.0.9319.259 pro Server Skypu pro firmy 2015, Možnosti zaneprázdnění

 • 3124205 Kumulativní aktualizace z listopadu 2015 6.0.9319.102 pro Server Skypu pro firmy 2015, vyzvednutí skupinového volání

 • 3092727 Kumulativní aktualizace z listopadu 2015 6.0.9319.102 pro Server Skypu pro firmy 2015, Vzhled sdílené čáry

Metody odinstalace

Odinstalace kumulativních aktualizací

Odebrání kumulativních aktualizací z fondu edice Enterprise, který má dva servery front-end

Postupujte takto:

 1. Zastavení nových připojení k jiným front-end serverům spuštěním následujícího příkazu na obou front-end serverech:

  Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>

 2. Odinstalujte všechny kumulativní aktualizace.

 3. Restartujte server a ujistěte se, že oba servery front-end přijímají nová připojení.

 4. Po aktualizaci obou front-end serverů musíte spustit následující příkaz:

  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset

  Potom spusťte následující příkaz:

  Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>

Odebrání kumulativních aktualizací z fondu edice Enterprise, který má aspoň tři servery front-end

Postupujte takto:

 1. Získejte seznam domén upgradu pro fond edice Enterprise, který je přidružený k front-end serveru. K tomu použijte rutinu Get-CsPoolUpgradeReadinessState na front-end serveru.

 2. Odinstalujte všechny kumulativní aktualizace pro každou doménu upgradu.

  Poznámky

  • Musíte odinstalovat kumulativní aktualizace z jedné domény upgradu najednou.

  • Kumulativní aktualizace můžete současně odebrat ze všech serverů, které jsou ve stejné doméně upgradu.


  Pokud chcete odinstalovat všechny servery, které jsou ve stejné doméně upgradu, postupujte takto:

  1. Spusťte následující příkaz:

   Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>

  2. Odinstalujte kumulativní aktualizace na front-end serverech, které jsou přidružené k doméně upgradu.

  3. Spusťte následující příkaz:

   Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  PoznámkaPokud chcete odinstalovat kumulativní aktualizace z každé domény upgradu, dokud se ne aktualizují všechny domény upgradu ve fondu, musíte zopakovat krok 2.

V závislosti na typu Skype pro firmy 2015 edice Enterprise serverech, které používáte, musíte provést několik operací konfigurace.

Poznámka: Pokud je pro back-end databáze povolené zrcadlení databáze, důrazně doporučujeme použít příkaz Invoke-CsDatabaseFailover -NewPrincipal Primary <potom spustit rutinu Get-CsDatabaseMirrorState -PoolFqdn fondu> ověřit, jestli je primární server hlavní pro všechny databáze před spuštěním rutiny Install-CsDatabase . Pokud se sloučí trvalý chat (front-end služba Trvalý chat a back-end databáze běží na stejném serveru), musíte spustit rutinu Install-CsDatabase společně s parametrem ExcludeCollocatedStores .

Server Skypu pro firmy databáze monitorování 2015

Pokud Skype pro firmy databáze monitorování nasazené na samostatných SQL databázích, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn 
<FEBE.FQDN>
-Verbose 

V tomto příkazu klikněte <FEBE. Plně kvalifikovaný název> je zástupný symbol pro skutečnou hodnotu.

Server Skypu pro firmy 2015 edice Standard a další role

 1. Odinstalujte kumulativní aktualizace na edice Standard nebo jiné roli serveru.

 2. Pokud je to nutné, restartujte server po odinstalaci těchto aktualizací.

Seznam rolí serveru a aktualizací, které se na ně vztahují

Server Skypu pro firmy 2015 – edice Standard server

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4012658

 • Aktualizace pro Conferencing Announcement: KB 4012656

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

 • Aktualizace pro Server front-end a Server Edge (server standardu nebo Enterprise edition): KB 5005361

 • Aktualizace pro Konferenční server: KB 4558389

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 5005360

 • Aktualizace pro Web Conferencing Server: KB 4036318

 • Aktualizace pro Server zprostředkování: KB 5005365

 • Aktualizace pro službu Call Park Service: KB 4340905

 • Aktualizace pro Centrální server pro správu: KB 3036869

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 3010320

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: KB 5005366

 • Aktualizace pro čítače výkonu: Kb 3149231

 • Aktualizace pro Enterprise Web App: KB 5005367

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4340913

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4036315

 • Aktualizace pro zaneprázdněné možnosti: KB 3137160

Server Skypu pro firmy 2015 – edice Enterprise – server front-end a server back-end

 • Aktualizace pro službu Zásad šířky pásma: KB 4012658

 • Aktualizace pro Conferencing Announcement: KB 4012656

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 5005361

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 5005360

 • Aktualizace pro službu skupiny odpovědí: KB 5005366

 • Aktualizace pro Skype pro firmy: KB 3061058

 • Aktualizace pro čítače výkonu: Kb 3149231

 • Aktualizace pro Enterprise Web App: KB 5005367

 • Aktualizace pro Conferencing Attendant: KB 4340913

 • Aktualizace pro konferenční server: KB 4558389

 • Aktualizace pro Video Interop Server: KB 4036315

 • Aktualizace pro zaneprázdněné možnosti: KB 3137160

Server Skypu pro firmy 2015 – server Edge

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 5005361

Server Skypu pro firmy 2015 – samostatný server pro zprostředkování

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – server ředitele

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

 • Aktualizace pro server Front End a server Edge (server Standardní nebo Enterprise edition): KB 5005361

 • Aktualizace pro server webových komponent: KB 5005360

Server Skypu pro firmy 2015 – server front-end trvalého chatu

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – Nástroje pro správu

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

 • Aktualizace pro unified communications managed API 5.0, core runtime 64bitová verze: KB 5005364

Server Skypu pro firmy 2015 – Video Interop server

 • Aktualizace základních součástí: KB 5005359

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×